Tag : พลาสติกเอบีเอส | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ABS GA400 เอบีเอส GA400 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ABS GA400 เอบีเอส GA400 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำ
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS GA400 , เอบีเอส GA400 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS copolymer , ABS plastic , เอบีเอสโคพอลีเมอร์ , พลาสติกเอบีเอส


ABS POLIMAXX เอบีเอส POLIMAXX ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

MAXX เอบีเอส POLIMAXX ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS POLIMAXX , เอบีเอส POLIMAXX , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


ABS GA850 เอบีเอส GA850 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

S GA850 เอบีเอส GA850 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS GA850 , เอบีเอส GA850 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


ABS AN450R เอบีเอส AN450R ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

AN450R เอบีเอส AN450R ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS AN450R , เอบีเอส AN450R , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS copolymer , ABS plastic , เอบีเอสโคพอลีเมอร์ , พลาสติกเอบีเอส


ABS SP200 เอบีเอส SP200 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

S SP200 เอบีเอส SP200 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS SP200 , เอบีเอส SP200 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS copolymer , ABS plastic , เอบีเอสโคพอลีเมอร์ , พลาสติกเอบีเอส


ABS GA300 เอบีเอส GA300 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ABS GA300 เอบีเอส GA300 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile-butadiene-styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำ
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS GA300 , เอบีเอส GA300 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile-butadiene-styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน


ABS SR101 เอบีเอส SR101 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

S SR101 เอบีเอส SR101 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS SR101 , เอบีเอส SR101 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


ABS AP5000H เอบีเอส AP5000H ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

5000H เอบีเอส AP5000H ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS AP5000H , เอบีเอส AP5000H , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


ABS SR401 เอบีเอส SR401 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

S SR401 เอบีเอส SR401 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS SR401 , เอบีเอส SR401 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


ABS SR301 เอบีเอส SR301 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

S SR301 เอบีเอส SR301 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS SR301 , เอบีเอส SR301 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


Nylon 6 Polyamides PA6 ไนลอน 6 โพลีเอไมด์ พีเอ 6 เม็ดไนลอน 6

BETTER LIFE คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC พลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดเม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ Acrylic Resin Acryerex Resin อคริลิคเรซิ่น อคริลิกเรซิ่น เม็ดพลาสติกอคริลิค เม็ดพลาสติกอคริลิก BDS Styrene Butadiene Copolyme
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : Nylon 6 , Polyamides , PA6 , ไนลอน 6 , โพลีเอไมด์ , พีเอ 6 , เม็ดไนลอน 6 , Polyacetal , POM , โพลีอะซีทัล


ABS GA800 เอบีเอส GA800 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ABS GA800 เอบีเอส GA800 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำ
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS GA800 , เอบีเอส GA800 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


ABS SP100 เอบีเอส SP100 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

S SP100 เอบีเอส SP100 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
21 พ.ย. 2562 17:00:29


Tag : ABS SP100 , เอบีเอส SP100 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


ไนลอน 6 ไนลอน 66 พอลิเอไมด์ 6 พอลิเอไมด์ 66 Nylon Polyamide

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ 1
ร้าน THAI POLY COFFEE
21 พ.ย. 2562 17:00:06


Tag : ไนลอน 6 , ไนลอน 66 , พอลิเอไมด์ 6 , พอลิเอไมด์ 66 , Nylon 6 , Polyamide 6 , Nylon 66 , Polyamide 66 , พอลิอะไมด์ 6 , พอลิอะไมด์ 66


ไนลอน 6 เม็ดไนลอน 6 Nylon 6 เม็ดพลาสติกไนลอน 6 พลาสติกวิศวกรรม Engineering Plastic

emicals888 at gmail dot com LINE ID wuttpcc รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin Acryerex Resin อคริลิคเรซิ่น อคริลิกเรซิ่น เม็ดพลาสติกอคริลิค เม็ดพลาสติกอคริลิก BDS Styrene
ราคา ฿ 1
12 พ.ย. 2562 13:25:13


Tag : ไนลอน 6 , เม็ดไนลอน 6


พอลิเอไมด์ 66 พอลิอะไมด์ 66 Polyamide 66 PA66 นำเข้า Polyamide 66 จำหน่าย Polyamide 66

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ ไม่ระบุ
25 ต.ค. 2562 09:16:10พอลิเอไมด์ 66 พีเอ 66 Polyamide 66 PA 66 โพลีเอไมด์ 66 เม็ดพลาสติกพอลิเอไมด์ Polyamide resin พลาสติกวิศวกรรม Engineering Plastic

emicals888 at gmail dot com LINE ID wuttpcc รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin Acryerex Resin อคริลิคเรซิ่น อคริลิกเรซิ่น เม็ดพลาสติกอคริลิค เม็ดพลาสติกอคริลิก BDS Styrene
ราคา ฿ 1
24 ต.ค. 2562 11:36:13


Tag : พอลิเอไมด์ 66 , พีเอ


ไนลอน 6 พอลิอะไมด์ 6 พอลิเอไมด์ 6 ไนลอน 66 พอลิอะไมด์ 66 พอลิเอไมด์ 66

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ ไม่ระบุ
19 ต.ค. 2562 15:55:48พอลิเอไมด์ 66 พอลิอะไมด์ 66 Polyamide 66 PA66 นำเข้า Polyamide 66 จำหน่าย Polyamide 66

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ ไม่ระบุ
16 ต.ค. 2562 09:25:50ไนลอน 6 Nylon 6 ไนลอน 66 Nylon 66 พอลิเอไมด์ 6

emicals888 at gmail dot com LINE ID wuttpcc รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin Acryerex Resin อคริลิคเรซิ่น อคริลิกเรซิ่น เม็ดพลาสติกอคริลิค เม็ดพลาสติกอคริลิก BDS Styrene
ราคา ฿ 1
12 ต.ค. 2562 16:37:08


Tag : ไนลอน 6 , Nylon 6 , ไน


พอลิเอไมด์ 66 พอลิอะไมด์ 66 Polyamide 66 PA66 นำเข้า Polyamide 66 จำหน่าย Polyamide 66

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ ไม่ระบุ
12 ต.ค. 2562 15:10:35พอลิเอไมด์ 6 พอลิอะไมด์ 6 Polyamide 6 PA6 นำเข้า Polyamide 6 จำหน่าย Polyamide 6

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ ไม่ระบุ
25 ก.ย. 2562 09:23:59ไนลอน 6 ไนลอน 66 พอลิเอไมด์ 6 พอลิเอไมด์ 66 Nylon Polyamide

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ 1
23 ก.ย. 2562 14:56:55


Tag : ไนลอน , ไนลอน 6 , ไนลอน 66 , พอลิเอไมด์ , พอลิเอไมด์ 6 , พอลิเอไมด์ 66 , Nylon 6 , Nylon 66 , Polyamide 6 , Polyamide 66


พอลิเอไมด์ 6 พอลิอะไมด์ 6 Polyamide 6 PA6 นำเข้า Polyamide 6 จำหน่าย Polyamide 6

วิศวกรรม เม็ดเอนจิเนียริ่งพลาสติก รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต เอเอสเอ เม็ดพลาสติกเอเอสเอ Acrylic Resin
ราคา ฿ ไม่ระบุ
18 ก.ย. 2562 09:22:41เอบีเอส ABS เม็ดเอบีเอส ABS RESIN เม็ดพลาสติกวิศวกรรม Engineering Plastic

1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร 034496284 034854888 0861762992 0824504888 0868850111 อีเมลล์แอดเดรส polychemicals888 at gmail dot com LINE ID wuttpcc ABS GRADE เม็ดพลาสติกเอบีเอส เกรดต่างๆที่บริษัทฯ จำหน่ายประกอบด้วย ABS GA300 ABS GA400 ABS GA800 ABS GA850 ABS MH1 ABS SP100 ABS SP200 ABS KU200 ABS KU650 ABS KU901 ABS AN450R ABS AP102 ABS SR101 ABS SR301 ABS SR401 ABS AP5000 A
ราคา ฿ 1
22 ส.ค. 2562 09:40:02ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส ABS GA800 เอบีเอส GA800

S เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส ABS GA800 เอบีเอส GA800 Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
29 มิ.ย. 2562 15:54:39ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส ABS GA800 เอบีเอส GA800

S เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส ABS GA800 เอบีเอส GA800 Acrylonitrile butadiene styrene อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน Engineering Plastic พลาสติกวิศวกรรม ABS copolymer ABS plastic เอบีเอสโคพอลีเมอร์ พลาสติกเอบีเอส เม็ดพลาสติกวิศวกรรม นำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
18 มิ.ย. 2562 17:07:17โพลีไวนิลคลอไรด์ พีวีซีเรซิ่น พีวีซีเพสต์เรซิ่น Polyvinyl Chloride PVC Resin PVC paste resin Commodity Plastic Engineering Plastic พลาสติกวิศวก

ก และจำหน่าย เม็ดพลาสติก อีกหลายรายการ ประกอบด้วย รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC พลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เม็ดเม็ดพลาสติกเอบีเอส ASA Acrylate Styrene Acrylonitrile อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์ เอเอสเอ Acrylic Resin Acryerex Resin อคริลิคเรซิ่น อคริลิกเรซิ่น เม็ดพลาสติกอคริลิค เม็ดพลาสติกอคริลิก BDS Styrene Butadiene Copolyme
ราคา ฿ ไม่ระบุ
23 ก.พ. 2562 08:54:18ABS GA800 ABS GA400 ABS GA300 ABS SP200 ABS SR101 ABS AN450R เม็ดพลาสติกเอบีเอส เอบีเอส GA800 เอบีเอส GA400 เอบีเอส GA300 เอบีเอส SP200 เอบี

ABS GA800 ABS GA400 ABS GA300 ABS SP200 ABS SR101 ABS AN450R เม็ดพลาสติกเอบีเอส เอบีเอส GA800 เอบีเอส GA400 เอบีเอส GA300 เอบีเอส SP200 เอบีเอส SR101 เอบีเอส AN450R อคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน Acrylonitrile butadiene styrene เอบีเอส ABS พลาสติกวิศวกรรม เม็ดพลาสติกวิศวกรรม En
ราคา ฿ ไม่ระบุ
16 ก.พ. 2562 14:09:46ABS GA800 ABS GA400 ABS GA300 ABS SP200 ABS SR101 ABS AN450R เม็ดพลาสติกเอบีเอส เอบีเอส GA800 เอบีเอส GA400 เอบีเอส GA300 เอบีเอส SP200 เอบี

ABS GA800 ABS GA400 ABS GA300 ABS SP200 ABS SR101 ABS AN450R เม็ดพลาสติกเอบีเอส เอบีเอส GA800 เอบีเอส GA400 เอบีเอส GA300 เอบีเอส SP200 เอบีเอส SR101 เอบีเอส AN450R อคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน Acrylonitrile butadiene styrene เอบีเอส ABS พลาสติกวิศวกรรม เม็ดพลาสติกวิศวกรรม En
ราคา ฿ ไม่ระบุ
26 ม.ค. 2562 15:43:40
กระเป๋าแฟชั่น , วอลเปเปอร์ติดผนัง , แว่นตาแฟชั่น , ครีมหน้าใส , จักรยานฟิกเกียร์ , มือถือ , ไม้อัด , รองเท้าส้นเตารีด , สบู่กลูต้า , reduce 15 mg , โฆษณา , ใบตัด , เคสมือถือ , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน