Tag : น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ชุดน้ำพุ 3 ชั้น น้ำพุต้นสน 15 หัว บ้าน ปัทมาวรรณ หนองคาย

บ่อน้ำพุวงกลม 3.60 ม. ภายใน ลึก 0.65 ม.เป็นบ่อชั้นเดียว ใส่หัวน้ำพุทรงต้นสนทั้งหมด 15 หัว โดยแบ่งเป็น3ชุด หัวน้ำพุตรงกลาง 2” จำนวน 1หัว หัวน้ำพุ 1”1 2 จำนวน 6หัว อยู่วงRing ที่ 2 หัวน้ำพุ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
13 ส.ค. 2560 09:37:24


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , ปั๊มน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน.


น้ำพุทุ่นลอย ราคาประหยัด TB 501

น้ำพุทุ่นลอย นิยมนำมาติดตั้งในบ่อน้ำธรรมชาติ เนื่องจากมีระดับน้ำไม่แน่นอน ทุ่นลอยจะลอยตามระดับน้ำคงสภาพความสวยงามของน้ำพุได้ตลอดเวลา นอกจากจะดูสวยงามแล้ว ยังช่วยเติมออกซิเจนลงในน้ำ ช่วยระบบนิเวศน์ ทำใ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , ปั๊มน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , โคมไฟน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา


น้ำพุฮวงจุ้ยด้านหน้าบ้าน คุณเจี๊ยบ

เป็นบ่อน้ำพุขนาด 5x3 มีน้ำไหลเป็น 3 ระดับ บ่อบนสุดมีเจ็ต 3 หัว บ่อถัดลงมาเป็นบ่อใส่หัวน้ำพุ 5 หัว แล้วไหลลงมาบ่อสุดท้ายปั๊มก็ดูดไปกรอง และส่งมาเป็นน้ำพุ ประกอบด้วย 1.ปั๊มหอยโข่งมิตซู 1 ตัว 2.เครื่องกร
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , ปั๊มน้ำพุ , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุประติมากรรม


น้ำพุประติมากรรม พระแม่มารีอาปฎิสนธินิรมล

รูปประติมากรรมต่างๆ ยังคงนิยมประดับตกแต่งกันอยู่ เพื่อรำลึกถึง หรือเพื่อไว้เคารพกราบไหว้ หรือเพื่อเป็นศิริมงคลแก่สถานที่นั้นๆ หรือเพื่อความสวยงามทางด้านศิลป ต่างๆ แต่เดี๋ยวนี้ เพื่อเติมจุดเด่น ดึงดูดส
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , ปั๊มน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , โคมไฟน้ำพุ , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา


น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ บ้านคุณ อรุณี

บ่อปลาคาร์ฟ นอกจากจะมีเจ็ท เพื่อเติมออกซิเจน และหมุนเวียนน้ำได้ดีแล้ว ก็ยังสามารถเติมน้ำพุเข้าไปได้ เพื่อเพิ่มความสวยงามได้ด้วย และเสียงน้ำพุทำให้รู้สึก ว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เหมือนยกน้ำตกมาไ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , ปั๊มน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุฮวงจุ้ย , โคมไฟใต้น้ำ , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุประติมากรรม


บ่อน้ำพุวงเวียน ที่ AMC

บ่อน้ำพุวงกลมเหมาะสำหรับ ทำเป็นวงเวียนเพื่อเสริมเรื่องการจารจร สร้างความเป็นระเบียบ และช่วยเสริมในเรื่องของความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ สถานที่ราชการ หรือบริษัทเอกชนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับส
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , ปั๊มน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุฮวงจุ้ย , โคมไฟใต้น้ำ , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา


น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ที่บ้านพักคนชรา

บ้านพักคนชรา น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ขนาด 4.00x6.00 ม. ความลึก1.00 ม. โดยมีสะพานพาดผ่าน กลางบ่อ เพื่อให้คนชรามายืนชมปลา มีราวกันตก สำหรับไว้ยืนเกาะให้อาหารปลา และมีบ่อกรองขนาด 2.00x3.00 ม. ประกอบใส้กรองประการัง และใยสั
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , ปั๊มน้ำพุ , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุแต่งสวน


น้ำพุ ฮวงจุ้ย พานน้ำพุ หน้าบ้านคุณวิเทพ

บ่อน้ำพุวงกลม ทรงพานน้ำพุ 3 ชั้น บ้านคุณวิเทพ อยู่ในหมู่บ้าน รอยัลวิลล่า เส้นพุทธมณฑลสาย 2 เป็นบ้านเดิมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ถมสูงขึ้นอีกประมาณ 1.00 ม. และเพิ่มบ่อน้ำพุฮวงจุ้ยกลางพื้นที่ ซึ่งอยู่ตร
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุประติมากรรม , ปั๊มน้ำพุ


น้ำพุฮวงจุ้ย หน้าโรงแรม 9-41 พระราม9

น้ำพุ ฮวงจุ้ย ด้านหน้าโรงแรม 9-41 ริม ถ.พระราม 9 บ่อน้ำพุ วงกลม ? 2.90 ม. ซ้อนอยู่ในบ่อสี่เหลี่ยม6.00x7.00 ม. ในบ่อวงกลมใส่หัวน้ำพุทรง ต้นสน ขนาด 2? พุ่งสูง 2.50 ม. แล้วไหลล้นลงมาที่บ่อล่าง ซึ่งมีหัวน
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุฮวงจุ้ย , ปั๊มน้ำพุ


น้ำพุ ประติมากรรม พานน้ำพุทองเหลือง

น้ำพุประติมากรรม พานน้ำพุทองเหลือง บ่อน้ำพุ วงกลมขนาด 6.00 ม. แท่นตรงกลาง ขนาด1.20 ม. วางประติมากรรมพานน้ำพุทองเหลืองสูง 2.40 ม.กว้าง 1.60 ม. ด้านล่างพานเป็นรูปเป็นประติมากรรม ผู้หญิง 4 คนถือ คนโทน้ำ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุประติมากรรม , ปั๊มน้ำพุ


น้ำพุแต่งสวน Crystal Jade Hotel ระยอง

เป็นบ่อวงกลม ขนาด 3.00 ม. ลึก0.60ม. ตั้งอยู่ด้านหน้า โรงแรม จะสังเกตได้ว่าการตกแต่ง จะเน้นต้นไม้สีเขียว จำพวกพืชน้ำ เน้นความชุ้มชื้น ภายในบ่อประกอบด้วย น้ำพุฟองเบียร์ 7 หัว หัวกลาง ขนาด1?1 2 ยิงสูง 1.
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , โคมไฟน้ำพุ


น้ำพุฮวงจุ้ย พานน้ำพุ 4 ชั้น บ้านคุณสุรศักดิ์

น้ำพุฮวงจุ้ย หน้าบ้าน คุณ สุรศักดิ์ เจ้าของ Polo Maker ที่ กาญจนบุรี เป็นบ่อน้ำพุวงกลม ขนาด 3.50ม. สำหรับวางพานน้ำพุ 4 ชั้น ขนาด 1.90 1.30 0.60 0.30ม. มีชุดน้ำพุวง Ring ขนาด 2.90 ม. ใส่หัวน้ำพุ Komet
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ


น้ำพุฮวงจุ้ย หน้าบ้านคุณ ลีลา ที่สุขุมวิท71

น้ำพุ ฮวงจุ้ย หน้าบ้านคุณลีลา ที่สุขุมวิท 71 บ่อน้ำพุสี่เหลี่ยม ขนาด 5.00x6.00x0.48 ม. ภายปูกระเบื้องลายโบราณ แสดงถึงความสนใจในรายละเอียด ในการตกแต่งบ้าน ประกอบด้วยน้ำพุ ทรงต้นสน จำนวน 3 หัว ขนาด 2? จ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , ออกแบบน้ำพุ


น้ำพุ ฮวงจุ้ย หน้าโครงการ Nine Market ที่ลพบุรี

เป็นโครงการไนท์บาร์ซ่า แห่งแรกของลพบุรี จัดสร้างได้อย่างสวยงามและลงตัว หน้าโครงการมี บ่อน้ำพุสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 13.50x1.70x0.65 กลางบ่อมีป้ายโครงการ ประดับ น้ำพุ และไฟ ตัวหนังสือทำด้วยสแตนเลส เมื่
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , ปั๊มน้ำพุ


บ่อน้ำพุรูปดวงตา หน้าอาคาร Belle Avenue อยู่ด้านหลัง เซ็นทรัลพระราม 9

รูปทรงบ่อวงรี เหมือนดวงตาคน ขนาด ยาว15.00 กว้าง6.00 ลึก0.90ม. ส่วนตรงกลางบ่อมีดวงตาดำ รูปทรงคล้ายพานน้ำพุ 5.00 ม. สูงจากพื้นบ่อ 1.50ม. หรือจากพื้นถนน 0.90 รอบพานมีวง Ring สแตนเลส ขนาด 5.70 ม. ใส่หัวน้
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ปั๊มน้ำพุ


บ่อน้ำพุเกาะกลางถนน ที่ CC&C Garment ที่ แม่สอด

รูปทรงบ่อ สี่เหลี่ยม 2 ชั้น ชั้นนอก ขนาด 3.00x6.00 ส่วนชั้นใน ขนาด 1.50x4.00 ม. ใช้หัวน้ำพุทรงต้นสน Cascade70T ขนาด 1?1 2 จำนวน 5 หัว Submersible Pump 2 ตัว ความสูงของน้ำพุ เป็นทรง ปิรามิด และโคมไฟ Fo
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , ปั๊มน้ำพุ


บ่อน้ำพุ หน้าโรงแรม The River ที่ จ.นครพนม

บ่อทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 8.00x3.00 ม.เป็นบ่อ 2 ชั้น ชั้นในขนาด 1.50x6.00 ม. ใส่หัวน้ำพุ ทรงต้นสน Cascade90T 2? 70T 1?1 2 หัว 2? 1 หัวและหัว 1?1 2 6 หัว รวม 7 หัว ใช้ Submersible Pump จำนวน 3 ตัว ตั้งความ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , ปั๊มน้ำพุ


น้ำพุ ฮวงจุ้ย หน้าโครงการ KIRITARA Spa & Massage ถ.สุขาภิบาล 5 ใกล้ตลาดออเงิน

บ่อทรงสี่เหลี่ยมบ่อ 2 ชั้น ขนาด 8.00x3.00x1.00ม. ชั้นในขนาด 6.50x1.80x1.50ม. ประกอบด้วย หัวน้ำพุ ทรงต้นสนขนาด 1นิ้ว1 2 จำนวน 7 หัว ใช้ปั๊ม Submersible Pumps จำนวน 2 ตัว จะได้ความสูงของน้ำพุ ประมาณ 0.7
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุแต่งสวน , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , ปั๊มน้ำพุ


บ่อน้ำพุ หน้าโครงการ The Wellington ที่สมุทรปราการ

น้ำพุ ฮวงจุ้ย ประดับหน้าโครงการ The Wellington ขนาดบ่อวงกลม Ø 3.80 ม. ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน สูง ถึง 3.80 ม. สามารถมองเห็นได้แต่ไกล การเคลื่อนไหวของน้ำ เป็นที่สะดุดตา เพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


ชุดน้ำพุขาตั้ง ทรงต้นสน ยิงสูง 5.00 ม.ที่ราบ 11

ชุดน้ำพุขาตั้ง ทรงต้นสน ยิงสูง 5.00 ม.ที่ราบ 11 น้ำพุชุดนี้ ติดตั้งในบ่อธรรมชาติ เหมือนกับ ชุดน้ำพุทุ่นลอย ที่สามารถควบคุมระดับน้ำได้ และมีความลึกของน้ำไม่เกิน 2-3 ม. เป็นชุดน้ำพุ ที่ใช้ ปั๊มและหัวน้ำ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


บ่อน้ำพุฮวงจุ้ย ด้านหน้า บริษัท เจียเฟิง จำกัด บ้านบึง ชลบุรี

บ่อน้ำพุฮวงจุ้ย ด้านหน้า บริษัท เจียเฟิง จำกัด บ้านบึง ชลบุรี บ่อน้ำพุวงกลม ขนาด 3.00 ม.ประกอบด้วยหัวน้ำพุ Cascade ทรงต้นสน จำนวน 8 หัว ขนาด 1” จำนวน 7 หัว ยิงสูง 0.60 ม. ขนาด 1”1 2 จำนวน
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


น้ำพุฮวงจุ้ยที่ บ.บางกอกแร้นช์ จำกัด มหาชน

น้ำพุฮวงจุ้ยที่ บ.บางกอกแร้นช์ จำกัด มหาชน บ่อน้ำพุหน้าป้ายชื่อบริษัท ขนาด 1.00x5.50 ม. ใช้หัวน้ำพุ Cascade ทรงต้นสน 1” จำนวน 9 หัว ใช้ Submersible Pump จำนวน 3 ตัว และควบคุมด้วย ตู้คอนโทรล Auto
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


บ่อน้ำพุฮวงจุ้ย ด้านหน้าโรงสีข้าว หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร ที่ลาดยาว จ.นครสวรรค์

บ่อน้ำพุฮวงจุ้ย ด้านหน้าโรงสีข้าว หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร ที่ลาดยาว จ.นครสวรรค์ บ่อน้ำพุวงกลม ขนาด 3.50 ม. ประกอบด้วยหัวน้ำพุ Cascade ทรงต้นสน จำนวน 5 หัว ขนาด 1”1 2 จำนวน 1 หัว ขนาด 1”
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


ชุดน้ำพุทุ่นลอย ดอกชบากลีบใหญ่ ที่ สวนหมื่นราม บ้านนายกสมชาย

ชุดน้ำพุทุ่นลอย ดอกชบากลีบใหญ่ ที่ สวนหมื่นราม บ้านนายกสมชาย เป็นบ่อดินขุด ภายในบริเวณบ้าน ขนาดบ่อ 20x30 ม.น้ำลึก 5.00 ม. มีบ่อตั้งระดับน้ำ ช่วยรักษาระดับน้ำภายในบ่อตลอดเวลา อยู่บริเวณหน้าบ้าน สังเกตุ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


น้ำพุฮวงจุ้ย หน้าบ้านคุณ โจเซฟ ม.ลัดดาวัลย์

น้ำพุฮวงจุ้ย หน้าบ้านคุณ โจเซฟ ม.ลัดดาวัลย์ บ่อสีเหลี่ยมจัตุรัส ตัดมุม ขนาด 3.30x3.30 ม. ใส่วงRing แตนเลส Ø 2.50 ม. ประกอบด้วยหัวน้ำพุKomet 32 หัว ใช้ปั๊ม Submersible Pump 2 ตัว ยิงน้ำพุสูง 1.2
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


น้ำพุฮวงจุ้ย หน้าบ้านคุณ นงเยาว์ เพชรเกษม 88 บางแค

น้ำพุฮวงจุ้ย หน้าบ้านคุณ นงเยาว์ เพชรเกษม 88 บางแค บ่อวงกลม 3.00 ม. วง Ring Ø 2.50 ม. ใส่หัวน้ำพุ Komet 39 หัว ใช้ปั๊ม Submersible Pump 3 ตัว ยิงน้ำพุสูง 1.50 ม. เอียงเข้าศุนย์กลาง ตรงกลาง มีหม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


น้ำพุประติมากรรม ผู้หญิง 4 คน ที่บ้านคุณ อร สมุทรสาคร

น้ำพุประติมากรรม ผู้หญิง 4 คน ที่บ้านคุณ อร สมุทรสาคร บ่อน้ำพุวงกลมขนาด 2.50 ม. ที่ขอบบ่อ มีรูปประติมากรรม ผู้หญิง 4 คน หันหน้าเข้าหากัน ถือ คนโท ถือคทา และมีน้ำพ่นออกมา ภายในบ่อใส่หัวน้ำพุทรงฟองเบีย
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


บ่อน้ำพุ วงกลม 2 ชั้น ที่เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

บ่อน้ำพุ วงกลม 2 ชั้น ที่เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ บ่อวงกลม 2 ชั้น บ่อชั้นนอกขนาด 5.00 ม. และบ่อชั้นในขนาด 3.00 ม. ระบบการทำงานเป็นทั้งน้ำพุและน้ำร้น น้ำพุมีทั้งหมด 9 หัว เป็นหัวน้ำพุทรงต้น
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


บ่อน้ำพุ สี่เหลี่ยม หน้าโครงการ คาซ่าซิตี้ สุขุมวิท

บ่อน้ำพุ สี่เหลี่ยม หน้าโครงการ คาซ่าซิตี้ สุขุมวิท บ่อน้ำพุ สี่เหลี่ยมขนาด 1.75x10.00x0.30 ม. ใส่หัวน้ำพุฟองเบียร์ 1” จำนวน 7 หัวใช้ปั๊มหอยโข่ง 1 HP 1 ตัว จะได้ความสูงของน้ำ 0.20-0.30 ม. ควบคุม
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุ


บ่อน้ำพุฮวงจุ้ย พาน 4 ชั้น ด้านหน้า บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี่ จำกัด

บ่อน้ำพุวงกลม 3.00 ม.ทำเป็น 2 ชั้น ชั้นบนติดตั้งพานน้ำพุ 4 ชั้น ความสูงรวม 4.24 ม. และลึกลงไปในดินอีก 0.76 ม. ขนาดของพาน เริ่มต้นที่ 1.30 1.00 0.60 0.40 ส่วนบ่อล่างติดตั้ง วงริง ขนาด 2.70 ม.ใส่หัวน้ำ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน วังปลาสวย
6 ส.ค. 2560 10:08:49


Tag : น้ำพุ , หัวน้ำพุ , จำหน่ายน้ำพุ , น้ำพุฮวงจุ้ย , น้ำพุทุ่นลอย , น้ำพุประติมากรรม , น้ำพุในบ่อเลี้ยงปลา , น้ำพุแต่งสวน , ออกแบบน้ำพุ , โคมไฟน้ำพุครีมหมอยันฮี , ลวดเชื่อมไฟฟ้า , ขายรถป๊อป , ที่นอนปิคนิค , โต๊ะไม้ , เปิดท้ายขายของ , ไม้อัด , รองเท้าผ้าใบ , ขายปืน , เสาเข็ม , สบู่มาดามเฮง , กันขโมยรถยนต์ , reduce 15 mg , ซันคลาร่า , พาเลทเหล็ก , ที่นอนยางพารา , รองเท้าผู้หญิง , พัดลมหอยโข่ง , เว็บขายของ , ครีมคูเวต , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์