MAGIC ON TOUR ชวนคุณไปแอ่วดอย เที่ยวเมืองเชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม บ้านข้างวัด ทัวร์ปีใหม่ 6,699 บาท

฿6699
ชื่อผู้ประกาศ : เมจิกออนทัวร์

เบอร์โทรศัพท์ : 024443173

โทรศัพท์มือถือ : 0892190822

การติดต่ออื่นๆ : Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour

รายละเอียดสินค้า

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์ขุนเขา แอ่วเมือง นอนดอย แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4D3N (N2A11)

ชมโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง เต็มๆ : https://goo.gl/14LtRd

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้

เดือนตุลาคม 2560 : วันปิยะมหาราช 20 - 23 เดือนพฤศจิกายน 2560 : 02 - 05

เดือนธันวาคม 2560 : วันพ่อแห่งชาติ 02 - 05 , วันรัฐธรรมนูญ 08 - 11 , วันปีใหม่ 29 ธ.ค - 01 ม.ค 61

เดือนมกราคม 2561 : 04 - 07 , 18 - 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 01 - 04 , 15 - 18

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/ รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง ม่อนแจ่ม - บ้านแม่กำปอง - ร้านกาแฟชมนกชมไม้ - วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชาบ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

06.00 น. ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร

08.00 น. จากนั้นนำท่านไปชมบรรยากาศทิวทัศน์ขุนเขาสวยกว้างไกลสุดสายตา ณ ม่อนแจ่ม ดอยที่ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย บนยอดดอยม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศของพรรณไม้และดอกไม้ป่าหลากหลายสีสวยโดยรอบและจากจุดนี้ท่านสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์ของขุนเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมเหนือหุบเขาสวยงามมาก

10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆในอำเภอแม่ออนที่ก่อตั้งมาแล้ว 100 กว่าปี ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยภูเขาและลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน จึงทำให้สภาพอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร

13.00 น. จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ( พักห้องละ 2 ท่าน ) โดยจุดเด่นอันเป็นเสน่ห์ของที่นี่ คือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลกินรี ประเภทหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเด่น และได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่พักจะเน้นเรื่องความสะอาด บวกกับอัธยาศัยไมตรีและความเป็นมิตรที่ดี พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าบ้าน จึงทำให้การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์นี้ ยิ่งมีเสน่ห์ชวนสัมผัส นำท่านเข้าพักตามบ้านแต่ละหลังในชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตกินอยู่แบบง่ายๆ สบายๆ ตามวิถีคนในชุมชนชนบทท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์

14.00 น. นำท่านเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนด้วยวิถีความสโลว์ไลฟ์ เดินเล่นชื่นชมวิถีชีวิตและบรรยากาศภายใน หมู่บ้านแม่กำปอง นำท่านไปยัง ร้านกาแฟชมนกชมไม้ เช็คอินกับจุดชมวิวที่ถือเป็นจุดไฮไลท์ของแม่กำปอง เยือน วัดแม่กำปอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม Unseen โบสถ์กลางน้ำหลังเก่าของวัด ชื่ออีกชื่อของวัดนี้คือ วัดคันธาพฤกษา วัดเก่าแก่วัดเดียวในหมู่บ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านแม่กำปอง โดดเด่นตรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและวิหารกลางน้ำ จากนั้น ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ช้อปปิ้งเป็นของฝาก จากนั้นเดินทอดน่องต่อไปยัง บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง ร้านกาแฟน่ารักๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นกำแพงบ้านไม้เก่า ด้านหลังร้านติดริมห้วย ท่านใดจะนั่งดื่มกาแฟไปฟังเสียงลำธารน้ำไหลไปก็ได้บรรยากาศชิวๆ

16.00 น. จากนั้นอิสระท่านใดจะเดินเล่นกันต่อไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม น้ำตกแม่กำปอง ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมาสวยงาม หรือ ท่านใดจะเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง ก็เชิญตามอัธยาศัย

18.00 น. จากนั้นรับประทานอาหารค่ำตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (3) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง

19.00 น. เชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อน หลับสบายอิงแอบไปกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ท่ามกลางเสียงน้ำตก หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง โครงการหลวงตีนตก - น้ำพุร้อนสันกำแพง - โครงการบ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ - ถนนนิมานเหมินทร์

08.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง จากนั้นอิสระท่านใดจะเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศในหมู่บ้าน ก่อนอำลาก็เชิญตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระ Check Out

10.00 น. นำท่านไปชมผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ณ โครงการหลวงตีนตก จิบกาแฟซึมซับบรรยากาศของร่มไม้ สายน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกแม่กำปอง

11.00 น. จากนั้นนำท่านไปยัง น้ำพุร้อนสันกำแพง แหล่งน้ำพุร้อนจากใต้ดิน อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส เชิญท่านพักผ่อนคลายอริยาบถกล้ามเนื้อ แช่เท้ากับน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ หรือ ท่านใดจะอาบน้ำแร่ในห้องส่วนตัวก็เชิญตามอัธยาศัย ส่วนท่านใดอยากสนุกอร่อย ก็ทำกิจกรรมต้มไข่ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม เต็มไปด้วยไม้ดอกนานาพรรณที่ถูกตกแต่งไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร

13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โครงการบ้านข้างวัด แหล่งช้อปปิ้งสไตล์พื้นเมือง ภายโครงการจะมีร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ, ร้านอาหารร้านขายของแฮนด์เมด ซึ่งหน้าโครงการจะมีลานกว้างไว้สำหรับให้ผู้คนในชุมชนมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกัน ซึ่งโครงการนี้มีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น ซึ่งตัวของร้านค้าต่างๆกันจะเป็นลักษณะบ้านไม้ 2 ชั้น ซึ่งดูแล้วเหมือนหมู่บ้านในสมัยก่อน

15.00 น. จากนั้นนำท่านไปเดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ สัมผัสศิลปะพุทธ แบบลังกาวงศ์ในวัดที่ร่มรื่น ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวไม่เหมือนใครจริงๆ ด้วยการสร้างอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่น

16.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนิมานเหมินทร์ ย่านฮิปสรีทชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ ถนนสายการค้าและบันเทิงเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหารแนวๆ มากมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค์

17.30 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร

18.30 น. จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงใหม่ ( ตลาดไนท์พลาซ่า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที่ตลาดเปิด ) ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ กาดคนเดิน จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

19.30 น. นำท่าน Check In เข้าที่พัก อ.เมืองเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อ

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี โดยวัดสำคัญทางภาคเหนือ จะนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า พระเจ้าทันใจ ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน ตามความเชื่อหากใครได้มากราบขอพร หลวงพ่อทันใจ แล้วขอพรสิ่งที่อยากได้ก็จะสำเร็จโดยพลัน

10.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านอำลาเมืองนครพิงค์เชียงใหม่

11.30 น. แวะให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย ช้อปสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่มฯลฯ

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร

13.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

****************************************************************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **

** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

? ผู้ใหญ่ท่านละ 6,699 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )

? พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

? เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

? ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

? ค่าที่พัก 2 คืน ที่ โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ( พักห้องละ 2 ท่าน ห้องพัดลม ) / อ.เมืองเชียงใหม่ ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )

? ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

? ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง

? ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )

? ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

? ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )

? ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ

? ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )

? ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ

? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

? ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

? กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ

? ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY ?IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

? ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

? ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

? ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

? ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

? กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน

? หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ

คุณปู

024443173 , 0892190822 , 0863237924

Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour

https://goo.gl/14LtRd

http://www.magic-ontours.com

https://www.facebook.com/magicontours

www.twitter.com/magicontour

http://www.youtube.com/magicontour1

http://www.taiwan-ontours.com/

http://chaingmaitours.blogspot.com

http://magicontourchiangrai.blogspot.com/

http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/

http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/

http://magicontourlamphun.blogspot.com/

http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/

http://magicontourlumpang.blogspot.com/

http://europe-ontours.blogspot.com/แพ็คเกจทัวร์เชียงใหมทัวร์หน้าหนาวบ้านแม่กำปองเที่ยวเชียงใหม่ทัวร์ปีใหม่บริษัททัวร์ม่อนแจ่มทัวร์เชียงใหม่ทัวร์ภาคเหนือเชียงใหม่
สินค้าแนะนำ
บทความ