เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอลล์แบบมือถือ (Hand Refractometer)

฿ไม่ระบุ
ชื่อผู้ประกาศ : ฝ่ายขาย

เบอร์โทรศัพท์ : 02 3703161-4

ที่อยู่ : 2991/18 อาคารชัชรีย์ ลาดพร้าว 101/3 คลองจั่น บางกะปิ

การติดต่ออื่นๆ : www.chatcharee.com

รายละเอียดสินค้า
- ช่วงในการวัด   (Measurement Range)          :  Alcohol 0 - 80 % 
- ค่าความละเอียด   (Resolution)                      :  Alcohol 1 %
- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์RefractometerHandRAL0080
สินค้าแนะนำ
บทความ