Tag : สเปร์ยไล่ความชื่น | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

12.DRY FILM SILICONE สเปร์ยซิลฺโคนหล่อลื่น ชนิดฟิล์มแห้ง

12.DRY FILM SILICONE สเปร์ยซิลฺโคนหล่อลื่น ชนิดฟิล์มแห้ง ฟิล์มแห้งไม่จับฝุ่นและสิ่งสกปรก ให้การหล่อลื่นได้ดีเยี่ยม ใช้งานถอดแบบแม่พิมพ์ได้ดีเยี่ยม ไม่มีสี ฟิล์มบาง 11 wt. oz. 312 g ระหัส 01616 ทางบริ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 10:31:21


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


12.DRY FILM SILICONE สเปร์ยซิลฺโคนหล่อลื่น ชนิดฟิล์มแห้ง

12.DRY FILM SILICONE สเปร์ยซิลฺโคนหล่อลื่น ชนิดฟิล์มแห้ง ฟิล์มแห้งไม่จับฝุ่นและสิ่งสกปรก ให้การหล่อลื่นได้ดีเยี่ยม ใช้งานถอดแบบแม่พิมพ์ได้ดีเยี่ยม ไม่มีสี ฟิล์มบาง 11 wt. oz. 312 g ระหัส 01616 ทางบริ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 10:31:17


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


FORCE 842 สเปร์ยหล่อลื่นผสมโมลิปดินั่ม ชนิดฟิล์มแห้ง

FORCE 842°® สเปร์ยหล่อลื่นผสมโมลิปดินั่ม ชนิดฟิล์มแห้ง มีส่วนผสมโมลิปดินั่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แห้งไว ฟิล์มแห้ง แรงยึดเกาะสูงและแทรกซึมหล่อลื่นได้ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงถึง 842&de
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 10:31:14


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


CHAINMATE สเปร์ยหล่อลื่นผสมโมลิปดินั่ม ชนิดฟิล์มเปียก

CHAINMATE สเปร์ยหล่อลื่นผสมโมลิปดินั่ม ชนิดฟิล์มเปียก มีส่วนผสมโมลิปดินั่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มอายูการใช้งานของโซ๋ลวดสลิง เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสำหรับใช้ในงานที่มีแรงกดอัดและอุณหภูมิสูง แ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 10:31:14


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน , หล่อลื่นโซ่ , สริง


TKX สเปร์ยหล่อลื่นเอนกประสงค์คุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก

TKX สเปร์ยหล่อลื่นเอนกประสงค์คุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก หล่อลื่น ไล่ความชื่น ฟิล์มเปียกให้ระยะเวลาการหล่อลื่นที่ยาวนาน มีจุดวาบไฟสูง 175°F 79°C ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่มีส่วนผสม Chlorinated Solven ห
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 09:33:07


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


LPS 2?สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก

LPS 2®สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก หล่อลื่นและแทรกซึมเอนกประสค์ เพิ่มการป้องกันและการกัดกร่อน ชนิดฟิล์มเปียก ฟิล์มน้ำมัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ในร่มและกลางแจ้ง ลดการสึกหรออันเนื่อ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 09:33:06


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


LPS 1? สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มแห้ง

LPS 1® สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มแห้ง ไล่ความชื่น หล่อลื่น ฟิล์มแห้ง ใชกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ได้ ป้องกันน้ำมัน ฝุ่น ละอองและความชื้น แทรกซึมได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยต่อสีและวัสดุ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 09:33:04


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


TKX สเปร์ยหล่อลื่นเอนกประสงค์คุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก

TKX สเปร์ยหล่อลื่นเอนกประสงค์คุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก หล่อลื่น ไล่ความชื่น ฟิล์มเปียกให้ระยะเวลาการหล่อลื่นที่ยาวนาน มีจุดวาบไฟสูง 175°F 79°C ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่มีส่วนผสม Chlorinated Solven ห
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 09:32:44


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


LPS 2? สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก

LPS 2® สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มเปียก หล่อลื่นและแทรกซึมเอนกประสค์ เพิ่มการป้องกันและการกัดกร่อน ชนิดฟิล์มเปียก ฟิล์มน้ำมัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ในร่มและกลางแจ้ง ลดการสึกหรออันเนื่
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 09:32:42


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


LPS 1? สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มแห้ง

LPS 1® สเปร์ยหล่อลื่นไล่ความชื่นคุณภาพสูง ชนิดฟิล์มแห้ง ไล่ความชื่น หล่อลื่น ฟิล์มแห้ง ใชกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ได้ ป้องกันน้ำมัน ฝุ่น ละอองและความชื้น แทรกซึมได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยต่อสีและวัสดุเ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
21 ส.ค. 2562 09:32:40


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมัน


HEAVY-DUTY SILICONE สเปร์ยซิลิโคนหล่อลื่นชนิดเข้มข้น ชนิดฟิล์มเปียก

13.HEAVY-DUTY SILICONE สเปร์ยซิลิโคนหล่อลื่นชนิดเข้มข้น ชนิดฟิล์มเปียก ได้มาตรฐานFAD regulaion สำหรับการสัมผัสอาหารได้โดยตรง ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการหล่อลื่นยางและพสาสติก ขจัดการจับติดและลดเสียงดัง ไม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์
13 ส.ค. 2562 10:34:11


Tag : ไล่ความชื่น , หล่อลื่น , สเปร์ยไล่ความชื่น , ป้องกันน้ำมันเสื้อผ้าคนอ้วน , ครีมหน้าใส , รองเท้ากอล์ฟ , ขายคอนโด , ตกแต่งบ้าน , พาเลทพลาสติก , ขายชิสุ , ที่นอนปิคนิค , รองเท้าแฟชั่น , ขายปืน , ครีม joa , รองเท้าวิ่ง , ที่นอนลม , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร