Tag : team spirit | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

จัดอบรม สัมมนา พัฒนาบุคคลากรแบบใหม่ มันส์ ทันสมัยกิจกรรมเร้าใจใส่ความรู้ สู่แรงบันดาลใจนำไปใช้ให้เกิดผล เราเชื่อทุกคนมีศักยะภาพ

ยอดจากความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ให้เกิดเป็นทีมรู้วิธีการจัดการ การบริหาร การจัดการด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทำให้เกิด team spirit ก่อให้เกิดความสำเร็จ และความภูมิใจร่วมกันในองค์กรเป็น Team success ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เรามีความชำนาญ ในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ให้สามารถทำงา
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน add b zone
12 มิ.ย. 2560 17:16:31


Tag : บริการรับจัดกิจกรรม , การทำงานเป็นทีม , จัดอบรมสัมมนาพัฒนาทีม , งานพัฒนาบุคลากร , Walk Rally , Team Building , ฝึกอบรม นอกสถานที่ , งานจัดกิจกรรมประจำปี , รับจัด , รับจัดอบรม


สถาบันฝึกอบรม B Zone รับจัดฝึกอบรมสัมนาและจัดกิจกรรมประจำปี

ยอดจากความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ให้เกิดเป็นทีมรู้วิธีการจัดการ การบริหาร การจัดการด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทำให้เกิด team spirit ก่อให้เกิดความสำเร็จ และความภูมิใจร่วมกันในองค์กรเป็น Team success ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เรามีความชำนาญ ในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ให้สามารถทำงา
ราคา ฿ 999
ร้าน add b zone
12 มิ.ย. 2560 17:16:37


Tag : บริการรับจัดกิจกรรม , การทำงานเป็นทีม , จัดกิจกรรมประจำปี , จัดฝึกอบรมสัมนา , Team Building , Teamwork , พัฒนาทีม , พัฒนาบุคลากร , กิจกรรมAdventure , Outdoor Training


บริการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม และ สัมมนา ADD B ZONE ให้คำปรึกษาและออกแบบ กิจกรรมทุกหัวข้อ

ยอดจากความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ให้เกิดเป็นทีมรู้วิธีการจัดการ การบริหาร การจัดการด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทำให้เกิด team spirit ก่อให้เกิดความสำเร็จ และความภูมิใจร่วมกันในองค์กรเป็น Team success ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เรามีความชำนาญ ในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ให้สามารถทำงา
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน add b zone
12 มิ.ย. 2560 17:16:36


Tag : บริการรับจัดกิจกรรม , outdoor training , พัฒนาองค์กร , รับน้อง เข้าค่าย , team building , team spirit , พัฒนาบุคลากร , จัดกิจกรรม , รับจัดอบรมสัมมนา , อบรม สัมมนา


บริการจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว กับ สถาบันฝึกอบรม สัมนา B ZONE ให้คำปรึกษาและออกแบบ กิจกรรมทุกหัวข้อ พร้อมหาสถานที่

ยอดจากความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ให้เกิดเป็นทีมรู้วิธีการจัดการ การบริหาร การจัดการด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทำให้เกิด team spirit ก่อให้เกิดความสำเร็จ และความภูมิใจร่วมกันในองค์กรเป็น Team success ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เรามีความชำนาญ ในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ให้สามารถทำงา
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน add b zone
12 มิ.ย. 2560 17:16:35


Tag : บริการรับจัดกิจกรรม , กิจกรรมAdventure , ฝึกอบรมสัมมนา , การพัฒนาบุคลากร , Walk Rally , Team Building , จัดกิจกรรมประจำปี , Outdoor Training , การทำงานเป็นทีม , พัฒนาทีม


บริการจัดกิจกรรม กับ สถาบันฝึกอบรม สัมมนา AD B ZONE ให้คำปรึกษาและออกแบบ กิจกรรมทุกหัวข้อ

ยอดจากความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ให้เกิดเป็นทีมรู้วิธีการจัดการ การบริหาร การจัดการด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทำให้เกิด team spirit ก่อให้เกิดความสำเร็จ และความภูมิใจร่วมกันในองค์กรเป็น Team success ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เรามีความชำนาญ ในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ให้สามารถทำงา
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน add b zone
12 มิ.ย. 2560 17:16:33


Tag : บริการรับจัดกิจกรรม , Team Building , กิจกรรมAdventure , การพัฒนาบุคลากร , ทักษะการเป็นผู้นำ , ทักษะการเป็นผู้นำ , พัฒนาทีม , การฝึกอบรมสัมมนา , ไม่เอาWalk Rally , กิจกรรมสันทนาการ


บริการจัดงานสัมมนา จัดกิจกรรมTeam Building พร้อมทั้งท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ

ิเคราะห์จำแนก แก้ไขปัญหาต่างๆ Analytical & Problem solving การบริหาร การจัดการ ด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรทำให้เกิด team spirit มีสัมพันธ์ภาพต่อกัน ก่อให้เกิดความสำเร็จ และ ความภูมิใจร่วมกันในองค์กร เป็น Achievement Oriented ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร และ สามารถมีความคิดต่อยอด Solution คิดเพื่อสร้าง สินค้าใหม่ๆ ทันสมัย I
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน adbzone.com
12 มิ.ย. 2560 17:16:03


Tag : Team Building , บริการจัดกิจกรรม , ฝึกอบรม และ สัมมนา , กิจกรรมท่องเที่ยว , พัฒนาบุคลากร , รับจัดกิจกรรมTeamBui , การพัฒนาบุคลากร , โครงการฝึกอบรมสัมมน , กิจกรรมละลายพฤติกรรม , Activities


B Zone เป็นองค์กรที่ให้ บริการ จัดการฝึกอบรม และ สัมมนาให้คำปรึกษาและออกแบบ หลักสูตร กิจกรรม

ิเคราะห์จำแนก แก้ไขปัญหาต่างๆ Analytical & Problem solving การบริหาร การจัดการ ด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรทำให้เกิด team spirit มีสัมพันธ์ภาพต่อกัน ก่อให้เกิดความสำเร็จ และ ความภูมิใจร่วมกันในองค์กร เป็น Achievement Oriented ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร และ สามารถมีความคิดต่อยอด Solution คิดเพื่อสร้าง สินค้าใหม่ๆ ทันสมัย I
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน adbzone.com
12 มิ.ย. 2560 17:16:00


Tag : การพัฒนาบุคลากร , ฝึกอบรมสัมมนา , Outdoor Training , บริการรับจัดกิจกรรม , Team Building , พัฒนาทีม , Walk Rally , Activities , Ice Breaking , สรรทนาการทัวร์จีน , คอลลี่พิ้ง , ที่นอนโลตัส , ที่นอนสปริง , ลวดเชื่อมแก๊ส , สายลมยาง , พัดลมอุตสาหกรรม , สร้างเว็บฟรี , รองเท้าfitflop , ที่นอนลม , ครีมยันฮีของแท้ , โบ้เบ้ , พัดลมหอยโข่ง , ขายลาบาดอ , ฟิบฟอบ , เคสมือถือ , พาเลทเหล็ก , ลิโซ่ , โฆษณา , พาเลท , เว็บผู้หญิง