Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:11:06


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , MAX232 , L293D , PCF8574A , MAX3232 , ULN2003 , PCF8591


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:11:05


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , BA4558 , LF351 , LM358 , LM393 , NE5532 , TL071 , TL072 , uA741


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Transistor 2SD5149 2SC4924 2SC5302 2SC5296 2SC5297

2SD5149 2SC4924 2SC5302 2SC5296 2SC5297 อีกทั้ง ยังมีอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น • ตัวต้านทาน • ตัวเก็บประจุ • Mosfet • IC • Transistor • ไดโอด • Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ ค
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:11:04


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , Transistor , 2SD5149 , 2SC4924 , 2SC5302 , 2SC5296 , 2SC5297


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:11:03


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , STV5109 , TDA6107Q , TDA6107JF , TDA6108JF , TDA6108AJF , TDA6109JF


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:11:02


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , LM1036N , LM3914 , MAX485 , PT2399 , TPIC6B595N , ULN2803


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:11:01


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , LM1875 , TDA2003 , TDA2030 , TDA2040 , TDA2050


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:11:00


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , STRF6654 , STRG6653 , STRS6707 , STRS6708 , STRS6709 , STRW5453 , STRW6754


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2SC5200 2SA1943 MJ15003G MJ15004G

2SC5200 2SA1943 MJ15003G MJ15004G นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไดโอด Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:59


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , 2SC5200 , 2SA1943 , MJ15003G , MJ15004G


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:58


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , AN5522 , LA78041 , LA78045 , LA78141 , STV8172 , STV9302B


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2SD1047 2SB817 2SC5198 2SA1941 KTC5242 KTA1962 KTB688 KTD718

ราคาขาย 2SD1047 และ 2SB817 2SC5198 และ 2SA1941 KTC5242 และ KTA1962 KTB688 และ KTD718 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไดโอด Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:57


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , 2SD1047 , 2SC5198 , 2SA1941 , 2SB817 , KTB688 , KTD718


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ IRFP150N IRFP240 IRFP250N IRFP260N IRFP450A IRFP460 IRFP9240

IRFP150N IRFP240 IRFP250N IRFP260N IRFP450A IRFP460 IRFP9240 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไดโอด Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:56


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , IRFP150N , IRFP240 , IRFP250N , IRFP260N , IRFP450A , IRFP460 , IRFP9240


ขาย Oscilloscope probe dual band 6HP-9060

ด่วน ขาย Oscilloscope probe dual band 6HP-9060 เป็นสินค้าใหม่ มีเพียง 2 ชิ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไดโอด Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:55


Tag : Oscilloscope probe , 6HP-9060 , อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , ตัวต้านทาน , ตัวเก็บประจุ , Mosfet , IC , Transistor , ไดโอด , Trimpot


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Transistor 2SD1710 2SC3679 2SC6090 TT2190 TT2222

2SD1710 2SC3679 2SC6090 TT2190 TT2222 อีกทั้ง ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น • ตัวต้านทาน • ตัวเก็บประจุ • Mosfet • IC • Transistor • ไดโอด • Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:51


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , Transistor , 2SD1710 , 2SC3679 , 2SC6090 , TT2190 , TT2222


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:50


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , BA5412 , LA42152 , TDA2005 , TDA2009 , TDA7266S , TDA7297 , BA5406


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LF353 LM324 LM386 LM833N NE5534 TL074

จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LF353 LM324 LM386 LM833N NE5534 TL074 สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com ? จำหน่าย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:49


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , LF353 , LM324 , LM386 , LM833N , NE5534 , TL074


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Transistor FJAF6812 FJAF6820 BU808DFX ST2001HI MD ST2310FX

จำหน่าย Transistor FJAF6812 FJAF6820 BU808DFX ST2001HI MD ST2310FX FJAF6812 FJAF6820 BU808DFX ST2001HI MD ST2310FX อีกทั้ง ยังมีอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น • ตัวต้านทาน • ตัวเก็บประจ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:48


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , Transistor , FJAF6812 , FJAF6820 , BU808DFX , ST2001HI , (MD)ST2310FX


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:47


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , AN5515 , AN5539 , LA7833 , LA7841 , LA7845 , TA8427K


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:46


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , AN5279 , LA7838 , STV8163 , TDA4863AJ , TDA8350Q , UPC1488H


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2SK1358 2SK2837 IRF3205 IRF3710 50N06 60N06 70N06

2SK1358 2SK2837 IRF3205 IRF3710 50N06 60N06 70N06 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไดโอด Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:45


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , 2SK1358 , 2SK2837 , IRF3205 , IRF3710 , 50N06 , 60N06 , 70N06


ขายพัดลมระบายความร้อน 3.5 นิ้ว 4.5 นิ้ว และหม้อแปลง 15V-0-15V 18V-0-18V

? พัดลมระบายความร้อน 12V High speed ขนาด 3.5 นิ้ว ? พัดลมระบายความร้อน 220V ขนาด 3.5 นิ้ว ? พัดลมระบายความร้อน 220V ขนาด 4.5 นิ้ว ? หม้อแปลง 15V-0-15V 500mA ? หม้อแปลง 18V-0-18V 500mA นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไดโอด Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:44


Tag : พัดลมระบายความร้อน , หม้อแปลง15V-0-15V , หม้อแปลง18V-0-18V , อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , ตัวเก็บประจุ , ตัวต้านทาน


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 5M0365R DH321 IR2153 MC34063API NE555 SG3525 TOP223YN TNY253 TL494CN VIPER22A VIPER53

จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 5M0365R DH321 IR2153 MC34063API NE555 SG3525 TOP223YN TNY253 TL494CN VIPER22A VIPER53 นอกจากนี้ ยังมี
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:43


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , DH321 , 5M0365R , MC34063API , IR2153 , NE555 SG3525 , TL494CN , TOP223YN , TNY253 , VIPER22A VIPER53


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2SK1530 2SJ201 2SK2221 2SJ352 2SK1058 2SJ162

2SK1530 2SJ201 2SK2221 2SJ352 2SK1058 2SJ162 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไดโอด Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intechhotmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:41


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , 2SK1530 , 2SJ201 , 2SK2221 , 2SJ352 , 2SK1058 , 2SJ162


จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Transistor BU2520DF 2SD1427 2SD1632 2SD1556 TT2142 TT2202 TT2206

BU2520DF 2SD1427 2SD1632 2SD1556 TT2142 TT2206 อีกทั้ง ยังมีอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น • ตัวต้านทาน • ตัวเก็บประจุ • Mosfet • IC • Transistor • ไดโอด • Trimpot สนใจสอบถามข้อมูล
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:39


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , Transistor , BU2520DF , 2SD1427 , 2SD1632 , 2SD1556 , TT2142 , TT2202 , TT2206


ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน P.A.INTECH
9 ม.ค. 2563 15:10:38


Tag : อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ , MPC89E58AE , MPC82G516AE , AT89S52 , PIC16F877A , PIC16F887 , AT24C16 , X-TAL


จำหน่าย RELAY มือ1 มือ2 JQX-62F-2C MY2N JY24H-K

โยชน์ในการจัดชื้อที่ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายจากการชื้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการต่อรอง" บริษัทของเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะค้นหาสินค้าคุณภาพดีมาตรฐานสากลมาให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณได้รับเป็นของแท้จากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ทางเราจึงรับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 เดือนเต็ม รับ คืน เปลี่ยนให้ทันที. และยังมีสินค้าตัวอื่นๆด้วย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
5 เม.ย. 2560 11:05:49


Tag : อะไหล่ , ไอซี , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส


จำหน่าย LCD DISPLAY มือ1 มือ2 LM64C031 G121SN01 DMF5002N

โยชน์ในการจัดชื้อที่ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายจากการชื้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการต่อรอง" บริษัทของเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะค้นหาสินค้าคุณภาพดีมาตรฐานสากลมาให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณได้รับเป็นของแท้จากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ทางเราจึงรับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 เดือนเต็ม รับ คืน เปลี่ยนให้ทันที. และยังมีสินค้าตัวอื่นๆด้วย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
5 เม.ย. 2560 10:48:13


Tag : อะไหล่ , ไอซี , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส


จำหน่าย IC มือ1 มือ2 2SK388 C80M-004 KBP206GV

โยชน์ในการจัดชื้อที่ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายจากการชื้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการต่อรอง" บริษัทของเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะค้นหาสินค้าคุณภาพดีมาตรฐานสากลมาให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณได้รับเป็นของแท้จากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ทางเราจึงรับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 เดือนเต็ม รับ คืน เปลี่ยนให้ทันที. และยังมีสินค้าตัวอื่นๆด้วย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
5 เม.ย. 2560 10:31:59


Tag : อะไหล่ , ไอซี , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส


จำหน่าย FUSE มือ1 มือ2 CR6L-50 RS79D 25SH150

โยชน์ในการจัดชื้อที่ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายจากการชื้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการต่อรอง" บริษัทของเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะค้นหาสินค้าคุณภาพดีมาตรฐานสากลมาให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณได้รับเป็นของแท้จากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ทางเราจึงรับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 เดือนเต็ม รับ คืน เปลี่ยนให้ทันที. และยังมีสินค้าตัวอื่นๆด้วย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
5 เม.ย. 2560 10:12:35


Tag : อะไหล่ , ไอซี , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส


จำหน่าย DIODE MODULE มือ1 มือ2 SKKT210 16E SKKT253 16E SKKG46 12

โยชน์ในการจัดชื้อที่ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายจากการชื้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการต่อรอง" บริษัทของเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะค้นหาสินค้าคุณภาพดีมาตรฐานสากลมาให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณได้รับเป็นของแท้จากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ทางเราจึงรับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 เดือนเต็ม รับ คืน เปลี่ยนให้ทันที. และยังมีสินค้าตัวอื่นๆด้วย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
5 เม.ย. 2560 09:55:43


Tag : อะไหล่ , ไอซี , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส


จำหน่าย IC มือ1 มือ2 TL431AC MJ2400 L149 4214AP

ะโยชน์ในการจัดชื้อที่ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายจากการชื้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการต่อรอง" บริษัทของเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะค้นหาสินค้าคุณภาพดีมาตรฐานสากลมาให้กับคุณด้วยประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณได้รับเป็นของแท้จากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก และเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ทางเราจึงรับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 เดือนเต็ม รับ คืน เปลี่ยนให้ทันที.และยังมีสินค้าตัวอื่นๆด้วย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
18 ม.ค. 2560 16:17:31


Tag : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส , อะไหล่ , ไอซีจักรยานฟิกเกียร์ , พระกรุเนื้อชิน , กระเป๋าแฟชั่น , ขายกีต้าร์ , ขายแมว , พัดลมไอน้ำ , วิตามินขาเรียว , เครื่องสำอาง , ซันคลาร่าพลัส , karmart , ขายรถป๊อป , สบู่หอยทากชินลาลา , พัดลมหอยโข่ง , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าว , ดวง , ข้อคิดสอนใจ , ไลฟ์สไตล์ , สาระน่ารู้ , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , หวยแม่ทำเนียน, หวยซองม้าวิ่ง , หวยโค้งสุดท้าย , หวยใบฟ้า , หวยใบเขียว , หวยแม่จำเนียร ,