หมวดยอดนิยม : มือถือ , ขายบ้าน , นาฬิกา , กล้องวงจรปิด , กระเป๋า , แท็บเล็ต , แต่งงาน , ครีมทาผิวขาว , เสื้อผ้าแฟชั่น , กล้องดิจิตอลTag : แอร์เอเซีย | จำนวนสินค้า 48 ชิ้น

เหน่งค่ะทัวร์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน มาเป็นกรุ๊ปเล็ก 8-10 ท่าน หรือกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดได้เองค่ะ

เล่นชมเมืองฮานอยก่อนอำลา วันที่ 4 ฮานอย ? สุวรรณภูมิฯ 05.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 06.30 น. ถึงสนามบินนอยไบเพื่อเตรียมตัวกลับสู่เมืองไทย 09.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3701 11.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. พร้อมความประทับใจ รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทั
ราคา ฿ 9,500
ร้าน // เหน่งค่ะ ทัวร์ //
13 ก.ย. 2556 15:32:29


Tag : ฮานอย , ฮาลองเบย์ , ฮาลองบก (ถ้ำตำก๊อก) , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ , ทะเลสาบคืนดาบ , สุสานโฮจิมินห์ , พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ , เจดีย์เสาเดียว , วิหารวรรณกรรม , ตลาดถนน 36 สาย


เหน่งค่ะทัวร์ ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด 4 วัน 3 คืน พิเศษ มาเป็นกรุ๊ป 8-10 ท่านหรือกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ

น้ำไซง่อน 05.30น. พบกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สาย การบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E ชั้น 4 07.50 น. เหิรฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3720 09.15 น. ถึงสนามบินเตินเซินเยิดเมืองโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเ
ราคา ฿ 9,500
ร้าน // เหน่งค่ะ ทัวร์ //
13 ก.ย. 2556 15:32:28


Tag : เวียดนามใต้ , โฮจิมินห์ , ดาลัด , รับจัดทัวร์ลาว , รับจัดทัวร์เวียดนาม , ทัวร์ลาว , เวียดนาม


เฮงจิมินทัวร์ ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท หมุ่ยแหน่ 5 วัน 4 คืน มาเป็นกรุ๊ป 8-10 ท่าน หรือกรุ๊ป 15 ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ

ม ? ดาลัด 05.00น. พบกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E ชั้น 4 07.45 น. เหิรฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3720 09.45 น. ถึงสนามบินเตินเซินเยิดเมืองโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน หลังจากนั้นพาท่าน เที่ยวชมวังเอกภาพ หรือ ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญช
ราคา ฿ 10,500
ร้าน // เหน่งค่ะ ทัวร์ //
13 ก.ย. 2556 15:32:27


Tag : เวียดนามใต้ , โฮจิมินห์ , ดาลัด , หมุ่ยแหน่


เวียดนามใต้ วุงเตา อุโมงค์กู๋จี

ทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์สงคราม โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม ชอปปิ้งตลาดเบนถั่น วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ - วุงเตา 13.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 15.55 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 15,900
ร้าน สยามไอยรา ทราเวล
5 ส.ค. 2553 20:25:38


Tag : เที่ยวเวียดนาม , เที่ยวเวียดนามใต้ , เที่ยวโฮจิมินห์ซิตี้ , เที่ยวอุโมงค์กู๋จี , เที่ยววุงเตา , เที่ยวตลาดเบนถัน , เที่ยวดาลัด , เที่ยววัดปลาวาฬ , เที่ยววัดเทียนหาว , เที่ยวพิพิธภัณฑ์


บาหลี ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชวา

ท่านละ 22 900.-บาท วันแรก กรุงเทพ บาหลี วัดกุนุงกาวี หาดกูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ ช้อปปิ้งกูต้าเซ็นเตอร์ 04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 06.15 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3677 ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าครับ 11.30 น. ถึง ท่
ราคา ฿ 19,900
ร้าน สยามไอยรา ทราเวล
5 ส.ค. 2553 20:25:37


Tag : เที่ยวชวา , เที่ยวบาหลี , เที่ยวอินโด , เที่ยวคินตามณี , วัดกุนุงกาวี , ปุราทามันอายุน , วิหารทานาห์ลอต , หาดกูต้า , วัดตัมปะก์ซีริง , เมืองอูบุด


สยามไอยรา พาเที่ยวอ่าวฮาลอง เมืองฮานอย ฉลองครบ 1 000 ปี

ฯ - ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาร์เก็ต 08.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่สยามไอยราคอยต้อนรับ 10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3700 12.05 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2 000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตั
ราคา ฿ 14,900
ร้าน สยามไอยรา ทราเวล
5 ส.ค. 2553 20:25:31


Tag : เที่ยวฮานอย , เที่ยวเวียดนาม , เวียดนามเหนือ , ล่องอ่าวฮาลอง , เที่ยวฮาลองบก , เที่ยวตัมก๊อก , สุสานโฮจิมินห์ , ทะเลสาบคืนดาบ , ดูหุ่นกระบอกน้ำ , ช้อปปิ้ง 36 สาย


ทัวร์สงกรานต์ ปี53 ทัวร์ฮานอย ฮาลอง กับ ทราเวิล ยู 026670139 รีบจองด่วน ออกทุกกรุ๊ปแน่นอน

วในโลก วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย วัดแห่งวรรณกรรม วัดเฉินก๊วก– ฮาลอง ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลอง ไนท์พลาซ่า 04 45 น พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 06 55 น ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ FD 3700 มีค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง 08 40 น ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
ราคา ฿ 13,900
ร้าน Travel You
31 ก.ค. 2553 18:42:15จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน air asia one2go แอร์เอเซีย วันทูโก ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ราคาถูก 1500 บาท

Welcome to หจก. ราคาถูก ดอท คอม บริการของเรา มีการรวบรวมสินค้าราคาถูก ทั้งหลาย ที่โด่ดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีให้ลุกค้า 1.จองตั๋วเครื่องบิน one-2-go ในประเทศเท่านั้น ราคาเพียง 1600 รวมทุกอย่างแล้ว จองก่อน
ราคา ฿ 1,500
ร้าน ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
5 ก.พ. 2553 22:47:47


Tag : จองตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วเครื่องบิน , air asia , one2go , แอร์เอเซีย , วันทูโก , ตั๋วเครื่องบินในประ , 1500 , ตั๋วราคาถูก


จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน air asia one2go แอร์เอเซีย วันทูโก ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ราคาถูก 1500 บาท

Welcome to หจก. ราคาถูก ดอท คอม บริการของเรา มีการรวบรวมสินค้าราคาถูก ทั้งหลาย ที่โด่ดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีให้ลุกค้า 1.จองตั๋วเครื่องบิน one-2-go ในประเทศเท่านั้น ราคาเพียง 1600 รวมทุกอย่างแล้ว จองก่อน
ราคา ฿ 1,500
ร้าน ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
5 ก.พ. 2553 22:47:47


Tag : จองตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วเครื่องบิน , air asia , one2go , แอร์เอเซีย , วันทูโก , ตั๋วเครื่องบินในประเ , ราคาถูก 1500 บาท , 1500 บาท , ตั๋วถูก


จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน air asia one2go แอร์เอเซีย วันทูโก ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ราคาถูก 1500 บาท

Welcome to หจก. ราคาถูก ดอท คอม บริการของเรา มีการรวบรวมสินค้าราคาถูก ทั้งหลาย ที่โด่ดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีให้ลุกค้า 1.จองตั๋วเครื่องบิน one-2-go ในประเทศเท่านั้น ราคาเพียง 1600 รวมทุกอย่างแล้ว จองก่อน
ราคา ฿ 1,500
ร้าน ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
5 ก.พ. 2553 22:47:47


Tag : จองตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วเครื่องบิน , air asia , one2go , แอร์เอเซีย , วันทูโก , ตั๋วเครื่องบินในประเ , ราคาถูก 1500 บาท , ตั๋วถูก


โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวบาหลีราคาถูกสุดๆ พิเศษสุดๆ 4 วัน 3 คืน FD เพียง 18 900 บาทเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวบาหลีราคาถูกสุดๆ พิเศษสุดๆ 4 วัน 3 คืน FD เพียง 18 900 บาทเท่านั้น .. เกาะสวรรค์ บาหลี .. 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD ภูเขาไฟและทะเลสาบกูนุง บาตูร์-หมู่บ้านคินตามณี- วัดเตียร์ตา อัมปีล-วัดอูลันดานู บราตัน-วัดทามัน อายุน-วัดทานาห์ลอต ช้อปปิ้ง สุดมันส์ สินค้าพื้นเมือง ที่ วัดเตียร์ตา อัมปีล - คูต้าเซ็นเตอร์ ชมโชว์พ
ราคา ฿ 18,900
ร้าน งานบริการครบวงจร
15 ต.ค. 2552 10:13:23แพคเกจทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ 3วัน 2คืน 9500 บาท จากกทม โดยแอร์เอเชีย เที่ยวดาลัด เที่ยวมุยเน เที่ยวหุบเขาแห่งความรัก เที่ยวทะเลทรายแดง

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 9,500
31 ม.ค. 2559 14:32:29แพคเกจทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ 3วัน 2คืน 9500 บาท จากกทม โดยแอร์เอเชีย เที่ยวดาลัด เที่ยวมุยเน เที่ยวหุบเขาแห่งความรัก เที่ยวทะเลทรายแดง

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 9,500
26 ม.ค. 2559 16:50:43แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนาม 3วัน 2คืน 9500 บาท จากกทม แลนด์เวียดนาม บริษัททัวร์เวียดนาม เที่ยวไซ่ง่อน เที่ยวโฮจิมินห์ ทัวร์เวียดนามโดยเครื่อ

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 9,500
23 ม.ค. 2559 16:10:32ทัวร์เวียดนามใต้ ท่องเที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน 14500 บาท จากกทม โดยแอร์เอเชีย บริษัททัวร์เวียดนาม

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 14,500
22 ม.ค. 2559 14:53:50โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ 3วัน 2คืน 9500 บาท จากกทม โดยแอร์เอเชีย รวมทุกอย่างหมดแล้ว ทัวร์เวียดนามเครื่องบินราคาถูก

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 9,500
22 ม.ค. 2559 09:50:46โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ 3วัน 2คืน 9500 บาท จากกทม โดยแอร์เอเชีย รวมทุกอย่างหมดแล้ว ทัวร์เวียดนามเครื่องบินราคาถูก

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 9,500
22 ม.ค. 2559 09:36:27แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนาม 3วัน 2คืน 9500 บาท จากกทม แลนด์เวียดนาม บริษัททัวร์เวียดนาม เที่ยวไซ่ง่อน เที่ยวโฮจิมินห์ ทัวร์เวียดนามโดยเครื่อ

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 9,500
20 ม.ค. 2559 09:12:26แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนาม 3วัน 2คืน 9500 บาท จากกทม แลนด์เวียดนาม บริษัททัวร์เวียดนาม เที่ยวไซ่ง่อน เที่ยวโฮจิมินห์ ทัวร์เวียดนามโดยเครื่อ

นถัน 3วัน 2คืน วันแรก กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์ หวุงเต่า 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
ราคา ฿ 9,500
19 ม.ค. 2559 16:36:55โปรเเกรมโปรโมชั่น ทัวร์เวียดนามใต้เดินทางโดยเครื่องบิน ไป-กลับ 13 500 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม.

