MAGIC ON TOUR ชวนคุณไปทัวร์ทะเลชุมพร ดำน้ำเกาะร้านเป็ดร้านไก่ กินปูห้อยขา เกาะยอ 3 วัน 2 คืน พิเศษ 4,499 บาท

฿4499
ชื่อผู้ประกาศ : PU

เบอร์โทรศัพท์ : 024443173

โทรศัพท์มือถือ : 0892190822

การติดต่ออื่นๆ : Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour

รายละเอียดสินค้า

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์ทะเลชุมพร ดำน้ำเกาะร้านเป็ดร้านไก่ อลังการทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล 3D2N (S3A02-1)

ชมโปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะร้านเป็ดร้านไก่ เต็มๆ : https://goo.gl/bcEdTp

กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี)

09.30 น. จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ป.1 มุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

15.30 น. เดินทางถึง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ที่พัก นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ทริมทะเล หรือเทียบเท่า พักผ่อนไปกับบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวด้วยธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายขาว น้ำทะเลใส สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง อ.ปะทิว ชุมพร - ดำน้ำชมปะการัง เกาะร้านไก่ ร้านเป็ด - กินปูห้อยขา ณ เกาะยอ

07.30 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเปลี่ยนชุดที่พร้อมกับกิจกรรมทางน้ำ จากนั้นนำท่านลงเรือเร็วมุ่งหน้า สู่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

08.30 น. นำท่านชมความสวยงามใต้ทะเล ณ เกาะร้านไก่ ร้านเป็ด เกาะหินปูนขนาดเล็กไม่มีคนอาศัยอยู่ เป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังหลากหลายสีใต้ท้องทะเล ทั้งดอกไม้ทะเลที่อยู่หนาแน่นเปรียบเสมือนทุ่งดอกไม้ทะเล ปะการังดำ ปะการังสีเหลืองอ่อน ปะการังสีขาวและปะการังสีทอง ปะการังครก ปะการังถ้วยส้ม อีกทั้งยังมีปลาหลากชนิดทั้งฝูงเล็กฝูงใหญ่เช่น ปลากล้วยแถบเหลือง ปลาข้างเหลือง ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาการ์ตูน และบางครั้งยังพบฉลามวาฬ และกระเบนราหูอวดโฉมให้นักดำน้ำได้ชมอีกด้วย

09.00 น. เดินทางถึง เกาะร้านไก่ ดำน้ำชมปะการังจุดแรก เพลิดเพลินไปกับแนวปะการังที่สวยงามและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเล

10.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ เกาะร้านเป็ด ดำน้ำชมปะการังจุดที่สอง พบกับแนวปะการังและดอกไม้ทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทย

12.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ เกาะยอ นำท่านไปสนุกอร่อยกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้ กินปูห้อยขา รับประทานอาหารเที่ยงบนแพกลางน้ำ (2) ลิ้มรสเมนูอาหารทะเลสด ทั้งปู กุ้ง ท่ามกลางท้องทะเลสวย ชมวิวทะเลได้แบบ 360 องศา หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

14.00 น. เดินทางถึงที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนบนชายหาด ท่านใดจะเล่นน้ำ นอนเล่นเพลินใจ หรือสนุกกับกิจกรรมชายหาด พายเรือคายัค พร้อมเก็บภาพความความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกก็เชิญตามอัธยาศัย เชิญท่านพักผ่อน

วันที่สามของการเดินทาง โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ - วัดแก้วประเสริฐ (ท่าแอด) ? กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท

08.00 น. หลังอาหารอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำและพักผ่อนบริเวณหน้าหาด

11.00 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out

11.30 น. นำท่านเยี่ยมชม โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ มีพื้นที่อยู่ติดทะเล เชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการและเดินชมพันธุ์ไม้ต่างๆ ในบริเวณ

13.00 น. จากนั้นเดินทางไป วัดแก้วประเสริฐ (ท่าแอด) วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาริมชายทะเลซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขายอดเว้าแหว่งยื่นไปในทะเลปะทิวได้สวยงามมากดั่งภาพเขียน หลวงพ่อจง เจ้าอาวาสได้สร้างสิ่งก่อสร้างไทย-จีนที่สวยงามมากมายสำหรับให้ผู้คน ได้สักการะ สิ่งที่เป็นจุดเด่นภายใน ได้แก่ องค์เจ้าแม่กวนอิม, กรมหลวงชุมพร, พระพิฆเนศ ฯลฯ เชิญท่านสักการะพร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่าน อำลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ป.1 มุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ

21.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **

** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

? ผู้ใหญ่ท่านละ 4,499 บาท ( ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป )

? พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 บาท

++ กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ++

++ ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ++

อัตราค่าบริการนี้รวม

? ค่ารถบัสปรับอากาศ ป.1 ไป-กลับ กทม.-บางสะพานน้อย

? ค่าที่พัก 2 คืน ที่ รีสอร์ทริมทะเล อ.บางสะพานน้อย หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)

? ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ ( อาหารทะเลกินปูห้อยขา กลางทะเล 1 มื้อ )

? ค่าเรือนำเที่ยวและอุปกรณ์ดำน้ำเกาะร้านเป็ด ร้านไก่

? ค่ารถท้องถิ่น รับ-ส่ง ท่ารถ-รีสอร์ท

? ค่ารถนำเที่ยว อ.บางสะพานน้อย ตามที่ระบุในรายการ

? ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )

? ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ

? ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง ( จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ณ จุดดำน้ำ )

? ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ

? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

? ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

? กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ

? ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่งใบ PAY ?IN มาที่ magicontours@gmail.com หรือ Line : magicontour **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

? ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

? ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

? ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

? ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

? กรณีคณะจองผู้ใหญ่ จำนวนต่ำกว่า 2 ท่าน

? หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ

คุณปู

024443173 , 0892190822 , 0863237924

Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour

https://goo.gl/bcEdTp

http://www.magic-ontours.com

https://www.facebook.com/magicontours

www.twitter.com/magicontour

http://www.youtube.com/magicontour1

http://www.taiwanontours.com

http://chaingmaitours.blogspot.com

http://magicontourchiangrai.blogspot.com/

http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/

http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/

http://magicontourlamphun.blogspot.com/

http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/

http://magicontourlumpang.blogspot.com/

http://europe-ontours.blogspot.com/ชุมพรกินปูห้อยขาอ.ปะทิวดำน้ำกับฉลามวาฬทัวร์บางเบิดบริษัททัวร์ทัวร์เกาะยอทัวร์ทะเลชุมพรทัวร์ภาคใต้อ.บางสะพานน้อย
สินค้าแนะนำ
บทความ