SIGNO E-Sport Gaming Mouse Mat ICONIC-2 รุ่น MT-315 (Speed Edition)

฿399
รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า SIGNO E-Sport Gaming Mouse Mat ICONIC-2 รุ่น MT-315 (Speed Edition)
แผ่นรองเมาส์แบบ Speed เน้นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเมาส์
เย็บขอบแผ่นรองเมาส์ด้วยด้ายสีดำ
แผ่นยางด้านล่าง เพื่อป้องกันการลื่นไหลของแผ่นรองเมาส์ICONIC-2E-SportSIGNO(SpeedMT-315MouseGamingEdition)Matรุ่น
สินค้าแนะนำ
บทความ