หมวด : อุตสาหกรรม เครื่องจักร

 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ปูนขาว Calcium Hydroxide
ราคา : 1 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
ยี่ห้อ : 1
รุ่น : 1
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 ก.พ. 2562 09:44:19
วันที่ประกาศ : 1 พ.ค. 2555 17:48:42
เข้าชม : 2,761 ครั้ง
IP : 223.205.65.1xx


ร้าน :
TPCC

ชื่อผู้ประกาศ :
อัศวิน

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
034854888

แฟกส์ :
034854899

โทรศัพท์มือถือ :
0800160016

ที่อยู่ :
36/5 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด :

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า
ไฮเดรตไลม์ ปูนขาว แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Calcium hydroxide Hydrated Lime CaOH2  ขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 25 kg bagCalcium
Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2, แคลเซียมไฮดรอกไซด์,
ไฮเดรตไลม์, ปูนขาว, ปูนไลม์ปูนขาว
(Hydrated
lime: Ca(OH)2) และปูนไลม์ไฮดรอลิก ซึ่งอยู่ในรูปลักษณะต่างๆ
กันทั้งทางเคมีและกายภาพ ส่วนหินปูน (Limestone) หมายถึง
หินชั้น หรือหินตะกอน ที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)
เป็นส่วนใหญ่ เมื่อนาหินปูนมาเผาจะได้ ปูนสุกที่มีขนาดต่างๆ ขึ้นกับชนิดหินปูน
เตาเผาที่ใช้ และวิธีปฏิบัติต่อจากการเผา เมื่อนาปูนสุกมาทา ปฏิกิริยากับน้าจะได้
คัลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งก็คือปูนขาว และส่วนที่เป็นสารแขวนลอยก็คือ0น้าปูนไลม์(Milkoflime)
ปูนไลม์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้านเช่นด้านการเกษตรปูนไลม์ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในดินทาให้แบคทีเรียบางชนิดในดินเปลี่ยนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ และช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ให้โทษซึ่งชอบเจริญในดินกรดรวมทั้งช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วน
ไถพรวนได้ง่ายขึ้น มาตรฐานปูนไลม์ที่ใช้ในการเกษตรคือ
มอก.223-2520เรื่องวัสดุพวกปูนไลม์เพื่อการ เกษตร ด้านการบาบัดน้า
ช่วยแก้น้ากระด้าง
โดยปูนไลม์เข้าไปทาปฏิกิริยากับสารเคมีที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ากระด้างกลายเป็นสารที่ไม่ละลายน้าตกตะกอนออกมาตามสมการดังนี้กรณีน้ากระด้างชั่วคราวที่เกิด
จากไบคาร์บอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียมCa(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3ตกตะกอน+2H2O Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2=Mg(OH)2ตกตะกอน+2CaCO3ตกตะกอน+2H2O
กรณีน้ากระด้างถาวรที่เกิดจากสารประกอบคลอไรด์สารประกอบซัลเฟตและสารประกอบไนเตรตของ
แคลเซียมและแมกนีเซียม MgCl2+Ca(OH)2=2Mg(OH)2ตกตะกอน+CaCl2 CaCl2+Na2CO3(Sodaash)=CaCO3ตกตะกอน+2NaCl
อุตสาหกรรมก่อสร้าง(BuildingandConstruction)หินปูนและปูนไลม์นาไปใช้ในการก่อสร้างโดยตรงเช่น
การสร้างถนน0ใช้เป็นสารตัวเติมในยางแอสฟัลต์สาหรับราดถนน0ใช้ผสมทรายทาปูนฉาบปูน
สอสาหรับงานก่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์มีมาตรฐานกาหนดคุณสมบัติของปูนไลม์ที่ใช้อยู่หลายมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศเช่น
มอก.241-2520ปูนไลม์เพื่อการก่อสร้างBritishStandard890-1972เรื่อง0SpecificationforBuildingLimes
อุตสาหกรรมกระดาษ ปูนไลม์ใช้ในการผลิตสารที่ใช้ในการผลิต เช่น
ใช้ผลิต Sodium hydroxide (โชดาไฟ) ที่ใช้ในกระบวนการย่อย
ใช้ผลิตสารฟอกขาว (Bleaching liquor) โดยเติมคลอรีนผสมกับน้าปูน
ไลม์ ใช้ผลิต Satin White โดยผสม Aluminium sulfate กับน้าปูนไลม์ และใช้ผลิต Precipitated chalk หรือ Precipitated
calcium carbonate (PPC) ที่ใช้เคลือบกระดาษ
โดยการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าไปในน้าปูนไลม์อุตสาหกรรมเคมีปูนไลม์ถูกใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีหลายชนิดเช่นโซดาไฟ(Sodiumhydroxide)
จากLime-sodaprocessโดยปูนไลม์ทาปฏิกิริยากับโซดาแอช(Sodiumcarbonate)ได้โซดาไฟและแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกตะกอนแคลเซียมคาร์ไบด์ได้จากการผสมปูนขาวกับถ่านโค๊กแล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ
2000oC การทาให้กรดซิตริกบริสุทธิ์ขึ้น
โดยเติมปูนขาวในสารละลายกรดซิตริกที่กรองแล้ว
ทาให้ Calcium
citrate ตกตะกอนออกมา นาตะกอนนั้นไปทาปฏิกิริยากับ Sulfuric
acid อีกทีหนึ่ง ผลิตโซดาแอช (Sodium carbonate) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว สบู่ สิ่งทอ และ สารเคมี โดย Solvay
or Ammonia-soda process อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสาอาง
ปูนไลม์เข้าไปมีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้ปูน ขาวดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ผักและผลไม้สดปล่อยออกมา เพื่อยืดอายุการเก็บ การผลิตน้าตาล เติม
น้าปูนไลม์ลงในน้าเชื่อม เพื่อสะเทินกรด
ทาให้สิ่งเจือปนที่ละลายในน้าเชื่อมตกตะกอน ใช้ผลิตสารที่ใช้เติม ในผลิตภัณฑ์ เช่น
Calcium phosphate ที่เป็น food additive Calcium
lactate, Calcium mandelate ที่ใช้ ผลิตยา
ปูนไลม์ที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์สูง ตามมาตรฐานที่กาหนดเช่น British
Pharmacopoeia อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ต้องใช้ปูนไลม์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นตัวช่วยดึงสารเจือปน ต่างๆ
เพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่ปูนไลม์เข้าไปเกี่ยวข้องเช่น ปูนไลม์เป็น สาร intermediates ในการผลิตสีย้อม เป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมยาง เซรามิกส์ เป็นต้นปูนขาวฟาร์ม
หรือ ?แคลเซียมไฮดรอกไซด์?  [Ca
(OH2)] 
ได้จากการนำหินปูนคาร์บอเนตที่มีองค์ประกอบของคาร์บอเนตเป็นหลักมาเผาที่อุณหภูมิสูง
