Tag : ปั๊มสแตนเลส | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

จำหน่าย Magnetic Drive Pump

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:23


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มเคมีราคาถูก


จำหน่ายปั๊มเคมี

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:22


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มเคมีราคาถูก , ปั๊มไดอะแฟรมราคาถูก


ปั๊มเคมีราคาถูก

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:25


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มเคมีราคาถูก


จำหน่ายปั๊มเคมี SEKO ITALY MOTOR DRIVE

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:24


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มเคมีราคาถูก , ปั๊มไดอะแฟรมราคาถูก


แคตตาล็อครายการสินค้า

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:20


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มเคมีราคาถูก , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มไดอะแฟรมราคาถูก


จำหน่ายปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

จำหน่ายปั๊มหอยโข่งสแตนเลส ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สำหรับงานสูบน้ำสะอาด ในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการอาหาร งานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา ตามอาคารบ้านเรือน สำหรับสูบน้ำทะเล งานเคมีอ่อนๆ นำเข้าจากจีน ไต้ห
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:16


Tag : ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มจีน , ปั๊มสแตนเลส , ปั๊มราคาถูก , Arwana , Waterflow , Ebara


ปั๊มเคมี ปั๊มไดอะแฟรม

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:15


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มเคมีราคาถูก , ปั๊มไดอะแฟรม


จำหน่ายปั๊มไดอะแฟรม

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ประเสริฐ วอเตอร์พลัส จำ
21 พ.ค. 2562 08:36:12


Tag : ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มเคมี


จำหน่าย มอเตอร์ 1 4 HP - 400 HP

จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลวหนืด ปั๊มที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มเพลาลอย ปั๊มสแตนเลส ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบน้ำสะอาด ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซมระบบ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ราบรื่น ปั๊มเซลส์ แอนด์
25 ม.ค. 2562 08:46:46


Tag : มอเตอร์ , จำหน่ายมอเตอร์


จำหน่ายปั๊มหอยโข่งสแตนเลสราคาถูก

บริษัท ซี เอ็น เค ปั๊มส์โปรดักส์ จำกัด จำหน่ายปั๊มสแตนเลสที่ใช้สำหรับสูบน้ำสะอาด ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในงานสูบน้ำร้อน ใช้สำหรับสูบน้ำทะเล ใช้สูบสารเคมีอ่อนๆ ฯลฯ มีตั้งแต่ขนาด 0.5 HP - 3HP 220V - 380V ราคาไม่แพง สนใจติดต่อ คุณยุทธการ โทร 02-4083400 มือถือ 0
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน บริษัท ซี เอ็น เค ปั๊มส์โปรดัก
11 ธ.ค. 2561 09:12:58


Tag : ARWANA , waterflow , lowara , TAKI , Electra , Ebara , Stac


ศูนย์รวมสแตนเลสเกรด 304-316L ครบวงจร

้อต่อสวมสายยาง ข้อต่อตรง ข้อต่อเกลียวนอก ท่อสั้นเกลียว 2 ข้าง ลดเหลี่ยม ปลั๊กอุด ไส้ไก่ หน้าแปลน ยูโบว์ท 7. 304 316 อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับสายซิลิโคน สายยาง ท่อเฟล็ก ได้แก่ COUPLING HOSE CLAMP 8. 304 316 ปั๊มสแตนเลสสำหรับของเหลวมีตั้งแต่ 0.5-5 แรง ความเร็วรอบ 1 400 รอบ นาที 2 800 รอบ นาที ไฟ 380 โวลล์ 4 POLE 2 POLE มีอะไหล่และMAINTERNANCE พร้อมบริการหลังการขาย กรองสแตนเลสสำหรับของเหลวมี 3 แบบ 1. แบบท่อตรง 2. แบบ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
18 ก.ย. 2561 15:32:26


Tag : สแตนเลส , สแตนเลส 304 , สแตนเลส 316 , ขายสแตนเลส , อุปกรณ์สแตนเลส , สยามสแตนเลส , ท่อสแตนเลส , อุปกรณ์ไฟฟ้า


ปั๊มเคมี ราคาถูก ผลิตในประเทศไทย

บริษัท ที.เอส.อินเตอร์พลาส จำกัด มีสินค้าจำหน่าย ดังนี้ เครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่สำหรับการชุบโลหะ เช่น เครื่องชุบแบบกลิ้ง เครื่องชุบแบบแขวน บ่อชุบ PP PVC เครื่องกรองเคมี ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มสแตนเลส เครื่องอัดตะกอน เครื่องอบเหวี่ยงแห้ง ตะกร้าไทเทเนียม เครื่องดูดไอกรด อากาศ เครื่องเป่าลม ตู้ไฟชุบโลหะ ฮีตเตอร์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และ รับสร้างแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ฯลฯ บริษัทของเรา มุ่งมั่นสร้างสรรค
ราคา ฿ 3,000
14 ส.ค. 2561 10:13:49


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มสูบสารเคมี , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มแม่เหล็ก , ปั๊มน้ำ , ปั๊มแนวตั้ง , ปั๊มอัดตะกอน , ปั๊มน้ำเสีย , ปั๊มกรด , ปั๊มด่าง


ราคา ฿ 9,999
20 ก.พ. 2561 15:54:05


Tag : ปั๊มไดอะแฟรม , ลู้ปปั๊ม , Lobe pump , ปั๊มดูดอาหาร , ปั๊มซอส , ปั๊มน้ำเชื่อม , TAPFLO , EMEC , ลู้ปปั๊ม , สกรูปั๊มสแตนเลส


ปั๊มไดอะแฟรม Sanitary pump ปั๊มไดอะแฟรมสแตนเลส Hyginic ปั๊มแสตนเลส EHEDG Centrifugal ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มที่สามารถใช้ร่วมกับระบบ CIP และ ระบบ SIP ของเอส ไรคส์ ปั๊มสแตนเลส ปั๊มลูบ หรือลูปปั้ม ปั๊มไดอะแฟรม Sanitary pump ปั๊มไดอะแฟรมสแตนเลส Hyginic ปั๊มแสตนเลส EHEDG Centrifugal ปั๊มหอยโข่ง เป็น
ราคา ฿ 79,000
20 ก.พ. 2561 15:51:46


Tag : ปั๊มสแตนเลส , ปั๊มลูบ , ลูปปั้ม , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มไดอะแฟรมสแตนเลส , ระบบ C.I.P , ฟู๊ดเกรด , ปั๊มดูดอาหารฟูดเกรด , ปั๊มหอยโข่ง , ลูปปั้ม


หาตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้สูบจ่ายสารเคมีที่เป็นของเหลว 022618818

มดูดสารเคมี ปั้มไดอะแฟรม ปั๊มคลอรีน Dosing Pump สำหรับดูด-จ่าย สูบสารเคมี ของเหลวของหนืดทนต่อกรด-ด่างในกระบวนอุตสาหกรรม สินค้าคุณภาพสูง ราคาคุ้มค่า ปั๊มดูดสารเคมี chemical pump หัวปั๊มพลาสติก PVDF หัวปั๊มสแตนเลส SS316L ทนสารเคมี ทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิม มีน้ำหนักเบา ปั๊มใช้ดูด จ่ายสารเคมี สูบหมุนเวียน น้ำยาเคมีเจือจาง สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่น เคมี ยา งานถ่ายภาพ อาหาร ประมง เครื่องดื่ม งานบำบัดน้ำ ง
ราคา ฿ ไม่ระบุ
8 ก.พ. 2561 11:39:59


Tag : ปั๊มเคมี , Dosing pump , ปั๊มสารเคมี , ปั๊มดูดกรด , ปั๊มดูดสารเคมี , ราคาปั๊มจ่ายสารเคมี , Chemical Pump , ปั๊มจ่ายคลอรีน , ปั๊มดูดสารเคมี , ปั๊มน้ำสารเคมี


ปั๊มไดอะแฟรม ลู้ปปั๊ม Lobe pump Diaphragm pump Transfer pump Sanitary pump

เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มไดอะแฟรม ลู้ปปั๊ม Lobe pump Diaphragm pump Transfer pump Sanitary pump ปั๊มสแตนเลส สกรู
ราคา ฿ 9,999
18 ธ.ค. 2560 08:28:41


Tag : ปั๊มไดอะแฟรม , ลู้ปปั๊ม , Lobe pump , Sanitary pump , ปั๊มสแตนเลส , ปั๊มดูดอาหาร , ปั๊มซอส , ปั๊มน้ำเชื่อม , TAPFLO , Transfer pump


ปั๊มฟู้ดเกรด ปั๊มสแตนเลส 316L ปั๊มในกระบวนการผลิตยาน้ำ ยาครีม ยาฉีด 022618818

บริษัท เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มไดอะแฟรมสำหรับสูบจ่าย ขนถ่าย ยาโดยเฉพาะ รุ่น Phamaceutical Series วัสดุตัวปั๊มผลิตจาก โพลีเอททาลีน แบบสุขอนามัย ปั๊มได้รับการรับรองจากมาตรฐาน EHEDG วัสดุของชิ้นส่วนเคลื่อนย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
1 ก.ย. 2560 16:22:50


Tag : ปั๊มดูดยาน้ำ , ปั๊มดูดยาครีม , ปั๊มดูดยาฉีด , ปั๊มสูบส่งไซรัป , ปั๊มจ่ายอิมัลชั่น , ปั๊มฟู้ดเกรด , ปั๊มสูบส่งกลีเซอรีน , ปั๊มจ่ายสารแต่งสี , ปั๊มจ่ายสารแต่งกลิ่น , ปั๊มขนถ่ายเจลาติน


Lobe pump ปั๊มดูดไซรัป ยาน้ำเชื่อม ยาสีฟัน มาสคาร่า โดย เอส ไรคส์

จำหน่ายปั๊มแบรนด์ Pomac Pump นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ปั๊มเน้นงานฟู้ดเกรดในงานอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง คุณภาพสูงด้วยมาตรฐานของบริษัท เอส ไรคส์ สามารถใช้ดูดของเหลวของหนืดสูงสุดถึง 1 000 000 cPs
ราคา ฿ ไม่ระบุ
21 ก.ค. 2560 09:07:42


Tag : ปั๊มความหนืดสูง , ปั๊มฟู้ดเกรด , ปั๊มดูดยาน้ำเชื่อม , ปั๊มดูดโลชั่น , ปั๊มสแตนเลส316L , ปั๊มนำเข้าจากยุโรป , ปั๊มดูดมาสคาร่า , ปั๊มดูดไซรัป , ปั๊มดูดจากก้นถัง , ปั๊มดูดยาสีฟัน


ปั๊มดูดจ่ายเครื่องสำอาง มาาสคาร่า ลิปสติก แชมพู

บริษัท เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง งานสปา ใช้ดูดจ่ายหัวเชื้อน้ำหอม ดูดแอลกอฮอล์ ดูดน้ำมัน ดูดสารแต่งสี แต่งกลิ่น ดูดน้ำมันหอมระเหย ดูดผงแป้งเครื่องสำอาง ดูดผงสมุนไพร เป็นปั๊มนำเข้าจา
ราคา ฿ ไม่ระบุ
13 ก.ค. 2560 11:32:35


Tag : ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มทรานเฟอครีม , ปั๊มmixing , ปั๊มสแตนเลส316L , ปั๊มฟู้ดเกรด , ปั๊มทรานเฟอร์โลชั่น , ปั๊มดูดแชมพู , ปั๊มดูดโทนเนอร์ , อะไหล่ปั๊ม , อุปกรณ์เสริมปั๊ม


ปั๊มแสตนเลส EHEDG ลูบปั๊ม ปั๊มอุตสาหกรรมอาหารสูบส่งอาหาร

ปั๊มแสตนเลส EHEDG ลูบปั๊ม ปั๊มอุตสาหกรรมอาหารสูบส่งอาหาร เช่น ซอส มายองเนส น้ำพริก โยเกิร์ต เครื่องสำอางค์ ลูปปั๊ม Lobe Pump สำหรับสูบจ่ายอาหารที่ต้องการคงสภาพของชิ้นเนื้อไว้ เป็นปั๊มสแตนเลส ปั๊มลูบ หรือลูปปั้ม สูบจ่าย ดูดจ่ายของเหลว ของหนืด ที่มีความหนืดสูงถึง 1 000 000 cPs มีตะกอนได้ ปั๊มหลูบ lobe pump
ราคา ฿ 9,999
4 พ.ค. 2560 16:46:35


