Tag : มิเตอร์วัดความชื้น | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

เครื่องวัด EC ความเข้มข้นปุ๋ยเอบี TDS อุณหภูมิ แบบ 3in1 ในตัวเดียว สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ฟรี น้ำยาสอบเทียบ 1.41mS 5.00mS ราคารวม 400 บาท

ion range is -40% of factory default parameter - ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน- อายุแบตเตอรี่ >80 ชั่วโมงเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง- ขนาด 165 x 35 x 32 มม.สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP DO คลอรีนในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็บไซด์ร้านไม้แ
ราคา ฿ 2,000
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขาย EC Meter , ขายเครื่องวัด EC , วัดปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ , วัดปุ๋ยผักไร้ดิน , วัดความเข้มข้นปุ๋ย , ขายเครื่องวัด EC , ขายมิเตอร์วัด EC , น้ำยาไฮโดรโพรนิกส์ , อุปกรณ์ไฮโดรโพนิคส์


เครื่องวัดดิน ระบบดิจิตอล 4in1 - วัดค่ากรดด่าง วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ และความเข้มแสง รุ่น DSM-904

200 มม. - ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 5 นาที- แบตเตอรี่ ขนาด 9Vอุปกรณ์ทั้งหมด - มิเตอร์ 4 in 1 DSM-904- แบตเตอรี่ ขนาด 9V- ปลอกป้องกันหัว sensor- คู่มือการใช้งานสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 800
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดดิน , ขายมิเตอร์วัดดิน , เครื่องวัดกรดด่างดิน , มิเตอร์วัดกรดด่างดิน , วัดอุณหภูมิในดิน , วัดความชื้นในดิน , เครื่องวัดปุ๋ย , เครื่องวัดพีเฮชในดิน , เครื่องวัดพีเอชในดิน


เครื่องวัดดิน 4in1 วัดปุ๋ยโดยรวมในดิน NPK โดยรวม ความชื้น ค่า pH และค่าแสง

กษา ใช้ได้ในทุกที่ทันทีที่ต้องการ- สามารถใช้ได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง- ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ใช้ง่าย และสะดวก เพียงปรับปุ่มที่อยู่ด้านหน้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-058
ราคา ฿ 1,190
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดดิน , เครื่องวัดคุณภาพดิน , เครื่องวัดกรดด่างดิน , มิเตอร์วัดกรดด่างดิน , เครื่องวัด NPK ดิน , มิเตอร์วัด NPK ดิน , เครื่องวัดธาตุอาหาร , มิเตอร์วัดธาตุอาหาร , เครื่องวัดพีเอชดิน


เครื่องวัดค่า pH ดิน และความชื้นในดิน รุ่นขาวัดยาวพิเศษถึง 29.5 ซม. รุ่น ZD-06

0 นาทีก่อนการอ่าน และบันทึกค่ากดปุ่มสีขาวบนมิเตอร์ค้างไว้สำหรับการอ่านค่าความชื้นในดิน หลังการใช้ให้ทำความสะอาดเศษดินออกให้สะอาด และซับให้แห้งก่อนเก็บมิเตอร์สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Chlorine Hardnessในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็บไซด์ร้านไม้แด
ราคา ฿ 2,290
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดดิน , มิเตอร์วัดดิน , เครื่องวัดกรดด่างดิน , มิเตอร์วัดกรดด่างดิน , เครื่องวัดพีเอชดิน , เครื่องวัดพีเฮชดิน , วัดความชื้นดิน , มิเตอร์วัดพีเฮชดิน , มิเตอร์วัดพีเอชดิน


