Tag : ถังตกตะกอน | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

โพลิเมอร์แอนไอออน โพลิเมอร์ประจุลบ Polymer Anion

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน TPCC
1 ก.พ. 2562 09:44:34


Tag : polymer anion , polymer anionic , polymer an-ion , polymer an-ionic , โพลิเมอร์แอนไอออน , โพลิเมอร์แอนไอออนิก , พอลิเมอร์แอนไอออน , พอลิเมอร์แอนไอออนิก , โพลิเมอร์ประจุลบ , พอลิเมอร์ประจุลบ


Calcium Hypochlorite CaOCl2 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ผงปูนคลอรีน ผงคลอรีน 90%

ตร2. เติมน้ำผสมคลอรีนที่เทลงไปในถังให้ถึงขีดความจุข้างถังที่ระดับ 200 ลิตร3. ตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนไปที่ 10 ลิตรต่อชั่วโมง จะจ่ายหมดภายใน 20 ชั่วโมง เท่ากับการสูบน้ำดิบ4. เดินเครื่องสูบน้ำดิบให้น้ำผ่านถังตกตะกอนเข้าถังกรอง เริ่มไหลลงถังน้ำใส5. เดินเครื่องจ่ายคลอรีนผสมน้ำในถังน้ำใสได้ทันที6. อย่าลืมต้องให้คลอรีนผสมน้ำในถังน้ำใสประมาณ 30 นาที ก่อนใช้เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำขึ้นหอถังสูงการผสมผงปูนคลอรีน Calcium Hyp
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailand Chemicals
1 ก.พ. 2562 09:41:27


Tag : คลอรีนผง , คลอรีนเกล็ด , ปูนคลอรีน , ผงปูนคลอรีน , แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ , Calciumhypochlorite , Chlorine powder , ปูนคลอรีน 65% , ปูนคลอรีน 70% , ปูนคลอรีน 90%


Calcium Hypochlorite CaOCl2 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ผงปูนคลอรีน คลอรีนผง 65%

ตร2. เติมน้ำผสมคลอรีนที่เทลงไปในถังให้ถึงขีดความจุข้างถังที่ระดับ 200 ลิตร3. ตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนไปที่ 10 ลิตรต่อชั่วโมง จะจ่ายหมดภายใน 20 ชั่วโมง เท่ากับการสูบน้ำดิบ4. เดินเครื่องสูบน้ำดิบให้น้ำผ่านถังตกตะกอนเข้าถังกรอง เริ่มไหลลงถังน้ำใส5. เดินเครื่องจ่ายคลอรีนผสมน้ำในถังน้ำใสได้ทันที6. อย่าลืมต้องให้คลอรีนผสมน้ำในถังน้ำใสประมาณ 30 นาที ก่อนใช้เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำขึ้นหอถังสูงการผสมผงปูนคลอรีน Calcium Hyp
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailand Chemicals
1 ก.พ. 2562 09:41:11


Tag : คลอรีนผง , คลอรีนเกล็ด , ผงคลอรีน , ผงปูนคลอรีน , แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ , Calcciumhypochlorite , CaOCl2 , ผงคลอรีน 65% , ผงคลอรีน 70% , ผงคลอรีน 90%


Calcium Hypochlorite CaOCl2 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ผงปูนคลอรีน ผงคลอรีน 70%

ตร2. เติมน้ำผสมคลอรีนที่เทลงไปในถังให้ถึงขีดความจุข้างถังที่ระดับ 200 ลิตร3. ตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนไปที่ 10 ลิตรต่อชั่วโมง จะจ่ายหมดภายใน 20 ชั่วโมง เท่ากับการสูบน้ำดิบ4. เดินเครื่องสูบน้ำดิบให้น้ำผ่านถังตกตะกอนเข้าถังกรอง เริ่มไหลลงถังน้ำใส5. เดินเครื่องจ่ายคลอรีนผสมน้ำในถังน้ำใสได้ทันที6. อย่าลืมต้องให้คลอรีนผสมน้ำในถังน้ำใสประมาณ 30 นาที ก่อนใช้เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำขึ้นหอถังสูงการผสมผงปูนคลอรีน Calcium Hyp
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailand Chemicals
1 ก.พ. 2562 09:41:05


Tag : คลอรีนผง , คลอรีนก้อน , ผงคลอรีน , ผงปูนคลอรีน , แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ , Calciumhypochlorite , CaOCl2 , คลอรีนผง 65% , คลอรีนผง 70% , คลอรีนผง 90%


Polymer anion Polymer anionic โพลิเมอร์แอนไอออน โพลิเมอร์ประจุลบ

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailand Chemicals
1 ก.พ. 2562 09:38:39


Tag : โพลิเมอร์ประจุลบ , โพลิเมอร์แอนไอออน , โพลิเมอร์แอนไอออนิก , Polymer anion , polymer anionic , polymer an-ion , polymer an-ionic , แอนไอออนโพลิเมอร์ , แอนไอออนิกโพลิเมอร์ , โพลิเมอร์ตกตะกอน


โพลิเมอร์แอนไอออน โพลิเมอร์ประจุลบ Polymer Anion

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน บริษัทไทยโพลีเคมิคอลจำกัด THA
29 พ.ย. 2559 09:33:19


Tag : polymer anion , polymer anionic , polymer an-ion , polymer an-ionic , โพลิเมอร์แอนไอออน , โพลิเมอร์แอนไอออนิก , พอลิเมอร์แอนไออน , พอลิเมอร์แอนไอออนิก , โพลิเมอร์ประจุลบ , พอลิเมอร์ประจุลบ


โพลิเมอร์แอนไอออน โพลิเมอร์ประจุลบ Polymer Anion

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน ไทยโพลีเคมีภัณฑ์
28 พ.ย. 2559 08:11:42


Tag : polymer anion , polymer anionic , polymer an-ion , polymer an-ionic , โพลิเมอร์แอนไอออน , โพลิเมอร์แอนไอออนิก , พอลิเมอร์แอนไอออน , พอลิเมอร์แอนไอออนิก , พอลิเมอร์ประจุลบ , โพลิเมอร์ประจุลบ


PE wax พีอีแวกซ์ โพลีเอทธิลีนแวกซ์ polyethylene wax

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน ไทยโพลีเคมีภัณฑ์
28 พ.ย. 2559 08:11:41


Tag : PE wax , Polyethylene wax , pewax , โพลีเอทธิลลีนแวกซ์ , พีอีแว็ก , พีอีแวก , พีอีแว็กซ์ , พีอีแว็กส์ , พีอีแวกซ์ , พีอีแวกส์


โพลิเมอร์ ประจุลบ ช่วยตกตะกอน Polymer An-ionic

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน ไทยโพลีเคมีภัณฑ์
28 พ.ย. 2559 08:11:30


Tag : polymer an ionic , โพลิเมอร์ประจุลบ , โพลิเมอร์บำบัดน้ำ , พอลิเมอร์บำบัดน้ำ , โพลีอิเล็กโตรไลท์ , Polyelectrolyte , พอลิเมอร์ประจุลบ , polymer anion , พอลิเมอร์ตกตะกอน , โพลิเมอร์ตกตะกอน


โพลิเมอร์แอนไอออน โพลิเมอร์ประจุลบ Polymer Anion

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน ไทยโพลีมิเนอรัล
28 พ.ย. 2559 08:09:39


Tag : polymer anion , polymer anionic , polymer an-ion , polymer an-ionic , โพลิเมอร์แอนไอออน , โพลิเมอร์แอนไอออนิก , พอลิเมอร์แอนไอออน , พอลิเมอร์แอนไอออนิก , โพลิเมอร์ประจุลบ , พอลิเมอร์ประจุลบ


โพลิเมอร์แอนไอออน โพลิเมอร์ประจุลบ Polymer Anion

มสารเคมีและเป็นทางเข้าของน้ำเสีย สารเคมีและน้ำเสียจะผสมกันทันทีอย่างรวดเร็วในถังนี้ ส่วนถังกวนช้า เป็นที่สำหรับกระบวนการสร้างฟล็อก Flocculation ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคคอลลอยด์ เพื่อส่งไปตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งอยู่ตามหลังถังกวนช้า หรืออาจรวมอยู่ในถังเดียวกันกับถังกวนช้า อนุภาคคอลลอยด์ที่ไม่ถูกบำบัดโดย
ราคา ฿ 1
ร้าน Thai Poly Chemicals
28 พ.ย. 2559 08:07:19


Tag : polymer anion , polymer an-ion , polymer anionic , polymer an-ionic , โพลิเมอร์แอนไอออน , โพลิเมอร์แอนไอออนิก , พอลิเมอร์แอนไอออน , พอลิเมอร์แอนไอออนิก , พอลิเมอร์ประจุลบ , โพลิเมอร์ประจุลบ


ขาย Tube settler 086-3771698 ราคา tube settler ราคา tube settler แผ่น ช่วย ตกตะกอน แบบ tube settler tube settler คือ tube settle tube setter tub

แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler เพื่อช่วยการตกตะกอน ใช้สำหรับการตกตะกอนในระบบการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย โดยในบำบัดน้ำเสียจะเป็นตัวช่วยในการแยกตะกอนออกเป็นน้ำใสในถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในระบบผลิตน้ำประปานั้น ใช้ในการแยกตะกอนขั้นต้นก่อนนำน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการต่อไป ขบวนการนี้มีความสำคัญมากคือมีความสามารถในการดักตะกอนได้มาก ข้อมูลจำเพาะ Model BIO-100-H80 วัสดุ
ราคา ฿ 5,200
30 เม.ย. 2564 14:20:27


Tag : ราคา tube settler , แผ


ขาย Tube settler 0863771698 ราคา tube settler ราคา tube settler แผ่น ช่วย ตกตะกอน แบบ tube settler tube settler คือ tube settle tube setter

แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler เพื่อช่วยการตกตะกอน ใช้สำหรับการตกตะกอนในระบบการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย โดยในบำบัดน้ำเสียจะเป็นตัวช่วยในการแยกตะกอนออกเป็นน้ำใสในถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในระบบผลิตน้ำประปานั้น ใช้ในการแยกตะกอนขั้นต้นก่อนนำน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการต่อไป ขบวนการนี้มีความสำคัญมากคือมีความสามารถในการดักตะกอนได้มาก ข้อมูลจำเพาะ Model BIO-100-H80 วัสดุ
ราคา ฿ 5,200
28 เม.ย. 2564 16:45:43


Tag : ราคา tube settler , ราคา tube settler , แผ่น ช่วย ตกตะกอน , tube settler คือ , tube settle , tube sette , tube settler media , tube settlers suppli


Tube settler 086-3771698 tube settler คือ ราคา tube settler จำหน่าย tube settler การ ติด ตั้ง tube settler

แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler เพื่อช่วยการตกตะกอน ใช้สำหรับการตกตะกอนในระบบการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย โดยในบำบัดน้ำเสียจะเป็นตัวช่วยในการแยกตะกอนออกเป็นน้ำใสในถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในระบบผลิตน้ำประปานั้น ใช้ในการแยกตะกอนขั้นต้นก่อนนำน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการต่อไป ขบวนการนี้มีความสำคัญมากคือมีความสามารถในการดักตะกอนได้มาก ข้อมูลจำเพาะ Model BIO-100-H80 วัสดุ
ราคา ฿ 7,500
10 มี.ค. 2564 10:02:48


Tag : จำหน่าย tube settler , ขาย tube settler , tube settler คือ , ราคา tube settler , การ ติด ตั้ง tube se , tube settle


ขาย Tube settler 086-3771698 ราคา tube settler ราคา tube settler แผ่น ช่วย ตกตะกอน แบบ tube settler tube settler คือ tube settle tube setter tub

แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler เพื่อช่วยการตกตะกอน ใช้สำหรับการตกตะกอนในระบบการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย โดยในบำบัดน้ำเสียจะเป็นตัวช่วยในการแยกตะกอนออกเป็นน้ำใสในถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในระบบผลิตน้ำประปานั้น ใช้ในการแยกตะกอนขั้นต้นก่อนนำน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการต่อไป ขบวนการนี้มีความสำคัญมากคือมีความสามารถในการดักตะกอนได้มาก ข้อมูลจำเพาะ Model BIO-100-H80 วัสดุ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
25 ม.ค. 2564 10:36:34


Tag : ราคา tube settler , ราคา tube settler , แผ่น ช่วย ตกตะกอน , tube settler คือ , tube settlers suppli , installing a tube se


tube settler แผ่นช่วยตกตะกอนแบบ tube settler

แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler เพื่อช่วยการตกตะกอน ใช้สำหรับการตกตะกอนในระบบการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย โดยในบำบัดน้ำเสียจะเป็นตัวช่วยในการแยกตะกอนออกเป็นน้ำใสในถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในระบบผลิตน้ำประปานั้น ใช้ในการแยกตะกอนขั้นต้นก่อนนำน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการต่อไป ขบวนการนี้มีความสำคัญมากคือมีความสามารถในการดักตะกอนได้มาก ข้อมูลจำเพาะ Model BIO-100-H80 วัสดุ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
24 ธ.ค. 2563 09:17:03


Tag : tube settler , tube settler คือ


การปรับสภาพน้ำบาดาล น้ำผิวดิน น้ำดิบ แก้ปัญหาน้ำเป็นกรด-ด่าง

ภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการเติมสารละลายส้มหรือสารละลายปูนขาวลงไป ในน้ำ เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำดิบ น้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่าย ซึ่งในกระบวนการสูบจ่ายสารละลายเคมีควรใช้ปั๊มที่มีคุณภาพ และมีอัตรา
ราคา ฿ 8
18 ธ.ค. 2563 13:06:06


Tag : ปรับสภาพน้ำ , บำบัดน้ำ , ปั๊มโดส , ปั๊มฟีด , ปั๊มคลอรีน


ปั๊มเติมสารละลายสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค

ภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการเติมสารละลายส้มหรือสารละลายปูนขาวลงไป ในน้ำ เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำดิบ น้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่าย ซึ่งในกระบวนการสูบจ่ายสารละลายเคมีควรใช้ปั๊มที่มีคุณภาพ และมีอัตรา
ราคา ฿ 8,888
19 มิ.ย. 2563 17:52:47


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มกรด , ปั๊มด่าง , ปั๊มเติมเกลือ , ปั๊มกาว , ปั๊มสี , ปั๊มสูบส่งของเหลว , ปั๊มอาหาร , ปั๊มน้ำเชื่อม , ปั๊มเครื่องดื่ม


ปั๊มเติมสาระละลายสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค

ภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการเติมสารละลายส้มหรือสารละลายปูนขาวลงไป ในน้ำ เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำดิบ น้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่าย ซึ่งในกระบวนการสูบจ่ายสารละลายเคมีควรใช้ปั๊มที่มีคุณภาพ และมีอัตรา
ราคา ฿ 8,888
28 พ.ค. 2563 12:01:44


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มโดส , ปั๊มโรงงาน , ปั๊มอุตสาหกรรม , ปั๊มEmec , ปั๊มTapflo , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มติ๊ก , ปั๊มยุโรป


ปั๊มเคมีสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค

ภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการเติมสารละลายส้มหรือสารละลายปูนขาวลงไป ในน้ำ เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำดิบ น้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่าย ซึ่งในกระบวนการสูบจ่ายสารละลายเคมีควรใช้ปั๊มที่มีคุณภาพ และมีอัตรา
ราคา ฿ 8,888
11 มี.ค. 2563 08:43:53


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มโดส , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มจุ่ม , ปั๊มบำบัดน้ำเสีย , ปั๊มติ๊ก , ปั๊มฟู้ดเกรด , ปั๊มมิเตอริ่ง , อะไหล่ปั๊ม


ปั๊มเคมีสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค

ภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการเติมสารละลายส้มหรือสารละลายปูนขาวลงไป ในน้ำ เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำดิบ น้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่าย ซึ่งในกระบวนการสูบจ่ายสารละลายเคมีควรใช้ปั๊มที่มีคุณภาพ และมีอัตรา
ราคา ฿ 8,888
8 ม.ค. 2563 08:31:18


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มฟู้ดเกรด , ปั๊มสแตนเลส , ปั๊มอาหาร , ปั๊มโดส , ปั๊มสารละลาย , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มอุตสาหกรรม , ปั๊มบำบัดน้ำเสีย , ปั๊ม


ปั๊มเคมีสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค หาซื้อปั๊ม

ภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการเติมสารละลายส้มหรือสารละลายปูนขาวลงไป ในน้ำ เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำดิบ น้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่าย ซึ่งในกระบวนการสูบจ่ายสารละลายเคมีควรใช้ปั๊มที่มีคุณภาพ และมีอัตรา
ราคา ฿ 8,888
1 ส.ค. 2562 15:49:45


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มบำบัดน้ำ , ปั๊มนำเข้า , ปั๊มยุโรป , ปั๊มEMEC


บริษัท ดัสคอนโทรล จำกัด 02-868-6614-5 รับออกแบบระบบกำจัดฝุ่น Dust Collector Wet Scrubber ระบบการระบายอากาศ Ventilation ผลิตและจำหน่าย Blower กรง

ณฑ์ Material Handing and Silo System ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Blower พัดลมระบายอากาศ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายถุงกรองฝุ่น ผู้ออกแบบระบบกำจัดฝุ่น ผู้ผลิตและออกแบบใบกวาดฝุ่น หรือ ใบกวนฝุ่น Shot Blaster ผู้ผลิตถังตกตะกอน ผลิต จำหน่ายและนำเข้าจากต่างประเทศ กรง ถุงกรองฝุ่น ทุกชนิด ผ้ากรองฝุ่นคุณภาพต่าง ๆ ผู้ผลิตและจำหน่าย วาล์วยิงลม ผู้ผลิตและออกแบบระบบสกรู ส่งฝุ่น โรตารีระบบท่อ ลม ท่อดูดฝุ่น ท่อสแตนเลส ท่อกาวาไนท์ ท่อ
ราคา ฿ 9
13 มิ.ย. 2562 12:26:16


Tag : ออกแบบและติดตั้ง , ระบบกำจัดฝุ่น , ระบบระบายอากาศ , ระบบบำบัดอากาสเสีย , พัดลมดูดอากาศ , ท่อดูลม ดูดฝุ่น , กีง ถุงกรองฝุ่นทุกชน , นำเข้าผ้ากรองฝุ่นทุก , Dust Collecter , Wet Sceubber


ปั๊มเคมีสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภค

ภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการเติมสารละลายส้มหรือสารละลายปูนขาวลงไป ในน้ำ เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนและปรับค่าความเป็น กรด-ด่างของน้ำดิบ น้ำใสจะไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่าย ซึ่งในกระบวนการสูบจ่ายสารละลายเคมีควรใช้ปั๊มที่มีคุณภาพ และมีอัตรา
ราคา ฿ 8,888
5 เม.ย. 2562 14:36:33


Tag : ปั๊มเคมี , ปั๊มโดส , ปั๊มไดอะแฟรม , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มจุ่ม , ปั๊มบำบัดน้ำเสีย , ปั๊มติ๊ก , ปั๊มมิเตอริ่ง , ปั๊มโรงงาน , ปั๊มอุตสาหกรรม


ถังกรองน้ำ ถังกรองเหล็ก สแตนเลส ถังกรองน้ำบาดาล ถังตกตะกอน

ผลิต จำหน่ายผลิต จำหน่าย ถังกรองเหล็ก สแตนเลส ถังกรองน้ำบาดาล ถังตกตะกอน งานเดินท่อ ชุดควบคุมวาล์วถังกรอง แบบแมนนัวและอัตโนมัติ ประกอบชุด อาร์โอ กรองน้ำดื่ม ปั้มคลอรีน เครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวี ประกอบเครื่องผลิตโอโซน และเครื่องกรองน้ำ และอะไหล่ ตามบ้าน ราคาถูก สนใจ ติดต่อ บ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
4 มี.ค. 2561 06:37:10


Tag : ขายถังกรอง , ถังกรองน้ำ , ถังกรองเหล็ก , เครื่องกรองน้ำ , สารกรอง , จำหน่ายถังกรอง , ระบบกรองน้ำดื่ม , ถังเก็บน้ำ , ชุดกรองน้ำ , ถังตกตะกอน


กำจัดฝุ่น Dust Collector

งรักษาเครื่อง ผลิตและจัดจำหน่าย Blower พัดลมระบายอากาศ Damper ผลิตจำหน่ายและนำเข้าจากต่างประเทศ กรง ถุงกรองฝุ่น ทุกชนิด ผ้ากรองฝุ่นคุณภาพต่าง ๆ ผลิตและออกแบบใบกวาดฝุ่น หรือ ใบกวนฝุ่น Shot Blaster ผลิตถังตกตะกอน ผู้ผลิตและจำหน่าย วาล์วยิงลม ระบบสกรูส่งฝุ่น สกรูลำเลียง โรตารี ผลิตท่อและออกแบบระบบท่อลม ท่อดูดฝุ่น ท่อสแตนเลส ท่อกาวาไนท์ ท่อสไปรัล ท่อระบายอากาศ จำหน่ายประเก็น ทุกชนิด
ราคา ฿ 999
11 เม.ย. 2560 14:21:20


Tag : ฝุ่น , อากาศเสีย , กำจัดฝุ่น , เตาหลอม , Scrubber , ถุงกรองฝุ่น , ระบายความร้อน , กำจัดควัน , ไซโคลน , Dust Collectorขายปืน , ตู้แช่แข็ง , รองเท้าเกาหลี , รองเท้าฟุตบอล , ที่นอนโลตัส , พระผง , เคสมือถือ , ถังเก็บน้ำ , ซันคลาร่า , โลชั่นมะเฟือง , ครีมยันฮี , ทัวร์ญี่ปุ่น , โฆษณาฟรี , ตู้แช่เค้ก , ชั้นวางพาเลท , โหย่งเหิง , ซื้อของออนไลน์ , ผงบุกกวางแดง , รองเท้าfitflop , สบู่มาดามเฮง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์