ขั้นตอนที่ 1 -> ใส่รหัสผ่าน (กำหนดตอนประกาศสินค้า)