รับจัดกิจกรรมภาคสนาม สไตล์แอ็ดเวนเจอร์ทีมบิวดิ้งรูปแบบใหม่ๆ พร้อมวิทยากรอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้

฿ไม่ระบุ
ชื่อผู้ประกาศ : คุณ หรั่ง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-939-9319

โทรศัพท์มือถือ : 087-939-9319

ที่อยู่ : 91/416 ม.11 ต.บางนมโค อ.เสนา

การติดต่ออื่นๆ : 089-0565822

รายละเอียดสินค้า

รับจัดกิจกรรม หรือ สัมมนา , จัดฝึกอบรม สัมมนาและท่องเที่ยว+จัดกิจกรรม ในรูปแบบของ Team Building, Adventure, Activities , Sport Day

กิจกรรม Adventure ต่างๆ กิจกรรมละลายพฤติกรรม(Ice Breaking) ค่ายผู้นำเยาวชนผู้นำองค์กรและค่ายกิจกรรมอื่นๆ การจัดกิจกรรมรับน้อง นักเรียน นักศึกษา และพนักงานเข้าใหม่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรรวมถึงการทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อความสามัคคีในหน่วยงาน ตามความต้องการของท่านในราคาประหยัดจากวิทยากรโดยตรง ที่มากด้วยประสบการณ์นับ 14 ปี

มีโจทย์อยู่แล้ว

>การทำงานแบบเป็นทีม Team Building

>การพัฒนาองค์ Organization Development

>ทีมและการสื่อสารที่ดี Team Communication

>การวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน Analytical & Problem Solving

>ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันหรือทักษะระหว่างบุคคล Interpersonal

>พัฒนาความสามารถหลัก Competency

> เข้าใจจริงถึงการทำงานเป็นทีม Team Work

>การบริหารเวลา Time Management

>การสร้างความไว้วางใจ Trust Development

>การพัฒนาทักษะของผู้นำ Leadership skill

>การแก้ปัญหา Problem Solving

>การจัดการในภาวะวิกฤติ Crisis Managment

>การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง Self Confidence

>องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organizationจัดกิจกรรมรับน้องจัดTeamจัดสัมมนาต่างจังหวัดกิจกรรมOutdoorรับจัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดActivitieกิจกรรมละลายพฤติกรรมBuildingพัฒนาบุคลากรรับจัดกิจกรรมอบรม
สินค้าแนะนำ
บทความ