หมวด : อุตสาหกรรม เครื่องจักร

แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, CaO, TPCC, CAS number 1305-78-8
ราคา : 1 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
รหัสสินค้า : CalciumOxide
ยี่ห้อ : TPCC
รุ่น : Calcium OXide
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 เม.ย. 2560 08:17:36
วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2560 13:13:19
เข้าชม : 551 ครั้ง
IP : 125.27.228.xx

แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, CaO, TPCC, CAS number 1305-78-8
 
แคลเซียมออกไซด์, Calcium Oxide มีสูตรทางเคมีคือ CaO มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, ปูนไลม์, ควิกไลม์, Lime, Quick Lime, CAS Number 1305-78-8 ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน, Limestone ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต, Calcium Carbonate, CaCO3 เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, CO2 ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชั่น, Calcination Process ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นสารสีขาว มีส่วนประกอบหลักคือ แคลเซียมออกไซด์
 
แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, CaO ของ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัดจัดเป็นสารเคมีพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันทางบริษัทส่งสินค้าดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 3 ขนาดคือ 25 ก.ก./ถุง, 500 ก.ก./ถุง และ 1 ตัน/ถุง
สอบถามข้อมูลสินค้าและการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด, Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
หมายโทรศัพท์, Tel. 034496284, 034854888
หมายเลขโทรสาร, Fax. 034496285, 034854899
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, Mobile No. 0824504888, 0868850111, 0861762992, 0800160016
Email address1, [email protected]
Email address2, [email protected]
Email address3, [email protected]
 
ประโยชน์และการใช้งาน ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์
ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก, แร่อโลหะ, กระดาษ, พลาสติก, ไฟเบอร์กลาสและวัสดุก่อสร้าง
ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
ใช้อย่างกว้างขวางในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการทำเหมือง กระบวนการถลุงและการสกัดแร่อโลหะ เช่น ทอง, ทองแดง, อลูมิเนียม, สังกะสี, นิกเกิล, ยูเรเนียม, แร่ธาตุที่หายาก และอื่นๆ
ใช้ในการผลิตแร่สังเคราะห์ แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึกซ้ำ หรือเรียกว่า แป้งเบา หรือ Precipitated Calcium Carbonate, PCC ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กระดาษ, พลาสติก, สี และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษที่ทันสมัยในปัจจุบัน
ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เช่น ใยแก้ว,ไฟเบอร์กลาส สำหรับทำใบพัดกังหันลม ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรหมุนเวียน
ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, ปูนฉาบ, บล็อกคอนกรีตมวลเบา, เหล็ก, แก้ว, และอื่นๆ
ใช้ในเกษตรกรรม เช่น ส่วนผสมอาหารสัตว์, การปรับปรุงดิน และ การบำบัดน้ำ
ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมในอาหาร
ใช้อย่างแพร่หลายในการจัดเตรียมสถานที่ และปรับสภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้ง
ใช้งานอย่างหลากหลาย ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ในการบำบัดน้ำประปา, น้ำเสีย หรือของเสียในอุตสาหกรรม, ขยะในครัวเรือน และใช้ในกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศ
ใช้เป็นสารเคมีหลักในการบำบัดน้ำเสีย
ใช้เป็นสารเคมีหลักในการผลิตน้ำประปา และการกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด
ใช้เพื่อบำบัดก๊าซจากโรงไฟฟ้า และของเสียอื่นๆ จากโรงงาน
ใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยนำมาทำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำตาล, แก้ว, ขวด, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ
ใช้ในการเตรียมน้ำเชื่อม และในกระบวนการกลั่นน้ำตาล
เป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตแก้ว ขวด และกระจก
ใช้ในกระบวนการทำสแตนเลส และวัสดุเคลือบนิกเกิลที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ในอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมเหล็ก ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมเคมี ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมน้ำตาล ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ำอ้อย ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลิตน้ำตาลทรายขาว
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ในการผลิตสารฟอกขาว ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ รวมทั้งใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต ใช้เป็นสารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation) ใช้เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรด ใช้เป็นสารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (Cyanidation of ores)
อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรดในดิน หรือน้ำ สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ เป็นสารป้องกันการแยกตัวออกจากกัน (anti-stripping agent) และใช้เป็นสารตัวเติมในการทำยางแอสฟัลต์ ใช้ผสมในกระบวนการเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของทราย (Soil stabilization) ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์ หรืออิฐมวลเบา ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุประเภทแก้ว
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ กำจัดความกระด้างของน้ำ (water softening) ใช้เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรด ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning)
การบำบัดน้ำเสีย ใช้ ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาว, แคลเซียมออกไซด์ เป็นสารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย สารที่ใช้สำหรับการตกตะกอน สารปรับสภาพความเป็นกรด
 
ทั้งนี้ การเลือกใช้ปูนขาวประเภท แคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2 ขึ้นอยู่กับลักษณะกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ โดยแคลเซียมออกไซด์, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO เหมาะกับกระบวนการที่ต้องการความร้อน เนื่องจากเมื่อผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดความร้อน เช่น กระบวนการหลอมเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็ก การสกัดแร่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่การปรับสภาพความเป็นกรดในดินหรือน้ำในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือใช้ในกระบวนการที่ต้องการแคลเซียมออกไซด์เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ เช่น การผลิต Precipitated Calcium Carbonate, PCC ในอุตสาหกรรมกระดาษ การผลิตอิฐมวลเบา ฯลฯ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2 เหมาะสมกับกระบวนการที่ไม่ต้องการความร้อน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย การดึงสารเจือปนในการผลิตน้ำประปา ฯลฯ ซึ่งในบางอุตสาหกรรมมีการใช้ทั้ง 2 ประเภทขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน
 
Calcium oxide has the chemical formula CaO and is a white crystalline substance. Because calcium oxide does not occur naturally, its production is generally from calcium carbonate or limestone. There are many commercial uses for this compound because it readily forms solutions with other substances like silicates. Some other uses of calcium oxide in other industries include the making of porcelain, the preparation of bleaching powder and the purification of sugar.
The iron and steel industries utilizes calcium oxide as a flux in the purification of scrap iron or steel. Calcium oxide can remove different impurities, such as phosphorus and silica from scrap materials. This process is important for refining and making steel products.
In agriculture and gardening, calcium oxide has applications as a fertilizer to treat acidic soil. Another commercial application of calcium oxide is in the construction industry that utilizes it in cement and mortar. Some other uses of calcium include as a water softener, in the making of glass and in the treatment of wastewater. METALLURGY, Steel Manufacture, Steel Products Manufacture, Magnesium Manufacture, Alumina Manufacture, Ore Flotation and Non-Ferrous Metal Smelting.
PULP AND PAPER, Sulfate Process, Sulfite Process, Bleaching, Precipitated Calcium Carbonate, Strawboard Manufacture, and in the treatment of pulp and paper mill liquid wastes, as a coagulant in color removal. CHEMICALS, Alkalis, Calcium Carbide and Cyanimide, Petrochemicals, Bleaches, Dye and Dyestuff Intermediates and Coke-By-Products. In addition, it is used in the purification of citric acid, glucose and dextrin, metallic calcium, soda-lime, an adsorbent and for countless other minor or isolated purposes, such as for CO2 absorption, etc.
 
Keyword, คีย์เวิร์ด, คำค้นหา,
ผลิตแคลเซียมออกไซด์, ผลิตปูนร้อน, ผลิตปูนขาว, ผลิตปูนขาวร้อน, ผลิตCalcium Oxide
โรงงานแคลเซียมออกไซด์, โรงงานปูนร้อน, โรงงานปูนขาว, โรงงานปูนขาวร้อน, โรงงานCalcium Oxideจำหน่ายแคลเซียมออกไซด์, จำหน่ายปูนร้อน, จำหน่ายปูนขาว, จำหน่ายปูนขาวร้อน, จำหน่ายCalcium Oxide
ขายแคลเซียมออกไซด์, ขายปูนร้อน, ขายปูนขาว, ขายปูนขาวร้อน, ขายCalcium Oxide
ส่งออกแคลเซียมออกไซด์, ส่งออกปูนร้อน, ส่งออกปูนขาว, ส่งออกปูนขาวร้อน, ส่งออกCalcium Oxide
แคลเซียมออกไซด์, แคลเซียมอ๊อกไซด์, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ปูนขาวร้อน, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, แคลเซียมไฮดร็อกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ไฮเดรทไลม์, ปูนขาว, ปูนไฮเดรต, ปูนไฮเดรท, Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2
CAS No. 1305-78-8
CAS No. 1305-62-0
 
สอบถามข้อมูลสินค้าและการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด, Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
หมายโทรศัพท์, Tel.  034496284, 034854888
หมายเลขโทรสาร, Fax.  034496285, 034854899
หมายเลขมือถือ, Mobile.  0824504888, 0868850111, 0861762992, 0800160016
Email address1, [email protected]
Email address2, [email protected]
Email address3, [email protected]Tag : แคลเซียมออกไซด์ , ปูนร้อน , ปูนขาว , ปูนขาวร้อน , Calcium Oxide , CaO , TPCC , CAS number 1305-78-8
สินค้าใกล้เคียง

จิน091-4367514นำเข้า-จำหน่ายLPS CFC Free...

ไม่ระบุ ฿

JINTANASUP

Sodium Hydroxide Solution โซเดี่ยมไฮดรอก...

ไม่ระบุ ฿

บริษัท เอ็

จำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับเครื่องให้ความอบอุ่...

ไม่ระบุ ฿

2. เจริญชั

น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบผลิตน้ำอาร์โอ

ไม่ระบุ ฿

watercarep

เครื่องวัดความหวานผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำเ...

1,490 ฿

ร้านไม้แดด

กระดาษทรายขัดแห้ง กระดาษทรายขัดน้ำ สำหรั...

ไม่ระบุ ฿

KPC Interg

ครีมหอยทาก , ทัวร์พม่า , ลวดเชื่อมแก๊ส , ถังแซท , ทัวร์ฮ่องกง , โหย่งเหิง , ขายแมว , ไม้อัด , ปืนพก , ขายปอม , ใบตัด , โฆษณา , joa cream pack , ขายของออนไลน์ , ครีมเลล่า , ซันคลาร่าพลัส , ฟิบฟอบ , ถังเก็บน้ำ , reduce 15 mg , รองเท้าผู้หญิง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์