เครื่องวัดดิน ใช้วัดค่า pH และความชื้นในดิน รุ่น ZD-05

ๆFeatures - ช่วงค่าการวัด pH 3 - 8- ช่วงค่าการวัดความชื้น 1 - 8- Metal electrode ป้องกันน้ำได้- ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่- ขนาด 160 มม. x 50 มม.- น้ำหนัก 145 กรัมสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง pH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH คลอรีนในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็บไซด์ร้านไม้แดด http
ราคา ฿ 1,650
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดดิน , มิเตอร์วัดดิน , เครื่องวัดกรดด่างดิน , เครื่องวัดphดิน , เครื่องวัดพีเฮชในดิน , วัดความชื้นในดิน , เครื่องวัดพีเอชในดิน


เครื่องวัดค่าความเข้มแสง สำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกพืชทั่วไปที่ต้อง ควบคุมความเข้มแสง Lux Meter

เตอร์กับตัวรับแสง ;- แบตเตอรี่ 9V 6F22 x1- น้ำหนัก 200 กรัมอุปกรณ์เสริม - คู่มือการใช้ ภาษาอังกฤษ - แบตเตอรี่ 9V x 1 6F22- กล่องใส่อุปกรณ์- ฝาครอบตัววัดค่าแสงสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,390
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดแสง , เครื่องวัดเข้มแสง , มิเตอร์วัดเข้มแสง , วัดความเข้มแสง , ขาย Light Lux Meter , ขายมิเตอร์วัดแสง , ขายเครื่องวัดลักซ์ , ลักซ์มิเตอร์


เครื่องวัดค่ากรดด่าง pH และอุณหภูมิ เปลี่ยนหัวอ่านได้ ฟรี buffer 2 ขวด สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน

ัม อุปกรณ์ทั้งหมด - แบตเตอรี่ AG13 1.5V button cell - ฟรี PH 4.00 & PH 6.86 Calibration buffer Solution - กล่องเก็บอุปกรณ์พลาสติกสีขาว - คู่มือการใช้งาน สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorine ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Point มิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,890
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายมิเตอร์วัดกรดด่าง , ขายเครื่องวัดกรดด่าง , ขายพีเอชมิเตอร์ , ขายพีเฮชมิเตอร์ , ขายเครื่องวัดพีเอช , ขายเครื่องวัดพีเฮช , อุปกรณ์ไฮโดรโพนิกส์ , อุปกรณ์ไฮโดรโพนิคส์ , ไฮโดรโปรนิคส์


มิเตอร์วัด EC ความเข้มข้นปุ๋ยเอบี ยี่ห้อ Hanna สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ผักไร้ดิน 0-19.99 mS ฟรี น้ำยาคาริเบรท

0 - 50 °C- หัวอ่าน HI 73304- อุณหภูมิขณะใช้งาน 0-50 °C ความชื้นสูงสุด 95%- แบตเตอรี่ 4×1.5V- ขนาด 175 × 41 × 23 มม- น้ำหนัก 95 กรัม.สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 3,250
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขาย เครื่องวัดอีซี , เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า , ขาย เครื่องวัดปุ๋ยab , เครื่องวัดผักไร้ดิน , วัดความเข้มข้นปุ๋ยab , ขายเครื่องวัดอีซี EC , ขายมิเตอร์วัดอีซี EC , เครื่องวัดปุ๋ยเอบี , อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์


เครื่องวัดปุ๋ย AB และอุณหภูมิ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน HM AP-2 ฟรี น้ำยาคาริเบรท 1.413mS ขนาด 30 ml. ราคา 250 บาท

ิตอลไม่ต้องใช้ไขควง- ตัวเครื่อง ป้องกันน้ำเข้าได้- แบตเตอรี่ 1 x 3V button cell model CR2032 - ขนาด 15 x 2.8 x 1.3 ซม. 5.9 x 1.1 x .5 นิ้ว- น้ำหนัก 42.5 กรัม สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,650
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดปุ๋ยAB , ขายเครื่องวัดอีซี EC , เครื่องวัดปุ๋ยเอบี , เครื่องวัดผักไร้ดิน , วัดความเข้มข้นปุ๋ยab , เครื่องวัดน้ำยา ab , เครื่องวัดน้ำยาเอบี , อุปกรณ์ไฮโดรโพนิกส์ , อุปกรณ์ไฮโดรโพนิคส์


เครื่องวัดความหวานผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำเชื่อม น้ำผึ้ง เครื่องวัดความเค็ม 0-28% เครื่องวัดแอลกอฮอล์ 0-80%

Scale Range Be 20C 38% - 43% Divisions 0.50% ความถูกต้อง -0.50%- ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ATC ช่วง 1030 องศาC- ยาว 140 มม.- น้ำหนัก 230 กรัม- ทนทานต่อการใช้งานสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,490
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดความหวาน , มิเตอร์วัดความหวาน , เครื่องวัดแอลกอฮอล์ , มิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ , เครื่องวัดน้ำผึ้ง , มิเตอร์วัดน้ำผึ้ง , รีแฟลกโตมิเตอร์%brix , ขายเครื่องวัดน้ำตาล , ขายเครื่องวัดบริกซ์


เครื่องวัดค่ากรดด่าง pH และอุณหภูมิ เปลี่ยนหัวอ่านได้ ฟรี buffer Powder 3 จุด

ัก 98 กรัม อุปกรณ์ทั้งหมด แบตเตอรี่ AG13 1.5V button cell ฟรี PH4.003 & PH6.863 Calibration buffer Solution กล่องเก็บอุปกรณ์พลาสติกสีขาว คู่มือการใช้งาน สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorine ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Point มิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,890
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดกรดด่าง , ขายมิเตอร์วัดกรดด่าง , ขายเครื่องวัดพีเอช , ขายมิเตอร์วัดพีเอช , ขายเครื่องวัดพีเฮช , ขายมิเตอร์วัดพีเฮช , ขายเครื่องวัด pH , ขายมิเตอร์วัด pH , ขาย pH มิเตอร์


เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ เปลี่ยนหัววัดได้ Auto Calibrate รุ่น AZ-89 ฟรี Calibrate Powder 4 7 10 น้ำยารักษาหัว 10 ml

ือ x 1 ฟรี - คู่มือการใช้งาน - กล่องบรรจุอุปกรณ์ OPTIONAL สามารถซื้อหัวอ่านสำรองได้ในราคาเพียง 590.- สินค้าทุกชิ้นผลิตภายใต้มาตรฐานEN ISO9001-2000 Standards สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Chlorine Hardness ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็บไซ
ราคา ฿ 2,490
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดกรดด่าง , ขายมิเตอร์วัดกรดด่าง , ขายเครื่องวัดพีเอช , ขายมิเตอร์วัดพีเอช , ขายเครื่องวัดพีเฮช , ขายเครื่องวัด pH , ขายเครื่องวัด pH , ขายมิเตอร์วัด pH , ขาย pH มิเตอร์


มิเตอร์วัดกรดด่าง และอุณหภูมิ กันน้ำได้ คาริเบรทโดยการกดปุ่ม รุ่น AZ-81 ฟรี buffer Powder 4 7 10 ฟรี Buffer 4 7 10 น้ำยารักษาหัว 15 ml

V LR44 Battery x 4- ฟรี Buffer Powder Solutions pH4 pH7 & pH10- คู่มือการใช้งานสินค้าทุกชิ้นดูแลการผลิตอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐาน EN ISO9001-2000 Standardsสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,690
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดกรดด่าง , ขายมิเตอร์วัดกรดด่าง , ขายเครื่องวัดพีเอช , ขายมิเตอร์วัดพีเอช , ขายเครื่องวัดพีเฮช , ขายมิเตอร์วัดพีเฮช , ขายเครื่องวัดpH , ขายมิเตอร์วัดpH , ขายpHมิเตอร์


เครื่องวัดคุณภาพน้ำ หรือสิ่งเจือปนในน้ำ ความเค็มน้ำ น้ำกร่อย TDS Meter HM EZ ช่วงค่า 0-9990 ppm สำหรับวัดคุณภาพน้ำดื่ม น้ำกรอง ตรวจคุณภาพน้ำบำบัดจากโรงงาน ฯลฯ

1000-9990 ppm - ความถูกต้อง - 3% - แบตเตอรี่ 1.5V x 2 ก้อน - หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย - ขนาด 15.5 x 3.1 x 2.3 ซม. 6.1 x 1.25 x 1 นิ้ว - น้ำหนัก 76.5 กรัมสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP ความเค็ม ความกระด้าง คลอรีน ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ อื่น ๆ เช่น - มิเตอร์วัดระยะทาง มิเตอร์วัดค่าแส
ราคา ฿ 1,490
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายทีดีเอสมิเตอร์ , ขายเครื่องวัดทีดีเอส , ขาย TDS Meter , ขาย TDS มิเตอร์ , เครื่องวัดพีพีเอ็ม , มิเตอร์วัดพีพีเอ็ม , เครื่องวัดคุณภาพน้ำ , วัดคุณภาพน้ำดื่ม , เครื่องวัดสารแขวนลอย


เครื่องวัดความเข้มแสง Light Lux Meter รุ่น LX-1020B ช่วงค่าการวัด 0 - 100 000 Lux

เตอร์กับตัวรับแสง ;- แบตเตอรี่ 9V 6F22 x1- น้ำหนัก 200 กรัมอุปกรณ์เสริม - คู่มือการใช้ ภาษาอังกฤษ - แบตเตอรี่ 9V x 1 6F22- กล่องใส่อุปกรณ์- ฝาครอบตัววัดค่าแสงสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,390
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : วัดความเข้มแสง , เครื่องวัดเข้มแสง , ขายเครื่องวัด Lux , ขายมิเตอร์วัด Lux , ขายเครื่องวัดแสง , ขายมิเตอร์วัดแสง , ขายเครื่องวัดลักซ์ , ขายมิเตอร์วัดลักซ์ , ขาย Lux Light Meter


เครื่องวัดความชื้นไม้ สมุนไพร กระดาษ กระดาษแข็ง ผนัง พื้นคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง รุ่น EM4805

่าน้อยกว่า 1.4% ; -0.1% อ่านค่ามากกว่า 1.4% ; -0.2% - แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ- แบตเตอรี่ 9V 6F22 x 1- ขนาด 122 x 51 x 45 มม.- น้ำหนัก 115 กรัม รวมแบตเตอรี่ สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH Salinity Hardness Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศร้านไม้แดด โทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็
ราคา ฿ 1,390
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดชื้นไม้ , ขายมิเตอร์วัดชื้นไม้ , วัดความชื้นเนื้อไม้ , วัดความชื้นกระดาษ , วัดความชื้นไม้ไผ่ , wood moisture meter , เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดความชื้นผนัง , เครื่องวัดความชื้นพื้น


เครื่องวัดความชื้นไม้ ท่อนไม้ แผ่นไม้ ผนังก่ออิฐ ผนังปูน แบบไม่ทำลายพื้นผิว รุ่น KC-318

ความเที่ยงตรง - 4%- ความลึกสูงสุดที่วัดได้ 3 4 นิ้ว 20 มม. - แบตเตอรี่ 9V x 1- ปิดอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน 2 นาที- ขนาด 170 x 75 x 30 มม.- น้ำหนัก 150 กรัมสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 2,490
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดความชื้น , วัดความชื้นเนื้อไม้ , วัดความชื้นกระดาษ , วัดความชื้นผ้า , วัดความชื้นผนังอิฐ , ขาย วัดความชื้นไม้ , วัดความชื้นไม้แผ่น , วัดความชื้นไม้แปรรูป , วัดความชื้นผนังปูน


ขาย เครื่องบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิในอากาศ Datalogger เหมาะสำหรับโรงเรือน โรงเพาะชำ Green House ฯลฯ

5V Power Adaptor x 1- 256MB SD Memory Card x 1- แบตเตอรี่ 1.5V AA x 3- คู่มือการใช้งานสินค้าทุกชิ้นผลิต และควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน EN ISO9001-2000 Standardsสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 4,950
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดอุณหภูมิ , มิเตอร์วัดความชื้น , มิเตอร์วัดอุณหภูมิ , บันทึกความชื้นอากาศ , บันทึกอุณหภูมิอากาศ , เครื่องวัด RH% , เครื่องบันทึก RH% , จำหน่าย Datalogger


เครื่องวัด และบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ RH% และอุณหภูมิในอากาศ Datalogger เหมาะสำหรับโรงเรือน โรงเพาะชำ โกดัง ห้องเก็บของ สำนักงาน ฯลฯ

er Adaptor x 1 - 256MB SD Memory Card x 1 - แบตเตอรี่ 1.5V AA x 3 - คู่มือการใช้งาน สินค้าทุกชิ้นผลิต และควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน EN ISO9001-2000 Standards สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorine ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Point มิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 4,950
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดอุณหภูมิ , มิเตอร์วัดความชื้น , มิเตอร์วัดอุณหภูมิ , จำหน่าย Datalogger , ขาย Datalogger , เครื่องวัด RH% , เครื่องบันทึก RH% , เครื่องบันทึกความชื้น


เครื่องวัดความเข้มแสงสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ โรงเพาะชำ โรงเรือน ฯ ช่วงค่า 0-200 000 Lux หรือ FC

ามารถปรับค่า Zero- แบตเตอรี่ 9V 6F22 x 1- น้ำหนัก 300 กรัมอุปกรณ์ทั้งหมด - คู่มือการใช้งาน- แบตเตอรี่ 9V x 1- ยางหุ้มตัวเครื่อง- กล่องใส่ตัวเครื่อง และอุปกรณ์สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Chlorine Hardnessในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็บไซด์
ราคา ฿ 1,550
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดแสง , ขายมิเตอร์วัดแสง , วัดความเข้มแสง , เครื่องวัดลักซ์ lux , เครื่องวัดfootcandle , อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ , อุปกรณ์ไฮโดรโพนิคส์ , ขาย light lux meter , เครื่องวัดแสงแดด


เครื่องวัดความเข้มแสง ช่วงค่า 0-200 000 Lux รุ่น LX-1332B

ามารถปรับค่า Zero- แบตเตอรี่ 9V 6F22 x 1- น้ำหนัก 300 กรัมอุปกรณ์ทั้งหมด - คู่มือการใช้งาน- แบตเตอรี่ 9V x 1- ยางหุ้มตัวเครื่อง- กล่องใส่ตัวเครื่อง และอุปกรณ์สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Chlorine Hardnessในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็บไซด์
ราคา ฿ 1,590
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดเข้มแสง , ขายเครื่องวัดแสง , ขายมิเตอร์วัดแสง , เครื่องวัดแสงสว่าง , มิเตอร์วัดแสงสว่าง , เครื่องวัดแสงไฟ , เครื่องวัดลักซ์ Lux , เครื่องวัดfootcandle , เครื่องวัดแสงแดด


เครื่องวัดคลอรีน Free หรือ Total Chlorine Hanna รุ่น HI701 ช่วงค่า 0-2.50 ppm mg L

er- ขวดใส่น้ำตัวอย่างพร้อมฝาปิด 2 ขวด- สารตัวกระทำ powder reagents สำหรับการวัดคลอรีนอิสระ Free Chlorine x 25 ซอง- แบตเตอรี่ขนาด 1.5V AAA x 1- คู่มือการใช้งานสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Point Data Loggerมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 3,600
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดคลอรีน , ขายมิเตอร์วัดคลอรีน , เครื่องวัดคลอรีนสระ , เครื่องวัดคลอรีนน้ำ , มิเตอร์วัดคลอรีนสระ , มิเตอร์วัดคลอรีนน้ำ , วัดคลอรีนสระว่ายน้ำ , วัดคลอรีนน้ำดื่ม , วัดคลอรีนสปา


เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ เมล็ดข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวโพด ข้าวสาลี รุ่น MD7822

X 68 x 38 มม. ขาวัดยาว 2 ขา 368 X 44 x 25 มม.- น้ำหนัก 420 กรัมอุปกรณ์ทั้งหมด - ขาวัดยาว 2 ขา- ตัวเครื่อง- คู่มือการใช้งาน ภาษาอังกฤษ - แบตเตอรี่ ขนาด 9V x 1 สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 2,490
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขาย เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก , เครื่องวัดความชื้นข้าวสาร , เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด , เครื่องวัดความชื้นข้าวสาลี


เครื่องวัดระดับสารอาหารน้ำยา AB สำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ผักไร้ดิน รุ่น ECS-23852 ทรงคทา ใช้งานง่าย

ง -4%- อุณหภูมิ 0 - 50 องศา C 32 - 122 องศาF ATC - แบตเตอรี่ AA x 3 ก้อน - ขนาด 415 x 23 มม. - น้ำหนัก 185 gอุปกรณ์ทั้งหมด - คู่มือการใช้งาน- แบตเตอรี่ AA x 3สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 1,890
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดน้ำยาเอบี , ขายเครื่องวัดน้ำยาAB , ขายเครื่องวัดปุ๋ย AB , เครื่องวัดปุ๋ยเอบี , อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ , อุปกรณ์ไฮโดรโพนิคส์ , เครื่องวัดสารอาหารAB , อุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน , มิเตอร์วัดสารอาหารAB


เครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิ Hygrometer ใช้ในโรงเพาะเห็ด โรงเรือน โกดัง ไซโล ยี่ห้อ AcuRite USA

AcuRite เทคโนโลยีของ Chaney Instrument Co. จาก Lake Geneva Wisconsin USA. บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ hygrometer ตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 AcuRite เป็นยี่ห้อที่ขายดีอันดับ 1
ราคา ฿ 850
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดอุณหภูมิ , มิเตอร์วัดความชื้น , มิเตอร์วัดอุณหภูมิ , ขายไฮโกรมิเตอร์ , ขายhygrometer , เครื่องตรวจความชื้น , เครื่องตรวจอุณหภูมิ , วัดความชื้นสัมพัทธ์


เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นอากาศภายในห้องเก็บวัสดุ โรงงาน สำนักงาน โกดัง ยี่ห้อ Brannan

AcuRite เทคโนโลยีของ Chaney Instrument Co. จาก Lake Geneva Wisconsin USA. บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 AcuRite เป็นยี่ห้อที่ขายดีอันดับ 1 ในเครื่องวั
ราคา ฿ 850
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดอุณหภูมิ , มิเตอร์วัดความชื้น , มิเตอร์วัดอุณหภูมิ , ขายไฮโกรมิเตอร์ , จำหน่ายไฮโกรมิเตอร์ , ขายhygrometer , จำหน่ายhygrometer , วัดความชื้นสัมพัทธ์


เครื่องวัดความชื้นผนัง พื้นปูนซีเมนต์ พื้นคอนกรีต ไม้ ระบบดิจิตอล GENERAL รุ่น MMD4E

- ระดับการแบ่งความชื้นวัสดุก่อสร้าง 1.5 -16.9% low ; 17-19.9% medium ; 20-33% high - ความแม่นยำในการวัด -3%- ความละเอียด -0.1%- ระดับแบตเตอรี่ต่ำ ต่ำกว่า 7.5Vสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 3,850
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : วัดความชื้นผนังปูน , วัดความชื้นพื้นปูน , เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดชื้นซีเมนต์ , วัดความชื้นคอนกรีต , วัดความชื้นไม้ , เครื่องวัดชื้นผนัง , เครื่องวัดชื้นพื้น


