หมวด : อุตสาหกรรม เครื่องจักร

 
NP-9, Nonylphenol ethoxylated, โนนิลฟีนอลอีทอกซิเลต
ราคา : 1 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 ส.ค. 2564 08:11:00
วันที่ประกาศ : 14 ต.ค. 2556 14:41:42
เข้าชม : 1,461 ครั้ง
IP : 2403:6200:8863:3343:f0cd:2282:4f34:61xx


ร้าน :
Thailand Chemicals

ชื่อผู้ประกาศ :
Thailandchemicals

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
034854888, 034496284

แฟกส์ :
034854899, 034496285

โทรศัพท์มือถือ :
0824504888, 0800160016

ที่อยู่ :
36/5 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด :

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า
นำเข้าและจำหน่าย NP-9, Nonylphenol ethoxylated, โนนิลฟีนอลอีทอกซิเลต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย 
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด โทรศัพท์ 034854888,
034496284 มือถือ 0824504888, 0800160016
โทรสาร 034854899, 034496285 NP-9, Nonylphenol ethoxylated, โนนิลฟีนอลอีทอกซิเลต, โนนิลฟีนอลอีทอกซิเลทTergitol
NP-9, Nonylphenol Ethoxylate (NPE), Nonoxynol, เป็นสารลดแรงตึงผิว
ประเภทไม่มีขั้ว (Nonionic surfactant) สามารถล้างออกได้ง่าย
มักใช้ในงานผลิตสินค้าประเภทสารทำความสะอาด งานผลิตกระดาษและเส้นใย
สีและสารเคลือบผิว และ Metalworking fluidsNonylphenol
is a family of closely related organic compounds, a subset of the alkylphenols.
This collection of compounds is a precursor to commercially important
detergents. Nonylphenol features both polar and hydrophobic subunits, the
phenol and the hydrocarbon tail.Production
and basic properties The
material known collectively as nonylphenol is produced by acid-catalyzed alkylation
of phenol with a mixture of nonenes. Millions of kilograms are produced
annually. The nonyl group, which is highly branched, attaches to the phenol
ring via the 4- and, to lesser extent, the 2-positions. This mixture of isomers
is usually available as a pale yellow liquid, although the pure compounds are
colorless. The organic compound 1-nonyl-4-phenol is not normally a component of
what is marketed as nonylphenol. The nonylphenols are poorly soluble in water
but soluble in alcohol. In the environment, nonylphenols arise from the
degradation of the nonaphenol ethoxylates, which are detergents. Natural
occurrences Nonylphenol
has been found to be a component of the slime produced by the velvet worm as a
defence mechanism. Applications
Alkylphenols
are subjected to ethoxylation to give alkylphenol ethoxylates (APEs), which are
widely used as industrial surfactants. They are used in applications as
disparate as the processing of wool and metals, as emulsifiers for emulsion
polymerization, as laboratory detergents, and as pesticides. APEs are a
component of some household detergents outside of Europe. In Europe, due to
environmental concerns, they have been replaced by more expensive alcohol
ethoxylates, which are less problematic environmentally. Nonoxynol-9, one of
the APEs, is used as a surfactant in cleaning and cosmetic products, and as a
spermicide in contraceptives. Nonylphenol (NP) and Nonylphenol Ethoxylates
(NPE) are the most widely used members of the larger alkylphenol and
alkylphenol ethoxylate family of non-ionic surfactants. They are produced in
large volumes, with uses that lead to widespread release to the aquatic
environment. NP is persistent in the aquatic environment, moderately
bioaccumulative, and extremely toxic to aquatic organisms. NP's main use is in
the manufacture of NPEs. NPEs are used in a wide variety of industrial
applications and consumer products. NPEs, though less toxic than NP, are also
highly toxic to aquatic organisms, and in the environment degrade to more
environmentally persistent NP. NP has also been detected in human breast milk,
blood, and urine and is associated with reproductive and developmental effects
in fish. NPEs were once commonly used in household laundry detergents. EPA and
the detergent manufacturers have cooperated to eliminate this use. However,
NPEs are still widely used in large quantities in industrial laundry detergents
and have some additional uses that lead to releases to waterChemical
Description NP
is a clear to pale yellow viscous liquid at room temperature with moderate
water solubility and moderate vapor pressure. NPEs are clear to light orange
oily liquids or waxy solids, and are considered to be chemically stable and
unreactive. NPEs are manufactured by reacting NP with ethylene oxide (EO) under
basic conditions. The degree of ethoxylation depends on the molar ratio of NP
to EO. NPEs are hydrophilic ("water-attracting") at one end of the
molecule and hydrophobic ("water-avoiding") at the opposite end. The
hydrophilic "head" attracts water and the hydrophobic
"tail" attracts poorly soluble substances, such as oils and greases
(#EPA, NP and NPE Action Plan).Uses
Nonylphenol
ethoxylates (NPEs) are surfactants that have been in commerce for over 50
years. Products containing NPEs are used in many sectors, including textile
processing, pulp and paper processing, paints, resins and protective coatings,
oil and gas recovery, steel manufacturing, pest control products and power
generation. A variety of cleaning products, degreasers and detergents are also
available for institutional and domestic use. These products have numerous
applications, including controlling deposits on machinery, cleaning equipment,
and scouring fibres; as wetting and de-wetting agents; in dyeing and machine
felt cleaning and conditioning; and in product finishing. NPEs have also been
used in a wide range of consumer products, including cosmetics, cleaners, and
paints. The primary use of NP is as an intermediate in the manufacture of NPEs.
NP may also be reacted to form tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP), an
antioxidant used to protect polymers such as rubber, vinyl, polyolefins, and
polystyrenics. TNPP is also used as a stabilizer in plastic food packaging.
Although it does contain residual NP, TNPP has been approved for this use by
the Food and Drug Administration (FDA). FDA also lists NP as an indirect food
contact substance. Barium and calcium salts of NP are used as heat stabilizers
for polyvinyl chloride (PVC). NP is also used as a catalytic diluent in epoxy
resins (#EPA, NP and NPE Action Plan).Routes
of Exposure and MetabolismNonylphenol
ethoxylates can enter the body by inhalation of air containing nonylphenol
ethoxylates, ingestion of contaminated food or water, or by dermal contact with
nonylphenol ethoxylates or products containing nonylphenol ethoxylates (#SEPA).
When animals ingest NP, the absorption of nonylphenol from the gastrointestinal
tract is initially rapid, and probably extensive. The major metabolic pathways
are likely to involve glucuronide and sulphate conjugation. Nonylphenol is
distributed widely throughout the body, with the highest concentration in fat.
Available data on bioaccumulation potential from both animal and human studies
are inconsistent and do not allow for conclusions on the bioaccumulation
potential of NP. The major routes of excretion of NP are via the feces and
urine (#WHO). In the environment, the long-chain NPEs biodegrade relatively
quickly to short-chain NPEs and NP, which are much more resistant to further
degradation. When in water, NPEs can also undergo photo-induced degradation. In
the atmosphere, NP will be degraded rapidly by hydroxyl radicals and is not
expected to be persistent in air. POE
nonyl Phenyl Ether; Ethoxylated nonylphenol; 
Polyoxyethylene Nonylphenyl Ether; nonylphenyl polyethyleneglycol ether,
nonionic; macrogol nonylphenyl ether; Polyethylene Mono(nonylphenyl)ether
Glycols;  Nonionic surfactants are
surface active agents which do not dissociate into ions in aqueous solutions,
unlike anionic surfactants which have a negative charge and cationic
surfactants which have a positive charge in aqueous solution. Nonionic
surfactants are more widely used as detergents than ionic surfactants because
anionic surfactants are insoluble in many hard water and cationic surfactants
are considered to be poor cleaners. In addition to detergency, nonionic
surfactants show excellent solvency, low foam properties and chemical
stability. It is thought that nonionic surfactants are mild on the skin even at
high loadings and long-term exposure. The hydrophilic group of nonionic
surfactants is a polymerized alkene oxide (water soluble polyether with 10 to
100 units length typically). They are prepared by polymerization of ethylene
oxide, propylene oxide, and butylene oxide in the same molecule. Depending on
the ratio and order of oxide addition, together with the number of carbon atoms
which vary the chemical and physical properties, nonionic surfactant is used as
a wetting agent, a detergent, or an emulsifier.HLB
(Hydrophilic-Lipophilic Balance) values for proper applications.<10
: Lipid soluble (or water-insoluble)>10
: Water Soluble 4-8
: Antifoaming7-11
: Water-in-oil emulsion12-16
: Oil-in-water emulsion11-14
: Good Wetting12-15
: Good detergency16-20
: StabilizingNonionic
surfactants include alcohol ethoxylates, alkylphenol ethoxylates, phenol
ethoxylates, amide ethoxylates, glyceride ethoxylates (soya bean oil and caster
oil ethoxylates), fatty acid ethoxylates, and fatty amine ethoxylates. Another
commercially significant nonionic surfactants are the alkyl glycosides in which
the hydrophilic groups are sugars (polysaccharides).  Alcohol ethoxylates, clear to yellowish
liquid to waxy solids depending on alkyl chain length and the number of ethoxy
groups, are non ionic surfactants which contain both hydrophobic tail portion
(alcohol part) and hydrophilic polar head groups (ethoxy chain part), and are
thus tend to dissolve in both aqueous and oil phase and to reduce the surface
tension of liquids. Ethylene oxide (also called epoxyethane and oxirane) is the
simplest cyclic ether or epoxide, with the formula C2H4O; reactive material
which is added to the base of alcohols (or amines) to form ethoxylated
surfactants. The Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) of EO surfactant is
related to the hydrophilic portion of the molecule. More hydrophilic groups
enable more solubility in water as more hydrogen bondings exist. They are
non-ionic in solution which has no electrical charge, which means well-work in
hard water at low temperatures as well as stability in acid and alkali solution
and compatibility with other surfactants. Generally, surfactant's name are
formed by adding the mole number of ethylene oxide. There is a wide HLB range
depend their molar ratios between nonylphenol and E.O. The common mole ratio
forms for detergency are NPE 9 - 12, where the number indicates ethoxylate
chain length. The lower number mole ratio products are used as wetting agent
whereas the higher moles ratio products are emulsifiers and solubilizer.
Nonylphenol ethoxylates features excelent emulsifying and high detergency
properties.  End applications
include;  Detergents and Industrial
Cleaners, Dispersants, Stabilizers, Sanitizers, Defoaming Agents. Agrochemical
Emulsifiers, Metal Working, Textile Processing, Paper De-inking, Drilling
Products Intermediate Anionic Surfactants Synthesis, Dust Control, Adhesive,
Plastic Industry, Lube Oil, Cosmetic and Pharmaceuticals.Nonylphenol
ethoxylates (NPEs) are a group of related chemicals. Under normal conditions,
NPEs are oily liquids or waxy solids, varying from being colourless to having a
light orange colour. NPEs are chemically stable and unreactive. The degree to
which they are soluble in water varies, but most are readily soluble in organic
(carbon-containing) solvents. NPEs are used mainly as cleaning agents and
detergents, in a variety of situations. Because of the various useful
properties of different types of NPEs, they are also added to plastics and
rubbers, pesticides, pharmaceuticals, cosmetics, paints and coatings,
agro-chemicals and chemicals used in paper making. Releases of NPEs may occur
during their manufacture and during the many uses and disposal of products to
which they are added. There are not thought to be any natural sources of NPEs
to the environment. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายThai
Poly Chemicals Co., Ltd.บริษัท
ไทยโพลีเคมิคอล จำกัดที่อยู่36/5
ม.9  แขวง/ตำบลนาดี  เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์74000Tel.:
034854888, 034496284Fax.:
034854899, 034496285Mobile:
0824504888, 0800160016Website
: www.thaipolychemicals.comEmail1 : [email protected]Email2 : [email protected]Tag : NP-9 , NP9 surfactant , เอ็นพีไนน์ , เอ็นพี9
สินค้าใกล้เคียง

จิน091-4367514นำเข้า-จำหน่ายLPS CFC Free...

ไม่ระบุ ฿

JINTANASUP

จำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับเครื่องให้ความอบอุ่...

ไม่ระบุ ฿

2. เจริญชั

Sodium Hydroxide Solution โซเดี่ยมไฮดรอก...

ไม่ระบุ ฿

บริษัท เอ็

น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบผลิตน้ำอาร์โอ

ไม่ระบุ ฿

watercarep

เครื่องวัดความหวานผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำเ...

1,490 ฿

ร้านไม้แดด

กระดาษทรายขัดแห้ง กระดาษทรายขัดน้ำ สำหรั...

ไม่ระบุ ฿

KPC Interg

ทัวร์ญี่ปุ่น , ที่นอนโลตัส , ลิด้า , รองเท้าผู้ชาย , ที่นอนลม , พัดลมอุตสาหกรรม , ทัวร์จีน , โทรศัพท์มือถือ , สบู่มาดามเฮง , รองเท้าfitflop , ขายชิสุ , พัดลมโรงงาน , ไม้แบบ , ประกาศฟรี , รองเท้าแฟชั่น , โลชั่นมะหาด , จานส้ม , ตู้พระ , ทัวร์ฮ่องกง , มือถือ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , เว็บผู้หญิง , hotelsiam siamchill travelyummy เว็บท่องเที่ยว , แนะนำที่เที่ยว , แนะนำที่พัก , แนะนำที่กิน , ทริปท่องเที่ยว , เส้นทางการเดินทาง , ข่าวสารท่องเที่ยว , เราเที่ยวด้วยกัน ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์