หมวด : พระเครื่อง ตลาดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

10738 เหรียญพระพุทธมงคล วัดบ้านโภชน์ รุ่น 1 หลังหลวงปู่บุญ ปี 2519 เพชรบุูรณ์ เนื้อทองแดง 56
ราคา : 250 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
รหัสสินค้า : 10738
ยี่ห้อ : id line. surepra.com
รุ่น : 098-5678242
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 21:01:28
วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2561 19:36:03
เข้าชม : 845 ครั้ง
โดเมนร้าน : http://www.surepra.com
ซับโดเมน : http://surepra.plazathai.com
เว็บไซต์ : www.surepra.com
IP : 125.25.201.1xx


ร้าน :
ชัวร์พระ.คอม

ชื่อผู้ประกาศ :
โชคชัย ดำสุวรรณ์

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
0985678242

โทรศัพท์มือถือ :
0985678242

ที่อยู่ :
53/8 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

จังหวัด :
อ่างทองประวัติ
พระครูพัชรธรรมาภรณ์(บุญ สนฺตจิตฺโต)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโภชน์
ชาติภูมิ
พระครูพัชรธรรมาภรณ์ เดิมชื่อ บุญ โพธิ์ไขย์ เกิดเมื่อวันที่๓ ธันวาคม ๒๔๗๕ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย ปีวอก บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอเมือง(ปัจจุบันเป็นอำเภอบ้านฝาง) จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อ นายด้วน โพธิ์ไขย์ มารดาชื่อนางมี โพธิ์ไขย์

บรรพชา
ด้วยความศรัทธราในพระพุทธศาสนา เด็กชายบุญ ได้ขออนุณาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอสาวถี จังหวัดขอนแก่น โดยพระมหาชาญ เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะเมีย ณ วัดศรีบุญเรือง ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ชื่อบุญ สนฺตจิตฺโต โดยมี พระวินัยธรประสงค์ สุภทฺโท เป็นพระอุปัชฌาย์
วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๘๖ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านโคกงาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๐๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดหรคุณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๐๓ ได้ย้ายมาอยู่ วัดหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชนบูรณ์
พ.ศ.๒๕๑๖ชาวบ้านบ้านภชน์ได้นิมนต์ให้มาอยู่วัดบ้านโภชน์ตำบลบ้านโภชน์อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงวาระสุดท้าย
งานด้านการปกครอง
พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโภชน์
พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
งานด้านการศึกษา
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดหนองแจง
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดบ้านโภชน์
เป็นพระธรรมฑูลประจำอำเภอหนองไผ่
เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
เป็นรองประธานสนามสอบสนามหลวงอำเภอหนองไผ่
งานด้านเผยแพร่
เป็นผู้ให้โอวาทแก่พุทธบริษัทในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำ
แสดงธรรมเทศนา แก่อุบาสิกาที่รักษาศีลอุโบสถตลอดพรรษาประจำปี
ได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมะ และให้โอวาทแก่เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเป็นประจำทุกปี
ออกปฏิบัติงานพระธรรมฑูล แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆเป็นประจำทุกปีงานด้านสาธารณูปการในวัด
พ.ศ.๒๕๑๗-๒๑ สร้างกำแพงหน้าวัดและข้างวัดทั้งสองด้าน สร้างกุฏิกัมมัฏฐาน ๖ หลัง และวางโครงสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง
พ.ศ.๒๕๒๒ วางศิลาฤกษ์อุโบสถและทำการก่อสร้างเรื่อยมาพร้อมทั้งสร้างวิหารพระประจำวัน
และกำแพงแก้วรอบอุโบสถแล้วในปี ๒๕๒๒
พ.ศ.๒๕๒๔-๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสร้างกุฏิเจ้าอาวาส กุฏิผู่ช่วยเจ้าอาวาส กุฏิสงฆ์ หอฉันภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสามเณร
พ.ศ.๒๕๒๖ เปิดศูนย์พุทธมามกะในวัด สร้างห้องน้ำห้องสุขา
พ.ศ.๒๕๒๙-๓๑ สร้างห้องสมุดในวัด ตัดถนนในวัด ต่อเติมกำแพงวัด ขยายพื้นที่วัดจาก ๒๐ ไร่เป็น๓๐ไร่ปลูกต้นไม้สวนประดู่ในวัดและได้รับยกฐานะให้เป้นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากกรมการศาสนา
พ.ศ.๒๕๓๒๔วางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญแล้วเสร็จในปี๒๕๓๖จัดงานผูกพัทธสีมามอบ
ห้องสมุดให้ห้องสมุดประชาชน ประจำตำบลบ้านโภชน์
พ.ศ.สร้างกุฏิสงฆ์คอนกรีตเสริมเหล็ก๓หลังและได้รับยกฐานะให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จากกรมการศาสนา
พ.ศ.๒๕๓๖ สร้างหอระฆัง สูง ๓ ชั้น สร้างฌาปนสถาน(เมรุ)
พ.ศ.๒๕๓๗สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ของเก่าพื้นบ้านสร้างศาลาธรรมสังเวช(ศาลาปรก)
ขยายพื้นที่วัดจาก๓๐ไร่เป็น๓๕ไร่๗๓ตารางวา๓ศอก๑คืบ(ปัจจุบัน)และทำถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร
พ.ศ.๒๕๓๘ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว๒๐๐เมตรกว้าง๕เมตรและทำถนนเดินเท้าใน
บริเวณวัด
พ.ศ.๒๕๓๙สร้างวิหารนวมงคลเฉลิมราชสร้างฝักข้าวโพดใหญ่หน้าวัดและปรับปรุงกำแพง
ข้างวัดสองวัดซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๑หลวงพ่อท่านได้จัดงานวางศิลาฤกษ์เพื่อที่ท่านจะสร้างมณฑปพระพุทธบาทบรมธาตุเจดีย์ศรีสมโภชแต่ยังไม่ทันได้สร้างท่านก็มาล้ม
ป่วยลงก่อนและก็ได้มรณภาพไปเมื่อวันที่๖ตุลาคม๒๕๔๑ที่ผ่านมาซึ่งคณะศิษย์จะได้
ดำเนินการก่อสร้างมณฑปพระพุทธบาทบรมธาตุเจดีย์ศรีสมโภชให้แล้วเสร็จตามเจตนารมย์ของหลวงพ่อในโอกาสต่อไป
สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นฐานานุกรมของ พระครูเวฬุครารักษ์ เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ “พระสมุห์”
พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีในราชทินนามที่ “พระครูพัชรธรรมาภรณ์” ตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พ.ศ.๒๕๓๑เป็นรองเจ้าคณะอำเภอชั้นตรีในราชทินนามเดิมตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พ.ศ.๒๕๓๓ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระสัญญษบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโทในราชทินนามเดิม
ตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พ.ศ.๒๕๓๓เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระสัญญษบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนาม
เดิมตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทาน ใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสมาธรรมจักรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สาขาการสงเคราะห์ประชาชน
พ.ศ.๒๕๔๑ ลาออกจากรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ และได้รับการยกฐานะให้เป็น รองเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์

มรณภาพ
พระครูพัชรธรรมาภรณ์ (บุญ สนฺตจิตฺโต) ได้อาพาธด้วยโรคเบาหวานมาเป็นเวลานาน แม้ท่านจะได้พยายามรักษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และด้วยโรคเบาหวานนี้เองเป็นเหตุทำให้มีโรคอื่นๆแทรกซ้อนตามมาได้ง่ายเมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ผ่านมาท่านได้อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดตีบในสมอง ทำให้มีอาการแขน ขา ชา ไม่มีแรง คณะศิษย์ได้นำท่านเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ในตัวเมืองเพชรบูรณ์
แพทย์ตรวจพบว่าเส้นเลือดตีบในสมองและมีโรคไตแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเส้น
เลือดตีบในสมองแต่เนื่องจากเครื่องมือแพทย์ไม่พร้อมในการผ่าตัดคณะศิษย์จึงได้นำท่านเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร แพทย์ให้การรักษาอยู่เป็น
เวลา ๑ เดือนเศษ ทำให้ท่านมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับแพทย์จึงให้กลับไปพักรักษาตัวที่วัดได้ และท่านก้มีอาการดีขึ้นเป็นลำดับมาสามารถเดินเองได้และร่วมทำกิจวัตรประจำวันร่วม
กับพระสงฆ์ได้ตามปกติ
แต่แล้วเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันตักบาตรเทโวประจำปี ท่านยังได้ร่วมกิจกรรมกับพระสงฆ์ในวัดเป็นปกติได้แสดงธรรมและพูดคุยกับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลออกพรรษา และร่วมทำกิจวัตรประจำวัน คือทำวัตรเย็นกับพระสงฆ์ในวัดเป็นปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ทำมาแต่แล้วเมื่อเวลา
ประมาณ ๒๒.๒๐น. ท่านก็ป่วยแบบกระทันหันโดยมีอาการเกร็ง และพูดไม่ออก แม้พระลูกศิษย์ที่อุปัฏฐากดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด จะพยายามถามท่านว่าหลวงพ่อเป็นอะไรๆ
อยู่หลายครั้ง แต่ท่านก็ไม่สามารถพูดด้วยได้ เมื่อพระลูกศิษย์เห็นดังนั้น จึงได้รีบนำท่านพาไปส่งโรงพยาบาลหนองไผ่ทันที แต่แพทย์ไม่สามารถให้การรักษาไว้ได้ทัน
เพราะท่านได้มรณภาพอย่างกระทันหันก่อนหน้านี้แล้ว ณ กุฏิที่พำนักของท่าน ด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน เมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๓๐น.สิริรวมอายุได้ ๖๖ ปี ๔๔ พรรษา ของวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑Tag : surepra.com , ชัวร์พระ.คอมสินค้าอื่นๆ

16374 ล็อกเก็ตไม่ทราบอาจารย์ 3

150 ฿

ชัวร์พระ.ค

16373 เหรียญหลวงพ่อแบน วัดท่าเตียน ปี 25...

100 ฿

ชัวร์พระ.ค

16372 รูปถ่ายหลวงพ่อผัน หลังพระพุทธ ไม่ท...

100 ฿

ชัวร์พระ.ค

16371 เหรียญหลวงพ่อบานเย็น วัดพระปรางค์ม...

200 ฿

ชัวร์พระ.ค

16370 เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง นครปฐม ปี 2...

250 ฿

ชัวร์พระ.ค

16369 เหรียญหลวงพ่อตุด วัดคูหาสวรรค์ พัท...

150 ฿

ชัวร์พระ.ค

ชุดคลุมท้อง , พระกรุ , รองเท้าแฟชั่น , แท็บเล็ตจีน , รองเท้ากอล์ฟ , สร้างเว็บฟรี , กาแฟลดน้ำหนัก , reduce 15 mg , มือถือ , พาเลท , ทัวร์พม่า , สบู่หอยทากชินลาลา , ทัวร์เกาหลี , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร