ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ราคาพิเศษ

฿799
ชื่อผู้ประกาศ : สายรุ้ง

เบอร์โทรศัพท์ : 0812055356

โทรศัพท์มือถือ : 0812055356

รายละเอียดสินค้า

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ราคาพิเศษ เพียง 799 บาท ต่อท่าน

ทำบุญ 9 วัด ภายในวันเดียว ล่องเรือไหว้พระ

ตามวัดต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (กทม)

ขอพร การงาน การเงิน และสุขภาพ

โปรแกรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด (กทม)

08.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือสาทร

08.30 เรือรับท่านออกเดินทาง นำท่านทำบุญไหว้พระ 9 วัด

- วัดราชสิงขร

- วัดวรจรรยาวาส

- วัดยานนาวา

- วัดอรุณ

12.00 น. อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดวังหลัง

- วัดกัลยาณมิตร

- วัดระฆัง

- วัดอมรินทราราม

- วัดราชาธิวาส

- วัดเทวราชกุญชร

16.30 น. ส่งคณะ ณ ท่าเรือสาทร

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 799 บาท // เด็ก 4-10 ปี 699 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าล่องเรือ

- ค่าเทียบเรือ

- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- มัคคุเทศก์ภาษาไทย

- ประกันอุบัติเหตุบนเรือ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-Vat ทุกประเภท

- ค่าเข้าชมวัด กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

- ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และ เงินทำบุญ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

สำรองที่นั่ง 02-077-5945 / 088-898-1699

จองผ่านไลน์--> http://line.me/ti/p/~@lovertravel

บจก.เลิฟเวอร์ แทรเวล ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/08415ล่องเรือล่องเรือไหว้พระราคาถล่องเรือราคาถูกล่องเรือไหว้พระ
สินค้าแนะนำ
บทความ