@ B Zone Outdoor Training บริการจัดกิจกรรมสัมมนา

฿ไม่ระบุ
ชื่อผู้ประกาศ : คุณ หรั่ง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-939-9319

โทรศัพท์มือถือ : 087-939-9319

ที่อยู่ : 91/416 ม.11 ต.บางนมโค อ.เสนา

การติดต่ออื่นๆ : 089-0565822

รายละเอียดสินค้า

รับจัดกิจกรรม สัมมนา , จัดฝึกอบรม สัมมนาและท่องเที่ยว+จัดกิจกรรม ในรูปแบบของ Team Building Adventure กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ค่ายผู้นำเยาวชนผู้นำองค์กรและค่ายกิจกรรมอื่นๆ การจัดกิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และพนักงานเข้าใหม่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรรวมถึงการทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อความสามัคคีในหน่วยงาน ตามความต้องการของท่านในราคาประหยัดจากวิทยากรโดยตรง ที่มากด้วยประสบการณ์

สถาบัน รับจัดกิจกรรม สัมมนา, จัดฝึกอบรม สัมมนาและท่องเที่ยว+จัดกิจกรรม นันทนาการ การละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรรวมถึงการทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้BreakingCourseIceBuildingRopesกิจกรรมฝึกอบรมOutdoorTeamพัฒนาทีมTraining
สินค้าแนะนำ
บทความ