บริการจัดงานสัมมนา,จัดกิจกรรมTeam Building พร้อมทั้งท่องเที่ยว/แบบหมู่คณะ

฿ไม่ระบุ
ชื่อผู้ประกาศ : คุณ หรั่ง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-939-9319

โทรศัพท์มือถือ : 087-939-9319

ที่อยู่ : 91/416 ม.11 ต.บางนมโค อ.เสนา

การติดต่ออื่นๆ : 089-0565822

รายละเอียดสินค้า

Add B Zone เป็นองค์กรที่ให้ บริการ จัดการฝึกอบรม และ สัมมนาให้คำปรึกษาและออกแบบ หลักสูตร กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาบุคคลากร โดยเน้นความสำคัญด้านการปฏิบัติการฝึกอบรมนอกห้องประชุมเป็นหลัก (Outdoor Training) ซึ่งหน่วยงาน องค์กร บริษัท โรงงาน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาเข้ารับการอบรม สัมมนา จะได้ประโยชน์ในเรื่อง การบริหารงานบุคคล ให้เข้าใจการทำงานเป็นทีม (Team Building) และสามารถต่อยอดจากความสำคัญ ของความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร Interpersonal รู้วิธีการ จัดการวิเคราะห์จำแนก แก้ไขปัญหาต่างๆ (Analytical & Problem solving) การบริหาร การจัดการ ด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น (Teamwork) เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรทำให้เกิด Team Spirit มีสัมพันธ์ภาพต่อกัน ก่อให้เกิดความสำเร็จ และ ความภูมิใจร่วมกันในองค์กร เป็น Achievement Oriented ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร และ สามารถมีความคิดต่อยอด(Solution) คิดเพื่อสร้าง สินค้าใหม่ๆ ทันสมัย Innovation นั่นคือสุดยอดของทุกองค์กรActivitiesTeamสัมมนากิจกรรมละลายพฤติกรรมBuildingฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการฝึกอบรมสัมมนการพัฒนาบุคลากรบริการจัดกิจกรรม
สินค้าแนะนำ
บทความ