Tag : readercard | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

เครื่องทาบบัตร ZK M300

เครื่องทาบบัตร ZK M300 Standalone RFID Access Control System ยี่ห้อ ZK รุ่น M300 ZK M300 เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร Proximity สามารถรองรับบัตรได้30 000 ใบ หน้าจอขนาดใหญ่เสดงผลไ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน system-pass
2 ก.ย. 2562 14:34:27


Tag : เครื่องทาบบัตร , ทาบบัตร , readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint , fingerscan , ZK


เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-S30C

เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-S30C Reader Card ยี่ห้อ HIP รุ่น CMP-S30C HIP CMP-S30C Standalone Controller Series Pro สามารถเพิ่มบัตร ลบบัตร โดยตรงผ่านระบบรีโมทคอนโทรล รองรับระบบ Access control สัญญาณ Wiega
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:24


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่านบัตร , readercard , Reader Card , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint


เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-Y82 CMP-Y82K CMP-Y82DK

เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-Y82 CMP-Y82K CMP-Y82DK Reader Card ยี่ห้อ HIP รุ่น CMP-Y82 CMP-Y82K CMP-Y82DK HIP CMP-Y82 CMP-Y82K CMP-Y82DK สุดยอดเครื่องอ่านการ์ดพร้อมระบบควบคุมการทำงาน เปิด-ปิด ประตู เทคโนโ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:23


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่านบัตร , readercard , Reader Card , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint


เครื่องอ่านบัตร HIP CMR-K10

เครื่องอ่านบัตร HIP CMR K10 Standalone Controller Series Pro ยี่ห้อ HIP รุ่น CMR-K10 HIP CMR K10 สามารถเพิ่มบัตร ลบบัตร โดยตรงผ่านระบบรีโมทคอนโทรล รองรับระบบ Access control สัญญาณ Wiegand 26 bit ? ทำง
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:22


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่านบัตร , readercard , Reader Card , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint


เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-Y83 CMP-Y83K

เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-Y83 CMP-Y83K Reader Card ยี่ห้อ HIP รุ่น CMP-Y83 CMP-Y83K HIP CMP-Y83 CMP-Y83K สุดยอดเครื่องอ่านการ์ดพร้อมระบบควบคุมการทำงาน เปิด-ปิด ประตู เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่จาก HIP รองรับ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:21


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่ายบัตร , readercard , Reader Card , reader card , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint


เครื่องอ่านบัตร HIP SCR-100

เครื่องอ่านบัตร HIP SCR-100 Reader Card ยี่ห้อ HIP รุ่น SCR-100 HIP SCR-100 ระบบควบคุมการเปิด - ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximity และ Mifare ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความ ปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:20


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่านบัตร , readercard , Readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint


เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-Y83DK

เครื่องอ่านบัตร HIP CMP-Y83DK Reader Card ยี่ห้อ HIP รุ่น CMP-Y83DK HIP CMP-Y83DK สุดยอดเครื่องอ่านการ์ดพร้อมระบบควบคุมการทำงาน เปิด-ปิด ประตู เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่จาก HIP รองรับทั้งบัตร Proximity แล
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:19


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่านบัตร , readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint , fingerscan


เครื่องทาบบัตร ZK C200

เครื่องทาบบัตร ZK C200 Standalone RFID Access Control System ยี่ห้อ ZK รุ่น C200 ZK C200 เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร Proximity โดยทำงานในระบบ Standalone โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน system-pass
2 ก.ย. 2562 14:34:19


Tag : เครื่องทาบบัตร , ทาบบัตร , readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint , fingerscan , ZK


เครื่องอ่านบัตร HIP KR-100M

เครื่องอ่านบัตร HIP KR-100M Reader Card ยี่ห้อ HIP รุ่น KR-100M HIP KR-100M ระบบควบคุมการเปิด - ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximity และ Mifare ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความ ปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:18


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่านบัตร , readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint , fingerscan


เครื่องอ่านบัตร HIP KR-100E

เครื่องอ่านบัตร HIP KR-100E Reader Card ยี่ห้อ HIP รุ่น KR-100E HIP KR-100E ระบบควบคุมการเปิด - ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximity และ Mifare ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความ ปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Bank-System
2 ก.ย. 2562 14:34:17


Tag : เครื่องอ่านบัตร , อ่านบัตร , readercard , Reader Card , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint


เครื่องทาบบัตร ZK M200 Plus

เครื่องทาบบัตร ZK M200 Plus Standalone RFID Time Attendance Color Screen System ยี่ห้อ ZK รุ่น M200 Plus M200 Plus เครื่องทาบบัตร Proximity Card ที่มาพร้อมกับจอสีขนาด 3 นิ้ว เครื่องนี้สามารถรองรับผู้ใ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน system-pass
2 ก.ย. 2562 14:33:57


Tag : เครื่องทาบบัตร , ทาบบัตร , readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , fingerprint , fingerscan , สแกนนิ้ว


เครื่องทาบบัตร ZK C100

เครื่องทาบบัตร ZK C100 Standalone RFID Access Control System ยี่ห้อ ZK รุ่น C100 ZK C100 มีความสามารถในการควบคุมเปิด-ปิดประตูเข้าออก เครื่องนี้สามารถรองรับการใช้งานมากถึง 10 000 ใบ และสามารถบันทึกการท
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน system-pass
2 ก.ย. 2562 14:33:51


Tag : เครื่องทาบบัตร , ทาบบัตร , readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , สแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , fingerprint , fingerscan


เครื่องทาบบัตร HIP C 100

เครื่องทาบบัตร HIP C 100 Standalone Card Time Attendance System HIP C 100 เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร Proxitmity โดยที่ทำงานในระบบ Standalone รองรับบัตรได้ 10 000 ใบ มีหน้าจอสามารถแสดงการทำง
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน system-pass
2 ก.ย. 2562 14:33:42


Tag : เครื่องทาบบัตร , ทาบบัตร , readercard , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนนิ้ว , สแกนนิ้ว , เครื่องสแกนนิ้วมือ , สแกนนิ้วมือ , ทาบบัตรHIP , สแกนลายนิ้วมือกระเป๋าแฟชั่น , เสื้อผ้าคนอ้วน , รองเท้ากอล์ฟ , กระเป๋าแฟชั่น , วอลเปเปอร์ติดผนัง , ฟิบฟอบ , ครีมหอยทาก , ถังเก็บน้ำ , มือถือจีน , โลชั่นมะเฟือง , พาเลทพลาสติก , ที่นอนสปริง , รีดิว , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร