หมวด : อุตสาหกรรม เครื่องจักร

 
ผงหินปูน100เมซ, ผงหินปูน200เมซ, ผงหินปูน325เมซ, ผงหินปูน500เมซ
ราคา : 1 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
รหัสสินค้า : 1
ยี่ห้อ : 1
รุ่น : 1
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 พ.ย. 2559 09:32:34
วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2556 21:24:48
เข้าชม : 1,331 ครั้ง
IP : 49.49.120.xx


ร้าน :
บริษัทไทยโพลีเคมิคอลจำกัด THAI POLY CHEMICALS CO.

ชื่อผู้ประกาศ :
อัศวิน วิรุธพานนท์

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
034854 888, 034496284

แฟกส์ :
034854 899, 034496285

โทรศัพท์มือถือ :
0800160016

ที่อยู่ :
36/5 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด :

การติดต่ออื่นๆ :
www.thaipolychemicals.com

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า


ผงหินปูน100เมซ, ผงหินปูน200เมซ,
ผงหินปูน325เมซ, ผงหินปูน500เมซ, ผงหินปูน100mesh, ผงหินปูน200mesh, ผงหินปูน325mesh, ผงหินปูน500mesh, ผงหินปูนบด100เมซ, ผงหินปูนบด200เมซ, ผงหินปูนบด325เมซ, ผงหินปูนบด500เมซ, limestone powder 100
mesh, limestone powder 200 mesh, limestone powder 325 mesh, limestone powder
500 mesh, Calcite 100 mesh, Calcite 200 mesh, Calcite 325 mesh, Calcite 500
mesh

หินปูนบดละเอียด,
ไลม์สโตนพาวเดอร์, ผงหินปูน, แป้งหินปูน, Limestone powder

หินปูน
(อังกฤษ: limestone)
เป็นหินในกลุ่มหินตะกอน
มีชื่อวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันในหมู่นักธรณีว่า แร่แคลไซต์ (Calcite)(CaCO3) เป็นหินตะกอนคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเล
ทั้งจากสารอนินทรีย์ และซากสิ่งมีชีวิต เช่น ปะการัง และกระดองของสัตว์ทะเล
ซึ่งถับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผลึกใหม่เป็นแร่แคลไซต์จึงทำปฏิกิริยากับกรด
เนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีดำ เพราะฉะนั้น อาจมีซากดึกดำบรรพ์ในหินได้
เช่น ซากหอย ปะการัง ภูเขาหินปูนมักมียอดยักแหลมเป็นหน้าผา
และเป็นหินที่ละลายน้ำได้ดี

ประโยชน์ของการใช้หินปูนบดละเอียด

 1. ปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของดินให้ดีขึ้น

 1.1) เนื้อดินที่เป็นดินเหนียว
อนุภาคของดินจะไม่อัดกันอย่างแน่นทึบ แต่จะเกาะกันเป็นก้อนเล็ก (granule) ทำให้ดินโปร่งขึ้น การระบายน้ำ การถ่ายเทอากาศดีขึ้น

 1.2) เนื้อดินที่เป็นเนื้อหยาบ
การใส่ปูนลงไปจะทำให้เกิดโครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน (crumb structure) ทำให้การอุ้มน้ำของดินดีขึ้น 

 2. ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินให้ดีขึ้น

 2.1) ความเข้มข้นของ H+ ของดินลดลง

 2.2) ระดับของ Fe, Al และ Mn
ลดลง

 2.3) P และ Mo มีแนวโน้มสูงขึ้น

 2.4)  Ca และ Mg มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 3. ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดินให้ดีขึ้น   การปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน
มีผลช่วยให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ดีขึ้น กิจกรรมต่างๆ
ดำเนินไปอย่างราบรื่น

 สรุปประโยชน์ของหินปูนบดที่มีต่อพืช

 1) เพิ่มระดับ Ca  และ Mg ที่มากับปูนให้แก่พืช

 2) สิ่งที่เป็นพิษต่างๆ ในดิน ถูกทำให้ลดน้อยลง
พืชจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

 3) โรคพืชบางชนิด
จะลุกลามได้ช้าลงเมื่อมีการใส่ปูน

 4) ช่วยทำให้ระดับความเป็นประโยชน์ต่อพืช
ของธาตุบางชนิดในดินสูงขึ้น

 5) ช่วยทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน
ดำเนินไปได้ดีขึ้น

การเลือกชนิดปูนปรับสภาพดินให้เหมาะสมก่อนเข้าฤดูเพาะปลูก

ปัจจุบันสภาพดินกรด(pH ต่ำกว่า 7) เป็นปัญหาที่สำคัญในการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง


เช่น
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล เป็นต้น เพราะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตต่ำลง และไม่มีคุณภาพ
เนื่องจาก

ธาตุอาหารหลายชนิดในดินจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่พืชดูดกินได้ยาก
การใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารก็มักไม่ได้ผลเพราะ

พืชดูดกินธาตุอาหารจากปุ๋ยที่ใส่ได้น้อย
รวมทั้งสภาพดินกรดเอื้ออำนวยต่อธาตุอาหารที่มีอยู่มากในดิน เช่น เหล็ก

อะลูมิเนียม
แมงกานีส ซึ่งจะละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชเมื่อสภาพดินเป็นกรด

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดินกรดอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพในปัจจุบันคือการใช้ปูนซึ่งมีความเป็นด่าง

ทำลายกรดได้
แต่ปูนในท้องตลาดมีหลายชนิด คล้ายกันทางกายภาพแต่ต่างกันทางคุณสมบัติเคมี
จนเกิดความ

สับสนต่อเกษตรกรที่ขาดความรู้และขาดประสบการณ์ในการใช้
ดังนั้นจึงสรุปชนิดของปูนที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ได้ดังนี้

1.
หินปูนบดละเอียด (CaCo3) คือปูนขาวตัวหลักที่แนะนำให้เกษตรกรใช้แก้ไขดินกรด
เช่น หินฝุ่น ขี้เลื่อย

หินอ่อน
เปลือกหอยบดละเอียด ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีอย่างเดียวกัน

2.
ปูนมาร์ล (Marl) คือหินปูนที่ผุกร่อนตามธรรมชาติ
แล้วทับถมเป็นชั้นๆ อยู่ใต้ดิน ชั้นปูนมาร์ลที่อยู่ใกล้

ผิวดินจะถูกนำมาใช้ทางการเกษตร
องค์ประกอบทางเคมีเหมือนหินปูน แต่มีดินและอินทรียวัตถุปนอยู่

บ้าง
ในเชิงการค้าต้องมีความบริสุทธิ์ 80% ของหินปูน(CaCo3)
โดยมีฤทธิ์เพียง 0.8 เท่าของหินปูน

3.
ปูนเผา (Cao) คือหินปูนหรือเปลือกหอยที่นำมาเผาจนสุก
ปล่อยให้เย็นแล้วบดละเอียด มีฤทธิ์มากกว่า

หินปูนบด
1.78 เท่า ขณะละลายน้ำจะร้อน หากใส่ใกล้ต้นพืชอาจทำให้เหี่ยววเฉาหรือตายได้
ระวัง

อย่าให้สัมผัสต้นพืชโดยตรง

4.
ปูนขาวหรือปูนก่อสร้าง(ปูนฉาบ)(Ca(OH)2
คือปูนที่เกิดจากการผลิตปูนเผาแล้วฉีดน้ำเข้าไปขณะร้อน มี

ฤทธิ์เป็น
1.35 เท่าของหินปูนบด

5.
ปูนโดโลไมท์ (CaMg(CO3)2
คือหินปูนที่มีแมกนีเซียมปนอยู่ มีฤทธิ์มากกว่าหินปูนบดละเอียด 1.1 - 1.2

เท่า
เมื่อใช้ปูนชนิดนี้จะได้ธาตุแมกนีเซียมด้วย แพงกว่าหินปูนแต่ถูกกว่าปูนก่อสร้าง

Limestone is a sedimentary rock composed
largely of the minerals calcite and aragonite, which are different crystal
forms of calcium carbonate (CaCO3). Many limestones are composed from skeletal
fragments of marine organisms such as coral or foraminifera. Limestone makes up
about 10% of the total volume of all sedimentary rocks. The solubility of
limestone in water and weak acid solutions leads to karst landscapes, in which
water erodes the limestone over thousands to millions of years. Most cave
systems are through limestone bedrock. Limestone has numerous uses: as a
building material, as aggregate for the base of roads, as white pigment or
filler in products such as toothpaste or paints, and as a chemical feedstock.

The first geologist to distinguish limestone
from dolomite was Belsazar Hacquet in 1778.

Like most other sedimentary rocks, most
limestone is composed of grains. Most grains in limestone are skeletal
fragments of marine organisms such as coral or foraminifera. Other carbonate
grains comprising limestones are ooids, peloids, intraclasts, and extraclasts.
These organisms secrete shells made of aragonite or calcite, and leave these
shells behind after the organisms die. Limestone often contains variable
amounts of silica in the form of chert (chalcedony, flint, jasper, etc.) or
siliceous skeletal fragment (sponge spicules, diatoms, radiolarians), and
varying amounts of clay, silt and sand (terrestrial detritus) carried in by
rivers.

Some limestones do not consist of grains at
all, and are formed completely by the chemical precipitation of calcite or
aragonite, i.e. travertine. Secondary calcite may be deposited by
supersaturated meteoric waters (groundwater that precipitates the material in
caves). This produces speleothems, such as stalagmites and stalactites. Another
form taken by calcite is oolitic limestone, which can be recognized by its
granular (oolite) appearance. The primary source of the calcite in limestone is
most commonly marine organisms. Some of these organisms can construct mounds of
rock known as reefs, building upon past generations. Below about 3,000 meters,
water pressure and temperature conditions cause the dissolution of calcite to
increase nonlinearly, so limestone typically does not form in deeper waters
(see lysocline). Limestones may also form in both lacustrine and evaporite
depositional environments. Calcite can be either dissolved or precipitated by
groundwater, depending on several factors, including the water temperature, pH,
and dissolved ion concentrations. Calcite exhibits an unusual characteristic
called retrograde solubility, in which it becomes less soluble in water as the
temperature increases. Because of impurities, such as clay, sand, organic
remains, iron oxide and other materials, many limestones exhibit different
colors, especially on weathered surfaces. Limestone may be crystalline,
clastic, granular, or massive, depending on the method of formation. Crystals
of calcite, quartz, dolomite or barite may line small cavities in the rock.
When conditions are right for precipitation, calcite forms mineral coatings
that cement the existing rock grains together, or it can fill fractures. Travertine
is a banded, compact variety of limestone formed along streams, particularly
where there are waterfalls, and around hot or cold springs. Calcium carbonate
is deposited where evaporation of the water leaves a solution supersaturated
with the chemical constituents of calcite. Tufa, a porous or cellular variety
of travertine, is found near waterfalls. Coquina is a poorly consolidated
limestone composed of pieces of coral or shells. During regional metamorphism
that occurs during the mountain building process (orogeny), limestone
recrystallizes into marble. Limestone is a parent material of Mollisol soil
group.

Uses

Limestone is very common in architecture,
especially in Europe and North America. Many landmarks across the world,
including the Great Pyramid and its associated complex in Giza, Egypt, are made
of limestone. So many buildings in Kingston, Ontario, Canada were constructed
from it that it is nicknamed the 'Limestone City'. On the island of Malta, a
variety of limestone called Globigerina limestone was, for a long time, the
only building material available, and is still very frequently used on all
types of buildings and sculptures. Limestone is readily available and
relatively easy to cut into blocks or more elaborate carving. It is also
long-lasting and stands up well to exposure. However, it is a very heavy
material, making it impractical for tall buildings, and relatively expensive as
a building material. The Great Pyramid of Giza, one of the Seven Wonders of the
Ancient World has an outside cover made entirely from limestone.

Courthouse built of limestone in Manhattan,
Kansas

A limestone plate with a negative map of Moosburg
in Bavaria is prepared for a lithography print.

Limestone was most popular in the late 19th
and early 20th centuries. Train stations, banks and other structures from that
era are normally made of limestone. It is used as a facade on some skyscrapers,
but only in thin plates for covering, rather than solid blocks. In the United
States, Indiana, most notably the Bloomington area, has long been a source of
high quality quarried limestone, called Indiana limestone. Many famous
buildings in London are built from Portland limestone.

Limestone was also a very popular building
block in the Middle Ages in the areas where it occurred, since it is hard,
durable, and commonly occurs in easily accessible surface exposures. Many
medieval churches and castles in Europe are made of limestone. Beer stone was a
popular kind of limestone for medieval buildings in southern England. Limestone
and (to a lesser extent) marble are reactive to acid solutions, making acid
rain a significant problem to the preservation of artifacts made from this
stone. Many limestone statues and building surfaces have suffered severe damage
due to acid rain. Acid-based cleaning chemicals can also etch limestone, which
should only be cleaned with a neutral or mild alkaline-based cleaner.

Other uses include:

 It is
the raw material for the manufacture of quicklime (calcium oxide), slaked lime
(calcium hydroxide), cement and mortar.

 Pulverized limestone is used as a soil
conditioner to neutralize acidic soils.

 It is
crushed for use as aggregate?the solid base for many roads.

 Geological formations of limestone are among
the best petroleum reservoirs;

 As a
reagent in flue-gas desulfurization, it reacts with sulfur dioxide for air
pollution control.

 Glass
making, in some circumstances, uses limestone.

 It is
added to toothpaste, paper, plastics, paint, tiles, and other materials as both
white pigment and a cheap filler.

 It can
suppress methane explosions in underground coal mines.

 Purified, it is added to bread and cereals as
a source of calcium.

 Calcium levels in livestock feed are
supplemented with it, such as for poultry (when ground up).[11]

 It can
be used for remineralizing and increasing the alkalinity of purified water to
prevent pipe corrosion and to restore essential nutrient levels.

 Used
in blast furnaces, limestone binds with silica and other impurities to remove
them from the iron.

 It is
often found in medicines and cosmetics.

 It is
used in sculptures because of its suitability for carving.

Lime stone goes through
many transformations, starting with drilling and blasting in the quarry, on the
way to becoming quicklime or hydrated lime.

Limestone
powder, also known as "Lime" will increase the PH level in the soil.
Limestone is basically a form of calcium that some plants need to produce good
fruit. Typically, tomatoes and peppers use the most calcium when forming their
fruits. If your soil lacks calcium, the bottoms of the tomatoes and peppers
will turn black and start to rot. This is known as blossom-end rot.

Limestone
powder is not harmful and can be handled with your bare hands. Just scatter it,
handfuls at a time, by throwing it with your bare hands. Just use enough to
lightly dust the area you want to treat - no need to lay down a thick layer.
Once it's spread, water it in well. You can also spread it right before a
rainstorm if it's not too windy and let mother nature water it in for you.

The
effect of limestone powder on microstructure of concrete was studied by using
mercury intrusion porosimetry (MIP), backscattering scanning electron(BSE),
scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) techniques. The
experimental results show that the compressive strength of concrete containing
100 kg/m3 limestone powder can meet the strength requirement. Limestone powder
has not pozzolanic activity; it is still unhydrated at the age of 28 days. But
its filling effect can make the paste matrix and the interfacial transition
zone between matrix and aggregate denser, which will improve the performance of
concrete.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขาย

Thai
Poly Chemicals Co., Ltd.

บริษัท
ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

ที่อยู่36/5
ม.9  แขวง/ตำบลนาดี  เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์74000

Tel.:
034854888, 034496284

Fax.:
034854899, 034496285

Mobile:
0824504888, 0800160016

Website
: www.thaipolychemicals.com

Email1 : [email protected]

Email2 : [email protected]

 

 Tag : แป้งหินปูน 100 เมซ , แป้งหินปูน 200 เมซ , แป้งหินปูน 325 เมซ , แป้งหินปูน 100 mesh , แป้งหินปูน 200 mesh , แป้งหินปูน 325 mesh , แป้งหินปูน , limestone powder , Calcium Carbonate , แคลเซียมคาร์บอเนต
สินค้าใกล้เคียง

จิน091-4367514นำเข้า-จำหน่ายLPS CFC Free...

ไม่ระบุ ฿

JINTANASUP

จำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับเครื่องให้ความอบอุ่...

ไม่ระบุ ฿

2. เจริญชั

Sodium Hydroxide Solution โซเดี่ยมไฮดรอก...

ไม่ระบุ ฿

บริษัท เอ็

น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบผลิตน้ำอาร์โอ

ไม่ระบุ ฿

watercarep

เครื่องวัดความหวานผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำเ...

1,490 ฿

ร้านไม้แดด

กระดาษทรายขัดแห้ง กระดาษทรายขัดน้ำ สำหรั...

ไม่ระบุ ฿

KPC Interg

ตู้แช่เค้ก , ครีมโสม , สบู่แครอท , วอลเปเปอร์ , ครีมหอยทาก , ใบตัด , โฆษณาฟรี , reduce 15 mg , โฆษณา , คลาร่าพลัส , จานส้ม , ทัวร์สิงคโปร์ , กันขโมยรถยนต์ , ขายของออนไลน์ , ทัวร์พม่า , รีดิว , รถชาลี , ที่นอนโลตัส , ลวดเชื่อมแก๊ส , ขายชิวาวา , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , เว็บผู้หญิง , hotelsiam siamchill travelyummy เว็บท่องเที่ยว , แนะนำที่เที่ยว , แนะนำที่พัก , แนะนำที่กิน , ทริปท่องเที่ยว , เส้นทางการเดินทาง , ข่าวสารท่องเที่ยว , เราเที่ยวด้วยกัน ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์