หมวด : คอมพิวเตอร์

โปรแกรมอพาร์ทเมนท์,ห้องเช่า
ราคา : 5,500 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
ยี่ห้อ : Accusoft
รุ่น : โปรแกรมจัดการอพาร์ทเมนท์ 2.0 Excellent
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 ส.ค. 2562 17:15:03
วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2559 16:12:24
เข้าชม : 1,856 ครั้ง
IP : 101.108.122.xx


ร้าน :
ช่างเอ็มคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ประกาศ :
ช่างเอ็มคอมพิวเตอร์

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
(042) 325103

แฟกส์ :
(042) 222062

โทรศัพท์มือถือ :
0879453830

ที่อยู่ :
114/25 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง

จังหวัด :

การติดต่ออื่นๆ :
เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09:00น.-18:00น.

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า
มีบริการ ต่างจังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภูขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ สกลนคร เลย นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี โคราช

เหมาะกับธุรกิจ
- ห้องพัก,อพาร์ทเมนท์
- ห้องเช่าแบบรายวัน,รายเดือน
- ธุรกิจเช่าพื้นที่แบบรายวัน,รายเดือน

*** มีบริการ ต่างจังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภูขอนแก่น สกลนคร ***

คุณสมบัติโปรแกรม
- สามารถทำรายการธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางแผนผังห้องพักได้
- รองรับการใช้งานอาคารมากกว่า 1 อาคาร
- สามารถจองห้องพักล่วงหน้า และออกเอกสารการจองห้องพักได้
- สามารถทำรายการเปิดห้องพัก และออกเอกสารการเปิดห้องพักได้
- สามารถทำรายการเปิดห้องพักจากใบจองห้องพักได้
- รองรับการเตือนเมื่อห้องที่เปิดมีการจองล่วงหน้า
- สามารถระบุรายชื่อผู้พักอาศัยในแต่ละห้องได้
- รองรับการพักเป็นแบบ รายเดือน/รายวันได้
- สามารถทำรายการคืนห้องพัก และออกเอกสารการคืนห้องพักได้
- สามารถแสดงวงเงินประกันห้องพักตอนคืนห้องพักได้
- สามารถทำการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนคืนห้องพัก และทำการออกใบเสร็จได้
- สามารถทำรายการย้ายห้องพักได้
- รองรับการจัดการมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟ และสามารถออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติได้
- สามารถ กำหนดค่าน้ำ / ไฟฟ้า / โทรศัพท์ ขั้นต่ำเป็นหน่วย หรือ ราคาได้
- สามารถทำรายการใบแจ้งหนี้ และออกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้
- สามารถออกใบแจ้งหนี้ในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
- สามารถดึงรายการจากใบแจ้งหนี้เพื่อเปิดใบเสร็จรับเงินผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
- สามารถทำรายการใบเสร็จรับเงิน และออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
- สามารถทำรายการซื้อวัสดุเข้า และออกเอกสารการซื้อวัสดุเข้าได้
- สามารถทำรายการรับเรื่องบริการ และออกเอกสารการรับเรื่องบริการได้
- สามารถทำรายการการให้บริการ และออกเอกสารการให้บริการได้
- สามารถเรียกดูเอกสารแจกแจงค่าใช้จ่ายแบบที่จ่ายแล้วหรือยังไม่จ่ายได้
- รองรับการให้ส่วนลดท้ายเอกสาร
- รองรับการชำระเงินด้วย เงินสด
- รองรับการชำระเงินด้วย เช็ค
- รองรับการชำระเงินด้วย บัตรเครดิต
- รองรับการชำระเงินด้วย โอนเงินผ่านธนาคาร
- รองรับการออกเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก
- รองรับการออกเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
- สามารถออกแบบเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก ได้เอง
- สามารถออกแบบเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า ได้เอง

Feature โปรแกรม: รายการข้อมูลธุรกรรม
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการจองห้องพัก
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการเปิดห้องพัก
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการคืนห้องพัก
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการรับเงินประกัน
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบแจ้งหนี้
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบเสร็จรับเงิน
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการซื้อวัสดุเข้า
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการรับเรื่องบริการ
- สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการการให้บริการ

Feature โปรแกรม: ข้อมูลหลัก - ข้อมูลบุคคล
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลห้องพัก
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลประเภทห้องพัก
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลค่าใช้จ่าย
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลบัตรเครดิต
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง
- สามารถกำหนดวงเงินประกัน และเงินมัดจำ ของห้องพักแต่ละประเภทได้
-สามารถกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของห้องพักแต่ละประเภทได้ เช่น ค่าเช่า,ค่าน้ำ-ไฟฟ้าได้
- รองรับการกำหนดรูปภาพห้องพัก
- สามารถแสดงข้อมูลผู้เปิดห้องพักปัจจุบันได้
- สามารถแสดงข้อมูลประวัติการเปิดห้องพักได้
- รองรับการดูสถานะห้อง (ว่าง/จอง/เปิดห้อง/ปิดห้อง)
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ทำสัญญา
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้พักอาศัย
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลพนักงาน
- สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
- รองรับการกำหนดรูปภาพผู้ทำสัญญาและผู้พักอาศัย
- รองรับการกำหนดรูปภาพพนักงาน

Feature โปรแกรม: ตั้งค่าระบบ
- กำหนด ชื่อเจ้าของ และชื่อ-ที่อยู่อพาร์ทเม้นท์ สำหรับการออกเอกสาร
- สามารถแสดงข้อมูลการค้นหาอัตโนมัติ
- สามารถกำหนดภาพพื้นหลังโปรแกรม ของหน้าการทำงานหลักได้ (1024x768)
- รองรับการพิมพ์โลโก้บนหัวเอกสาร
- สามารถตั้งค่าเริ่มต้น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิค
- สามารถกำหนดอัตราภาษ๊มูลค่าเพิ่ม และรองรับการคำนวณภาษีทั้ง Included Vat และ Excluded Vat (Standard รองรับเฉพาะ Excluded Vat)
- สามารถใช้งานค่าปรับได้ โดยกำหนดวันสิ้นสุดการจ่าย, ค่าปรับรายวัน/บาท แล้วโปรแกรมจะคำนวนค่าปรับให้อัตโนมัติ (คำนวนจากวันที่ของระบบ)
- สามารถกำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดได้
- สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (Standard จะกำหนดได้รูปแบบเดียว)
- สามารถกำหนดข้อความขึ้นต้น และ ข้อความลงท้ายเอกสารได้เอง
- กำหนดเครื่องพิมพ์เอกสารได้
- กำหนดขนาดกระดาษได้
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A4, A4 ต่อเนื่อง, A5 ต่อเนื่อง
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 และกระดาษม้วน 3 นิ้ว (เฉพาะบิล)
- รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา (สามารถกำหนด Copy สำเนาได้เอง)
- สามารถกำหนดรูปแบบ พิมพ์/ไม่พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารได้
- สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น จัดการธุรกรรม , จัดการค่าใช้จ่าย , จัดการข้อมูลหลัก , จัดการดูรายงาน , จัดการเอกสาร เป็นต้น

Feature โปรแกรม: เอกสาร, รายงาน
- เอกสาร : สัญญาเช่าห้องพัก
- เอกสาร : จดหมายเวียน
- เอกสาร : จดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนห้องพัก
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้ทำสัญญา
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้พักอาศัย
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนพนักงาน
- รายงานทั่วไป : ทะเบียนรับเรื่องบริการ
- รายงานทั่วไป : รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายงานสรุป : รายงานสรุปค่าไฟฟ้า-น้ำประปา ประจำปี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปแจกแจงค่าใช้จ่าย ประจำเดือน/ปี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดค้างชำระ
- รายงานสรุป : รายงานสรุปการชำระเงินแยกประเภท
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้-ภาษี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย-ภาษี
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรับเรื่องบริการ
- รายงานสรุป : รายงานสรุปวัสดุให้บริการ
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายซื้อวัสดุ
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการจองห้องพัก
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการย้ายเข้า-ออกห้องพัก
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา
- รายงานประวัติ : รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน

Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
- Printer : Laser Printer , InkJet Printer(A4,A5 แนวนอน)
- Printer : Dot Matrix Printer(กระดาษต่อเนื่อง)
- Printer : Printer Slip

Feature โปรแกรม: Utility
- ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)
- รองรับฐานข้อมูล Access
- รองรับฐานข้อมูล SQL Server
- จัดการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Backup Database)
- สามารถล้างฐานข้อมูล (Clean Database) โดยกำหนดตามช่วงเวลาได้
- Print Preview ตอนออกเอกสาร และรายงาน
- Export ข้อมูลเป็น Excel ได้
- สามารถโอนข้อมูลจาก Version เก่าได้
- รองรับการทำงานแบบ Client-Server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
Tag : ขายโปรแกรม , โปรแกรมอพาร์ทเม้น , โปรแกรมหอพัก , โปรแกรมห้องเช่า , จำหน่ายโปรแกรม , จำหน่ายโปรแกรมห้องพั , ขายโปรแกรมหอพัก , โปรแกรมโรงแรมม่านรูด , โปรแกรมห้องพักรายวัน , ขายโปรแกรมห้องพัก


ข้อมูล การชำระเงิน
โอนผ่านธนาคารที่สะดวก
ชื่อบัญชี:ช่างเอ็มคอมพิวเตอร์

ธ.กรุงเทพ
เลขที่บัญชี:412-400967-3
ประเภท:ออมทรัพย์
สาขา:ถนนโพธิ์ศรี
------------------------------------------
ธ.กสิกรไทย
เลขที่บัญชี:903-2-11993-7
ประเภท:ออมทรัพย์
สาขา:ตลาดเมืองทองเจริญศรี
------------------------------------------
ธ.กรุงไทย
เลขที่บัญชี:401-309-123-2
ประเภท:ออมทรัพย์
สาขา:ตลาดบ้านห้วย


ชำระเงินแบบอื่นๆ
เงื่อนไขการชำระเงิน:
1.ชำระค่าโปรแกรมทั้งหมด ณ วันสั้งซื้อ
2.ชำระค่าติดตั้งหรือค่าบริการอื่นๆ ณ วันติดตั้งโปรแกรมเสร็จ(กรณี ลูกค้าให้ทางร้านติดตั้ง)

ข้อมูล การรับ-ส่งสินค้า
ยังไม่ระบุ ตกลงกันทีหลังสินค้าใกล้เคียง

รับสมัครProgammer 10 อัตรา ด่วน ให้เงินเ...

120,000 ฿

สุวัสสพระเ

สกรีนคีย์บอร์ด สกรีน keyboard

ไม่ระบุ ฿

พันลายกราฟ

CD-R Easy Write หน้าสี 10แผ่น 55.- ยกหลอ...

55 ฿

ไอ ที ฮัท

ขายสาย HDMI 1.5 เมตร

100 ฿

My Way-You

โปรแกรมบริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน พนักง...

12,000 ฿

pathumdesi

NEW รุ่นใหม่ ลำโพงบลูทูธ Kingone F8 Blue...

1,150 ฿

ball_mobil

เสื้อผ้าคนอ้วน , ศูนย์พระเครื่อง , รองเท้าแฟชั่น , จัดงานแต่งงาน , จักรยานฟิกเกียร์ , เสื้อผ้าคนอ้วน , สบู่กลูต้า , ครีมคูเวต , ประกาศฟรี , ซากรถ , รองเท้าผ้าใบ , ตู้พระ , พาเลทพลาสติก , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร