MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์น่าน ทัวร์แพร่ กับ โปรแกรมทัวร์น่าน น่าน แพร่ พิเศษ 6,499 บาท ทัวร์ อ.ปัว อ.บ่อเกลือ ทัวร์ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ดอยวาว

฿6499
ชื่อผู้ประกาศ : คุณปู

เบอร์โทรศัพท์ : 024443173 , 028094989

โทรศัพท์มือถือ : 0892190822 , 0863237924

ที่อยู่ : 245 บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160

การติดต่ออื่นๆ : Line ID : magicontour

รายละเอียดสินค้า

MAGICONTOUR : เที่ยวสุขใจไปแพร่ น่าน สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา อิ่มบุญกับเส้นทางไหว้พระล้านนาตะวันออก รวมพลคนปีเถาะ ชมดอกชมพูภูคาบานปีละครั้ง เพลินตากับดอยสวยเมืองน่าน (N1A03)

ชมโปรแกรมทัวร์แพร่ น่าน เต็มๆ : goo.gl/0yXH5q

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้

เดือนธันวาคม 2560 : วันปีใหม่ 30 ธ.ค.-02 ม.ค.61

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - น่าน

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - งาช้างดำ - พระธาตุช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุเขาน้อย

05.00 น. ฟ้าสางที่ เมืองน่าน แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกสวย ณ จุดชมวิว ดอยเสมอดาว และ ผาหัวสิงห์ จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทาง ท่ามกลางทิวทัศน์แม่น้ำน่านที่ทอดยาว ชมหมอกลอยเหนือผิวน้ำในหุบเขา และ ยอดผาชู้ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด่านหน้า ช่างเป็นภาพที่งดงามนัก

>> สามารถแทรกโปรแกรม " ๑ ทริปเที่ยว ๑ กิจกรรมทำดี " <<

07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของทางอุทยานฯ หลังอาหารอิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกคู่กับ สายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม และ เสาดินคอกเสือ

11.00 น. นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีเถาะ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำน่าน

13.00 น. หลังอาหารนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน วัดภูมินทร์ 1 ใน Unseen In Thailand เป็นวัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลักษณะแบบพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าวาดอยู่ภายในวิหารทรงจัตุรมุข ให้ทุกท่านได้สักการะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในอุโบสถขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

14.00 น. จากนั้นเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน นำท่านเยี่ยมชมสิ่งของมีค่าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านโดยเฉพาะงาช้างดำ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน

15.00 น. นำท่านชม เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ศิลปะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่สุโขทัย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ

15.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง วัดที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา

16.00 น. จากนั้นนำท่านไปนมัสการปูชนียสถานที่สำคัญเก่าแก่ของเมืองน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

19.00 น. นำท่าน Check In ณ เมืองน่าน หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อ ? แพร่

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out

10.00 น. นำท่านท่องเที่ยว อ.ปัว ชม วัดภูเก็ต วัดในจังหวัดน่าน ที่ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา

10.30 น. นำท่านไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟ เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ชมวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋ เก๋ ยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร และท่านใดสนใจผ้าทอ สามารถ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว ได้ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุด ชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ

11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.ท่าวังผา ไปยัง วัดศรีมงคล วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 บริเวณจุดชมวิวของวัดมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร

13.00 น. หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวต่อชมจิตรกรรมไทลื้ออันมีชื่อเสียงและงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว วัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน นำท่านไปชม ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า ? ผ้าลายน้ำไหล ?

15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านอำลาเมืองน่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.แพร่

17.00 น. ถึง จ.แพร่ บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร

19.00 น. หลังอาหารนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ อ.เมืองแพร่ หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง แพร่ - บ้านวงศ์บุรี - ผ้าม่อฮ่อม - วนอุทยานแพะเมืองผี - วัดพระธาตุช่อแฮ - พระพุทธชินราช ? กรุงเทพฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยกาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out

08.00 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อ ชม บ้านวงศ์บุรี บ้านของเจ้าพรหม (หลวงพงษ์พิบูลย์) ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ และ เจ้าสุนันทา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี เป็นเรือนปั้นหยาสองชั้น แบบยุโรปประยุกต์ ตกแต่งลวดลายแบบเรือนขนมปังขิงก่อสร้างโดยช่างชาวจีนกวางตุ้ง มีลวดลายไม้แกะสลักสวยงาม

10.00 น. จากนั้นนำท่านชมสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ เสื้อม่อฮ่อม หัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง นับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งคุณภาพทั้งในด้านการทอ การย้อม ฝีมือการตัดเย็บ และได้รับความนิยมจากคนทั่วไป โดยมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่บริเวณบ้านทุ่งโฮ้ง เชิญท่านเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย

11.00 น. นำท่านเที่ยวชม วนอุทยานแพะเมืองผี กล่าวกันว่าถ้าใครมาแพร่แล้วไม่มาแพะเมืองผี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารของทางวนอุทยานฯ

13.00 น. หลังอาหารนำท่านเข้ากราบสัการะขอพรพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ

15.00 น. ถึง จ.พิษณุโลก นำท่านสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย ขอพรก่อนกลับ

15.30 น. สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ

22.00 น. เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **

** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ 6,499 บาท (สำหรับคณะเดินทาง 8-9 ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ 6,999 บาท (สำหรับคณะเดินทาง 7 ท่านขึ้นไป)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าที่พัก 2 คืน ที่น่าน / ที่แพร่ ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )

ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ

ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน )

ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ

ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY ?IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน

กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน

หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรา ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ? พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924

Line ID : magicontour

www.magic-ontours.com

goo.gl/0yXH5q

https://www.facebook.com/magicontours

www.twitter.com/magicontour

http://www.youtube.com/magicontour1

http://www.taiwanontours.com/

http://chaingmaitours.blogspot.com

http://magicontourchiangrai.blogspot.com/

http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/

http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/

http://magicontourlamphun.blogspot.com/

http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/

http://magicontourlumpang.blogspot.com/

http://europe-ontours.blogspot.com/ดอยวาวพระธาตุแช่แห้งทัวร์แพร่พระธาตุช้างค้ำทัวร์น่านทัวร์เสาดินนาน้อยบริษัททัวร์ผาชู้วัดภูมินทร์
สินค้าแนะนำ
บทความ