Tag : Paddle Wheel | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ขายเครื่องเติมอากาศ บ่อเลี้ยงกุ้ง-ปลา และ บ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

ซ่อมและติดตั้ง - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:46


Tag : เครื่องเติมอากาศ , กังหันตีน้ำ , เครื่องตีน้ำ , บำบัดน้ำเสีย , บ่อเลี้ยงปลา , ออกซิเจน


Jet Aerator Paddle Wheel เครื่องเติมอากาศ กังหันตีน้ำ และเครื่องบำบัดน้ำเสียทุกชนิด

- เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel มีช่างที่ชำนาญงาน พร้อมติดตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ติดต่อ คุณวีรพรรณ์ 081-353-9575 02-961-6694-6
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:43


Tag : เครื่องเติมอากาศ , บำบัดน้ำเสีย , ใบพัด , กังหันตีน้ำ , ชัยพัฒนา , บ่อดัก , บ่อปลา , บ่อกุ้ง , ฟาร์ม , โรงงาน


ขายเครื่องกังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศ สำหรับบ่อปลา-นากุ้ง และบ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

ซ่อมและติดตั้ง - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:40


Tag : กังหันน้ำ , เครื่องตีน้ำ , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศ , บ่อเลี้ยงปลา , นากุ้ง , บ่อบำบัดน้ำเสีย , บ่อดักไขมัน , โรงงานอุตสาหกรรม , เติมอากาศบนผิวน้ำ


บจก.ธนิยะอินฟราเทค จำหน่ายเครื่องมือวัดการไหล Flow meter ของน้ำดี น้ำเสีย เครื่องดื่ม น้ำมัน น้ำมันเตา ลมอัด แก๊ส ไอน้ำและของไหลอื่นๆ

บจก.ธนิยะอินฟราเทค จำหน่ายเครื่องวัดการไหล Flow Meter แบบกังหัน Turbine Flow Meter แบบใบพัดตรง Paddle Wheel Flow Meter แบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Flow Meter แบบอัลตราโซนิค Ultrasonic Flow Meter แบบฟันเฟือง Ovel Gear Flow Meter แบบหมุนวนของของไหล Vortex Flow Meter แบบลำรางเปิด Open Channel Flow Meter ชุ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Taniya Infratech
22 เม.ย. 2562 09:49:17


Tag : flow meter , Vortex flow meter , flowmeter , flowmeters , Oval Gear Flow Meter , เครื่องวัดการไหล , Turbine Flow Meter , Paddle Wheel , Magnetic flow meter , Ultrasonic flowmeter


จำหน่ายเครื่องเติมอากาศ บ่อเลี้ยงกุ้ง-ปลา และ บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม

รับซ่อมและติดตั้ง- เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface- เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface- เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator- เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheelwww.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:48


Tag : เครื่องเติมอากาศ , เครื่องบำบัดน้ำเสีย , เครื่องตีน้ำ , กังหันตีน้ำ , เติมอากาศใต้น้ำ , เติมอากาศผิวน้ำ , บำบัดน้ำเสีย , อุตสาหกรรม , บ่อตะกอน , ปลา


เครื่องกังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศ สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง-ปลา บ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

ซ่อมและติดตั้ง - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6
ราคา ฿ 813,539,575
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:47


Tag : เครื่องเติมอากาศ , เครื่องบำบัดน้ำเสีย , น้ำเสียโรงงาน , น้ำเน่า , ปลาตาย


จำหน่ายเครื่องเติมอากาศ บ่อเลี้ยงกุ้ง-ปลา และ บ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

ซ่อมและติดตั้ง - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6 Email nopalert.1977gmail.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:45


Tag : เครื่องเติมอากาศ , กังหันตีน้ำ , เครื่องตีน้ำ , เครื่องบำบัดน้ำเสีย , paddle wheel , surface aerator , เติมอากาศใต้น้ำ , เติมอากาศบนผิวน้ำ


ขายเครื่องกังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศ สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง-ปลา บ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

ซ่อมและติดตั้ง - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:44


Tag : กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศ , บำบัดน้ำเสีย , ใบพัด , เครื่องตีน้ำ , เครื่องปั่นน้ำ , เครื่องกังหันตีน้ำ , เติมอากาศใต้น้ำ


จำหน่าย ซ่อมและติดตั้ง เครื่องเติมอากาศสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

วกับระบบน้ำเสีย- เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6 k. วีรพรรณ์
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:42


Tag : เครื่องเติมอากาศ , กังหันตีน้ำ , ใบพัดตีน้ำ , ค่า bod , น้ำเสียโรงงาน , บ่อปลา , บ่อกุ้ง , กังหันชัยพัฒนา


ขายเครื่องเติมอากาศ เครื่องตีน้ำ กังหันตีน้ำ บำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อมและติดตั้ง - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:41


Tag : กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศ , เครื่องปั่นน้ำนากุ้ง , บำบัดน้ำเสีย , วงล้อตีน้ำ , ใบพัด , บำบัดน้ำเสีย , บ่อปลา , อุตสาหกรรม


ขายเครื่องกังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศ สำหรับบ่อปลา-นากุ้ง บ่อดัก และบ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

