หมวด : คอมพิวเตอร์

 
หจก. เอเอ็นที วินเนอร์ ซอฟท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป
ราคา : ไม่ระบุ ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 เม.ย. 2560 17:16:24
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2560 17:16:24
เข้าชม : 409 ครั้ง
IP : 182.232.30.xx


ชื่อผู้ประกาศ :
antsoft

E-Mail :

โทรศัพท์มือถือ :
0924714774

ที่อยู่ :
99/88 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

จังหวัด :

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า


ลบ   อัพเดท   แก้ไขประกาศ
แก้ไขรูป
หจก. เอเอ็นที วินเนอร์ ซอฟท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบต่างๆ อาทิ โปรแกรมบริหารระบบบัญชี Account&ERP, โปรแกรมระบบ POS, โปรแกรมบริหารร้านอาหาร, โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ, โปรแกรมบริหารร้านขายยา, โปรแกรมระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล รวมทั้ง Hardware อาทิ POS Machine, Computer, Server, Printer, Barcode Scanner, Cash Drawer วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่อเนื่องต่างๆ อีกมากมาย


Account & ERP โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป

โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ,

จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้,

เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภท

โดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป พร้อมด้วย ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร?

- ระบบ Collector บน Android -รับฝากขาย

- ธุรกิจแฟรนไชส์ -ฝากขาย

- MRPII - PreparePO

- Packing List -โปรแกรมเสริม ERP

- Performance Dash Board -วิเคราะห์การตลาดขั้นสูง

- โปรแกรมเชื่อมโยงเครื่องนับสินค้า


โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป :

เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนDF : Document Flow

ระบบควบคุมเอกสาร : ระบบ Document Flow ของเอกสาร คือ สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ ,สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ, สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ, สิทธิการแก้ไขหลังการพิมพ์, สิทธิการพิมพ์บิลซ้ำ, สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิดบัญชี สามารถแสดงและควบคุมสถานะบิลได้IC : สินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง : สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูล สินค้าได้ตามประเภท พร้อมรองรับการปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


PO : จัดซื้อสินค้า

จัดซื้อสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร พร้อมแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ พร้อมเก็บรายละเอียด การเสนอราคาของผู้จำหน่าย และสามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการรับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี


OE : จำหน่ายและจองสินค้า

ระบบจำหน่ายและจองสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา ,ใบจองและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร ,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับคืน และ ใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน1ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คน


AR-AP : ลูกหนี้-เจ้าหนี้

AR-AP : ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ : แยกประเภทหรือกลุ่มและรายละเอียดได้ไม่จำกัด ,แต่ละรายเก็บรายละเอียดที่อยู่ได้ไม่จำกัด ,เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายได้ไม่จำกัด เช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง , เงื่อนไขการขำระเงิน ,สกุลเงินที่ใช้ชำระ , ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม , ส่วนลดรวม , ส่วนลดเงินสด


CQ : เช็คและเงินฝากธนาคาร

แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย รับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคาร


EP : รายได้-ค่าใช้จ่าย

สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า, บัตรเครดิต และอื่น ๆ แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี ,วันที่ใบกำกับ , จำนวนเงิน , ภาษีขาย-ซื้อ , ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย


GL : บัญชี

รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบSL : พนักงานขาย

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้า


FA : ทรัพย์สินถาวร

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพย์สิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที

ขอแสดงความนับถือ
Marketing Teams.

หจก.เอเอ็นที วินเนอร์ ซอฟท์
ANT WINNER SOFT LP
99/88 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร.0-2191-8383 แฟ็กซ์ 0-2191-8362
Mobile Phone: 092-471-4774
Email: Contact@ANTWINNERSOFT.COM
WWW.ANTWINNERSOFT.COM
THE BEST SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี?

business plus,สลิปเงินเดือน,โปรแกรม เงินเดือน,โปรแกรมเงิน

เดือน business plus,ระบบร้านอาหาร,ศูนย์อาหาร,payroll,มินิมา

ร์ทในโรงแรม,โปรแกรมcoffee,โปรแกรม กาแฟ,โปรแกรม POS,

โปรแกรม pos ร้านอาหาร ร้านกาแฟ,b-plus payroll

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี ,สลิป

เงินเดือน,โปรแกรม เงินเดือน,โปรแกรมเงินเดือน business

plus,ระบบร้านอาหาร,ศูนย์อาหาร,payroll,มินิมาร์ทในโรงแร,

โปรแกรมcoffee,โปรแกรม กาแฟ,โปรแกรม POS,โปรแกรมpos?

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ,b-plus payroll,คอมพิวเตอร์PC,

คอมพิวเตอร์server,เครื่องอ่านบาร์โค้ด,barcode?

scanner,printer,cash drawer?

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมการผลิต,โปรแกรมร้านค้าปลีก?

โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,โปรแกรมวางแผนการผลิต,ค้าปลีกค้าส่ง

โปรแกรมบริหารร้านอาหาร,โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ,ระบบเงิน

เดือน,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรมโรงงาน,โปรแกรม POS

ระบบร้านอาหาร,ระบบร้านกาแฟ,รับจ้างทำเงินเดือน,วิเคราะห์การ

ตลาด,ควบคุมการผลิต,โปรแกรมหน้าร้าน,ระบบบริหารร้านอาหาร

ระบบบริหารร้านกาแฟ,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,บัญชีเจ้าหนี้

ลูกหนี้,โปรแกรมสูตรการผลิต,มินิมาร์ท,ระบบสั่งอาหาร,เครื่องทำ

กาแฟ,โปรแกรม payroll,โปรแกรมERP,ควบคุมวัตถุดิบ

โปรแกรมซูเปอร์มาเก็ต,โปรแกรมภัตตาคาร,ธุรกิจร้านกาแฟ

โปรแกรมคิดเงินเดือน,โปรแกรมบัญชีแยกประเภท,สูตรการแปรรูป

โปรแกรมมินิมาร์ท,บริหารภัตตาคาร,บริหารภัตตาคาร,ประกันสังคม

บัญชีแยกประเภท,การคำนวณวัตถุดิบ,โปรแกรมหลังร้าน,ร้านอาหาร

ร้านกาแฟ,กองทุนทดแทน,โปรแกรมบริหารธุรกิจ,คำนวณBOM

โปรแกรม Point of sale,ระบบคำนวณเงินเดือน,โปรแกรมสำเร็จรูป

สูตรการผลิต,ระบบคลังสินค้าTag : โปรแกรมระบบ POS , โปรแกรมบริหารร้านอาห , อุปกรณ์POS , Hardware , บริหารบัญชีสำเร็จรูป
สินค้าใกล้เคียง

รับซื้อ คอมพิวเตอร์ จอภาพ พริ้นเตอร์ และ...

1,221 ฿

recycletha

รับซื้อคอมพิวเตอร์เก่า-เสียและอุปกรณ์ทุก...

ไม่ระบุ ฿

bkkrecycle

หัวพิมพ์ lq2180i

2,500 ฿

The matrix

แป้งโฟมเกาหลี , ผงบุกกวางแดง , ชั้นวางพาเลท , ปั๊มลม , ขายนก , ประกาศฟรี , ที่นอนโลตัส , โลชั่นมะเฟือง , ผงบุก , พาเลท , joa cream pack , คลาร่าพลัส , ประกาศฟรี , ครีมบาชิ , ตู้เชื่อม , ครีมหมอยันฮี , โหย่งเหิง , ปืนยาว , ทัวร์เกาหลี , ครีมเลล่า , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์