[แบบทดสอบ] อยากรู้มั้ย ว่าคุณเป็นคนประเภทไหน?

เข้าชม : 0   |  ต่างการใช้ชีวิต ต่างสถานที่?. ย่อมทำให้คนเรานั้นมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะชอบ สันโดษ ชอบเข้าสังคม ชอบในงานคิดสร้างสรรค์จากตัวเอง หรืแบางคนก็ได้ไอเดียจากการพูดคุยกับคนอื่น แล้วนำมาประยุกต์ใช้ แล้วคุณละเป็นแบบไหน?

วัดว่าคุณเป็นคนประเภทไหน

1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?
( I ) 
ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
( E ) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?
( S ) 
ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง
( N ) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
( T ) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
( F ) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

 4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?


( J ) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
( P ) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น
เรียงๆ คำตอบเอาไว้ เดี๋ยวจะเฉลย?

คำเฉลย  มี 16 แบบ 

  ISTJ ? The Duty Fulfiller ?ผู้สำเร็จ?

? มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว
? ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้
? ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
? อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
? ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

 ISTP ? The Mechanic ?ช่างเครื่อง?

? เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา
? ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง
? มองโลกในแง่ดีแต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
? ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

 ISFJ ? The Nurturer ?ผู้ดูแล?

? เงียบ, ใจดี, มีสติ
? มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
? คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง
? เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
? ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

 ISFP ? The Artist ?ศิลปิน?

? เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว
? ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ
? ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม
? เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
? ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ ? The Protector ?ผู้ป้องกัน?

? ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง
? เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
? เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว
? เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
? ไม่ชอบการโต้แย้ง

 INFP ? The Idealist ?นักอุดมการณ์?

? เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์
? ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
? ไม่ชอบการโต้แย้ง
? ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
? มีความคิดสร้างสรรค์

 INTJ ? The Scientist ?นักวิทยาศาสตร์?

? ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร
? เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล
? ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป,ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ
? บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP ? The Thinker ?นักคิด?

? ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง
? ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ
? ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
? เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
? มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP ? The Doer ?ผู้กระทำ?

? เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
? ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
? ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
? รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
? ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
? เบื่อง่าย

ESTJ ? The Guardian ?ผู้พิทักษ์?

? มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา
? มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
? ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
? บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP ? The Performer ?ผู้แสดง?

? อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
? มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
? ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด
? รักสวยรักงาม

ESFJ ? The Caregiver ?นักใส่ใจ?

? มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
? เก่งเรื่องคน , เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้
? ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
? รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น
? อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP ? The Inspirer ?ผู้มีแรงบันดาลใจ?

? มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น
? ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
? มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
? เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

 ENFJ ? The Giver ?ผู้ให้?

? มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
? ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
? มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
? มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ

ENTP ? The Visionary ?ผู้มีวิสัยทัศน์?

? มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
? ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
? ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว
? ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
? บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ ? The Executive ?
ผู้บริหาร?

? เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้
? เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ,ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
? แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
? เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม
 
 

===ขอบคุณข้อมูลจาก : http://love.campus-star.com/quiz/1531.html


ข่าวล่าสุดหมวด ดูดวงบทความใหม่


แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: PlazaThai@outlook.com | ติดต่อลงโฆษณา: PlazaThai@outlook.com | © 2020 All right reserved. |