ซ่อมและติดตั้ง - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Low Speed Surface - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ High Speed Surface - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel www.nopalert.com หรือติดต่อฝ่ายขายที่ 081-3539575 02-961-6694-6
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน หจก.นพเลิศ กังหันตีน้ำ เครื่อง
19 ก.ย. 2559 08:18:39


Tag : ขายเครื่องเติมอากาศ , เครื่องตีน้ำ , กังหันตีน้ำ , กังหันเติมอากาศ , บำบัดน้ำเสีย , บ่อตะกอน , อุตสาหกรรม , บ่อปลา , เติมอากาศ , เติมออกซิเจน


บจก. คงพัฒน์สานนท์ ผู้นำเข้าและจำหน่าย "BLUEWHITE" Flowmeter MADE IN USA เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ แก็ส ลม และสารเคมี

วัดอัตราการไหลของน้ำ แก็ส ลม และสารเคมี หลากหลายรุ่น อาทิ - ACRYLIC TUBE FLOWMETER F-400 F-410 F-420 F-430 - POLYSULFONE ROTAMETER F-440 F-450 F-451 F-452N - PANEL MOUNT ROTAMETER F-550 F-550A - DIGI Paddle Wheel METER F-1000 - และผลิตภัณฑ์ของBLUE-WHITE INDUSTRIES. สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บจก. คงพัฒน์สานนท์ เว็บไซต์ https www.khongphat.com E-mail khongphatsanongmail.com โทรศัพท์ 095
ราคา ฿ ไม่ระบุ
5 ก.พ. 2561 15:58:17


Tag : GasChlorinator , ChemicalPump , BoosterPump , FlowMeter , GasDetector , MagneticPump , Rotameter


ขายเครื่องเติมอากาศ Paddle Wheel Jet Aerator Surface Aerator Solar Aerator

คุณสมบัติ เครื่องเติมอากาศ เพื่อการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำให้มากขึ้น เหมาะกับน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติและการประมง การขาย-จำหน่ายเครื่องตีน้ำ บริการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งวางระบบพร้อมการติดตั้ง จากทีมง
ราคา ฿ ไม่ระบุ
11 ต.ค. 2559 14:27:06


Tag : เครื่องเติมอากาศ , เครื่องบำบัดน้ำเสีย , เครื่องตีน้ำ , เซมมิเทค ไฮโดร , กังหันตีน้ำ , กังหันน้ำ , solarcell , เครื่องบำบัดน้ำเสีย , เครื่องเติมอากาศบ่อ , เครื่องตีน้ำ4ใบพัด


เครื่องบำบัดน้ำเสีย

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ Paddle Wheel Aerator icon
ราคา ฿ ไม่ระบุ
19 ก.ค. 2559 11:15:47


Tag : เครื่องบำบัดน้ำเสีย , บำบัดน้ำเสีย , เครื่องเติมอากาศ , เครื่องตีน้ำ


ขายเครื่องเติมอากาศในน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ

มอากาศ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ กังหันบำบัดน้ำเสีย - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ Surface Aerator 3-30HP - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator 2-50 HP - เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำชนิด 4 และ 10 ใบพัด Paddle Wheel สอบถามราคาเครื่องเติมอากาศ คุณสุ 081-840-3963 Email thongsmilegmail.com http www.thognsmile.com
ราคา ฿ ไม่ระบุ
20 ก.พ. 2559 11:15:18


Tag : เติมอากาศใต้น้ำ , เพิ่มออกซิเจนในน้ำ , กังหันตีน้ำ , เครื่องบำบัดน้ำเสีย , กังหันเติมอากาศ , เครื่องเติมอากาศผิวน , กังหันบำบัด , เติมอากาศใต้ผิวน้ำ , เครื่องบำบัดน้ำ , ราคาเครื่องเติมอากาศ


ขายเครื่องเติมอากาศในน้ำ เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย อุปกรรณ์บำบัดน้ำเสีย สอบถามราคาเครื่องเติมอากาศ โทร.0818403963

มออกซิเจนในน้ำ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เครื่องบำบัดน้ำ กังหันเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ กังหันบำบัดน้ำเสีย ใบตีน้ำ - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ กังหันตีน้ำ Paddle Wheel 4-10 ใบพัด - เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ Jet Aerator 1-30 HP - เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ Surfface Aerator 1-50 HP สนใจติดต่อสอบถาม คุณ.สุ 081-8403963 Email thongsmilegmail.com ID Line 0818403963
ราคา ฿ ไม่ระบุ
3 ก.พ. 2559 09:42:00


Tag : เครื่องเติมออกซิเจนใ , เครื่องเติมอากาศในน้ , ใบตีน้ำ , เติมอากาศบำบัดน้ำเสี , เครื่องตีอากาศ , กังหันตีน้ำ , อุปกรณบำบัดน้าเสีย , ระบบบำบัดน้ำ , เครื่องเติมอากาศ , เติมอากาศผิวน้ำแว่นตาแฟชั่น , วอลเปเปอร์ติดผนัง , รับเหมาก่อสร้าง , พระกรุเนื้อดิน , ชุดคลุมท้อง , ชั้นวางพาเลท , ขายไม้ยูคา , รองเท้าฟุตบอล , เพียวไวท์ , คลาร่าพลัส , ลูกลอย , สบู่กลูต้า , เสาเข็ม , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร