Tag : Complex Number | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

หนังสือวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ วิเคราะห์ฟูเรียร์ และวิเคราะห์ลาปลาซ

อนุกรมคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มที่ 2 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรระดับสูงประกอบด้วยจำนวนเชิงซ้อน Complex Number สมการเชิงอนุพันธ์ Differential Equations เล่มที่ 3 ศึกษาถึงอนุกรมฟูเรียร์ Fourier Series เทคนิคการแปลงลาปลาซท์ Laplace Transform Technique และวงจรเน็ทเวิค 2 พอร์ท Two Port Networks มีเนื้อหาครอบคุมหล
ราคา ฿ 1,780
ร้าน doctor-energies
27 มี.ค. 2559 11:34:21


Tag : วิเคราะห์ , วงจรกระแสตรง , วงจรกระแสสลับ , สมการเชิงซ้อน , สมการเชิงอนุพันธ์ , ฟูเรียร์ , ลาปลาซท์ , เน็ทเวิค 2 พอร์ท , Complex Number , Differential EqCommand Error