แล้วสเปร์น้ำ
ปูนจะแตกตัวออกมาทำให้ได้ผงละเอียดมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและทำปฏิกิริยากับน้ำได้ดีตามสมการ CaO
+ MgO + 2H2O                            Ca (OH)2 + Mg (OH)2  ปูน + น้ำ                          ปูนไฮดรอกไซด์             คุณสมบัติของปูนกลุ่มไฮดรอกไซด์ ?          จะทำให้ค่าพีเอชเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าพวกคาร์บอเนต
แต่น้อยกว่าพวกออกไซด์และปูนไฮเดรต
อาจมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้จึงต้องระมัดระวังในการใช้
โดยเฉพาะเมื่อมีสัตว์น้ำอยู่ในบ่อ?          มีผลต่อคาร์บอเนตอัลคาไลนิตี้น้อยมาก?          เมื่อสัมผัสกับน้ำจะเกิดความร้อน
ทำให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น?          เมื่อสัมผัสกับน้ำ
จะมีฤทธิ์กัดผิวหนัง จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรสวมถุงมือ
เมื่อใช้ปูนกลุ่มนี้?          เมื่อได้รับความชื้นแล้วจะไม่จับตัวเป็นก้อน
เนื่องจากผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูง
ซึ่งเป็นการทำลายโครงสร้างให้มีขนาดอนุภาคเล็กแล้ว?          ควบคุมสีน้ำ ใช้ประจำระหว่างเลี้ยงจะช่วยในการควบคุมกลุ่มแพลงค์ตอนไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อัตราการใช้ ?          เตรียมบ่อในสภาพดินที่เป็นกรด                                        1,000-1,500
กก./ไร่?          ปรับ pH น้ำที่ต่ำ                                                    200-300   
กก./ไร่?          เร่งการลอกคราบ                                                                200-300   
กก./ไร่?          ควบคุมสีน้ำและคุณภาพน้ำทุก
2-3 วัน/ครั้ง                            50-100   
กก./ไร่ปูนขาว
(Hydrated
lime) Ca(OH)2เป็นการนำปูนก้อนมาบดย่อยเข้ากระบวนการไฮเดรต
โดยผสมกับน้ำ ทำปฏิกิริยาจนได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่สมบูรณ์
ผ่านกระบวนการคัดความละเอียดพิเศษ และ โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกขั้นตอนผลิตภัณฑ์ปูนสุกและปูนไฮเดรตมีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนที่ได้คุณภาพ
ตัวอย่าง อาทิเช่นด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล
:ในการผลิตน้ำตาลทรายจะใช้ปูนไลม์ในขั้นตอนการทำความสะอาดหรือทำใสน้ำอ้อย(Juice
Purification) เพื่อแยกเอาสิ่งสกปรกต่างๆออกด้านอุตสาหกรรมเหล็ก
:ต้องใช้ปูนไลม์ที่มีความบริสุทธิ์สูง
เป็นตัวช่วยดึงสารเจือปนต่างๆในกระบวนการถลุงเหล็กเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูงด้านอุตสาหกรรมกระดาษ
: ปูนไลม์ใช้ในการผลิตสารที่ใช้ในการผลิต
เช่น ใช้ผลิต Sodium
hydroxide(โชดาไฟ) ที่ใช้ในกระบวนการย่อย ใช้ผลิตสารฟอกขาว (Bleaching
liquor) โดยเติมคลอรีนผสมกับน้ำปูนไลม์ ใช้ผลิต Satin White โดยผสม Aluminium sulfate กับน้ำปูนไลม์ และใช้ผลิต Precipitated
chalkหรือ Precipitated calcium carbonate (PPC) ที่ใช้เคลือบกระดาษ โดยการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน้ำปูนไลม์ด้านการบำบัดน้ำ
: ช่วยแก้น้ำกระด้าง
โดยปูนไลม์จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำกระด้าง
กลายเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำตกตะกอนออกมาด้านอุตสาหกรรมเคมี
:ปูนไลม์ถูกใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีหลายชนิด
เช่น โซดาไฟ (Sodiumhydroxide)
จาก Lime-soda process โดยปูนไลม์ทำปฏิกิริยากับโซดาแอช
(Sodium carbonate) เป็นต้นด้านอุตสาหกรรมเกษตร
: -
ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดิน -
ทำให้แบคทีเรียบางชนิดในดินเปลี่ยนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
-
ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ให้โทษซึ่งชอบเจริญเติบโตในดินกรด-
ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนไถพรวนง่ายขึ้นCalcium
hydroxide, traditionally called slaked lime, is an inorganic compound with the
chemical formula Ca(OH)2. It is a colorless crystal or
white powder and is obtained when calcium oxide (called lime or quicklime) is
mixed, or "slaked" with water. It has many names including hydrated
lime, builders' lime, slack lime, Choona (word used in India, Pakistan and
Afghanistan), cal, or pickling lime. Calcium hydroxide is used in many
applications, including food preparation. Limewater is the common name for a
saturated solution of calcium hydroxide.When
heated to 512 ?C, the partial pressure of water in
equilibrium with calcium hydroxide reaches 101 kPa, which
decomposes calcium hydroxide into calcium oxide and water. Ca(OH)2 ?
CaO + H2O A
suspension of fine calcium hydroxide particles in water is called milk of lime.
The solution is called limewater and is a medium strength base that reacts with
acids and attacks many metals. Limewater turns milky in the presence of carbon
dioxide due to formation of calcium carbonate, a process called carbonatation: Ca(OH)2 + CO2 ? CaCO3 + H2OOne
significant application of calcium hydroxide is as a flocculant, in water and
sewage treatment. It forms a fluffy charged solid that aids in the removal of
smaller particles from water, resulting in a clearer product. This application
is enabled by the low cost and low toxicity of calcium hydroxide. It is also
used in fresh water treatment for raising the pH of the water so pipes will not
corrode where the base water is acidic because it is self-regulating and does
not raise the pH too much.Another
large application is in the paper industry, where it is used in the production
of sodium hydroxide. This conversion is a component of the Kraft process.Niche
uses Because
it is produced on a large scale, is easily handled, and is cheap, myriad niche
and even large-scale applications have been described. A partial listing
follows: In life support systems as a carbon dioxide
scrubber, particularly in closed-circuit diving re-breathers such as the US
Navy LAR V or MK-16, where the more caustic lithium hydroxide
is deemed too risky due to inhaled dust, combat handling, or generation of
caustic "slurry" in flooding events An ingredient in whitewash, mortar, and
plaster In road construction, to improve the quality
of excessively plastic subgrade soils To fill the root canal for the first stage of
endodontic therapy (it is then replaced by rubber) As an additive to sea water to reduce
atmospheric CO2 and mitigate the greenhouse effect In the production of metals, lime is injected
into the waste gas stream to neutralize acids, such as fluorides and chlorides
prior to being released to atmosphere. An alkali used as a lye substitute in no-lye
hair relaxers A chemical depilatory agent found in most hair
removal creams (for example Nair) In Bordeaux mixture to neutralize the solution
and form a long-lasting fungicide In lime-sulfur, it is mixed with sulfur and
boiled in water for an hour. The ratio by weight of Ca(OH)2:S:water
is about 1:1.7:8.7. Diluted (1:32) lime-sulfur
is sprayed as a fungicide and used as a dip to combat sarcoptic mange. In the petroleum refining industry for the
manufacture of additives to oils (salicatic, sulphatic, fenatic) In the chemical industry for manufacture of
calcium stearate In the petrochemical industry for manufacturing solid oil of
various marks In the manufacture of brake pads In manufacturing the trademarked compound
"Polikar", an antifungal and antimicrobial preservative for
vegetables in storage For preparation of dry mixes for painting and
decorating In manufacturing mixes for pesticides In the manufacture of ebonite As a calcium supplement and pH/carbonate
buffer (known as Kalkwasser lit. trans. lime-water) for the aquaculture of
corals in reef aquaria. As a natural "alternative"
insecticide, most crawling insects are killed by its touch, including ticks,
fleas, beetles and grubs.Food
industryBecause
of its low toxicity and the mildness of its basic properties, slaked lime is
widely used in the food industry to: to clarify raw juice from sugarcane or sugar
beets in the sugar industry, (see carbonatation) process water for alcoholic beverages and soft
drinks pickle cucumbers and other foods make Chinese century eggs make corn tortillas (it helps the corn flour
(masa) bind together) (see nixtamalization) clear a brine of carbonates of calcium and
magnesium in the manufacture of salt for food and pharmaceutical uses fortify (Ca supplement) fruit drinks, such as
orange juice, and infant formula aid digestion (used in India as paan, a
mixture of areca nuts, calcium hydroxide and a variety of seeds wrapped in
betel leaves) substitute for baking soda in making papadam.In
Spanish, calcium hydroxide is called cal. Corn cooked with cal
(nixtamalization) becomes hominy (nixtamal), which significantly increases the
bioavailability of niacin, and it is also considered tastier and easier to
digest.In
chewing areca nut or coca leaves, calcium hydroxide is usually chewed alongside
to keep the alkaloid stimulants chemically available for absorption by the
body. Similarly, Native Americans traditionally chewed tobacco leaves with
calcium hydroxide derived from burnt shells to enhance the effects. It has also
been used by some indigenous American tribes as an ingredient in yopo, a
psychedelic snuff prepared from the beans of some Anadenanthera species. Afghan
uses It
is used in making naswar (also known as nass or niswar), a type of dipping
tobacco made from fresh tobacco leaves, calcium hydroxide (chuna), and wood
ash. It is consumed most in the Pathan diaspora, Afghanistan, Pakistan, India
and also in Sweden, Norway. Villagers also use calcium hydroxide as a paint on
to their mud houses in Afghanistan and Pakistan. Ancient
Celtic useAccording
to Diodorus Siculus: "The Gauls are
tall of body with rippling muscles and white of skin and their hair is blond,
and not only naturally so for they also make it their practice by artificial
means to increase the distinguishing colour which nature has given it. For they
are always washing their hair in limewater and they pull it back from the
forehead to the nape of the neck, with the result that their appearance is like
that of Satyrs and Pans since the treatment of their hair makes it so heavy and
coarse that it differs in no respect from the mane of horses สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายThai
Poly Chemicals Co., Ltd.บริษัท
ไทยโพลีเคมิคอล จำกัดที่อยู่36/5
ม.9  แขวง/ตำบลนาดี  เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์74000Tel.:
034854888, 034496284Fax.:
034854899, 034496285Mobile:
0824504888, 0800160016Website
: www.thaipolychemicals.comEmail1 : [email protected] : [email protected] 

 Tag : calcium hydroxide , CaOH2 , Ca(OH)2 , hydrated lime , ปูนขาว , ปูนไฮเดรตไลม์ , แคลเซียมไฮดรอกไซด์ , ปูนไลม์ , hydrate lime , lime powder
สินค้าใกล้เคียง

จิน091-4367514นำเข้า-จำหน่ายLPS CFC Free...

ไม่ระบุ ฿

JINTANASUP

Sodium Hydroxide Solution โซเดี่ยมไฮดรอก...

ไม่ระบุ ฿

บริษัท เอ็

จำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับเครื่องให้ความอบอุ่...

ไม่ระบุ ฿

2. เจริญชั

น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบผลิตน้ำอาร์โอ

ไม่ระบุ ฿

watercarep

เครื่องวัดความหวานผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำเ...

1,490 ฿

ร้านไม้แดด

กระดาษทรายขัดแห้ง กระดาษทรายขัดน้ำ สำหรั...

ไม่ระบุ ฿

KPC Interg

ใบเจียร , cathy doll , คอลลี่พิ้ง , สบู่กลูต้า , ใบตัด , ครีมมะหาด , ซื้อของออนไลน์ , พัดลมระบายอากาศ , purevite , รองเท้าฟุตบอล , ขายนก , เปิดท้ายขายของ , โหย่งเหิง , ตู้แช่เครื่องดื่ม , ที่นอนสปิง , ถังไม้ , เสื้อผ้าคนอ้วน , ครีม joa , ลูกลอย , ครีมหอยทาก , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์