ไทยพลาดแล้ว !!! นักวิจัยจาก "ประเทศนี้" ขึ้นจดสิทธิบัตร "ใบกระท่อม" แล้วอย่างเป็นทางการ!!

เข้าชม : 0   |  

  ใบกระท่อม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เข็มและกาแฟ (Rubiaceae) เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 4-16 เมตร เติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น ความชื้นสูง ดินอุดมสมบูรณ์ และมีแสงแดดปานกลาง กระท่อมจัดเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทยและมาเลเซีย สามารถพบได้ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปแอฟริกา แต่ในเมืองไทยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมาย เพราะพบว่ามีการ น้ำใบกระท่อมไปผสมกับยาแก้ไอ น้ำอัดลม ยาคลายกล้ามเนื้อ กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อแต่งรส ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ 4 คูณ 100 เพื่อให้รู้สึกสนุกสนาน มึนเมา ขาดสติ และหากได้รับในปริมาณที่สูงมาก
     แต่ล่าสุด ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ กล่าวถึงกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรกระท่อมเพิ่มเติมว่า การจดสิทธิบัตรครั้งนี้ นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นจดสิทธิบัตร ในส่วนของ สารอนุพันธ์ Alkaloid (อัลคาลอยด์) ในใบกระท่อมซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการระงับอาการปวด รักษาอาการอ่อนเพลีย ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสารที่ดีที่สุดในใบกระท่อมที่ช่วยในการแก้อาการเหล่านี้ ซึ่งการยื่นจดสิทธิบัตรครั้งนี้เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT เพื่อให้มีผลในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นภาคีในสนธิสัญญาดังกล่าว 117 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนายาจากสมุนไพรไทยแท้ ทั้งที่กระท่อมเป็นสมุนไพรประจำชาติไทยและมีการใช้ประโยชน์ทางยามาตั้งแต่อดีต ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวต่อว่า แต่เมื่อมีการจัดให้ใบกระท่อมเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้งานวิจัยเป็นไปค่อนข้างยาก ทำให้เกิดคำถามว่าการทำวิจัยครั้งนี้ ที่มีข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในไทย มีการละเมิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจหารือกันว่าจะสามารถยับยั้งได้หรือไม่ ก่อนที่องค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศจะจัดส่งคำขอมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติสิทธิบัตรของไทย ในเดือนเมษายน ปี 2560 นี้ ควรมีการออกกฎหมายพิเศษ ให้กระท่อม รวมถึงกัญชาสามารถทำการศึกษาวิจัยได้ หรือจัดให้เป็นพืชควบคุมที่มีการอนุญาตใช้สำหรับยาแผนโบราณเท่านั้น เพื่อให้ไทยได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการสั่งซื้อยาจากต่างชาติได้ด้วยอย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปในปี 2556 พบว่ามีข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมถึงความเป็นไปได้ในการลดระดับใบกระท่อมเป็นพืชธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จากเดิม ใบกระท่อม จัดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกยกระดับให้อยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา อยู่ในการควบคุมของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โดยผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท ซึ่ง พ.ร.บ.นี้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน


ขอบคุณข้อมูลจาก : liekr.com


ข่าวล่าสุดหมวด กระทู้เด็ดบทความใหม่


แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: PlazaThai@outlook.com | ติดต่อลงโฆษณา: PlazaThai@outlook.com | © 2020 All right reserved. |