หมวด : ธุรกิจ บริการ

ทฤษฎีดนตรีสากล สอบดนตรีมหิดล ศิลปากร รังสิต จันทรเกษม สอนโดยครูเอ๋ 088-2485999
ราคา : 500 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
รหัสสินค้า : MT001
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 ก.ค. 2560 10:40:49
วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2556 20:37:01
เข้าชม : 2,526 ครั้ง
IP : 1.46.44.2xx


ร้าน :
ครูเอ๋ (ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง) สอนร้องเพลงและทฤษฎีดนต

ชื่อผู้ประกาศ :
ครูเอ๋

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
0897955779

โทรศัพท์มือถือ :
0882485999

ที่อยู่ :
ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

จังหวัด :

การติดต่ออื่นๆ :
www.facebook.com/khruaehome

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า
***ทฤษฎีดนตรีตะวันตก***
***Western Music Theory***

ปรึกษาฟรี ผ่าน Facebook
กด Like ที่ www.facebook.com/khruaehome

**หลักสูตรสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าสาขาดนตรี ระดับมหาวิทยาลัย**
***ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.รังสิต ม.จันทรเกษม ม.บูรพา เป็นต้น***

เนื้อหาที่เรียน
1. ตัวโน้ต
- กุญแจซอล กุญแจฟา กุญแจอัลโต และกุญแจเทเนอร์
- โดกลาง (Middle C)
- เครื่องหมายแปลงเสียง (ชาร์ป, แฟลต, เนเจอร์รัล)
- เอ็นฮาร์โมนิกโน้ต (Enharmonic Note)
2. เครื่องหมายกำกับจังหวะ (Time Signature)
- วิเคราะห์โน้ต ระบุเครื่องหมายกำกับจังหวะ
- การจัดกลุ่มโน้ต
- การระบุตัวหยุด
- การเขียนโน้ตระหว่าง Simple Time และ Compound Time
3. บันไดเสียง (Scale)
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)
- บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale)
- ชื่อเรียกลำดับตัวโน้ต (Scale Degree)
- เครื่องหมายกำกับบันไดเสียง (Key Signature)
- บันไดเสียงเพนทาโทนิค (Pentatonic Scale)
- บันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale)
- บันไดเสียงอ๊อกตาโทนิก (Octatonic Scale)
4. ขั้นคู่ (Interval)
- Compound Interval
- การพลิกกลับ (Inversion)
- Enharmonic
- การวิเคราะห์ขั้นคู่ / การเขียนขั้นคู่
5. ตรัยแอดคอร์ด (Triad Chord)
- การเขียนตรัยแอดคอร์ดจากชื่อคอร์ด, จากบันไดเสียง
- การเขียนตรัยแอดคอร์ด ในรูปพื้นต้น (Root Position), การพลิกกลับ (Inversion)
- การเขียนตรัยแอดคอร์ดแบบปิด และแบบเปิด (Close ? Open Position)
- การเขียนตรัยแอดคอร์ดแบบ 4 แนว
- การวิเคราะห์ตรัยแอดคอร์ด
6. การเปลี่ยนบันไดเสียง (Transpose)
- จากเครื่องดนตรีคีย์ Bb และ Concert Pitch
- จากบันไดเสียง และกำหนดเปลี่ยนคีย์ด้วยขั้นคู่
7. การเขียนโน้ตประดับ (Ornament)
- Acciaccatura
- Appoggiatura
- Mordent
- Trill
- Turn
8. จุดพักเพลง (Cadence)
9. การวิเคราะห์เพลง (Analysis)
- เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด
- ฝึกวิธีคิดหา Scale, Chord, Interval
- ข้อควรจำ และระวังในการวิเคราะห์
- วิเคราะห์จากตัวอย่างบทเพลงที่หลากหลาย

*** คอร์สเรียน 10 ครั้ง @ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ***
@@@ คอร์สเรียนเดี่ยว ค่าเรียน 10,000 บาท @@@

***คอร์สเรียนรายเดือน 4 ครั้ง @ 2 ชั่วโมง ค่าเรียนเดือนละ 5,000 บาท***

^_^ ** พิเศษ ** ลงเรียน 2 วิชา (ทฤษฎีดนตรี และ โสตทักษะ) ^_^
คอร์สเดี่ยว 2 วิชา จากเดิม (10,000 + 10,000) = 20,000 บาท
**ลดเหลือเพียง 16,000 บาท**

สอนโดยครูเอ๋ (ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง)
ปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์การสอนนานกว่า 15 ปี
*************************************************
โสตทักษะ
(Ear Training / Musicianship)

เนื้อหาที่เรียน
1. Pitch Matching
- ฟังเสียงเปียโนแล้วเปล่งเสียงร้องในทันที
2. Scale and Arpeggio
- ร้องบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ พร้อมร้องอาร์เปจจิโอในทันที
3. Interval Recognition
- ฟังเสียงขั้นคู่จากเปียโน แล้วตอบในทันทีว่าเป็นขั้นคู่ใด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. Triad Chord Recognition
- ฟังเสียงตรัยแอดคอร์ดจากเปียโน แล้วตอบในทันทีว่าเป็นคอร์ดชนิดใด (Major, Minor, Diminished, Augmented)
5. Sight Clapping
- ปรบมือทันทีที่เห็นโน้ต ใน Time Signature ทั้ง Simple Time และ Compound Time
6. Rhythmic Clap Back (Echo Clapping)
- ปรบมือทันที หลังจากกรรมการปรบมือ ใน Time Signature ที่กำหนด
7. Sight Singing
- ร้องโน้ตทันทีที่เห็นโน้ต ด้วยวิธี Fixed Do หรือ Moveable Do
8. Melodic Sing Back (Echo Singing)
- ร้องทันที หลังจากกรรมการกดเปียโน ใน Time Signature ที่กำหนด
9. Analysis
- ปรบมือตามจังหวะเพลง หลังจากฟังเพลงประมาณ 2-3 ห้องเพลง
- Pulse สามารถปรบมือในจังหวะหนัก ? เบา
- Time Signature ระบุได้ถูกต้อง
- Dynamic อธิบายความดัง - เบา
- Gradation อธิบายความเร็ว ? ช้า
- Articulation อธิบายลักษณะเสียง
- Cadence ระบุได้ถูกต้อง

*** คอร์สเรียน 10 ครั้ง @ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ***
@@@ คอร์สเรียนเดี่ยว ค่าเรียน 10,000 บาท @@@

***คอร์สเรียนรายเดือน 4 ครั้ง @ 2 ชั่วโมง ค่าเรียนเดือนละ 5,000 บาท***

^_^ ** พิเศษ ** ลงเรียน 2 วิชาพร้อมกัน ^_^
คอร์สเดี่ยว 2 วิชา จากเดิม (10,000 + 10,000) = 20,000 บาท
**ลดเหลือเพียง 16,000 บาท**

สอนโดยครูเอ๋ (ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง)
ปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาดท สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลห์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์การสอนนานกว่า 15 ปี

****พิเศษ****
ติวทฤษฎีดนตรีสากล นอกสถานที่
- เวลาเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง/ครั้ง
- เน้นเข้าใจเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
- ใช้เวลาเรียนครบทุกเนื้อหาในเวลาไม่เกิน 10 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจริงเท่านั้น
- ค่าเรียนชั่วโมงละ 1,000 บาท (ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง)

@@@ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่@@@
โทร 088-2485999 หรือ 089-7955779
หรือกด Like ที่ http://www.facebook.com/khruaehome
หรือค้นหาแฟนเพลง "ครูเอ๋สอนร้องเพลงและทฤษฎีดนตรี"
ฝากคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีได้ค่ะ....
************************************************

*** ทฤษฎีดนตรีสำหรับนักดนตรี ***
(Music Theory for Musician)

เนื้อหาที่เรียน
1. ตัวโน้ต
- กุญแจซอล กุญแจฟา
- เครื่องหมายแปลงเสียง (ชาร์ป, แฟลต, เนเจอร์รัล)
- เอ็นฮาร์โมนิกโน้ต (Enharmonic Note)
2. เครื่องหมายกำกับจังหวะ (Time Signature)
- ความหมายของเครื่องหมายกำกับจังหวะ
3. บันไดเสียง (Scale)
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)
- บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale)
- เครื่องหมายกำกับบันไดเสียง (Key Signature)
4. ขั้นคู่ (Interval)
- ชนิดของขั้นคู่ (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ)
5. ตรัยแอดคอร์ด (Triad Chord)
- ชนิดของตรัยแอดคอร์ด
6. การเขียนเพลงอย่างง่าย
- เขียนเพลงจากการดำเนินคอร์ดพื้นฐาน

กระบวนการเรียนการสอน
1. เชื่อมโยงเนื้อหาทฤษฎีดนตรีกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี เช่น เปียโน อูคูเลเล่ กีตาร์ ไวโอลิน เป็นต้น
2. นำความรู้ทฤษฎีเพื่อเสริมทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี เช่น การไล่บันไดเสียง การไล่เสียงขั้นคู่ การระบุตำแหน่งคอร์ดบนเครื่องดนตรี

*** คอร์สเรียน 10 ครั้ง @ 1-2 ชั่วโมง ***
@@@ คอร์สเรียนเดี่ยว ค่าเรียน 5,000 บาท @@@

สอนโดยครูเอ๋ (ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง)
ปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์การสอนนานกว่า 15 ปี

@@@ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่@@@
โทร 088-2485999 หรือ 089-7955779
หรือกด Like ที่ http://www.facebook.com/khruaehome
หรือค้นหาแฟนเพลง ?ครูเอ๋สอนร้องเพลงและทฤษฎีดนตรี?
ฝากคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีได้ค่ะ....
************************************************Tag : ทฤษฎีดนตรีสากล , ทฤษฎีดนตรี , ทฤษฎีดนตรีตะวันตก , สอบดนตรี , สอนทฤษฎีดนตรี , เรียนทฤษฎีดนตรี , ติวดนตรี , สอบTIME , โสตทักษะ , ดนตรี


ข้อมูล การชำระเงิน
นัดเจอกันแล้วชำระ
ชำระที่เรียน

ข้อมูล การรับ-ส่งสินค้า
การรับ ส่งสินค้ารูปแบบอื่นๆสินค้าใกล้เคียง

9. หุ่นจำลองมนุษย์ โครงกระดูก Medical An...

ไม่ระบุ ฿

1.เจริญชัย

เพิ่มคะแนน TOEFL iBT

1,500 ฿

Smart Choi

สอนลิฟติ้งขนตา ดัดขนตาเทคนิคใหม่ สอนต่อข...

2,900 ฿

แอลสไตล์บิ

สอนดนตรี เปียโน เครื่องเป่า Trumpet Sax ...

800 ฿

Best Music

ทัวร์ยุโรป , ประกาศฟรี , ผงบุก , พระผง , โลชั่นมะหาด , ไม้อัด , ปั๊มน้ํา , ซันคลาร่า , วอลเปเปอร์ , ครีมหมอยันฮี , โบ้เบ้ , พัดลมระบายอากาศ , โฆษณา , รองเท้าผู้ชาย , ขายนก , ลวดเชื่อมแก๊ส , ตู้แช่เย็น , กลูต้าไธโอน , พัดลมอุตสาหกรรม , ปืนพก , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์