หมวด : คอมพิวเตอร์

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายปี ติดต่อฝ่ายขาย เอ็ม 0925765959
ราคา : 4,500 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 ก.พ. 2560 20:28:41
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 2555 18:28:52
เข้าชม : 6,316 ครั้ง
IP : 124.120.62.1xx


ร้าน :
ICTBIS.com

ชื่อผู้ประกาศ :
เอ็ม

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
029381968

แฟกส์ :
026747963

โทรศัพท์มือถือ :
0925765959

ที่อยู่ :
35/171 ซ.รัชดาภิเษก32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

จังหวัด :

การติดต่ออื่นๆ :
m@ictbis.com

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า
บริษัทไอซีทีบิซเราคือผู้ให้บริการทางด้านไอทีครบวงจร ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ
Sales : เอ็ม 0925765959 m@ictbis.com
"We Provide Total IT Solutions for you Business" Support : เอ็ม 0925765959 Email :m@ictbis.com
Office Call: 02 9381968 , Fax : 02 6747963


หน้าแรก l สินค้าและบริการ l ร้านค้าออนไลน์ l บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ l ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ l เว็บไซต์ & e-commerce l เกี่ยวกับ ไอซีทีบิซบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource Services )บริษัทไอซีทีบิซ จำกัด นำเสนอบริการดูแลคอมพิวเตอร ์ Server บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์์ บริการดูแลระบบ Network ภายในองค์กรแบบครบวงจร


การให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ( ICTBis IT Outsource Services ) ทางบริษัทไอซีทีบิซ จำกัดให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ IT Outsource Services ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมกับระบบงานในการดำเนินงานในประเภทกิจการ ต่างๆ การให้บริการของทางบริษัทไอซีทีบิซเราให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ ภาคเอกชน ธุรกิจห้างร้าน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีการดำเนินงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งาน ทางบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานด้านไอที จึงขอนำเสนอบริการด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริการดูแลคอมพิวเตอร์ Server บริการดูแลระบบ Network และบริการเชื่อมต่อระหว่างสาขา ทั้ง ระบบ LAN ภายในองค์กร ,ระบบ Intranet, ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการเชื่อมต่อระหว่างสาขา VPN พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้งานและการเชื่อมต่อข้อมูลทางด้านระบบงานบัญชี ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบของผู้บริหาร ระบบงานสำนักงานแบบ Moden Office หรือระบบงานการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญกับสาขาย่อย ซึ่งอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งมีความต้องการใช้งานข้อมูล ระบบงานคอมพิวเตอร์มาดำเนินงานให้เกิดความสะดวก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ในการดำเนินกิจการตามประเภทประเภทกิจการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หรือ บริการไอทีเอาน์ซอร์ส ( IT Outsource Services ) เป็นบริการซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านการนำระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบไอทีมาใช้งานในองค์กร โดยระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ นั้นไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจ แต่นับว่ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากและเป็นระบบงานซึ่งองค์กรจะขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้ ทางบริษัทไอซีทีบิซได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จึงขอนำเสนอบริการวางระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบ Network พร้อมทั้งบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริการดูแล Server ตลอดจนการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความต่อเนื่องทางด้านระบบระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Network ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือระบบไอทีในรูปแบบ ไอทีเอาน์ซอร์ส ( IT Outsource Services ) เป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ ลูกค้านั้นมีต้นทุน หรือมีความสะดวกในการเริ่มต้นในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้

การให้บริการไอทีเอาน์ซอร์ส(IT OUTSOURCE SERVICES ) ทางบริษัทจะคำนึงถึงรูปแบบ หรือลักษณะการทำงานงาน ความต้องการของลูกค้า เป็นหลักในการให้บริการ ตลอดจนให้คำแนะนำ แก่ลูกค้า ตามความเหมาะสมกับระบบงาน หรือรูปแบบของกิจการ ซึ่งการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ Network โดยทั่วไปนั้นประกอบด้วย การเข้าไปตรวจสอบวิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้า หรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนั้นว่าควรมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ จากระบบงานเดิมหรือไม่ หรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปจากระบบเดิมในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ เดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่อาจขาดการดูแลบำรุงรักษา มานานทางบริษัทจะทำการเข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งการสำรองข้อมูลและการอัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น หรือวางระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ให้คลอบคลุมระบบงานที่มีการขยายงาน หรือมีความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบไอทีให้ทันสมัย ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกย่าย (Client) ระบบเน็ทเวิร์คภายใน (Local Area Network ) หรือเพิ่มเติมระบบการเชื่อมต่อระหว่างสาขา (VPN ) หรือ ระบบควบคุม หรือการใช้งานจากระยะไกล (Remote Desktop) พร้อมทั้งดูแลและปรับปรุงระบบงานด้านโปรแกรมบัญชี ระบบการแชร์ไฟล์ (Files Server ) , โปรแกรมบริหารงานบุคคล(HR) การติดต่อสื่อสายในองค์การด้วยระบบอีเมล ์(email ) เป็นต้น ตลอดจนกิจการทางด้านการตลาด เพื่อประยุกต์ใช้งาน ด้านอินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง (Intenet Marketing ) การทำการตลาดแบบออนไลน์ Online Business หรือกิจกรรมพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce ) เพื่อนจำพากิจการ หรือองค์กร ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการแข็งขันสู่เวทีระบบภูมิภาคหรือระดับโลก

การให้บริการไอทีเอาน์ซอร์ส (IT Outsource service ) คลอบคลุมการให้บริการ วางระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการด้านดูแลเซอร์เวอร์ (Sever ) การให้บริการวางระบบโครงสร้างด้านเน็ตเวิร์ค (Network Infrastucture ) การให้บริการจัดหาพนักงานประจำสักงานกรณีระบบคอมพิวเตอร์ ของลูกค้าขนาดใหญ่หรือต้องการการดูแลและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานมาก ทั้งนี้ระบบการให้บริการต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นผู้กำหนดตามขอบข่ายงานหรืองบประมาณในการดำเนินการการ


ทำไมลูกค้าจึงต้องใช้ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource Service) จาก บริบัทไอซีทีบิซ นี่คือช่องทางหนึ่งในการลดต้นทุนทางด้านไอที แทนการจ้างพนักงานประจำซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง หรือลดภาระและเวลาการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานด้านอื่นซึ่งมีความรู้ทางด้านไอทีแต่มีงานประจำและมีหน้าที่หลักที่สำคัญกว่าที่จะต้องมาปวดหัวกับระบบงานไอที เมื่อระบบงานมีความซับซ้อนมากขึ้น นั่นถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องมี การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ อย่างจริงจัง การให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นงานที่มีความสำคัญ เพราะระบบงานขององค์กร ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล การ Backup และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่องค์กรควรคำนึงถึง รายละเอียดการให้บริการของทางบริษัทมีดังต่อไปนี้
1. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร อัตราค่าใช้บริการ เริ่มต้นที่ 3,500 บาท คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ขึ้นไปถึง 500 เครื่อง
2. . บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Services ) ประกอบด้วยบริการดูแลคอมพิวเตอร์ (Computer Server) , บริการดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client ), บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์ค (Network ), พร้อมทั้งระบบเครือข่ายการติดต่อสือสารภายในและภายนอก เช่นระบบแลน ภายในองค์กร การเชื่อมต่อระหว่างสาขา ระบบ VPN, ระบบ Email
3. บริการ IT Outsource จากไอซีทีบิซ รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รับดูแลระบบLAN บริการออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ บริการดูแลเว็ปไซต์ ซึ่งเป็นบริการครบวงจร ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ พร้อมทั้งโปรแกรมบัญชี โปรแกรมประยุกต์ และการป้องกันไวรัส การแก้ไวรัส
4. บริการับดูแลระบบเน็ทเวิร์ค (Network) พร้อมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อออกสู่อินเตอร์เน็ต เช่น Hub Swithing router Access point
5. การบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จะครอบคลุม Domain name ,Email ,Website การปรับปรุงเว็ปไซต์ หรือการการออกแบบเว็ปพร้อมทั้งจัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาไหม่
6. บริการดูแลระบบบัญชี express จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ,โปรแกรมบัญชี cd organizer โปรแกรมบัญชี winspeed โปรแกรมบริหารงานบุคคลดูแลแระบบ ERP CRM ซึ่งเป็นการบริการที่มีควายาก ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
7. . บริการรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์คพร้อมทั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบกล้อง CCTV เป็นต้น
8. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมถึงการจัดเก็บข้อมูล การกู้ข้อมูล การให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
9. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของเราครอบคลุมถึงการดูแลระบบ LAN ,WAN, ระบบ internet ADSL,ระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับอพาร์ตเมนต์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา ทั้งองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
10. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ Network ที่พร้อมทั้งทีมงาน และระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ตามรูปแบบ IT Asset Management ตามรูปแบบระบบมาตรฐาน ISO

ทางบริษัทไอซีทีบิซ ยังมีบริการด้าน ให้คำปรึกษา ติดตั้ง วางระบบ Network การเชื่อมต่อระว่างสาขา VPN ตลอดจนบริการฝึกอบรมสัมนาให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบบ Network การวางระบบบัญชี พร้อมทั้งจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีชั้นนำ เช่น โปรแกรมบัญชี Express CD Organizer Win Speed ฺBusiness Plus ตลอดจนการวางระบบงานบัญชีและการเชื่อมต่อระหว่างสาขาสำหรับกลุ่มโรงงาน หรือสาขาย่อย เพื่อความเป็นระบบงานหนึ่งเดี่ยว ง่ายต่อการควบคุมและการดูแลรักษา ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการลงทุนในการพัฒนา และปรับปรุงระบบงาน ทั้งด้านการบัญชี การผลิต ตลอดจนโปรแกรมบริหารงานบุคคล และระบบจัดการคลังสินค้า การติดต่อสือสารภายในสำนักงานและสาขาต่างๆ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารในการตรวจสอบและควบคุมหรือสั้งการ ทำให้ง่ายในการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเพิ่มผลลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หรืออำนวนความสะดวกต่อคู่ค้า ลูกค้า์

การให้บริการทางด้านการจัดฝึกอบรม สัมนา พนักงานทางด้านการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสัมนาสำหรับผู้บริหารในการประยุกต์ใช้งาน Internet การตลาดออนไลน์สำหรับผู้บริหาร หรือบุคคลทั่วไป การประยุกต์ใช้งาน Internet สำหรับการเปิดตลาดสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ต้องการทำตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรืออีคอมเมิร์ส อย่างจริงจัง พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นสำหรับการประยุกต์หรือเริ่มต้นการทำตลาดออนไลน์หรือ Internet Marketing และคอยเป็นที่ปรึกษาตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงจนกว่าจะมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือการเปิดตลาดเสรี ทางการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการแข็งขันกับตลาดโลก ทางบริษัทยังมีการเปิดอบรมการทำ Internet Marketing สำหรับ SME และผู้ประกอบการที่สนใจ และิยินดีเป็นวิทยากรรับเชิญไปฝึกอบรมยังสถานประกอบการของลูกค้า หรือกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้เพื่อมุุ่งหวังให้มีการประยุกต์ใช้ระบบไอทีอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ

สินค้าและบริการต่างๆ ดังที่กล่าวนั้นทางบริษัทได้จัดเตรียมโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการเริ่มต้น หรือให้ง่ายสำหรับการตัดสินใจแก่ลูกค้าดังมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้โปรโมชั่นพิเศษ รายละเอียดสินค้าและบริการเกี่ยวกับบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
MA Package บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ( IT Outsource services ) สำหรับกลุ่มลูกค้าSME Computer 1-10 เครื่อง รวม Server อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,500 บาท เท่านั้น

