หมวดยอดนิยม : แต่งงาน , กระเป๋า , รถจักรยานยนต์ , เสื้อผ้าแฟชั่น , กล้องดิจิตอล , รองเท้า , มือถือ , คอนโด , ครีมทาผิวขาว , ขายสุนัขTag : แอร์เอเซีย | จำนวนสินค้า 40 ชิ้น

เหน่งค่ะทัวร์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน มาเป็นกรุ๊ปเล็ก 8-10 ท่าน หรือกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดได้เองค่ะ

เล่นชมเมืองฮานอยก่อนอำลา วันที่ 4 ฮานอย ? สุวรรณภูมิฯ 05.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 06.30 น. ถึงสนามบินนอยไบเพื่อเตรียมตัวกลับสู่เมืองไทย 09.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3701 11.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. พร้อมความประทับใจ รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทั
ราคา ฿ 9,500
ร้าน // เหน่งค่ะ ทัวร์ //
13 ก.ย. 2556 15:32:29


Tag : ฮานอย , ฮาลองเบย์ , ฮาลองบก (ถ้ำตำก๊อก) , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ , ทะเลสาบคืนดาบ , สุสานโฮจิมินห์ , พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ , เจดีย์เสาเดียว , วิหารวรรณกรรม , ตลาดถนน 36 สาย


เหน่งค่ะทัวร์ ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด 4 วัน 3 คืน พิเศษ มาเป็นกรุ๊ป 8-10 ท่านหรือกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ

น้ำไซง่อน 05.30น. พบกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สาย การบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E ชั้น 4 07.50 น. เหิรฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3720 09.15 น. ถึงสนามบินเตินเซินเยิดเมืองโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเ
ราคา ฿ 9,500
ร้าน // เหน่งค่ะ ทัวร์ //
13 ก.ย. 2556 15:32:28


Tag : เวียดนามใต้ , โฮจิมินห์ , ดาลัด , รับจัดทัวร์ลาว , รับจัดทัวร์เวียดนาม , ทัวร์ลาว , เวียดนาม


เฮงจิมินทัวร์ ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท หมุ่ยแหน่ 5 วัน 4 คืน มาเป็นกรุ๊ป 8-10 ท่าน หรือกรุ๊ป 15 ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ

ม ? ดาลัด 05.00น. พบกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E ชั้น 4 07.45 น. เหิรฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3720 09.45 น. ถึงสนามบินเตินเซินเยิดเมืองโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน หลังจากนั้นพาท่าน เที่ยวชมวังเอกภาพ หรือ ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญช
ราคา ฿ 10,500
ร้าน // เหน่งค่ะ ทัวร์ //
13 ก.ย. 2556 15:32:27


Tag : เวียดนามใต้ , โฮจิมินห์ , ดาลัด , หมุ่ยแหน่


เวียดนามใต้ วุงเตา อุโมงค์กู๋จี

ทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์สงคราม โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม ชอปปิ้งตลาดเบนถั่น วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ - วุงเตา 13.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 15.55 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 15,900
ร้าน สยามไอยรา ทราเวล
5 ส.ค. 2553 20:25:38


Tag : เที่ยวเวียดนาม , เที่ยวเวียดนามใต้ , เที่ยวโฮจิมินห์ซิตี้ , เที่ยวอุโมงค์กู๋จี , เที่ยววุงเตา , เที่ยวตลาดเบนถัน , เที่ยวดาลัด , เที่ยววัดปลาวาฬ , เที่ยววัดเทียนหาว , เที่ยวพิพิธภัณฑ์


บาหลี ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชวา

ท่านละ 22 900.-บาท วันแรก กรุงเทพ บาหลี วัดกุนุงกาวี หาดกูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ ช้อปปิ้งกูต้าเซ็นเตอร์ 04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 06.15 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3677 ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าครับ 11.30 น. ถึง ท่
ราคา ฿ 19,900
ร้าน สยามไอยรา ทราเวล
5 ส.ค. 2553 20:25:37


Tag : เที่ยวชวา , เที่ยวบาหลี , เที่ยวอินโด , เที่ยวคินตามณี , วัดกุนุงกาวี , ปุราทามันอายุน , วิหารทานาห์ลอต , หาดกูต้า , วัดตัมปะก์ซีริง , เมืองอูบุด


สยามไอยรา พาเที่ยวอ่าวฮาลอง เมืองฮานอย ฉลองครบ 1 000 ปี

ฯ - ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาร์เก็ต 08.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่สยามไอยราคอยต้อนรับ 10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3700 12.05 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2 000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตั
ราคา ฿ 14,900
ร้าน สยามไอยรา ทราเวล
5 ส.ค. 2553 20:25:31


Tag : เที่ยวฮานอย , เที่ยวเวียดนาม , เวียดนามเหนือ , ล่องอ่าวฮาลอง , เที่ยวฮาลองบก , เที่ยวตัมก๊อก , สุสานโฮจิมินห์ , ทะเลสาบคืนดาบ , ดูหุ่นกระบอกน้ำ , ช้อปปิ้ง 36 สาย


ทัวร์สงกรานต์ ปี53 ทัวร์ฮานอย ฮาลอง กับ ทราเวิล ยู 026670139 รีบจองด่วน ออกทุกกรุ๊ปแน่นอน

วในโลก วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย วัดแห่งวรรณกรรม วัดเฉินก๊วก– ฮาลอง ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลอง ไนท์พลาซ่า 04 45 น พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 06 55 น ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ FD 3700 มีค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง 08 40 น ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
ราคา ฿ 13,900
ร้าน Travel You
31 ก.ค. 2553 18:42:15จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน air asia one2go แอร์เอเซีย วันทูโก ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ราคาถูก 1500 บาท

Welcome to หจก. ราคาถูก ดอท คอม บริการของเรา มีการรวบรวมสินค้าราคาถูก ทั้งหลาย ที่โด่ดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีให้ลุกค้า 1.จองตั๋วเครื่องบิน one-2-go ในประเทศเท่านั้น ราคาเพียง 1600 รวมทุกอย่างแล้ว จองก่อน
ราคา ฿ 1,500
ร้าน ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
5 ก.พ. 2553 22:47:47


Tag : จองตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วเครื่องบิน , air asia , one2go , แอร์เอเซีย , วันทูโก , ตั๋วเครื่องบินในประ , 1500 , ตั๋วราคาถูก


จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน air asia one2go แอร์เอเซีย วันทูโก ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ราคาถูก 1500 บาท

Welcome to หจก. ราคาถูก ดอท คอม บริการของเรา มีการรวบรวมสินค้าราคาถูก ทั้งหลาย ที่โด่ดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีให้ลุกค้า 1.จองตั๋วเครื่องบิน one-2-go ในประเทศเท่านั้น ราคาเพียง 1600 รวมทุกอย่างแล้ว จองก่อน
ราคา ฿ 1,500
ร้าน ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
5 ก.พ. 2553 22:47:47


Tag : จองตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วเครื่องบิน , air asia , one2go , แอร์เอเซีย , วันทูโก , ตั๋วเครื่องบินในประเ , ราคาถูก 1500 บาท , 1500 บาท , ตั๋วถูก


จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน air asia one2go แอร์เอเซีย วันทูโก ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ราคาถูก 1500 บาท

Welcome to หจก. ราคาถูก ดอท คอม บริการของเรา มีการรวบรวมสินค้าราคาถูก ทั้งหลาย ที่โด่ดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีให้ลุกค้า 1.จองตั๋วเครื่องบิน one-2-go ในประเทศเท่านั้น ราคาเพียง 1600 รวมทุกอย่างแล้ว จองก่อน
ราคา ฿ 1,500
ร้าน ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
5 ก.พ. 2553 22:47:47


Tag : จองตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วเครื่องบิน , air asia , one2go , แอร์เอเซีย , วันทูโก , ตั๋วเครื่องบินในประเ , ราคาถูก 1500 บาท , ตั๋วถูก


โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวบาหลีราคาถูกสุดๆ พิเศษสุดๆ 4 วัน 3 คืน FD เพียง 18 900 บาทเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวบาหลีราคาถูกสุดๆ พิเศษสุดๆ 4 วัน 3 คืน FD เพียง 18 900 บาทเท่านั้น .. เกาะสวรรค์ บาหลี .. 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD ภูเขาไฟและทะเลสาบกูนุง บาตูร์-หมู่บ้านคินตามณี- วัดเตียร์ตา อัมปีล-วัดอูลันดานู บราตัน-วัดทามัน อายุน-วัดทานาห์ลอต ช้อปปิ้ง สุดมันส์ สินค้าพื้นเมือง ที่ วัดเตียร์ตา อัมปีล - คูต้าเซ็นเตอร์ ชมโชว์พ
ราคา ฿ 18,900
ร้าน งานบริการครบวงจร
15 ต.ค. 2552 10:13:23โปรเเกรมโปรโมชั่น ทัวร์เวียดนามใต้เดินทางโดยเครื่องบิน ไป-กลับ 13 500 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม.

รหัสโปรแกรม VN 15 กทม.-โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู่จี 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย วันแรก กทม.โฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ หวุงเต่า วัดเจ้าแม่กวนอิม พระราชวังฤดูร้อน 05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ 07.45 น. นำคณะท
ราคา ฿ 13,500
26 ส.ค. 2558 09:26:15


Tag : เที่ยวเวียดนาม , โฮจิมินห์ , หวุงเต่า , อุโมงค์กู่จี


เเนะนำโปรเเกรมทัวร์เวียดนาม ราคาถูก คุณภาพดี เดินทางโดยเครื่องบิน

ุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ อัตรานี้รวม - ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน - ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม - ค่าอาหาร 8 มื้อ - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสารการบินแอร์เอเซีย - ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1 000 000 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ - ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง - ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ อัตรานี้ไม่รวม - ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ - ค่าใช้
ราคา ฿ 13,900
25 ส.ค. 2558 09:53:41


Tag : เวียดนามใต้ , เสียมเรียบ , พนมเปญ , โฮจิมินห์ , อุโมงค์กู่จี , พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์


ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน เดินทางวันนี้-เดือนตุลาคม 57 กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป โดยสายการบิน แอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไล้ท์ สถานที่ท่องเที่ยว.. เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขา บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้า
ราคา ฿ 11,850
24 ก.ย. 2557 20:25:46


Tag : ทัวร์จางเจียเจี้ย , ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย , จางเจียเจี้ย ทัวร์ , จางเจียเจี้ยแอร์เอเซ


ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

การเดินทางโดยสังเขป.. วันแรก เดินทางถึงสนามบินเกาะบาหลี สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำชมวิหารทานาต์ลอต วัดอูลูวาตู ทานซีฟู๊ดที่ชายหาดจิมบารัน วันที่สอง เช้าตรู่ เดินทางสู่สนามบินไปยังยอคยากาต้า ชมพระราชวังสุลต่าน ราชวังน้ำ ช่วงบ่ายเข้าชมบุโรบุทโธ ชมศูนย์ผลิต
ราคา ฿ 20,500
15 ก.ย. 2557 19:59:14


Tag : ทัวร์บาหลี , ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ , ทัวร์บาหลีแอร์เอเซีย , ทัวร์บาหลี ราคาถูก , ทัวร์บาหลี 3 วัน2คืน , เที่ยวบาหลี , ทัวร์บาหลีอินโดนีเซี , แพ็คเกจทัวร์บาหลี


ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

การเดินทางโดยสังเขป.. วันแรก เดินทางถึงสนามบินเกาะบาหลี สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำชมวิหารทานาต์ลอต วัดอูลูวาตู ทานซีฟู๊ดที่ชายหาดจิมบารัน วันที่สอง เช้าตรู่ เดินทางสู่สนามบินไปยังยอคยากาต้า ชมพระราชวังสุลต่าน ราชวังน้ำ ช่วงบ่ายเข้าชมบุโรบุทโธ ชมศูนย์ผลิต
ราคา ฿ 20,500
19 มิ.ย. 2557 20:57:55


Tag : ทัวร์บาหลี , ทัวร์บาหลีบุโรบุทโธ , ทัวร์บาหลี3วัน2คืน , ทัวร์บาหลี4วัน3 คืน , ทัวร์อินโดนีเซีย


ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน พักจูไห่ 2 คืน เดินทางเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 57 บินแอร์เอเซีย MFMJ3D

การเดินทางโดยสังเขป ทริปนี้ถือว่าการเดินทางกำลังพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป วันแรกเดินทาง ข้ามไปเที่ยวจูไห่พร้อมชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน แล้วกลับที่พักแบบสบายอารมณ์ วันที่สอง หลังอาหารเช้า นำชมจูไห่ซิตี้ท
ราคา ฿ 10,900
15 พ.ค. 2557 19:24:51


Tag : ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์มาเก๊า จูไห่ , ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 , ทัวร์มาเก๊าเซินเจิ้น , ทัวร์มาเก๊าฮ่องกง


ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ 3 วัน 2 คืน กรุุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน บินแอร์เอเซีย

Atsiamtour เรามีความชำนาญในการจัดทัวร์พม่า เพราะเราจัดกรุ๊ปเดินทางอยู่เป็นประจำ บริการจัดกรุ๊ปส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึงกรุ๊ปใหญ่ๆ เรารู้จักโรงแรมที่พักดี แหล่งอาหารอร่อย และขาดไม่ได้ แหล่ง
ราคา ฿ 12,400
8 ก.ค. 2556 18:27:07


Tag : ทัวร์พม่า , ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ , ทัวร์พม่า 3 วัน , ทัวร์พม่า 4 วัน , ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง , ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์


ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน พักจูไห่ 2 คืน เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 56 บินแอร์เอเซีย MFMJ3D พัก 2 คืน

การเดินทางโดยสังเขป ทริปนี้ถือว่าการเดินทางกำลังพอดีไม่มาก หรือ น้อยเกินไป ในวันแรกเดินทาง ข้ามไปเที่ยวจูไห่พร้อมชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน แล้วกลับที่พักแบบสบายอารมณ์ รุ่งขึ้นวันที่สอง หลังอาหารเช้า นำช
ราคา ฿ 10,900
17 พ.ค. 2556 16:16:59


Tag : ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์มาเก๊า จูไห่ , ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊าเซินเจิ้น , ทัวร์มาเก๊าเวเนเชี่ย


ขายตั๋วเครื่องบินกทม-ภูเก็ต วันที่11 เมษายน เวลา 20.55

ขายตั๋วเครื่องบินกทม-ภูเก็ต วันที่11 เมษายน เวลา 20.55 ราคาถูกกว่าหน้าเว็บ คนขายออกค่าเปลี่ยนชื่อให้ค่ะ
ราคา ฿ 3,400
10 เม.ย. 2556 13:01:08


Tag : ขายตั๋วเครื่องบิน , แอร์เอเซีย , 11 เมษายน , กรุงเทพ-ภูเก็ต


ขายตั๋ว กรุงเทพ-เชียงราย ต่อ

ออกเดินทางวันที่ 2 มกราคม 2555 เวลา 11.40 น. เป็นของสายการบินแอร์เอเซีย จำนวน 2 ที่นั่ง ไม่มีประกันและค่าโหลดกระเป๋า ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้ สาเหตุที่ขายเนื่องจากไม่สามารถเดินทางในวันเวลาดังกล่าวได้ ผู้ขายจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางและทางธรรมเนียมต่างๆ จนแล้วเส
ราคา ฿ 1,000
1 ธ.ค. 2554 00:39:41ทัวร์เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน่ เมืองหนาวโรแมนติกดาลัต โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน

ย ถ้าเรามีเวลาเหลือ เราสามารถกลับไปเก็บของฝากที่ตลาดเบนทั่นได้อีกครั้งครับ 16.20 น. เป็นอย่างช้า ต้องเดินทางถึงสนามบิน นครโฮจิมินห์ เช็คอินเที่ยวบิน FD3725 17.50 SGN - 19.15 BKK โดยควรสั่งอาหารเย็นของแอร์เอเซียนะครับ เดินทางกลับ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์
ราคา ฿ 17,900
1 ต.ค. 2554 10:48:13


Tag : ทัวร์ราคาถูก , เวียดนามใต้ , มุยเน่ , ดาลัต , โฮจิมินห์ , เวียดนาม , ตั๋วเครื่องบิน , เที่ยวเวียดนาม , คุ้ม , อย่างไร


ทัวร์เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน่ เมืองหนาวโรแมนติกดาลัต โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน

ย ถ้าเรามีเวลาเหลือ เราสามารถกลับไปเก็บของฝากที่ตลาดเบนทั่นได้อีกครั้งครับ 16.20 น. เป็นอย่างช้า ต้องเดินทางถึงสนามบิน นครโฮจิมินห์ เช็คอินเที่ยวบิน FD3725 17.50 SGN - 19.15 BKK โดยควรสั่งอาหารเย็นของแอร์เอเซียนะครับ เดินทางกลับ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์
ราคา ฿ 17,900
1 ต.ค. 2554 10:41:39


Tag : ทัวร์ราคาถูก , เวียดนามใต้ , มุยเน่ , ดาลัต , โฮจิมิน , เวียดนาม , ท่องเที่ยว , ตั๋วเครื่องบิน , คุ้ม , อย่างไร


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

วม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ- ฮานอย ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ประมาณการ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย ราคาโดยประมาณ คน 1. การบินไทย 12 000.- 2. เวียดนามแอร์ไลน์ 7 000.- 3. แอร์เอเซีย 4 500.-10 000.- เศษ หมายเหตุ. ราคาจะขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และ ระยะเวลาการออกตั๋ว กำหนดการเดินทาง วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮานอยซิตี้ทัวร์ - L D 00.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์
ราคา ฿ 6
10 ส.ค. 2554 10:54:38ทัวร์กอล์ฟ กอล์ฟทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก

ค่าประกันภัย และไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนท่านละ 1 200.บาท . กอล์ฟ-ทัวร์ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมืองแห่งสินค้าเลียนแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดินทางเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ บินตรงโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD พักที่ Mission Hill Resort 1 คืน Century Plaza 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ ออกรอบ 2 สนามใน180 หลุม • Mission Hill Resort Nick Faldo Course 18 หลุม • Jose Olazabal Course 18 หลุม รถกอล์ฟ-แค้ดดี้ รถกอล์
ราคา ฿ ไม่ระบุ
16 พ.ค. 2554 14:56:21


Tag : ทัวร์กอล์ฟ , กอล์ฟทัวร์ , ทัวร์ , กอล์ฟ , golf , tour , golftour , tourgolf , package golf tour , tour golf package


เวียดนาม ฮานอย ล่องอ่าวฮาลองเบย์ มหรรศจรรย์อ่าวมังกร ถ้ำสวยงาม ชมสุสารลุงโฮ บ้านพักลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว ทำเนียบเหลือง วิหารวรรณกรรม

พ.ค.54 สายการบินแอร์เอเชีย แบบระบุที่นั่ง วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย - สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - ไนท์มาเก็ต 04.45น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โซน E เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระและตั๋วที่นั่งโดยสาร 06.55น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ FD 3700 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน 08.45น. ถึง
ราคา ฿ 14,900
18 ก.พ. 2554 15:43:02


Tag : เวียดนาม , ฮานอย , ฮาลองเบย์ , อ่าวมังกร , วิหารวรรณกรรม , ทะเลสาบคืนดาบ , วัดหง๊อกเซิน , เจดีย์เสาเดียว


เที่ยวบาหลี สุดคุ้ม เพียง 16 900 บาทเท่านั้น

ระอาทิตย์ตก ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท กำหนดการเดินทาง 11 – 14 มีนาคม 2554 16 900 บาท วันแรก ภูเก็ต – บาหลี – วัดอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ 04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินภูเก็ต เคาเตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเช็คอินและตรวจสัมภาระ 06.30 น. เดินทางสู่เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD 3942 พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเครื่องโดยบริการพิเศษของสายการ
ราคา ฿ 16,900
18 ม.ค. 2554 10:00:33


Tag : บาหลี , อารยธรรม , ท่องเที่ยว , ทัวร์เอเชีย


ทัวร์กอล์ฟ คุนหมิง เสิ่นเจิ้น เกาะบินตัน เมืองจีน เพิร์ธ บริสเบน ออสตรเลีย ฮาวาย

เทศจีนท่านละ 1 200.บาท แพ็คเก็จนี้ใช้ได้ถึงเดือน พ.ย. 2010นี้. เท่านั้น กอล์ฟ-ทัวร์ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมืองแห่งสินค้าเลียนแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดินทางเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ บินตรงโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD พักที่ Mission Hill Resort 1 คืน Century Plaza 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ ออกรอบ 2 สนามใน180 หลุม > Mission Hill Resort Nick Faldo Course 18 หลุม > Jose Olazabal Course 18 หลุม รถกอล์ฟ-แค้ดดี้ รถกอล์
ราคา ฿ 22,900
30 ก.ย. 2553 13:26:16


Tag : กอล์ฟ , ทัวร์ , ตีกอล์ฟ , จีน , เสิ่นเจิ้น , คุนหมิง , เพิร์ธ , ตั๋วเครื่องบิน , golf , golf tour


ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน CA SUPER PROMOTION ONE 15900-16900 บาท 07 - 11 14-18 21-25 ก.ค.53 28 ก.ค. – 01 ส.ค.53

ัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เดือน มิ.ย.-ส.ค. 53 บินEK ราคา 18 900 บาท ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน EK มิถุนายน 26-28 กรกฎาคม ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย FD เพียง 9 999 บาท มิ.ย.-ธ.ค. 53 เท่านั้น มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน เที่ยว 2 เมืองในราคาสบายๆ ราคา 9 999 บาท รวมทุกอย่าง ที่เที่ยว “มาเก๊า” ทัวร์ฮ่องกง Disneyland มาเก๊า สัมผัสเดอะเวเนเชี่ยน มิ.ย.
ราคา ฿ 15,900
13 ก.ค. 2553 13:34:03


Tag : ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ , ทัวร์เกาหลี เกานามิ , ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต , ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังก , ทัวร์ลาว เขมร พม่า , ทัวร์เวียดนาม มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ปีนัง มาเก๊า , ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น , ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่ง , ทัวร์ในประเทศ เหนือ ใต้


วันพ่อ ปีใหม่ ท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน บริการระดับ 5 ดาว ดุจ VIP แซทแอนด์ซันทัวร์ โทร. 02-8981024

าง-ฟาร์มกล้วยไม้- เที่ยวปาย-โป่งเดือดป๋าแป๋-ถ้ำน้ำลอด-วัดน้ำฮู-สะพานประวัติศาสตร์สงครามโลก พักอุกฤษณ์ฟาร์มรีสอร์ท ภูชี้ฟ้า 1คืน อ่างขสงวิลล่า ดอยอ่างขาง 1 คืน บ้านกระทิงรีสอร์ท ปาย 1 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย FD 31 ธ.ค. 52 - 3 ม.ค. 53 กรุ๊ปออกชัวร์ 16 900.- ปีใหม่ N.02 เทศกาลวันปีใหม่ ภูชี้ฟ้า-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-หอฝิ่น-สามเหลี่ยมทองคำดอกทิวลิป-ล่องเรือแม่น้ำกก-ช้อปปิ้งแม่สาย พักริมกกรีสอร์ท เชียงราย 1 คื
ราคา ฿ ไม่ระบุ
24 ธ.ค. 2552 11:05:06


Tag : ท่องเที่ยว , แพคเกจทัวร์ , เที่ยวในประเทศ , ท่องเที่ยวทั่วไทย , เที่ยวทั่วไทย , ทัวร์ในประเทศ , เที่ยวเอเชีย1 2 >>>ซื้อขายพระเครื่อง , พระกรุ , พระกรุเนื้อดิน , ขายสุนัข , ขายโรงงาน , พัดลมอุตสาหกรรม , เครื่องสำอาง , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์ยุโรป , รองเท้าฟุตบอล , ลงโฆษณาฟรี , โลชั่นมะหาด , ผงบุกกวางแดง , จักรยาน , จักรยานเสือหมอบ , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , ความรัก , โทรศัพท์มือถือ ,