หมวด : ทัวร์ ที่พัก ตั๋วบัตร

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไปแอ่วดอย เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ทัวร์ปีใหม่ พิเศษ 6,999 บาท
ราคา : 6,999 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 ก.พ. 2561 11:04:46
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2560 13:19:30
เข้าชม : 378 ครั้ง
IP : 110.169.197.1xx


ชื่อผู้ประกาศ :
ปู

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
024443173

โทรศัพท์มือถือ :
0892190822

จังหวัด :

การติดต่ออื่นๆ :
https://www.facebook.com/magicontours

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า


ลบ   อัพเดท   แก้ไขประกาศ
แก้ไขรูป
MAGICONTOUR : มหัศจรรย์เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์ขุนเขา นอนดอย เชียงดาว แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4D3N (N2A12)

ชมโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว ม่อนแจ่ม แม่กำปอง เต็มๆ : https://goo.gl/hGyvM6

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้

เดือนตุลาคม 2560 : วันปิยะมหาราช 20 - 23 เดือนพฤศจิกายน 2560 : 02 - 05
เดือนธันวาคม 2560 : วันพ่อแห่งชาติ 02 - 05 , วันรัฐธรรมนูญ 08 - 11 , วันปีใหม่ 29 ธ.ค - 01 ม.ค 61
เดือนมกราคม 2561 : 04 - 07 , 18 - 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 01 - 04 , 15 - 18

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/ รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง ม่อนแจ่ม - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - อ.เชียงดาว - มะขามป้อมเชียงดาว Art Space - วัดถ้ำเชียงดาว - เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่
06.00 น. ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08.00 น. จากนั้นนำท่านไปชมบรรยากาศทิวทัศน์ขุนเขาสวยกว้างไกลสุดสายตา ณ ม่อนแจ่ม ดอยที่ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย บนยอดดอยม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศของพรรณไม้และดอกไม้ป่าหลากหลายสีสวยโดยรอบและจากจุดนี้ท่านสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของขุนเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมเหนือหุบเขาสวยงามมาก
10.00 น. จากนั้นท่องเที่ยวต่อสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ สภาพแวดล้อมประกอบด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก
11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.เชียงดาว
12.00 น. ถึง อ.เชียงดาว บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร ชิมขาหมูเสวยสูตรโบราณ ต้นตำหรับขาหมูเชียงดาว
13.00 น. หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชมพื้นที่ศิลปะสร้างสรรค์สังคม มะขามป้อมเชียงดาว Art Space สถานที่พบปะกันผ่านการเสพงานศิลป์ในรูปแบบสวนประติมากรรม นิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ลานหนังสือ ละคร ฯลฯ ภายในมีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และขนม
14.00 น. จากนั้นนำท่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดถ้ำเชียงดาว ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว บริเวณหน้าปากถ้ำมีน้ำใสไหลเย็นจากในถ้ำไหลออกมา กลายเป็นวังมัจฉาที่มีน้ำใส มองลงไปเห็นท้องน้ำมีความสวยงามและร่มรื่น ส่วนทางเข้าถ้ำเป็นบันไดขึ้น ภายในถ้ำถูกแบ่งออกเป็นโถงถ้ำย่อยๆได้หลายถ้ำ ตลอดทางจะมีพระพุทธรูปศิลปะไทย-พม่าให้กราบไหว้
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ สนุกสนานกับการเก็บสตรอเบอร์รี่สดจากต้น อิสระให้ท่าน เด็ด ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากต้นตามอัธยาศัย ( อัตราค่าบริการในการเก็บสตรอเบอรี่ ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการนี้ )
17.00 น. จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก อ.เชียงดาว หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง โครงการหลวงตีนตก - บ้านแม่กำปอง - ร้านกาแฟชมนกชมไม้ - วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
08.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out เดินทางไปยัง อ.แม่ออน บ้านแม่กำปอง
11.00 น. นำท่านไปชมผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ณ โครงการหลวงตีนตก จิบกาแฟซึมซับบรรยากาศของร่มไม้ สายน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกแม่กำปอง
11.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆในอำเภอแม่ออนที่ก่อตั้งมาแล้ว 100 กว่าปี ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยภูเขาและลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน จึงทำให้สภาพอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
10.00 น. จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ( พักห้องละ 2 ท่าน ) โดยจุดเด่นอันเป็นเสน่ห์ของที่นี่ คือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลกินรี ประเภทหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเด่น และได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่พักจะเน้นเรื่องความสะอาด บวกกับอัธยาศัยไมตรีและความเป็นมิตรที่ดี พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าบ้าน จึงทำให้การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์นี้ ยิ่งมีเสน่ห์ชวนสัมผัส นำท่านเข้าพักตามบ้านแต่ละหลังในชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตกินอยู่แบบง่ายๆ สบายๆ ตามวิถีคนในชุมชนชนบทท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์
14.00 น. นำท่านเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนด้วยวิถีความสโลว์ไลฟ์ เดินเล่นชื่นชมวิถีชีวิตและบรรยากาศภายใน หมู่บ้านแม่กำปอง นำท่านไปยังร้านกาแฟชมนกชมไม้ เช็คอินกับจุดชมวิวที่ถือเป็นจุดไฮไลท์ของแม่กำปอง เยือน วัดแม่กำปอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม Unseen โบสถ์กลางน้ำหลังเก่าของวัด ชื่ออีกชื่อของวัดนี้คือ วัดคันธาพฤกษา วัดเก่าแก่วัดเดียวในหมู่บ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านแม่กำปอง โดดเด่นตรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและวิหารกลางน้ำ จากนั้น ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ช้อปปิ้งเป็นของฝาก จากนั้นเดินทอดน่องต่อไปยัง บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง ร้านกาแฟน่ารักๆที่มีเอกลักษณ์เป็นกำแพงบ้านไม้เก่า ด้านหลังร้านติดริมห้วย ท่านใดจะนั่งดื่มกาแฟไปฟังเสียงลำธารน้ำไหลไปก็ได้บรรยากาศชิวๆ
16.00 น. จากนั้นอิสระท่านใดจะเดินเล่นกันต่อไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม น้ำตกแม่กำปอง ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมาสวยงาม หรือ ท่านใดจะเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง ก็เชิญตามอัธยาศัย
18.00 น. จากนั้นรับประทานอาหารค่ำตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (6) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
19.00 น. เชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อน หลับสบายอิงแอบไปกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตก หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง น้ำพุร้อนสันกำแพง - กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง - กรุงเทพฯ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวต่อ
08.00 น. จากนั้นนำท่านไปยัง น้ำพุร้อนสันกำแพง แหล่งน้ำพุร้อนจากใต้ดิน อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส เชิญท่านพักผ่อนคลายอริยาบถกล้ามเนื้อ แช่เท้ากับน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ หรือ ท่านใดจะอาบน้ำแร่ในห้องส่วนตัวก็เชิญตามอัธยาศัย ส่วนท่านใดอยากสนุกอร่อยก็ทำกิจกรรมต้มไข่ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม เต็มไปด้วยไม้ดอกนานาพรรณที่ถูกตกแต่งไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
10.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านอำลาเมืองนครพิงค์เชียงใหม่
11.30 น. แวะให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย ช้อปสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่มฯลฯ
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
13.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ
? ผู้ใหญ่ท่านละ 6,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
? พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
? เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
? ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
? ค่าที่พัก 2 คืน ที่ อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว ) / โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ( พักห้องละ 2 ท่าน ห้องพัดลม )
? ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
? ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
? ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
? ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
? ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
? ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
? ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
? ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
? ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์
? กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
? ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY ?IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
? ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
? ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
? ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
? ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
? กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
? หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ
คุณปู
024443173 , 0892190822 , 0863237924
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
http://www.magic-ontours.com
https://goo.gl/hGyvM6
https://www.facebook.com/magicontoursTag : ทัวร์เชียงใหม่ , ทัวร์เชียงดาว , ดอยหลวงเชียงดาว , เที่ยวเชียงใหม่ , หมู่บ้านแม่กำปอง , ทัวร์ปีใหม่ , ทัวร์ดอย , ทัวร์หน้าหนาว , ม่อนแจ่ม , ทัวร์บ้านแม่กำปอง
สินค้าใกล้เคียง

ลูกลอย , ไม้แบบ , พาเลทพลาสติก , รองเท้าวิ่ง , ขายรถป๊อป , ทัวร์ยุโรป , รองเท้าส้นสูง , พระลือ , ขายลูกหมา , ประกาศฟรี , ลวดเชื่อมแก๊ส , สบู่มาดามเฮง , ซื้อของออนไลน์ , ที่นอนสปิง , มือถือจีน , ใบตัด , ครีมเลล่า , ขายชิวาวา , รองเท้าแฟชั่นเกาหลี , ทัวร์พม่า , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์