เปิดให้เข้าชมฟรีอุทยานประวัติศาสตร์-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั่วประเทศ 2-8 เม.ย. นี้

เข้าชม : 0   |  วธ.จัดงานวัน 'อนุรักษ์มรดกไทย' 2-8 เม.ย. เปิดให้เข้าชมฟรีอุทยานประวัติศาสตร์-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั่วประเทศนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กรมศิลปากร (ศก.) ได้รายงานการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 8 เม.ย.นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติทั้งด้านพระพุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้จัดนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณวัตถุมาจัดนิทรรศการในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ ในส่วนกลางจัดที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และส่วนภูมิภาคจัดขึ้นในหน่วยงานของกรมศิลปากร พร้อมกันนี้จะจัดเสวนาสัมมนาและอภิปราย รวมทั้งคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76จังหวัด เข้าร่วมงาน โดยพื้นที่หลักที่ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลางจัดที่โบราณสถานสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ภาคเหนือจัดที่เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ และภาคใต้จัดที่โบราณสถานเขาคูหา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
 
รวมทั้งจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี โดยมีการแสดงซึ่งเป็นจุดเด่นของกิจกรรมคือละครเรื่อง "พระมหาชนก" และการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสวนา สัมมนาอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีใน 4 ภูมิภาคในวันที่ 3 เม.ย. โดยจัดเสวนาใน 4 พื้นที่หลักของกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
นายวีระ กล่าวด้วยว่า กรมศิลปากรรายงานอีกว่า จะผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ

ขอบคุณภาพประกอบจาก wikipedia


ขอบคุณข้อมูลจาก : thaiticketmajor.com


ข่าวล่าสุดหมวด กิน เที่ยวบทความใหม่


แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: PlazaThai@outlook.com | ติดต่อลงโฆษณา: PlazaThai@outlook.com | © 2020 All right reserved. |