Tag : ธนาคารกสิกร | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ชาหญ้าหวาน ชนิดใบ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 50
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
26 ก.ย. 2560 18:16:47


Tag : ชาสมุนไพร


ชาใบหม่อน ชนิดใบ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 60
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
26 ก.ย. 2560 18:16:40


Tag : ชาสมุนไพร


ชาหอมมะลิ ชนิดใบ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 60
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
26 ก.ย. 2560 18:16:36


Tag : ชาสมุนไพร


ชาหอมหมื่นลี้ ชนิดใบ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 60
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
26 ก.ย. 2560 18:16:31


Tag : ชาสมุนไพร


ชาอู่หลง ชนิดใบ

ชาอู่หลง ชนิดใบ 80 บาท ใบชาจากดอยแม่สลอง ชนิดใบ จัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงให
ราคา ฿ 80
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
26 ก.ย. 2560 18:16:27


Tag : ชาอู่หลง


ชาอู่หลงก้านอ่อน ชนิดใบ

่หลงก้านอ่อน ชนิดใบ 60 บาท ใบชาจากดอยแม่สลอง ชนิดใบ จัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงให
ราคา ฿ 60
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
26 ก.ย. 2560 18:16:22


Tag : ชาอู่หลงก้านอ่อน


ชาผู่เอ๋อ ชนิดอัดเม็ด

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 130
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:29:45


Tag : ชาสมุนไพร


ก้านชาเจียวกู่หลาน ชนิดยอดใบชา

ใบชาจากดอยแม่สลอง ชนิดยอดใบชาคัดพิเศษ รสชาดอ่อนนุ่ม จัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงให
ราคา ฿ 110
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:29:37


Tag : ชาสมุนไพร


ชาขาว ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 130
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:29:17


Tag : ชาสมุนไพร


ชาข้าวหอมน้ำค้าง ชนิดสุญญากาศ

50 บาท ใบชาจากดอยแม่สลอง ชนิดใบ แบบบรรจุห่อสุญญากาศ จัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงให
ราคา ฿ 150
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:29:10


Tag : ชาสมุนไพร


ชาเขียวอบเก๊กฮวยป่า ชนิดสุญญากาศ

30 บาท ใบชาจากดอยแม่สลอง ชนิดใบ แบบบรรจุห่อสุญญากาศ จัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงให
ราคา ฿ 130
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:28:56


Tag : ชาสมุนไพร


ชาเจียวกู่หลาน 100 กรัม ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 120
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:28:49


Tag : ชาสมุนไพร


ชาเจียวกู่หลาน 200 กรัม ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 240
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:28:41


Tag : ชาสมุนไพร


ชาหลงจิ่งก้านอ่อน ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 150
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
25 ก.ย. 2560 09:28:33


Tag : ชาสมุนไพร


ชาหอมหมื่นลี้ ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 130
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
23 ก.ย. 2560 09:51:04


Tag : ชาสมุนไพร


ชาอู่หลงน้ำค้าง เบอร์ 9 ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 150
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
23 ก.ย. 2560 09:50:56


Tag : ชาสมุนไพร


ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 12 ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 200
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
23 ก.ย. 2560 09:50:42


Tag : ชาสมุนไพร


ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 200 กรัม ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 300
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
23 ก.ย. 2560 09:50:34


Tag : ชาสมุนไพร


ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 500 กรัม ชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 700
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
23 ก.ย. 2560 09:50:26


Tag : ชาสมุนไพร


ชาอู่หลงข้าวหอม เบอร์ 17 200 กรัม ชนิดสุญญากาศ

ดอยแม่สลอง ชนิดใบ แบบบรรจุห่อสุญญากาศ ขนาด 200 กรัม จัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงให
ราคา ฿ 200
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
23 ก.ย. 2560 09:50:06


Tag : ชาอู่หลงข้าวหอม


ชาโสมอู่หลง แบบเม็ดชนิดสุญญากาศ

ัดจำหน่ายใบชาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งขายปลีกและขายส่ง การจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งถึงที่เฉพาะใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย 984-0-07620-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 407-2-33978-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 402-6-57088-3 ร้านชาช็อพ Char Shop 188 1013 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ราคา ฿ 130
ร้าน ร้านชาช็อพ (Char Shop)
23 ก.ย. 2560 09:49:55


Tag : ชาสมุนไพร


VA122 - M2 3G Router 21 Mbps ใส่ได้ทุกซิม ราคาพิเศษเพียง 3 690 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494 Line id.0819433494

้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 จำนวนเงิน 3 690 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS วิ
ราคา ฿ 3,690
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:56


Tag : 3G , aircard , aircard ราคา , แอร์การ์ดราคาถูก , แอร์การ์ดคือ , wifi , mifi


Comfast Wireless CF-WR150N WiFi Extender Repeater เพิ่มสัญญาณ WiFi ได้ทุกที่ ราคาพิเศษ 990 บาท จัดส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494 Line id.0819433494

คารให้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซี่ คลอง 6 เลขที่บัญชี 974-0-15947-8 หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS วิธีท
ราคา ฿ 990
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:55


Tag : KAKUDOS AIRCARD 3.5G , kakudos 3.5G , kakudos , aircard , kakudos , ไร้สาย , เน็ตไร้สาย , edge , modem , gprs


SUNHANS 3G 4G Repeater 2100 MHz. Indoor Set ชุดดึงสัญญาณ 3G 4G คลื่น 2100 ติดตั้งง่าย ใช้สะดวก ราคาพิเศษเพียง 5 190 บาท จัดส่งฟรี

คารให้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS วิธีที่ 2 แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง พ.ก.ง. คิดค่าบริการเพิ่
ราคา ฿ 5,190
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:54


Tag : 3G , 4G , wifi , ais , dtac , true


TELSTRA ZTE MF70 3G Router USB WiFi Internet พกพาใช้ได้ทุกที่ ทั้ง 3G Aircard Mifi WiFi Hotspot และ WiFi Router ราคาพิเศษ 1 690 บาท จัดส่งฟรี

คารให้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 จำนวนเงิน 1 690 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS วิ
ราคา ฿ 1,690
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:53


Tag : 3G , ais , aircard , พื้นที่บริการ , wifi , mifi , router , wifiติดรถ


Leguang LG- N960 USB WI-FI High Power Chip RT 3072 New Product 2014 High Gain Sector 23 dBi พร้อมสาย USB 10 เมตร ราคาพิเศษ 1 890 บาท

้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์ จำนวนเงิน 1 890 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถ
ราคา ฿ 1,890
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:52


Tag : ipad , mifi , ifox , aircard , android , apad , irobot


ชุดขยายสัญญาณ 3G 4G สัญญาณโทรศัพท์ INTERNET ใช้ได้ทุกเครือข่าย Duo band รองรับย่านความถี่ 850 2100 MHz. จัดชุดกับเสา Maxnetic Fiber Omni M2 ราคาพิเ

้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 จำนวนเงิน 9 290 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ว
ราคา ฿ 9,290
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:51


Tag : aircard , 3g , แอร์การ์ดคือ , ราคาถูก , เน็ตไร้สาย , notebook , ขายแอร์การ์ด , ขายถูก , edge , modem


ชุด Booster RP2100 M2 SET 2 ชุดขยายสัญญาณ 3G 4G ย่านความถี่ 2100 MHz. เพิ่มความแรงได้สุด ๆ ราคาพิเศษ 5 290 บาท จัดส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494

้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 จำนวนเงิน 5 290 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ว
ราคา ฿ 5,290
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:50


Tag : แอร์การ์ด , ราคาแอร์การ์ด , แอร์การ์ดราคาถูก , หาแอร์การ์ด , แอร์การ์ดดี , ลดราคา , อินเตอร์เนท , ต่อเนท , เนทซิม


ขาย High Power USB Wi-Fi "Signal King 16WG" ตัวดึงสัญญาณ Wifi แรงสุด ๆ ราคาพิเศษ เพียง 890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494 Line id.0819433494

าคารให้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 จำนวนเงิน 890 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์ หรือทาง line หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถัดไป ส่งไปรษณีย์ลงทะเ
ราคา ฿ 3,590
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:49


Tag : mifi , wifi , 3g , 3g router , แอร์การ์ดราคาถูก , ขายแอร์การ์ด , modem , edge , internet , e585


Leguang LG- N925 USB WI-FI High Power Chip RT 3072 High Gain Sector 20 dBi ราคาพิเศษ

้เลือกดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี 946-0-086706 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3เลขที่บัญชี 777-1-42880-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี 401-5-91210-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี 418-2-63278-9 ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์ จำนวนเงิน 1 690 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้ ในวันถ
ราคา ฿ 1,690
ร้าน www.aircardok.com
13 มิ.ย. 2560 13:35:47


Tag : aircard , 3G , ais , dtac , true , tablet , android , wifiชุดคลุมท้อง , พระกรุเนื้อชิน , ขายบ้าน , รองเท้าแฟชั่น , รองเท้าแฟชั่น , เว็บขายของ , สร้างเว็บฟรี , karmart , ผงบุก , รองเท้า , ตู้โชว์เค้ก , พระลือ , โลชั่นมะเฟือง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , จักรยาน , จักรยานเสือหมอบ , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ ,