Tag : Swelling Water Stop | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ยางกันซึม รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป วอเตอร์สต๊อป RUBBER WATER STOP WATERSTOP rubberwaterstop ยางกันซึมแบบบวมน้ำ Swelling Water Stop แผ่นพีวีซีวอเตอร์สต๊อป

แผ่นยางกันน้ำซึมรอยต่อคอนกรีต จะต้องไม่กว้างกว่าความหนาของพื้นที่คอนกรีต เช่น คอนกรีตหนา 9 นิ้ว ควรเลือกใช้แผ่นยางกันน้ำซึมรอยต่อคอนกรีตที่มีความกว้างขนาด 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว ก็ได้ ยางกันซึมชนิดบวมน้ำ Swelling Water Stop รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ULTRA SWELL Waterstop คือยางบวมน้ำชนิดเบนโทไนท์ใช้งานสำหรับรอยต่อคอนกรีต หลักการคือจะสามารถขยายตัวเพื่ออุดโพรงที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อโครงสร้างคอนกรีต construction joint เมื่อสัมผั
ราคา ฿ 200
ร้าน โอ เอ็ม ซัพพลาย
4 ม.ค. 2566 21:13:26


Tag : ยางกันซึมรอยต่อคอนกร , แผ่นยางกันซึม , รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป , PVC Water Stop , ยางกันซึมชนิดบวมน้ำ , RUBBER WATER STOP , NP 1 , Swelling Water Stop , ยางรองคอสะพาน , ยางกันชนแบบสี่เหลี่ย


ราคา ฿ ไม่ระบุ
30 มิ.ย. 2560 14:23:51


Tag : Swelling , ยางบวมน้ำ , ตัวบวมน้ำ , ราคายางบวม , ขายยางบวมน้ำCommand Error