MAGIC ON TOUR ชวนคุณไปเที่ยวเมืองจันทบุรี ชิมผลไม้ ชุมชนชาวประมง ล่องแพเปียก พิเศษ 3,999 บาท

฿3,999
ชื่อผู้ประกาศ : คุณปู

เบอร์โทรศัพท์ : 0892190822

โทรศัพท์มือถือ : 0892190822

ที่อยู่ : 245 บางแคเหนือ

การติดต่ออื่นๆ : จุรีรัตน์ จันทร์เลื่อน

รายละเอียดสินค้า

MAGIC ON TOUR : M2B01 มหัศจรรย์จันทบุรี ฤดูอร่อยชิมผลไม้ ล่องแพเปียกเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน 2D1N (M2B01)

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้

ออกทุกเสาร์-อาทิตย์ / ฤดูผลไม้ ปลายเดือน พ.ค - มิ.ย ของทุกปี

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - จันทบุรี - อ่าวคุ้งวิมาน จุดชมวิวเนินพญา - อ่าวคุ้งกระเบน - เที่ยวชมสวนผลไม้ (ตามฤดูกาล ) - อ.ขลุง - ชุมชนชาวประมง ล่องแพเปียก ชม Unseen ฝูงเหยี่ยวแดง - อ.เมือง จันทบุรี

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี

11.00 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี จากนั้นนำท่านไปชมทิวทัศน์ช่วงหนึ่งของ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หรือที่เรียกกันว่า ถนนชล-จันทน์ ถนนที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดเส้นหนึ่งของไทย และภาคตะวันออก โดยได้ชื่อว่าเป็น ?Scenic Route? เนื่องจากมีทิวทัศน์ข้างทางที่งดงาม ชมวิวถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทย ณ จุดชมวิวเนินพญา อ่าวคุ้งวิมาน พร้อมเก็บภาพมุมกว้างของวิวทะเลสวย 180 องศา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหาร

13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ศูนย์ศึกษาพัฒนาป่าชายเลนโครงการในพระราชดำริ ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำท่านเดินชมบนสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ บนระยะทาง 1,600 เมตร ทอดผ่านป่าชายเลนที่มีพันธุ์ไม้หลายชนิด จะทำให้ได้รับความรู้และความประทับใจในธรรมชาติ

** หากเดินทางมาตรงช่วงเทศกาลผลไม้ ( พ.ค-มิ.ย ของทุกปี ) นำท่าน เที่ยวชมสวนผลไม้ สนุกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่านจะได้สัมผัสกับสวนผลไม้ที่มีความหลากหลาย พร้อมเลือกซื้อสินค้าสดและแปรรูปตามอัธยาศัย ( ค่าชิมบุฟเฟต์ผลไม้ ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการนี้ ท่านสามารถเลือกแพคเกจชิมผลไม้ที่ต้องการจากหน้าสวน )

16.00 น. เดินทางถึง อ.ขลุง ชุมชนชาวประมงจันทบุรี นำท่านไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ สนุกกับกิจกรรมล่องแพเปียก เล่นน้ำ พร้อมชมวิวธรรมชาติป่าชายเลน ถ้าโชคดีเราจะได้ดูฝูงนกเหยี่ยวแดง บินกลับสู่รัง กิจกรรมอันน่าค้นหาของธรรมชาติ ใครจะคิดว่ามาจันทบุรี จะได้ชมฝูงนกเหยี่ยวเป็นร้อยๆตัว ที่ทุกคนจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า " Unseen in Thailand "

18.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก อ.เมือง จันทบุรี

19.00 น. ถึง อ.เมือง จ.จันทบุรี นำท่าน Check In เข้าที่พักในบรรยากาศริมน้ำ สไตล์มัลดีฟที่รายล้อมไปด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ ความร่มรื่นของต้นไม้ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ พร้อมทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

20.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง โบสถ์คาทอลิก - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out

08.00 น. นำท่านเยี่ยมชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธิ โบสถ์คาทอลิกอายุกว่า 200 ปี ที่สวยงามเป็น 1 ใน Unseen Thailand

09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมความงามของ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ริมน้ำจันทบูร (แม่น้ำจันทบุรี) ที่นี่มีบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมกับจีน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากท่านจะได้เพลิดเพลินกับบ้านเรือนเก่าสวยงามแล้ว ยังมี วัด ศาลเจ้าจีน ตลาดพลอด รวมไปถึงร้านขายอาหาร ขนมไทย แบบดั้งเดิม ซึ่งนับวันจะหาชมได้ยาก อิสระให้ท่านเดินเล่นพร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) นำท่านไปชิม ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเมืองจันท์ หรือ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเส้นจันทร์ ก๋วยเตี๋ยวท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดจันทบุรีที่ถ้าหากเดินมาถึงแล้วต้องไปชิม

13.00 น. จากนั้นเดินทางไปยัง ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว นำท่านไปชิมขนมโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน อาทิ ขนมควยลิง ขนมติดคอ ตลาดชุมชนหนองบัว เป็นตลาดโบราณ ที่คงเอกลักษณ์ของชุมชนได้ยาวนานกว่า 100 ปี ภายในชุมชนหนองบัว มีบ้านเรือนไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปี อยู่หลายสิบหลังเรียงรายอยู่สองฟากถนน มีลวดลายฉลุประดับตกแต่งสวยงาม วิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองบัว มีความเป็นอยู่ ที่ยังคงให้เห็นเหมือนเมื่อครั้งโบราณ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป

14.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านซื้อของฝาก ช้อปปิ้งผลไม้และของทะเล ฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **

** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 3,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )

ผู้ใหญ่ท่านละ 4,299 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 7 ท่านขึ้นไป )

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 700 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

++ กรณีต้องการทานบุฟเฟต์อาหารทะเล มื้อเย็นวันที่ 1 เพิ่มท่านละ 700 บาท ++

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าที่พัก 1 คืน ที่ อ.เมือง จันทบุรี ( พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )

ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง

ค่ากิจกรรมล่องแพเปียก / ดูเหยี่ยวแดง

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ

ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )

ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ

ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY ?IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน

หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

การเตรียมตัวและสิ่งที่ควรนำติดตัว

ชุดสำหรับเล่นน้ำ และ สำหรับเปลี่ยนขึ้นรถ 2 ชุด

ผ้าขนหนู

ยาทากันแมลงและยุง

กล้องภาพถ่าย

หมวก , แว่นตากันแดด , ครีมกันแดด

และอื่นๆที่จำเป็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924

Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour

http://www.magic-ontours.com

https://goo.gl/b9bdgo

https://www.facebook.com/magicontours

www.twitter.com/magicontour

http://www.youtube.com/magicontour1

http://www.taiwan-ontours.com/

http://chaingmaitours.blogspot.com

http://magicontourchiangrai.blogspot.com/

http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/

http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/

http://magicontourlamphun.blogspot.com/

http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/

http://magicontourlumpang.blogspot.com/

http://europe-ontours.blogspot.com/ทัวร์สวนผลไม้
สินค้าแนะนำ
บทความ