เครื่องวัดความชื้นพื้น ผนัง คอนกรีต ไม้ ก่อนการทาสี ติดวอลล์เปเปอร์ ติดตั้งพื้น ฯลฯ GENERAL MM1E

่วงการวัด ฝั่ง LOW และฝั่ง HIGH- แสดงผลบ่งชี้เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ LowBat - มาตรฐานเครื่องหมาย CE และ RoHSดูการใช้งานที่ https www.youtube.com watch?v vEViiv98M10สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Hardness Salinity Chlorineในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น อุณหภูมิในอากาศ Dew Pointมิเตอร์อื่น ๆ -
ราคา ฿ 2,490
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : วัดความชื้นไม้ , วัดความชื้นคอนกรีต , เครื่องวัดความชื้น , วัดความชื้นซีเมนต์ , วัดความชื้นผนัง , วัดความชื้นพื้น , วัดความชื้นพรม , วัดความชื้นวอลล์เปเป , วัดความชื้นคอนกรีต


เครื่องวัดกรดด่าง pH ของ Hanna ช่วงค่า 0-14pH

ช้ไขควงคาริเบรท - สภาพแวดล้อมการใช้งาน 0ºC50ºC- เปลี่ยนหัวอ่านได้- ขนาด 175 x 41 x 23 มม. 6.9' x 1.6' x 0.9' - น้ำหนัก 95g- แบตเตอรี่ 4 x 1.5V AG-13สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP Chlorine Hardnessในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ร้านไม้แดดโทร 0-2726-6787 08-9450-7795 08-3714-0585เว็บไซด์
ราคา ฿ 2,200
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : ขายเครื่องวัดกรดด่าง , ขายเครื่องวัดพีเอช , ขายเครื่องวัด pH , ขายเครื่องวัดกรดด่าง , ขาย เครื่องวัดพีเอช , ขาย เครื่องวัด pH , เครื่องวัดพีเอช , เครื่องวัดกรดด่าง , เครื่องวัด pH


เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ความเค็มน้ำ TDS HM EZ ช่วงค่า 0-9990ppm ใช้วัดคุณภาพน้ำทางการเกษตร สวนกล้วยไม้ ไร่ นา

ppm 1000-9990 ppm - ความถูกต้อง - 3%- แบตเตอรี่ 1.5V x 2 ก้อน- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย- ขนาด 15.5 x 3.1 x 2.3 ซม. 6.1 x 1.25 x 1 นิ้ว - น้ำหนัก 76.5 กรัมสนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่นในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง PH ความสมบูรณ์ของดินในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM EC CF TDS PH ORP ความเค็ม ความกระด้าง คลอรีนในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศอื่น ๆ เช่น - มิเตอร์วัดระยะทาง มิเตอร์วัดค่าแสงสว
ราคา ฿ 1,490
ร้าน ร้านไม้แดด
5 พ.ค. 2564 19:20:34


Tag : เครื่องวัดคุณภาพน้ำ , ขายเครื่องวัดทีดีเอส , ขาย เครื่องวัด TDS , เครื่องวัดน้ำดื่ม , เครื่องวัดน้ำกรอง , เครื่องวัดน้ำบำบัด , เครื่องวัด ppm , เครื่องวัดพีพีเอ็ม , เครื่องวัดน้ำเสียถังไม้ , รองเท้าวิ่ง , ผงบุกกล่องฟ้า , ทัวร์มัลดีฟ , วอลเปเปอร์ , ตู้แช่แข็ง , ที่นอนสปิง , ตู้โชว์เค้ก , โต๊ะไม้ , รีดิว , โหย่งเหิง , ขายแมว , สบู่มาดามเฮง , cathy doll , ครีม joa , รองเท้าfitflop , ปอมขาว , รองเท้าผู้ชาย , แป้งโฟมเกาหลี , ขายนก , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์