SERVER Package บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Server ประจำศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (IDC) Web, Mail , DNS ,VPN ,Database ทั้งระบบ Windows,Linux และดูแล Server ภายในสำนักงานหรือภายในองค์กรเช่น Files Server, Server โปรแกรมบัญชี Express, Server โปรแกรมบัญชี CD Organizer,Serverโปรแกรมบัญชี Business Plus, Server Winspeed Server เริ่มต้นที่ 3,500 บาท /เครื่อง/เดือน เท่านั้น พร้อมทั้งการ Backup ข้อมูล
SME Package

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT&Web Package MA เพียง 12,500 บาท/ต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31สิงหาคม 2555 เท่านั้น
1. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Computer 1-15 เครื่อง รวม คอมพิวเตอร์ Server (File Server ,โปรแกรมระบบบัญชี )

2. ฟรีบริการดูแลปรับปรุงเว็ปไซต์ Company Website จำนวน 1 เว็ป เพื่อความทันสมัยและเว็ปไซต์มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

3. ฟรีบริการจดโดเมน .com.net.org และฟรี Hosting 1 ปี , บริการติดตั้งและดูแลระบบ Email สำหรับองค์กร, พร้อมทั้งจัดทำ Facebook Fanpage ,และบริการสุดพิเศษกับบริการจัดทำ Google Apps 10 Account สำหรับองค์กร สำหรับ 10 บริษัทแรกเท่านั้น

4. ฟรีบริการให้คำปรึกษาการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบ File Server Windows and Linux และระบบ Network

5. ฟรีบริการให้คำปรึกษาด้านการทำการตลาดออนไลน์ (Internet Online Marketing) เพื่อให้ธุรกิจของท่านไม่ตกเทรนด์สินค้าอี่นๆ ติดต่อฝ่ายขาย คุณ K.เอ็ม 085 960 0034 หรือ Sales Office Tel.02 938 1968,Fax.02 938 2454- บริการดูแลคอมพิวเตอร์ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และดูแลระบบเน็ตเวิร์ค จำนวนคอมพิวเตอร์ประมาณ 10 - 50 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และทดแทนระหว่างซ่อม
- บริการดูแลเว็ปไซต์ ออกแบบเว็ปไซต์ บริการ ปรับปรุงเว็ปไซต์ ฟรี Domain name ,Web Hosting ,Email 50 Account
- บริการดูแล Server 1-3 เครือง วางระบบ LAN พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Access Point ,Modem Router, Internet Wifi, Proxy Server ,Web Server ,Mail Server
- บริการ Onsite service , Remote Desktop ,Email ,MSN,Telephone Service แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ และวางระบบเน็ตเวิร์ค ใหม่ เพื่อความมีเสถียรภาพของระบบพร้อมทั้ง การ Backup ข้อมูล พร้อมทั้งย้ายข้อมูล บริการกู้ข้อมูล

จากรายละเอียดการให้บริการรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หรือ IT Outsource Service ข้างต้นมีลูกค้าทีไว้วางใจของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ซี่งเรามีลูกค้าครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น
โรงงานอุตสากรรม ธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจขนส่งและโลจิสติก ร้านค้าปลีกค้าส่ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนการค้าระหว่างประเทศ โรงแรมรีสอร์ท
และหน่วยธุรกิจ ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน กว่า 20 บริษัทที่ใช้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ,บริการดูแล Server , IT Outsource Services ตลอดจนบริการไอทีเซอร์วิสอื่นๆสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


บริษัทไอซีทีบิซ จำกัด ( ถนนรัชดาภิเษก )
35/171 ซอยลาดพร้าว23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02-938-1968

Fax. 02-938-2454


คุณเอ็ม 086-318-5899 Email : m@ictbis.com

ี=========================================================================================

ศูนย์บริการ สาขาถนนรามอินทรา (แฟชันไอส์แลนด์ )

Tel. 02-914-0799 , Fax. 02-184-2263

คุณมาร์ท 089-223-9679 Email : sales@ictbis.com

ี======================================================================================================================

ศูนย์บริการ กรุงเทพและปริมณฑล ,สาขารามคำแหง , สาขาบางแค ,

สาขารังสิต-ปทุมธานี : Tel 087 074 2469 คุณภัทรภูมิ ,Email: pattarapooms@ictbis.comี======================================================================================================================

ศูนย์บริการ ต่างจังหวัด

สาขาระยอง, สาขาเพชรบุรี, สาขาโคราช, สาขาหาดใหญ่, สาขากระบี่, สาขาภูเก็ต

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจและคลอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากขึ้น

Email: online@ictbis.comTag คำค้น
บริการดูแลคอมพิวเตอร์ | บริการดูแลคอมพิวเตอร์รายเดือน | บริการดูแลคอมพิวเตอร์รายปี | รับดูแลเว็บไซต์ | ดูแลระบบแลน | วางระบบ wireless |
รับดูแลคอมพิวเตอร์ | รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ | รับดูแลคอมพิวเตอร์รายเดือน | รับดูแลคอมพิวเตอร์รายปี | รับวางระบบคอมพิวเตอร์ | รับดูแล server | รับดูแลเว็ปไซต์
บริการดูแลระบบ | บริการดูแลเว็บไซต์ | บริการดูแลคอมพิวเตอร์ | บริการดูแลคอมพิวเตอร์ | บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ | วางระบบ แลน วางระบบ network วางระบบอินเตอร์เน็ต Computer Services | IT Outsource Service | Total IT Solution | Google Apps | ระบบ CCTV |คำถามทีพบบ่อยๆ เกี่ยวกับบริการวางระบบคอมพิวเตอร์ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริการวางระบบ Network และคำถามทั่วไป

(1) ถาม: ทำไมถึงต้องเลือกใช้ วางระบบคอมพิวเตอร์ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริการดูแล Server ในลักษณะไอทีเอาน์ซอร์ส ( IT Outsource Services ) จากบริษัทไอซีทีบิซ ?

ตอบ: เหตูผลที่ควรคำนึงถึงบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ หรือบริการดูแล SERVER จากทางบริษัท ก็คือ เราประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นหลักพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความสามารถและมีประสบการ์ในการให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง

(2) ถาม: การให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถทดแทนการจ้างพนักงานไอทีจริงหรือไม่?

ตอบ: หากทางลูกค้ามีระบบคอมพิวเตอร์และมีคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 เครื่อง รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER ด้วย เมื่อท่านจ้างพนักงานไอที เงินเดือน 15,000 บาท แต่หากท่านเลือกใช้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource services) กับทางบริษัทไอซีทีบิซ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50%โดยที่ท่านได้ "ทีมงาน"ไปดูแลระบบคอมพิวเตอร์มิใช่เพียงแค่จ้างเพียงพนักงานคนเดียว

Tag : บริการดูแลระบบคอม , รับดูแลระบบคอมพิวเตอ , บริการดูแลระบบคอม , บริการดูแลคอมพิวเตอร


ข้อมูล การชำระเงิน
โอนผ่านธนาคารที่สะดวก

ข้อมูล การรับ-ส่งสินค้า
ยังไม่ระบุ ตกลงกันทีหลังสินค้าใกล้เคียง

CD-R Easy Write หน้าสี 10แผ่น 55.- ยกหลอ...

55 ฿

ไอ ที ฮัท

สกรีนคีย์บอร์ด สกรีน keyboard

ไม่ระบุ ฿

พันลายกราฟ

โปรโมชั่นใหม่มาแรง สำหรับ เน็ตซิมยุคนี้

699 ฿

Smart Choi

รับสมัครProgammer 10 อัตรา ด่วน ให้เงินเ...

120,000 ฿

สุวัสสพระเ

โปรแกรมบริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน พนักง...

12,000 ฿

pathumdesi

10G TRANSCEIVER SFP MMF 850 NM DISTANCE ...

3,120 ฿

Com-Scienc

มือถือจีน , ครีมยันฮี , มือถือ , ใบเจียร , ทัวร์จีน , สบู่มะหาด , เพียวไวท์ , ปืนพก , รองเท้าผู้หญิง , purevite , ทัวร์ยุโรป , พระลือ , พัดลมอุตสาหกรรม , ลงประกาศฟรี , โฆษณาฟรี , ขายลูกหมา , ทัวร์มัลดีฟ , ที่นอนลม , ซากรถ , รองเท้าผ้าใบ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์