หมวด : พระเครื่อง ตลาดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

10455 เหรียญมหาปิ่น วัดป่าศััทธารวม นครราชสีมา เนื้อทองแดง 38.1
ราคา : 600 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
รหัสสินค้า : 10455
ยี่ห้อ : id line. surepra.com
รุ่น : 098 - 5678242
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 พ.ค. 2561 14:57:55
วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2561 13:55:09
เข้าชม : 1,467 ครั้ง
โดเมนร้าน : http://www.surepra.com
ซับโดเมน : http://surepra.plazathai.com
เว็บไซต์ : www.surepra.com
IP : 49.48.248.xx


ร้าน :
ชัวร์พระ.คอม

ชื่อผู้ประกาศ :
โชคชัย ดำสุวรรณ์

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
0985678242

โทรศัพท์มือถือ :
0985678242

ที่อยู่ :
53/8 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

จังหวัด :
อ่างทองเหรียญพระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล แห่งวัดป่าศรัทธารวม จัดสร้างเมื่อปีพศ.๒๕๑๘ เนื่องในเฉลิมฉลองพระพุทธทีปังกร นับเป็นเหรียญรุ่นแรก รุ่นเดียวของพระอาจารย์มหาปิ่น โดยพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แผ่เมตตาอธิฐานจิต เป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งรุ่นในสายพระกรรมฐาน(สายพระอาจารย์มั่น) ควรค่าแห่งการสะสมอย่างยิ่ง ของดีที่ถูกซ่อนเร้น

ประวัติวัดป่าศรัทธารวม

-เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาและเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาได้ดำริที่จะสร้างวัดอรัญญวาสีขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาสำหรับพระฝ่ายวิปัสสนาธุระ และได้อาราธนาพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล และคณะประมาณ ๖-๗ รูป มาจากจังหวัดขอนแก่น เมื่อมาถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ได้นำไปปักกลดที่ป่าช้าแห่งที่ ๓ (ปัจจุบัน เขตพื้นที่การศึกษาที่ ๑๑) มีคนเลื่อมใสศรัทธาไปทำบุญจำนวนมาก

-หลวงชาญนิคม (ทอง จันทศร) ทราบความประสงค์ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์จึงได้ถวายที่ดินสร้างวัด ชื่อว่า “วัดป่าสาลวัน” เพราะบริเวณวัดโดยมากเป็นป่าไม้เต็งรัง คณะสงฆ์ได้ตรวจดูความเหมาะสมแล้ว หลวงชาญนิคมพร้อมบุตรภรรยาจึงรับจัดทำเสนาสนะเพื่อให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา

-พ.ศ. ๒๔๗๕ ในระหว่างที่สร้างเสนาสนะวัดป่าสาลวันยังไม่แล้วเสร็จ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล และพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมอาการอาพาธของเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร และได้พักอยู่ที่นั้นตั้งแต่เดือนสามถึงเดือนหก ๖ พฤษภาคม ๒๔๗๕ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล และพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าพักที่วัดป่าสาลวัน

-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาได้บัญชาให้พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นผู้นำคณะซื่งประกอบด้วยพระอาจารย์เทสก์ เทสรํสี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ภูมี ฐิตธมฺโม พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ พระอาจารย์จันทร์ เขมปฺปตฺโต ฯลฯ รวมพระภิกษุ ๑๐ รูป สามเณร ๔ รูป ไปสร้างเสนาสนะที่ข้างกรมทหาร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นป่าช้าที่ ๒ สำหรับเผาศพผู้ที่ตายด้วยโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค และ กาฬโรค ฯลฯ เป็นต้น ให้ชื่อว่า “วัดป่าศรัทธารวม”

- ปัจจุบัน วัดป่าศรัทธารวม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๘๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ถนนมาศิริแยกจากทางหลวงสายราชสีมา-โชคชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๘ ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื้อที่วัดทั้งหมด ๑๓๔ ไร่

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๐ (๕ ปี)
๒. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๖ (๖ ปี)
๓. พระครูสมุห์ฉัตร ธมฺมปาโล พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๗ (๒ ปี)
๔-๖. หลวงพ่อบุญ, พระอาจารย์สอน, พระอาจารย์ปัญญา พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๐๒ (๑๕ ปี)
๗. พระรัชมงคลนายก (หลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส) พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๔ (๑๒ ปี)
๘. พระครูคุณสารสัมบัน (หลวงพ่อสมาน ชิตมาโร) พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๔๙ (๓๕ ปี)
๙. พระครูสุทธิวรญาณ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) รักษาการ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ (๔ ปี)
๑๐. พระศรีธรรมาวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ป.ธ.๙, กศ.ม.) ปัจจุบัน

ข้อมูลการอยู่จำพรรษา ณ วัดป่าศรัทธารวม ของบูรพาจารย์

๑. หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล ๒๔๗๕-๒๔๘๐ (อายุ ๔๑-๔๖ พรรษาที่ ๑๙-๒๔) ๖ พรรษา
๒. หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี ๒๔๗๕ (อายุ ๓๐ พรรษาที่ ๑๐) ๑ พรรษา
๓. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ๒๔๗๕-๒๔๘๖ (อายุ ๓๓-๔๔ พรรษาที่ ๘-๑๙) ๑๒ พรรษา
๔. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ๒๔๗๕ (อายุ ๓๑ พรรษาที่ ๘) ๑ พรรษา
๕. หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ๒๔๗๕ (อายุ ๓๒ พรรษาที่ ๕) ๑ พรรษา
๖. หลวงปู่ภูมี ฐิตธมฺโม ๒๔๗๕ (อายุ พรรษาที่ ) ๑ พรรษา
๗. หลวงปู่จันทร์ เขมปฺปตฺโต ๒๔๗๕ (อายุ ๒๘ พรรษา ๕) ๑ พรรษา
๘. หลวงปู่ฝั่น ปาเรสโก ๒๔๘๐ (อายุ ๓๐ พรรษาที่ ๒) ๑ พรรษา
๙. หลวงปู่สุวัจน์ สุวจฺโจ ๒๔๘๔-๒๔๘๕ (อายุ ๒๒-๒๓ พรรษาที่ ๑-๒) ๒ พรรษา
๑๐. หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม ๒๔๙๐-๒๔๙๑ (อายุ ๒๐-๒๑ พรรษาที่ ๑-๒) ๒ พรรษา
๑๑. หลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส ๒๕๐๒-๒๕๑๔ (อายุ ๓๑-๔๓ พรรษาที่ ๑๑-๒๓) ๑๓ พรรษาTag : surepra.com , ชัวร์ำพระ.คอมสินค้าอื่นๆ

22561 เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดเกาะแก้ว ปี 2...

200 ฿

ชัวร์พระ.ค

22571 เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลังอ...

150 ฿

ชัวร์พระ.ค

22567 เหรียญครูบาอินต๊ะ วัดเด่นแก้ว ลำปา...

150 ฿

ชัวร์พระ.ค

22557 พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ ปี 2500 เนื้...

400 ฿

ชัวร์พระ.ค

22558 เหรียญลงยาสีน้ำเงิน หลวงพ่อโอด วัด...

300 ฿

ชัวร์พระ.ค

22559 พระแก้ว หลังในหลวงรัชกาลที่ 9 สัญญ...

250 ฿

ชัวร์พระ.ค

ถังแซท , ตู้แช่เครื่องดื่ม , ไม้แบบ , ครีมหน้าใส , พาเลทไม้ , เครื่องสำอาง , รองเท้าวิ่ง , ซันคลาร่า , ประกาศฟรี , ขายลาบาดอ , จานส้ม , purevite , ครีมคูเวต , ที่นอนยางพารา , ซันคลาร่าพลัส , พระรอด , โลชั่นมะเฟือง , สบู่หอยทากชินลาลา , ซื้อของออนไลน์ , โฆษณา , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์