Tag : ปั๊มแสตนเลส , ปั๊มอุตสาหกรรม , สูบส่งอาหาร , ซอส , คงสภาพของชิ้นเนื้อ , ดูดจ่ายของเหลว , ความหนืดสูง , ตะกอน


ปั๊มดูดน้ำซอส ปั๊มดูดส่วนผสม ปั๊มในกระบวนการ CIP ปั๊มในกระบวนการ SIP

หาปั๊ม ปั๊มดูดน้ำซอส ปั๊มดูดส่วนผสม ปั๊มในกระบวนการ CIP ปั๊มในกระบวนการ SIP ปั๊มขับเคลื่อนด้วยลม ปั๊มสแตนเลส ปั๊มอุตสากรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา ปั๊มซีอิ๊ว ปั๊มดูดเต้าเจี้ยว ปั๊มดูดน้ำเชื่อม ปั๊ม Food ปั๊มดูดของเหลวหนืด ปั๊มดูดน้ำปลา ปั๊มดูดน้ำเกลือ ปั๊มดูดน้ำผึ้ง ปั๊มช็อคโกแลต ปั๊มสูบจ่าย
ราคา ฿ 9,500
2 พ.ค. 2560 10:12:10


Tag : ปั๊มดูดน้ำซอส , ปั๊มดูด , CIP , ปั๊มซีอิ๊ว , ปั๊มดูดเต้าเจี้ยว , ปั๊มสแตนเลส , ปั๊มดูดน้ำเชื่อม , ปั๊มดูดซอส , ปั๊มสูบจ่ายน้ำสลัด , SIP


Diaphragm pump Sanitary pump สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา

เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มไดอะแฟรม ลู้ปปั๊ม Lobe pump Diaphragm pump Transfer pump sanitary pump ปั๊มสแตนเลส สกรู
ราคา ฿ 9,999
27 เม.ย. 2560 08:37:12


Tag : ปั้มซอส , ปั้มซีอิ๊ว , ปั้มไดอะแฟรม , diaphragm pump , sanitary pump , ปั้มยาไบโอเทค , ปั้มน้ำมันมะพร้าว , ปั้มฟาร์ม


เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มไดอะแฟรม หลูบปั๊ม ปั๊มสแตนเลส สกรูปั๊มสแตนเลส ปั๊มดูดอาหาร

เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มไดอะแฟรม หลูบปั๊ม Lobe pump Diaphragm pump Transfer pump Sanitary pump ปั๊มสแตนเลส สกรู
ราคา ฿ 9,999
5 เม.ย. 2560 16:06:42


Tag : ปั๊มสแตนเลส , ปั๊มดูดอาหาร , มายองเนส , โยเกิร์ต , น้ำผลไม้ , ปั๊มซอส , ปั๊มน้ำเชื่อม , ฟู๊ดเกรด , อาหารเกรด , ปั๊มไดอะแฟรม


ปั้มนม ปั้มซีอิ๊ว ปั้มซอส ปั้มช็อคโกแลต ปั้มน้ำเชื่อม ปั้มน้ำผึ้ง

ูบส่งซอสมะเขือเทศ มายองเนส น้ำพริก โยเกิร์ต เครื่องจักรสำหรับผลิตเครื่องสำอางค์ skin care ลูปปั๊ม โลปปั้ม สำหรับอาหารที่ต้องการคงสภาพของเนื้อผลไม้ไว้ ไม่ให้ถูกปั๊ม บดละเอียด POMAC Rotary lobe pump โลปปั๊มสแตนเลส ปั๊มลูบ หรือลูปปั้ม สูบจ่าย ดูดจ่ายของเหลว ของหนืด ที่มีความหนืดสูงถึง 1 000 000 cP มีตะกอนได้ ปั๊มหลูบ lobe pump
ราคา ฿ ไม่ระบุ
30 มี.ค. 2560 08:08:44


Tag : ปั้มซีอิ๊ว , ปั้มนม , ปั้มช็อคโกแลต , ปั้มซอส , ปั้มน้ำมันพืช , ปั้มอาหาร , ปั้มehedg , ปั้มsanitary


ปั๊มอุตสาหกรรมอาหาร Food สูบส่งซอสมะเขือเทศ มายองเนส น้ำพริก โยเกิร์ต

ูบส่งซอสมะเขือเทศ มายองเนส น้ำพริก โยเกิร์ต เครื่องจักรสำหรับผลิตเครื่องสำอางค์ skin care ลูปปั๊ม โลปปั้ม สำหรับอาหารที่ต้องการคงสภาพของเนื้อผลไม้ไว้ ไม่ให้ถูกปั๊ม บดละเอียด POMAC Rotary lobe pump โลปปั๊มสแตนเลส ปั๊มลูบ หรือลูปปั้ม สูบจ่าย ดูดจ่ายของเหลว ของหนืด ที่มีความหนืดสูงถึง 1 000 000 cP มีตะกอนได้ ปั๊มหลูบ lobe pump
ราคา ฿ 9,999
28 มี.ค. 2560 11:10:43


Tag : ปั๊มไดอะแฟรม , diaphragm pump , ไดอะแฟรมปั๊ม , ปั๊มอาหาร , ลูบปั๊ม , ปั๊มยาน้ำ , ปั๊มครีม , ปั๊มช็อคโกแลต , ปั๊ม EHEDG , ปั๊มสูบ จ่าย


ศูนย์รวมสแตนเลสเกรด 304-316L ครบวงจร

้อต่อสวมสายยาง ข้อต่อตรง ข้อต่อเกลียวนอก ท่อสั้นเกลียว 2 ข้าง ลดเหลี่ยม ปลั๊กอุด ไส้ไก่ หน้าแปลน ยูโบว์ท 7. 304 316 อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับสายซิลิโคน สายยาง ท่อเฟล็ก ได้แก่ COUPLING HOSE CLAMP 8. 304 316 ปั๊มสแตนเลสสำหรับของเหลวมีตั้งแต่ 0.5-5 แรง ความเร็วรอบ 1 400 รอบ นาที 2 800 รอบ นาที ไฟ 380 โวลล์ 4 POLE 2 POLE มีอะไหล่และMAINTERNANCE พร้อมบริการหลังการขาย กรองสแตนเลสสำหรับของเหลวมี 3 แบบ 1. แบบท่อตรง 2. แบบ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
3 มี.ค. 2560 10:40:17


Tag : สแตนเลส , สแตนเลส 304 , สแตนเลส 316 , อุปกรณ์สแตนเลส , ขายสแตนเลส , สยามสแตนเลส , ท่อสแตนเลส , ข้อต่อสแตนเลส , ซีล , โอริง


ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากอิตาลี

รับประกัน 6 เดือน มีหลายแบบ หลายรุ่น ให้เลือกตามการใช้งาน - เครื่องเติมอากาศเพิ่มออกซิเจน ?DAB? NOVA AIR 200 - ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน Booster Pump - ปั๊มแนวตั้งหลายใบพัด - ปั๊มบาดาล สำหรับท่อ 3 นิ้ว เรือนปั๊มสแตนเลส AISI 304 - ปั๊มหอยโข่ง - ปั๊มจุ่มระบายน้ำเสีย น้ำทิ้ง - ปั๊มแนวตั้งหลายใบพัด - ปั๊มบ้านแบบประหยัดพลังงาน Electronic Water Pressure System Model E-SY BOX
ราคา ฿ 10,000
14 ก.พ. 2560 09:58:27


Tag : ปั๊มน้ำ , Water Pump , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มแนวตั้ง , ปั๊มน้ำเสีย , DAB , ปั๊มอุตสาหกรรม , ปั๊ม


ศูนย์รวมสแตนเลสเกรด 304 316L ครบวงจร

้อต่อสวมสายยาง ข้อต่อตรง ข้อต่อเกลียวนอก ท่อสั้นเกลียว 2 ข้าง ลดเหลี่ยม ปลั๊กอุด ไส้ไก่ หน้าแปลน ยูโบว์ท 7. 304 316 อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับสายซิลิโคน สายยาง ท่อเฟล็ก ได้แก่ COUPLING HOSE CLAMP 8. 304 316 ปั๊มสแตนเลสสำหรับของเหลวมีตั้งแต่ 0.5-5 แรง ความเร็วรอบ 1 400 รอบ นาที 2 800 รอบ นาที ไฟ 380 โวลล์ 4 POLE 2 POLE มีอะไหล่และMAINTERNANCE พร้อมบริการหลังการขาย กรองสแตนเลสสำหรับของเหลวมี 3 แบบ 1. แบบท่อตรง 2. แบบ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
26 ก.ค. 2559 08:58:44


Tag : สแตนเลส , สแตนเลส 304 , สแตนเลส 316 , ขายสแตนเลส , สยามสแตนเลส , สเตนเลส , อุปกรณ์สแตนเลส , ท่อสแตนเลส , วาล์วสแตนเลส , stainless


ปั๊มเคมี ปั๊มแม่เหล็ก ปั๊มจุ่ม ปั๊มน้ำ

บริษัท ที.เอส.อินเตอร์พลาส จำกัด มีสินค้าจำหน่าย ดังนี้ เครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่สำหรับการชุบโลหะ เช่น เครื่องชุบแบบกลิ้ง เครื่องชุบแบบแขวน บ่อชุบ PP PVC เครื่องกรองเคมี ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มสแตนเลส เครื่องอัดตะกอน เครื่องอบเหวี่ยงแห้ง ตะกร้าไทเทเนียม เครื่องดูดไอกรด อากาศ เครื่องเป่าลม ตู้ไฟชุบโลหะ ฮีตเตอร์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และ รับสร้างแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ฯลฯ บริษัทของเรา มุ่งมั่นสร้างสรรค
ราคา ฿ ไม่ระบุ
3 ก.พ. 2559 23:34:13


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มแม่เหล็ก , ปั๊มจุ่ม , ปั๊มน้ำ , เครื่องกรองเคมี , ปั๊มน้ำ , ไลน์ชุบเคมี , ระบบบำบัดอากาศ , ท่อวาล์ว UPVC , ปั๊มไดอะแฟรม


ปั๊มเคมี เครื่องกรองเคมี ปั๊มแม่เหล็ก ปั๊มน้ำ Chemical pump Self-priming pump Diaphragm pump Vertical multistage Water Pump Muko

บริษัท ที.เอส.อินเตอร์พลาส จำกัด มีสินค้าจำหน่าย ดังนี้ เครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่สำหรับการชุบโลหะ เช่น เครื่องชุบแบบกลิ้ง เครื่องชุบแบบแขวน บ่อชุบ PP PVC เครื่องกรองเคมี ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มสแตนเลส เครื่องอัดตะกอน เครื่องอบเหวี่ยงแห้ง ตะกร้าไทเทเนียม เครื่องดูดไอกรด อากาศ เครื่องเป่าลม ตู้ไฟชุบโลหะ ฮีตเตอร์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และ รับสร้างแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ฯลฯ บริษัทของเรา มุ่งมั่นสร้างสรรค
ราคา ฿ 9,999
1 ก.พ. 2559 21:49:50


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มแม่เหล็ก , ปั๊มจุ่ม , ปั๊มน้ำ , เครื่องกรองเคมี , เพลทติ้งไลน์ , ระบบบำบัดไอเคมี , ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี , Chemical pump , Chemical filterพระกรุเนื้อดิน , ครีมหน้าใส , พระกริ่ง , จักรยานพับได้ , รองเท้ากอล์ฟ , ลงประกาศฟรี , จานส้ม , โฆษณา , พัดลมอุตสาหกรรม , ลูกลอย , สบู่หอยทากชินลาลา , ครีมหอยทาก , ครีมหมอยันฮี , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร