Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำระบบDI. 300ลิตรต่อวัน Deioniztion system

เข้าอัตโนมัติ3.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank5.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane6.ถังสำรองน้ำPressure Tank 12 ลิตร รับประกันสินค้า 1 ปี ค่าติดตั้งฟรี แถมฟรีไส้กรอง ชุดPretreatment 3 ไส้ ผลิตจำหน่ายโดย หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์สาข
ราคา ฿ 22,000
ร้าน THAIWATERSTORE
11 ก.พ. 2560 08:47:20


Tag : เครื่องกรองน้ำระบบดี , เครื่องกรองน้ำระบบDI , Deioniztion system


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำกลั่นบริสุทธิ์ เครื่องกรองน้ำDi water 1600ลิตร

เข้าอัตโนมัติ3.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank5.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump300GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 6.Flow Meterวัดอัตราการไหลของน้ำ7.เกจวัดแรงดันน้ำเข้า-ออก 0-80PSI 8.เครื่องวัดค่าTDS แบบOnline รับประกันสินค้า 1ปี ค่าติดตั้งฟรี ซื้อวัน
ราคา ฿ 65,000
ร้าน THAIWATERSTORE
11 ก.พ. 2560 08:42:00


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำกลั่น , เครื่องกรองน้ำDi , Deionization system


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ DI.600ลิตรต่อวัน

ปิดน้ำเข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump150GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 5.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 100 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ รับประกันสินค้า 1ปี ค่าติดตั้งฟรี
ราคา ฿ 33,000
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:12:44


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำระบDI. , Deionization system


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำระบบDI. 1200 ลิตรต่อวัน

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump300GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 2 ท่อน.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 200 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ำ รับประกันสินค้า 1ปี ซื้อวันนี้แถมฟรีปากกาวัดคุณภาพน้ำ TDS Meter 1 ตัวพร้อมซ
ราคา ฿ 39,000
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:12:43


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำระบบDI


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำDi water Deionization system DI 1200LPD 300GPD

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump300GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 2 ท่อน5.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 200 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ำ รับประกันสินค้า 1ปี ค่าติดตั้งฟรี ซื้อวันนี้แถมฟรีปากกาวัดคุณภาพน้ำ TDS Me
ราคา ฿ 33,000
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:12:00


Tag : เครื่องกรองน้ำระบบดี , เครื่องกรองน้ำDi , Deionization system


เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส Reverse osmosis RO. UV. system เครื่องกรองน้ำดื่มที่กรองสะอาดที่สุดดีที่สุด

เข้าอัตโนมัติ3.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank5.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane6.ถังสำรองน้ำPressure Tank 12 ลิตร รับประกันสินค้า 1 ปี ค่าติดตั้งฟรี แถมฟรีไส้กรอง ชุดPretreatment 10 นิ้ว 3 ไส้
ราคา ฿ 7,900
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:11:32


Tag : เครื่องกรองน้ำดื่ม , รีเวอร์ส ออสโมซีส , Reverse osmosis , RO.+UV. system


ปั้มน้ำขนาดเล็ก ปั้มน้ำเครื่องกรองอาร์โอ ปั้มน้ำไฟVDC ปั้มจ่ายน้ำขนาดเล็ก

ประเภท ปั้มน้ำขนาดเล็ก 1.1Booster Pumpรุ่น 50 GPD 100GPD 300GPD ปั้มส่งน้ำเข้าไส้กรองเมมเบรน ปั้มส่งน้ำเข้าระบบต่างๆ มีแรงดัน 80PSI-150PSI อัตราการไหล0.60-0.80 ลิตร นาที 1.35-5 ลิตรต่อนาที ใช้ไฟฟ้า หม้อแปลง 24VDC 27VDC 29V
ราคา ฿ 1,500
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:11:11


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก , ปั้มน้ำเครื่องกรองอ , ปั้มน้ำไฟVDC , ปั้มจ่ายน้ำขนาดเล็ก


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำDi water Deionization system DI 1200LPD

เข้าอัตโนมัติ3.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank5.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump300GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 2 ท่อน6.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 200 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ำ รับประกันสินค้า 1ปี ซื้อวันนี้แถมฟรีปากกาวัดคุณภาพน้ำ TDS Meter 1 ตัวพร้อม
ราคา ฿ 29,000
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:11:06


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำDi , Deionization system


ปั้มน้ำขนาดเล็กAQUATEKรุ่นRO50GPD

ปั้มน้ำขนาดเล็กยี่ห้อAQUATEKรุ่นRO50GPD เป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มอัดส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membraneรุ่น50GPD 1ท่อน ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหลน้ำดีได้ 0.6LPMลิตรต่อนาที เมื
ราคา ฿ 1,400
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:11:01


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็กAQUAT , ปั้มน้ำAQUATEK , AQUATEKรุ่นRO50G


หม้อแปลงไฟฟ้า24VDC 27VDC 29VDC 48VDC หม้อแปลงไฟปั้มน้ำขนาดเล็ก Tranformer Pump

หม้อแปลงไฟฟ้า24VDC 27VDC 29VDC 48VDC หม้อแปลงไฟปั้มน้ำขนาดเล็ก Tranformer Pump -ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้า220โวล์ล ให้เหลือไฟฟ้า24VDC 27VDC 29VDC 48VDC
ราคา ฿ 600
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:10:42


Tag : หม้อแปลงไฟฟ้า24VDC , หม้อแปลงไฟปั้มน้ำ , Tranformer , หม้อแปลงไฟฟ้า24VDC


เครื่องกรองน้ำระบบDI.600ลิตรต่อวัน Deionization system DI แขวนผนัง

เข้าอัตโนมัติ3.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank5.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump150GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 1 ท่อน6.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 100 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ำ รับประกันสินค้า 1ปี ซื้อวันนี้แถมฟรีปากกาวัดคุณภาพน้ำ TDS Meter 1 ตัวพร้อม
ราคา ฿ 25,000
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:10:34


Tag : เครื่องกรองน้ำระบบDI , เครื่องกรองน้ำกลั่นบ , Deionization system , เครื่องกรองน้ำDi wat , ระบบDI.600ลิตรต่อวัน


ปั้มเครื่องกรองน้ำอาร์โอยี่ห้อทรีทตั้น Pump Treatton 50 GPD

Pump Treatton 50 GPD เป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membrane ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหลน้ำดีได้ 50 แกลลอนต่อวัน เมื่อใช้กับชุดกรอง RO 50 G
ราคา ฿ 1,800
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:10:06


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก , Pump Treatton 50 GPD , ปั้มกรองน้ำอาร์โอ


ปั้มน้ำเครื่องกรองน้ำอาร์โอยี่ห้อUNIPURE Pump Unipure 50 GPD Pump Unipure 200 GPD

ปั้มน้ำขนาดเล็กยี่ห้อUNIPURE รุ่น 50GPD เป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membraneได้1ท่อนในระบบเครื่องกรองน้ำอาร์โอ ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหลน้ำดีได้ 50 แก
ราคา ฿ 1,500
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:09:54


Tag : ปั้มน้ำเครื่องกรองน , Pump Unipure 50 GPD , เครื่องกรองน้ำอาร์โอ


ปั้มน้ำขนาดเล็ก Pump Unipure 450GPD

ปั้มน้ำขนาดเล็ก Pump Unipure 450GPD เป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membrane150GPDไส้4ท่อน ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหลน้ำดีได้ 450 แกลลอนต่อวัน เมื่อใช้กับช
ราคา ฿ 2,500
ร้าน THAIWATERSTORE
10 ส.ค. 2559 08:09:52


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก , Pump Unipure 450GPD , Pump Unipure 450GPD


เครื่องผลิตน้ำดีไอ เครื่องผลิตน้ำระบบDI. 1200 ลิตรต่อวัน

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump300GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 2 ท่อน.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 200 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ำ รับประกันสินค้า 1ปี ซื้อวันนี้แถมฟรีปากกาวัดคุณภาพน้ำEC TDS Meter 1 ตัว
ราคา ฿ 45,000
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:09:07


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำระบบDI


เครื่องผลิตน้ำดีไอ DI.600ลิตรต่อวัน ขาตั้ง

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump150GPD ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 5.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 100 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ รับประกันสินค้า 1ปี แถมฟรี ปากกาวัดค่าEC TDS Meter 1ตัว
ราคา ฿ 37,500
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:09:06


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , DI water system , เครื่องกรองน้ำDI


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำDi water 600GPD

้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank 5.เครื่องวัดค่าน้ำTDS Meter EC Meter หน้าจอแสดงผลแบบติจิตอล6.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump300GPD2ตัว ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 4 ท่อน7.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 200 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ำหรือPressure Tank 11 gallon รับประกันสินค้า 1ปี ซื้อวันนี้แถมฟรี ไส้กรอ
ราคา ฿ 75,000
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:09:03


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำกลั่น , เครื่องกรองน้ำDi , Deionization system


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำDi water Deionization system DI

ัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank 5.เครื่องวัดค่าน้ำTDS Meter หน้าจอแสดงผลติจิตอล6.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump300GPD2ตัว ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 4 ท่อน7.ถังสำรองน้ำ PE ขนาด 200 ลิตรพร้อมลูกลอยควบคุมระดับน้ำหรือPressure Tank 11 gallon รับประกันสินค้า 1ปี
ราคา ฿ 59,000
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:09:01


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , ระบบดีไอ , เครื่องกรองน้ำกลั่น , Di water , Deionization system


เครื่องกรองน้ำระบบDI 200ลิตรต่อวัน

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane5.ถังสำรองน้ำPressure Tank 12 ลิตร รับประกันสินค้า 1 ปี แถมฟรี ปากกาวัดค่าน้ำTDS 1 ตัว
ราคา ฿ 18,900
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:08:25


Tag : Deionization system , เครื่องกรองน้ำDI , เครื่องผลิตน้ำกลั่น , เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำระบบDI


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำระบบDI. 300ลิตร วัน Deioniztion system

เข้าอัตโนมัติ3.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank5.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane6.ถังสำรองน้ำPressure Tank 12 ลิตร รับประกันสินค้า 1 ปี ค่าติดตั้งฟรี แถมฟรีไส้กรอง ชุดPretreatment 3 ไส้
ราคา ฿ 22,000
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:07:57


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , เครื่องกรองน้ำระบบDI , Deionization system


Deionization system DI เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ เครื่องกรองน้ำระบบDIกำลังผลิต600ลิตรต่อวัน

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane รับประกันสินค้า 1 ปี ค่าติดตั้งฟรี แถมฟรี ไส้กรองชุด Pretreatment 20นิ้ว 3 ไส้
ราคา ฿ 29,000
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:07:56


Tag : Deionization system , เครื่องผลิตน้ำกลั่นบ , เครื่องกรองน้ำระบบดี , เครื่องกรองน้ำระบบDI


ปั้มน้ำขนาดเล็กระบบอาร์โอ Pump Unipure 450 GPD

ปั้มน้ำขนาดเล็กPump Unipure 450 GPD เป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membrane150GPD 3ท่อน ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหลน้ำดีได้ 450 แกลลอนต่อวันการไหล 5ลิตร นา
ราคา ฿ 2,400
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:07:34


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก , Pump Unipure 450 GPD


ปั้มน้ำขนาดเล็ก ปั้มน้ำอาร์โอ ปั้มน้ำ ยี่ห้อTRIWIN

Pump Taiwin รุ่น P-135 เป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membrane ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหลที่ Open Flow ได้ 1.35 ลิตรต่อนาที สามารถให้แรงดัน
ราคา ฿ 1,500
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:06:41


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก , ปั้มน้ำอาร์โอ , TRIWIN


เครื่องกรองน้ำดื่มระบบอาร์โอ50GPD อัตโนมัติ

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 5.มีระบบควบคุมการทำงานโดยMicrocomputer แบบAUTO รับประกันสินค้า 1 ปี ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคา ฿ 5,700
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:06:14


Tag : เครื่องกรองน้ำดื่ม , Reverse Osmosis Syst , ระบบอาร์โอ


เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส RO100GPDหรือ 400ลิตร ต่อวัน

Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank สำรองน้ำ100 ลิตร4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane -พร้อมเก็บน้ำสำรอง Pressure Tank 12 ลิตร รับประกันสินค้า 1 ปี ซื้อวันนี้แถมฟรีไส้กรองยาว20นิ้วสำรอง 3 ไส้
ราคา ฿ 8,500
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:06:13


Tag : รีเวอร์ส ออสโมซีส , เครื่องกรองน้ำดื่ม , RO100GPD


ปั้มน้ำDengyaun ปั้มเด้งหยวนTYP2500

Pump Dangyuan 50 GPD รุ่น TYP-2500 เป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membrane ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหลน้ำดีได้ 50 แกลลอนต่อวัน เมื่อใช้กับชุ
ราคา ฿ 1,100
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:06:06


Tag : ปั้มเด้งหยวนTYP2500 , ปั้มน้ำขนาดเล็ก , ปั้มส่งน้ำเข้าไส้กรอ


ปั้มน้ำขนาดเล็ก ปั้มน้ำระบบอาร์โอ Treatton pump RO PUMP

ห้อัตราการไหลน้ำดีได้ 300 แกลลอนต่อวันหรืออัตราการไหล4ลิตรต่อนาที เมื่อใช้กับชุดกรอง RO 300 GPD สามารถให้แรงดันได้สูงสุดถึง 150 psi ใช้กับไฟฟ้า 48 VDC ราคา 2500 บาท หมายเหตุ ประโยชน์ลักษณะการใช้งานของปั้มน้ำขนาดเล็กยี่ห้อTreattonท่านสามารถนำไปติดตั้งเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือส่งน้ำ ส่งน้ำยาเคมีต่างๆเข้าสู่ระบบเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆในระยะ10-20เมตรได้โดยพิจารณาเลือกอัตราการไหล แรงดันของปั้มให้เหมาะการใช้งานของ
ราคา ฿ 1,400
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:06:02


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก , ปั้มน้ำระบบอาร์โอ , Treatton pump


ปั้มน้ำขนาดเล็ก ปั้มน้ำยี่ห้อUNIPURE 200GPD

Pump Unipure 200 GPD นำเข้าจากไต้หวันเป็นปั๊มน้ำชนิด Diaphram Pump ทำหน้าที่หลักเป็น R.O. Booster Pump ปั๊มส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membrane ปั๊มน้ำสามารถให้อัตราการไหล2.0ลิตรต่อนาที น้ำดีได้ 200 แกลลอนต่
ราคา ฿ 1,500
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:06:00


Tag : ปั้มน้ำขนาดเล็ก , ปั้มน้ำUNIPURE , ปั้มน้ำยี่ห้อUNIPURE


เครื่องกรองน้ำระบบดีไอ แสงยูวีฆ่าเชื้อ รุ่น 1200 ลิตรต่อวัน Deionization system DI 1200LPD UV.

เข้าอัตโนมัติ2.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ3.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank4.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane 5.ถังเก็บน้ำสำรอง PE ขนาด 200 ลิตร พร้อมลูกลอยไฟฟ้าควบคุม รับประกันสินค้า 1ปี ค่าติดตั้งฟรี ซื้อวันนี้แถมฟรีปากกาวัดคุณภาพน้ำ TDS Meter 1 ตัวพ
ราคา ฿ 32,500
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:05:35


Tag : เครื่องกรองน้ำดีไอ , Deionization system , DI. water


เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส หลอดแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคในน้ำ Reverse osmosis UV. system เครื่องกรองน้ำดื่มที่กรองสะอาดที่สุดดีที่สุด

เข้าอัตโนมัติ3.มี Low Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อแรงดันน้ำไม่พอ4.มี Hight Pressure Switch ควบคุมและวัดแรงดันของน้ำเมื่อน้ำแรงดันสูงเกิน ตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็ม Tank5.มีปั้มน้ำขนาดเล็กRO Booster Pump ปั้มน้ำช่วยส่งน้ำอัดน้ำสู่ระบบRO Membrane6.ถังสำรองน้ำPressure Tank 12 ลิตร รับประกันสินค้า 1 ปี ค่าติดตั้งฟรี แถมฟรีไส้กรอง ชุดPretreatment 10 นิ้ว 3 ไส้ หมายเหตุ .. เครื่องกรองน้ำRO.
ราคา ฿ 7,000
ร้าน หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์
10 ส.ค. 2559 08:05:23


Tag : เครื่องกรองน้ำ , รีเวอร์สออสโมซีส , กรองสะอาดที่สุด , เครื่องกรองน้ำสะอาด , RO.+UV.แว่นตาแฟชั่น , ไม้กอล์ฟมือสอง , ขายโรงงาน , รองเท้าแฟชั่น , รองเท้ากอล์ฟ , ลงโฆษณาฟรี , ที่นอนสปิง , ตู้เชื่อม , ครีม joa , รองเท้าผ้าใบ , พัดลมหอยโข่ง , มือถือจีน , ลวดเชื่อมแก๊ส , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร