Tag : PABX | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ช่างซ่อมโทรศัพท์ ตู้สาขาFORTH NEC PANASONIC เช็คสัญญาณ tot true 3bb ภายในออฟฟิศ เคหะ นิคมอุตสาหกรรม เขต โทร0823445438

ญหาขัดข้อง ไฟฟ้าดับฉุกเฉิน 24 ชม รับเดินระบบNetwork รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท รับซ่อมคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาฟรี รับเดินสายไฟฟ้า รับเดินสายโทรศัพท์ รับเดินสายแลน รับติดตั้งแอร์ รับติดตั้งตู้สาขาPABXเช็คีะบบสัญานโรศัพท์ เดินสายเคเบิ้ล ติดตั้งเสาสัญญาณทีวี รับติดตั้งและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดไม่เลือกงาน ดูหน้างานฟรี รับติดตั้งกล้องวงจรปิด รับเหมางานเดินระบบภายใน ปะปา ซ่อมบำรุง รับเขียนแบบเฟอร์นิเจ
ราคา ฿ 300
ร้าน roomserver
18 ธ.ค. 2560 14:07:08


Tag : ช่างซ่อมไฟฟ้าด่วน , ช่างซ่อมโทรศัพท์ด่วน , ช่างเดินสายโทรศัพท์ , ช่างเดินสายไฟฟ้า , ช่างซ่อมตู้โทรศัพท์ , ช่างไฟฟ้าด่วน , ช่างซ่อมตู้ไฟฟ้า , ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน , ช่างซ่อมไฟฟ้าบ้าน , ช่างโทรศัพท์ บ้าน


Tag : แม็กกาซีน สำหรับ อาร์เรสเตอร์ 3 , คอนเน็คชั่นโมดูล , ระบบโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , แผงกระจายสาย , Magazine for 3 Pole , 3 pole arrester , PABX System , เคเบิ้ลไทร์ , Connection Module


ราคา ฿ 28
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:54


Tag : ลาเบล โฮลเดอร์ 2/10 , Label Holder 2/10 , เคเบิ้ลไทรื , คอนอน็คชั่น โมดูล , แผงกระจายสาย , ตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้พักสายโทรศัพท์ , Connection Module , PABX , Comscience


ขาสแตนเลส 1 ขา ความลึก 22 มม. 28 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 22 มม.
ราคา ฿ 28
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:53


Tag : ขาสแตนเลส 1 ขา (ความลึก 22 , ขาเหล็ก , ฺBack Mount Frame , BMF , เคเบิ้ลไทร์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , PABX , MDF , ตู้กระจายสาย , COMS-NET


ขาสแตนเลส 2 ขา ความลึก 22 มม. 50 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 22 มม.
ราคา ฿ 50
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:52


Tag : ขาสแตนเลส 2 ขา (ความลึก 22 , เคเบิ้ลไทร์ , ขาเหล็ก , คอมซายน์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , แผงกระจายสาย , Back Mount Frame , PABX , BMF , Indoor Cabinet


ขาสแตนเลส 3 ขา ความลึก 22 มม. 75 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 22 มม.
ราคา ฿ 75
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:51


Tag : ขาสแตนเลส 3 ขา (ความลึก 22 , เคเบิ้ลไทร์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้กระจายสาย , ขาเหล็ก , เอ็มดีเอฟ , MDF , PABX , คอมซายน์ , แผงกระจายสาย


ขาสแตนเลส 5 ขา ความลึก 22 มม. 100 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม. สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 22 มม.
ราคา ฿ 100
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:50


Tag : ขาสแตนเลส 5 ขา (ความลึก 22 , ขาเหล็ก , เคเบิ้ลไทร์ , แผงกระจายสาย , ระบบโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , Telephone System , PABX , คอมซายน์ , แนทหแรำืแำ


ขาสแตนเลส 6 ขา ความลึก 22 มม. 130 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 22 มม.
ราคา ฿ 130
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:49


Tag : ขาสแตนเลส 6 ขา (ความลึก 22 , ขาเหล็ก , เคเบิ้ลไทร์ , ตู้กระจายสาย , ระบบโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , Back Mount Frame , PABX , comscience


ขาสแตนเลส 11 ขา ความลึก 22 มม. 180 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 22 มม.
ราคา ฿ 180
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:48


Tag : ขาสแตนเลส 11 ขา (ความลึก 2 , เคเบิ้ลไทร์ , ขาเหล็ก , แผงกระจายสาย , ตู้สาขาโทรศัพท์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , Disconnection Module , PABX , Back Mount Frame , Cable Tie


ขาสแตนเลส 11 ขา ความลึก 40 มม. 250 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 40 มม.
ราคา ฿ 250
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:47


Tag : ขาสแตนเลส 11 ขา (ความลึก 4 , เคเบิ้ลไทร์ , ขาเหล็ก , ดิสคอนเน็คชั่น โมดูล , ตู้พักสายโทรศัพท์ , แผงกระจายสายโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , PABX , Connection Module , MDF


ขาสแตนเลส 22 ขา ความลึก 40 มม. 480 บาท อัน

>> ราคา 1 อันวัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเน็คชั่น โมดูล 2 10ความลึก 40 มม.
ราคา ฿ 480
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:46


Tag : ขาสแตนเลส 22 ขา (ความลึก 4 , เคเบิ้ลไทร์ , ขาเหล็ก , คอนเน็คชั่น โมดูล , ตู้พักสายโทรศัพท์ , แผงกระจายสาย , ระบบโทรศัพท์ , PABX System , MDF , Mounting Frame


ขาสแตนเลส 27 ขา ความลึก 40 มม. 550 บาท อัน

>> ราคา 1 อัน วัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 40 มม.
ราคา ฿ 550
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:45


Tag : ขาสแตนเลส 27 ขา (ความลึก 4 , เคเบิ้ลไทร์ , ขาเหล็ก , แผงกระจายสายโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้พักสายโทรศัพท์ , ดิสคอนเน็คชั่น โมดูล , Connection Module , PABX System , MDF


ขาสแตนเลส 55 ขา ความลึก 40 มม. 980 บาท อัน

>> ราคา 1 อัน วัสดุ สแตนเลส หนา 1 มม.สำหรับหยึด คอนเนคชั่น โมดูล 2 10ความลึก 40 มม.
ราคา ฿ 980
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:43


Tag : ขาสแตนเลส 55 ขา (ความลึก 4 , ขาเหล็ก , เคเบิ้ลไทร์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , ระบบโทรศัพท์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , แผงกระจายสาย , PABX System , MDF Panel , Connection Module


Tag : หัวแชมป์ 50 พิน (พลาสติก) , Champ Connector , NEC , PABX System , Telephone System , ระบบโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , COMS-NET , Comscience , เคเบิ้ลไทร์


ราคา ฿ 68
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:41


Tag : หัวแซมป์ 50 พิน (โลหะ) , Champ Connector , NEC PABX , Telephone System , ระบบโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , เคเบิ้ลไทร์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , Connection Module , แผงกระจายสาย


Tag : โมดูลาร์ บ๊อก 2 พอร์ท (ขนาด , ตลับโทรศัพท์ , บ๊อกโทรศัพท์ , สายครอส , แผงกระจายสาย , ตู้สาขาโทรศัพท์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , Telephone System , เคเบิ้ลไทร์ , PABX System


โมดูลาร์ บ๊อก ขนาดใหญ่ 6P4C

>> ราคา 1 บ๊อกขนาด 50 x 55 มม.
ราคา ฿ 9
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:38


Tag : โมดูลาร์ บ๊อก (ขนาดใหญ่) 6P4 , เคเบิ้ลไทร์ , ตลับโทรศัพท์ , บ๊อกโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , แผงกระจายสาย , คอนเน็คชั่นโมดูล , Connection Module , PABX System , Telephone System


Tag : โมดูลาร์ อแด็ปเตอร์ 1:2 (6P4 , Modular Box Adapter , เคเบิ้ลไทร์ , ตู้พักสายโทรศัพท์ , แผงกระจายสาย , ตู้สาขาโทรศัพท์ , ดิสคอนเน็คชั่น โมดูล , Connection Module , PABX , MDF


Tag : โมดูลาร์ อแด็ปเตอร์ 1:3 (6P4 , Modular Adapter 1:3 , แผงกระจายสาย , เคเบิ้ลไทร์ , เอ็มดีเอฟ , ตู้พักสานโทรศัพท์ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , PABX System , Disconnection Module , MDF


Tag : โมดูลาร์ อแด๊ปเตอร์ ตัวเมีย 1:2 , Modular Adapter Fema , ตู้สาขาโทรศัพท์ , เคเบิ้ลไทร์ , ตู้พักสายโทรศัพท์ , เอ็มดีเอฟ , คอนเน็คชั่น โมดูล , พีเอบีเอ็กซ์ , Connection Module , PABX


ราคา ฿ 850
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:30


Tag : TEST PLUG 4 POLES (โค , เทสปลั๊ก 4 โพล โครเน่ , แผงกระจายสาย , เอ็มดีเอฟ , ตู้สาขาโทรศัพท์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , เคเบิ้ลไทร์ , Connection Module , PABX System , MDF


ราคา ฿ 150
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:28


Tag : TEST PLUG 4 POLES (ไต้ , เทลปลั๊ก ไต้หว้น 4 โพล , ตู้พักสายโทรศัพท์ , แผงกระจายสายโทรศัพท์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , เอ็มดีเอ็ฟ , พีเอบีเอ็กซ์ , PABX System , Connection Module , MDF Panel


ตู้พักสายโทรศัพท์ ขนาด 50 คู่สาย พลาสติก

>> ราคา 1 ตู้ ยี่ห้อ Litechขนาด 50 คู่สายวัสดุ พลาสติกพร้อมขาสแตนเลสขนาด 5 ขา ภายในตู้
ราคา ฿ 350
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:25


Tag : ตู้พักสายโทรศัพท์ ขนาด 50 คู่สา , ตู้สาขาโทรศัพท์ , ระบบโทรศัพท์ , เคเบิ้ลไทร์ , คอนเน็คชั่นโมดูล , สายครอส , เคืรองมือเข้าสายโทรศัพท์ , Indoor Telephone Box , PABX System , Connection Module


ตู้พักสายโทรศัพท์ ขนาด 100 คู่สาย พลาสติก

>> ราคา 1 ตู้ ยี่ห้อ Litechขนาด 100 คู่สายวัสดุ พลาสติกพร้อมขาสแตนเลสขนาด 10 ขา ภายในตู้
ราคา ฿ 550
ร้าน Com-Science Network Co.,Ltd.
17 ธ.ค. 2560 14:04:24


Tag : ตู้พักสายโทรศัพท์ ขนาด 100 คู่ , เคเบิ้ลไทร์ , แผงกระจายสาย , สายครอส , คอนเน็คชั่นโมดูล , Indoor Cabinet 100 P , Jumper Wire , Connection Module , Telephone System , PABX System


ขาย IP PAB PANASONIC

โปรโมชั่น ตู้สาขาโทรศัพท์ IP PAB PANASONIC ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน แถมฟรี โทรศัพท์ โชว์เบอร์ KX-T7703 จำนวน 24 เครื่อง แถมฟรี โทรศัพท์ ดิจิตอล KX-TD333X จำนวน 1 เครื่อง ราคาพิเศษ 45 900.- ราคายังไม่รวม
ราคา ฿ 45,900
ร้าน pathumdesign
16 ส.ค. 2560 16:56:38


Tag : ip pabx , pabx , pabx panasonic , voip pbx , pbx ip phone , panasonic ip phone


ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEB308BX ราคา 12 000.-ขนาด สายนก 8 สายใน แถมฟรีโทรศัพท์ 5 เครื่อง

ทรศัพท์3 สายนอก8สายใน with DISA&OGM 1 ตู้ 12 000.- KX-T7730X เครื่องโทรศัพท์ คีย์ดิจิตอล มีจอ Panasonic 1 เครื่อง แถมฟรี KX-T7703 เครื่องโทรศัพท์ อนาล็อก มีจอ Panasonic 4 เครือ่ง แถมฟรี Promotion PABX Panasonic Model KX-TEB308BX - แถมฟรี เครื่องโทรศัพท์ แบบคีย์ ดิจิตอลมีจอ KX-T7730 จำนวน 1 เครื่อง - แถมฟรี เครื่องโทรศัพท์ แบบ อนาล็อกมีจอ KX-T7703 จำนวน 5 เครื่อง ใหม่ล่าสุด ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasoni
ราคา ฿ 12,000
ร้าน pathumdesign
16 ส.ค. 2560 09:56:46


Tag : KX-TEB308BX , KX-TEB308BX , KX-TEB308BX


Computer Network LAN Wireless ADSL

น ร้านอินเตอร์เน็ต บ้านพักอาศัย รวมทั้งรับแก้ไขระบบเก่าต่างๆ ที่มีปัญหา โดยทีมช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ รับติดตั้ง จำหน่าย กล้องวงจรปิด CCTV ประตูคีย์การ์ด Access Control แสกนลายนิ้วมือ Finger Scan PABX IP-
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน pathumdesign
15 ส.ค. 2560 11:22:32


Tag : Computer , Network , LAN


เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ MicroLog TCR-1000 ราคา 17 500 .-

TCR-1000 เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ระบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงระบบดิจิตอล โดยท่านสามารถใช้บันทึกเสียงได้จาก- สายโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นสายตรงจาก TOT TRUE หรือ สายภายในจากตู้สาขาโทรศัพท์ PABX- สายภายใน ทั้งแบบ ANALOG หรือ DIGITAL โดยใช้อุปกรณ์เสริม TA100 - บันทึกเสียงการประชุมในห้องประชุม โดยใช้ Microphone ที่ Built-in ที่ตัวเครื่อง- บันทึกเสียงการประชุม จาก ชุดไมโครโฟนห้องประชุม โดยเอาสั
ราคา ฿ 17,500
ร้าน pathumdesign
15 ส.ค. 2560 11:16:04


Tag : MicroLog TCR-1000 , MicroLog TCR-1000 , MicroLog TCR-1000


RM-200 Microphone RM 200 M TOA ราคา 12 500.00 บาท

0 240W System Management Amplifier กำลังขยาย 240 วัตต์ สามารถต่อพ่วงขยายได้อีก 8 เครื่อง สามารถเลือกโซนประกาศได้ 5 โซน สามารถขยายได้ถึง 45 โซน มีช่อง Input 6ช่อง 3 Mic Line 2BGM และประกาศผ่านโทรศัพท์ PABX สามารถใช้กับไมด์ประกาศรุ่น RM-200M แบบมี Zone Selectorในตัวได้ถึง 4 เครื่อง โดยใช้สาย CAT-5 รวมระยะสายไม่เกิน 800 เมตร สามารถเลือกสัญญาณChime ได้ 6 แบบ และจัดลำดับ Priority ได้ 4 ลำดับ สามารถบันทึกข้
ราคา ฿ 12
ร้าน pathumdesign
11 ส.ค. 2560 09:44:11


Tag : RM 200 M TOA , RM 200 M TOA


ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TES824BX ขนาดเริ่มต้น 3 สายนอก8 สายใน ขยายได้สูงสุด 8 สายนอก 24 สายในราคา 14 375.00 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อวันนี้ แถมฟรี เครื่องโทรศัพท์ คีย์ดิจิตอล 1 เครือง แถมฟรี เครื่องโทรศัพท์ อนาล็อก 5 เครื่อง จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Panasonic บริการซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์
ราคา ฿ 14
ร้าน pathumdesign
11 ส.ค. 2560 09:43:38


Tag : KX-TES824BX , KX-TES824BX , KX-TES824BXชุดคลุมท้อง , ขายคอนโด , วอลเปเปอร์ติดผนัง , โต๊ะไม้ , ขายสุนัข , รองเท้าฟุตบอล , พระรอด , ตู้แช่เย็น , ครีมมะขามพะเยา , ผ้าม่านสําเร็จรูป , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ขายของออนไลน์ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , จักรยาน , จักรยานเสือหมอบ , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ ,