จัดอบรม สัมมนา พัฒนาบุคคลากรแบบใหม่ มันส์ ทันสมัยกิจกรรมเร้าใจใส่ความรู้ สู่แรงบันดาลใจนำไปใช้ให้เกิดผล

฿ไม่ระบุ
ชื่อผู้ประกาศ : ภัทร

เบอร์โทรศัพท์ : 0890565822

โทรศัพท์มือถือ : 0890565822

ที่อยู่ : 91/416 ม.11 ต.บางนมโค อ.เสนา

การติดต่ออื่นๆ : 0890565822 ภัทร

รายละเอียดสินค้า

@ B Zone Ins.. เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์จริง และเป็นประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจากที่เขาได้เลือกทำอย่างเต็มใจ “ Challenge by choice” มันเป็นศิลปะของการท้าทายที่มีส่วนร่วมอย่างอิสระที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยเขาจะได้รับความเคารพจากเพื่อน และเจ้าหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยม

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาจาก Adventure Based Learning . San Francisco America . โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทีม, ทักษะการเป็นผู้นำ,การทำงานเป็นทีม ขบวนการคิดให้คิดเป็นทำเป็น อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความเสี่ยง จอห์น การ์ดเนอร์ เคยกล่าวไว้ว่า “ มนุษย์จะหยุดการเรียนรู้เมื่อเขาไม่กล้าเสี่ยง” หลายๆ ครั้งมีหลายๆ คนทำสิ่งต่างๆ ตามความรู้สึก ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านทำงานด้วยความรู้ ความเข้าใจที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

>การทำงานแบบเป็นทีม Team Building

>การพัฒนาองค์ Organization Development

>ทีมและการสื่อสารที่ดี Team Communication

>การวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน Analytical & Problem Solving

>ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันหรือทักษะระหว่างบุคคล Interpersonal

>พัฒนาความสามารถหลัก Competency

> เข้าใจจริงถึงการทำงานเป็นทีม Team Work

>การบริหารเวลา Time Management

>การสร้างความไว้วางใจ Trust Development

>การพัฒนาทักษะของผู้นำ Leadership skill

>การแก้ปัญหา Problem Solving

>การจัดการในภาวะวิกฤติ Crisis Management

>การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง Self Confidence

>องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

http://www.addbzone.comCourseTeamกิจกรรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรRopesการพัฒนาทีมบริการรับจัดกิจกรรมรับจัดสัมมนาจัดกิจกรรมประจำปีการทำงานเป็นทีมสถาบันฝึกอบรม
สินค้าแนะนำ
บทความ