รหัสโปรแกรม VN 15 กทม.-โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู่จี 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย วันแรก กทม.โฮจิมินห์ ทำเนียบเอกภาพ หวุงเต่า วัดเจ้าแม่กวนอิม พระราชวังฤดูร้อน 05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ 07.45 น. นำคณะท
ราคา ฿ 13,500
26 ส.ค. 2558 09:26:15


Tag : เที่ยวเวียดนาม , โฮจิมินห์ , หวุงเต่า , อุโมงค์กู่จี


เเนะนำโปรเเกรมทัวร์เวียดนาม ราคาถูก คุณภาพดี เดินทางโดยเครื่องบิน

ุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ อัตรานี้รวม - ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน - ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม - ค่าอาหาร 8 มื้อ - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสารการบินแอร์เอเซีย - ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1 000 000 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ - ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง - ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ อัตรานี้ไม่รวม - ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ - ค่าใช้
ราคา ฿ 13,900
25 ส.ค. 2558 09:53:41


Tag : เวียดนามใต้ , เสียมเรียบ , พนมเปญ , โฮจิมินห์ , อุโมงค์กู่จี , พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์


ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน เดินทางวันนี้-เดือนตุลาคม 57 กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป โดยสายการบิน แอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไล้ท์ สถานที่ท่องเที่ยว.. เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขา บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้า
ราคา ฿ 11,850
24 ก.ย. 2557 20:25:46


Tag : ทัวร์จางเจียเจี้ย , ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย , จางเจียเจี้ย ทัวร์ , จางเจียเจี้ยแอร์เอเซ


ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

การเดินทางโดยสังเขป.. วันแรก เดินทางถึงสนามบินเกาะบาหลี สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำชมวิหารทานาต์ลอต วัดอูลูวาตู ทานซีฟู๊ดที่ชายหาดจิมบารัน วันที่สอง เช้าตรู่ เดินทางสู่สนามบินไปยังยอคยากาต้า ชมพระราชวังสุลต่าน ราชวังน้ำ ช่วงบ่ายเข้าชมบุโรบุทโธ ชมศูนย์ผลิต
ราคา ฿ 20,500
15 ก.ย. 2557 19:59:14


Tag : ทัวร์บาหลี , ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ , ทัวร์บาหลีแอร์เอเซีย , ทัวร์บาหลี ราคาถูก , ทัวร์บาหลี 3 วัน2คืน , เที่ยวบาหลี , ทัวร์บาหลีอินโดนีเซี , แพ็คเกจทัวร์บาหลี


ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

การเดินทางโดยสังเขป.. วันแรก เดินทางถึงสนามบินเกาะบาหลี สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำชมวิหารทานาต์ลอต วัดอูลูวาตู ทานซีฟู๊ดที่ชายหาดจิมบารัน วันที่สอง เช้าตรู่ เดินทางสู่สนามบินไปยังยอคยากาต้า ชมพระราชวังสุลต่าน ราชวังน้ำ ช่วงบ่ายเข้าชมบุโรบุทโธ ชมศูนย์ผลิต
ราคา ฿ 20,500
19 มิ.ย. 2557 20:57:55


Tag : ทัวร์บาหลี , ทัวร์บาหลีบุโรบุทโธ , ทัวร์บาหลี3วัน2คืน , ทัวร์บาหลี4วัน3 คืน , ทัวร์อินโดนีเซีย


ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน พักจูไห่ 2 คืน เดินทางเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 57 บินแอร์เอเซีย MFMJ3D

การเดินทางโดยสังเขป ทริปนี้ถือว่าการเดินทางกำลังพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป วันแรกเดินทาง ข้ามไปเที่ยวจูไห่พร้อมชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน แล้วกลับที่พักแบบสบายอารมณ์ วันที่สอง หลังอาหารเช้า นำชมจูไห่ซิตี้ท
ราคา ฿ 10,900
15 พ.ค. 2557 19:24:51


Tag : ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์มาเก๊า จูไห่ , ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 , ทัวร์มาเก๊าเซินเจิ้น , ทัวร์มาเก๊าฮ่องกง


ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ 3 วัน 2 คืน กรุุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน บินแอร์เอเซีย

Atsiamtour เรามีความชำนาญในการจัดทัวร์พม่า เพราะเราจัดกรุ๊ปเดินทางอยู่เป็นประจำ บริการจัดกรุ๊ปส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึงกรุ๊ปใหญ่ๆ เรารู้จักโรงแรมที่พักดี แหล่งอาหารอร่อย และขาดไม่ได้ แหล่ง
ราคา ฿ 12,400
8 ก.ค. 2556 18:27:07


Tag : ทัวร์พม่า , ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ , ทัวร์พม่า 3 วัน , ทัวร์พม่า 4 วัน , ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง , ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์


ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน พักจูไห่ 2 คืน เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 56 บินแอร์เอเซีย MFMJ3D พัก 2 คืน

การเดินทางโดยสังเขป ทริปนี้ถือว่าการเดินทางกำลังพอดีไม่มาก หรือ น้อยเกินไป ในวันแรกเดินทาง ข้ามไปเที่ยวจูไห่พร้อมชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน แล้วกลับที่พักแบบสบายอารมณ์ รุ่งขึ้นวันที่สอง หลังอาหารเช้า นำช
ราคา ฿ 10,900
17 พ.ค. 2556 16:16:59


Tag : ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์มาเก๊า จูไห่ , ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊าเซินเจิ้น , ทัวร์มาเก๊าเวเนเชี่ย


ขายตั๋วเครื่องบินกทม-ภูเก็ต วันที่11 เมษายน เวลา 20.55

ขายตั๋วเครื่องบินกทม-ภูเก็ต วันที่11 เมษายน เวลา 20.55 ราคาถูกกว่าหน้าเว็บ คนขายออกค่าเปลี่ยนชื่อให้ค่ะ
ราคา ฿ 3,400
10 เม.ย. 2556 13:01:08


Tag : ขายตั๋วเครื่องบิน , แอร์เอเซีย , 11 เมษายน , กรุงเทพ-ภูเก็ต


ขายตั๋ว กรุงเทพ-เชียงราย ต่อ

ออกเดินทางวันที่ 2 มกราคม 2555 เวลา 11.40 น. เป็นของสายการบินแอร์เอเซีย จำนวน 2 ที่นั่ง ไม่มีประกันและค่าโหลดกระเป๋า ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้ สาเหตุที่ขายเนื่องจากไม่สามารถเดินทางในวันเวลาดังกล่าวได้ ผู้ขายจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางและทางธรรมเนียมต่างๆ จนแล้วเส
ราคา ฿ 1,000
1 ธ.ค. 2554 00:39:41ทัวร์เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน่ เมืองหนาวโรแมนติกดาลัต โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน

ย ถ้าเรามีเวลาเหลือ เราสามารถกลับไปเก็บของฝากที่ตลาดเบนทั่นได้อีกครั้งครับ 16.20 น. เป็นอย่างช้า ต้องเดินทางถึงสนามบิน นครโฮจิมินห์ เช็คอินเที่ยวบิน FD3725 17.50 SGN - 19.15 BKK โดยควรสั่งอาหารเย็นของแอร์เอเซียนะครับ เดินทางกลับ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์
ราคา ฿ 17,900
1 ต.ค. 2554 10:48:13


Tag : ทัวร์ราคาถูก , เวียดนามใต้ , มุยเน่ , ดาลัต , โฮจิมินห์ , เวียดนาม , ตั๋วเครื่องบิน , เที่ยวเวียดนาม , คุ้ม , อย่างไร1 2 >>>แว่นตาแฟชั่น , พระกรุเนื้อดิน , ศูนย์พระเครื่อง , พระกริ่ง , ขายสุนัข , ถังเก็บน้ำ , ครีมเลล่า , รองเท้าผ้าใบ , ซันคลาร่า , joa cream pack , เสาเข็ม , ตู้เชื่อม , คอลลี่พิ้ง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , จักรยาน , จักรยานเสือหมอบ , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ ,