หมวด : ทัวร์ ที่พัก ตั๋วบัตร

 
MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ลำปาง ลำพูน น้ำตกก้อหลวง วัดเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน วัดพระธาตุลำปาง พิเศษ 6,799 บาท
ราคา : 6 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 ก.พ. 2561 11:05:47
วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2560 15:16:43
เข้าชม : 453 ครั้ง
IP : 110.169.197.1xx


ชื่อผู้ประกาศ :
คุณปู

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
024443173 , 028094989

โทรศัพท์มือถือ :
0892190822 , 0863237924

ที่อยู่ :
245 บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160

จังหวัด :

การติดต่ออื่นๆ :
http://www.magic-ontours.com/

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า


ลบ   อัพเดท   แก้ไขประกาศ
แก้ไขรูป
MAGICONTOUR : มหัศจรรย์ ลำปาง ลำพูน เที่ยวเมืองอนุรักษ์ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา 4D3N (N5A03)


ชมโปรแกรมทัวร์ลำปาง ลำพูน : https://goo.gl/MnTskm

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้

เดือนธันวาคม 2560 : วันปีใหม่ 30 ธ.ค.-02 ม.ค.61

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ลำพูน - เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด?PLUS

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ลำพูน ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง ลำพูน - อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ชมวิวทะเลสาบแก่งก้อ - น้ำตกก้อหลวง - วัดพระบาทห้วยต้ม - นั่งรถรางชมเมืองเก่า

05.00 น. ฟ้าสางที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน นำท่านไปชมวิวทะเลหมอกและทิวทัศน์สวยยามเช้า ณ จุดวิวทะเลสาบแก่งก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง แก่งก้อ เป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่ก้อไหลมาบรรจบแม่น้ำปิง จึงเป็นทะเลสาบที่มีทิวทัศน์อันงดงาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08.00 น. หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวต่อสู่ น้ำตกก้อหลวง น้ำตกหินปูนที่สวยงามที่สุดในภาคเหนือ เกิดจากลำน้ำในห้วยแม้ก้อ ไหลลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น สูงประมาณ 20 เมตร เบื้องล่าง มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ สายน้ำมีสีเขียวใสสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนเล่นน้ำ โดยเฉพาะบริเวณชั้นหนึ่งนับว่ามีความสวยงามและนิยมที่สุด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองเก่าลำพูน ลำพูน จังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ แต่ถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวัดวาอาราม บ้านเรือนแบบโบราณเรียงรายอยู่สองข้างทาง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานที่สุดในแผ่นดินล้านนา อาณาจักรหริภุญชัยเป็นอาณาจักรพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากว่า 600 ปี ก่อนที่พญาเม็งรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมืองลำพูนจึงเหมาะแก่การเที่ยวชมวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม โดยรถรางจะวิ่งรอบเมืองไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ฯลฯ
17.00 น. จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรมลำพูนวิล หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งทุกท่านเข้านอน พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง ลำพูน - ลำปาง - วัดเฉลิมพระเกียรติฯ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - อ.เมืองลำปาง - กาดกองต้า


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จ.ลำปาง
09.00 น. เดินทางถึง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไปเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักครั้ง
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บริเวณอุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูง ถึง 70 ? 80 องศาเซลเซียส สามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที ไข่จะมีลักษณะไข่แดงสุกไข่ขาวสุกไม่แข็ง จะเหมือนมะพร้าวอ่อน เมื่อนำมาปรุงเป็น ? ยำไข่แช่น้ำแร่ ? อร่อยยิ่งนัก บริเวณน้ำตกแจ้ซ้อน และ อุทยานแห่ง ชาติแจ้ซ้อนห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ธารน้ำจากน้ำตกแจ้ซ้อนไหลมาบรรจบกับธารน้ำร้อนจากน้ำแร่ กลายเป็นธารน้ำอุ่น ทางอุทยานฯจึงสร้างที่อาบน้ำแร่ขึ้นอย่างมาตรฐานเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่จะมาแช่น้ำแร่ผ่อนคลายอริยาบถ ( ค่าบริการแช่น้ำแร่ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์นี้ )
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง ลำปาง
17.00 น. ถึง เมืองลำปาง นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรมพิณ หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร
19.00 น. หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน ที่ชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวัง ในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปี บนถนนตลาดเก่าตลอดทั้งสาย อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง วัดเจดีย์ซาวหลัง - สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ - วัดพระธาตุลำปาง - ตลาดมูเซอ ตาก - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น. นำท่านท่องเที่ยวเมืองลำปาง ไหว้พระขอพรก่อนอำลา สู่ วัดเจดีย์ซาวหลัง แปลว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ "ซาว" แปลว่า ยี่สิบ "หลัง" แปลว่า องค์ วัดนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ
09.00 น. เดินทางต่อไปยัง สถานปฏิบัตรธรรมสุสานไตรลักษณ์ ภายในบริเวณมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและร่างสังขารของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ซึ่งมีผู้เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก นั่งขัดสมาธิขนาดเท่ารูปจริง เพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะ
10.00 น. เดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุลำปางหลวง นำท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง วัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปาง ตัววัดตั้งอยู่บนเนิน มีบันไดนาคทอดขึ้นสู่ตัววัด สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารหลวง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีฉลู เชิญท่านกราบไหว้ขอพร
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับ
14.00 น. เดินทางถึง จ.ตาก แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดมูเซอ เลือกซื้อผักผลไม้สดซึ่งชาวบ้านเก็บมาจากในป่า หรือบางส่วนมาจากโครงการหลวงเพื่อนำมาขายให้นักท่องเที่ยว
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ 6,799 บาท (สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน ที่ ลำพูน / ลำปาง ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY ?IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรา ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ? พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924

Line ID : magicontour

www.magic-ontours.com
https://goo.gl/MnTskm
https://www.facebook.com/magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://www.taiwan-ontours.com/
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com/Tag : ทัวร์ปีใหม่ , ทัวร์ลำปาง , ลำปาง , ทัวร์ลำพูน , ลำพูน
สินค้าใกล้เคียง

โฆษณาฟรี , ไม้อัด , ครีมเลล่า , รองเท้าฟุตบอล , เว็บขายของ , รองเท้าส้นสูง , โลชั่นมะหาด , joa cream pack , กลูต้าไธโอน , ปั๊มน้ํา , พระรอด , ซันคลาร่าพลัส , ถังแซท , ครีมน้ำแตก , เคสมือถือ , ลงประกาศฟรี , ประกาศฟรี , ทัวร์ฮ่องกง , ขายไม้ยูคา , สบู่กลูต้า , เว็บผู้หญิง