บริการสอบเทียบ Calibration - ซ่อม - จำหน่าย ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

฿ไม่ระบุ
ชื่อผู้ประกาศ : รุ่งโรจน์ แสนวรกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : 0814427099

โทรศัพท์มือถือ : 0814427099

ที่อยู่ : รามคำแหง 164 แยก 16

รายละเอียดสินค้า

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd

บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามระบบ ISO/IEC 17025 * (ได้การรับรองจาก สมอ. เดือนมิถุนายน 2553 ) จำหน่าย /ซ่อม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือสอบเทียบ พร้อมใบรับรองสอบเทียบ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ,รถยนต์ ,อาหาร ,พลาสติก ,กระป๋อง ,สี ,เครื่องดื่ม ,บรรจุภัณฑ์ ,กระดาษ ,วัสดุก่อสร้าง ,ของเล่น ,โรงไฟฟ้า ,พลังงาน ,อุปกรณ์ไฟฟ้า ,ยา ฯลฯ

CALIBRATION SERVICE FOR INDUSTRIAL MEASURING AND INSTRUMENT

เราคือ บริษัท สอบเทียบ เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ที่มีบุคคลากร มี ความชำนาญ และประสบการณ์

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

"มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อบริการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล ที่ลูกค้าพึงพอใจ"

Metrology lab บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านมิติ (Dimension)

? OUTSIDE MICROMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? INSIDE MICROMETER ,TUBULAR INSIDE MICROMETER ,HOLE TEST -------- (Plan2023 Accredite)

? DEPTH MICROMETER -------- (Plan2023 Accredite)

? VERNIER CALIPER ,DEPTH VERNIER ,INSIDE VERNIER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? DIAL GAUGE ,DIAL THICKNESS ,DIAL CALIPER GAUGE -------- (Plan2023 Accredite)

? DIAL TEST INDICATOR ,PIC TEST ,ULTRASONIC / COATING THICKNESS -------- (Plan2023 Accredite)

? FEELER GAUGE ,THICKNESS GAUGE ,FILM GAUGE -------- (Plan2023 Accredite)

? HEIGHT GAUGE ,ELECTRONIC COMPARATOR -------- (Plan2023 Accredite)

? TAPE SCALE ,STEEL RULER ,PI TAPE ,MANDREL ,DIAMETER TAPE -------- (Plan2023 Accredite)

? LINEAR SCALE ,SCALE LOUPE ,

? BEVEL PROTRACTOR ,ANGEL GAUGE ,RADIUS GAUGE

? GAUGE BLOCK (GRADE 0,1,2)

? ROCKWELL HARDNESS TESTER ,VICKER HARDNESS TESTER

? TAPER GAUGE ,SNAP GAUGE ,JIG ,SCALE PLATE ,CHAMFER GAUGE

? THREAD RING GAUGE (GO / NO GO)

? PIN GAUGE ,PLUG GAUGE ,SETTING ROD ,RING GAUGE

? DUROMETER ,RUBBER HARDNESS

? PROFILE PROJECTOR ,MEASURING MICRO SCOPE

? THREAD PLUG GAUGE (GO / NO GO) ALL TYPE

? SURFACE ROUGHNESS TESTER ,CONTOUR MEASURING

****- สอบเทียบ น้ำหนัก ,แรง ,แรงบิด (MASS ,FORCE ,TORQUE)

? ELECTRONIC BALANCE ,PLATFORM SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? WEIGHT BALANCE ,BALANCE SCALE ,SPRING BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? ANALYTICAL BALANCE ,PRECISION BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? CRANE SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? DIAL TENSION GAUGE ,WIRE TENSION METER -------- (Plan2023 Accredite)

? PUSH-PULL METER ,FORCE GAUGE ,COMPRESSION METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? TENSION / COMPRESSION TESTER ,UNIVERSAL TESTING MACHINE

? STEEL WEIGHT (BRASS , STEEL CLASS F2,M1,M2)

? WEIGHT (STAINLESS STEEL CLASS F1)

? TORQUE SCREW DRIVER -------- (Plan2023 Accredite)

? DIGITAL TORQUE METER -------- (Plan2023 Accredite)

? MECHNICAL TORQUE METER ,CAP TORQUE TESTER -------- (Plan2023 Accredite)

? TORQUE WRENCH ,TORQUE GAUGE ,TORQUE GAUGE -------- (Plan2023 Accredite)

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านความดัน (Pressure) Pressure / Vacuum Gauge

? PRESSURE GAUGE ,VACUUM GAUGE ,DIFF. GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? MANO METER ,BAROMETER

? PRESSURE TRANSMITTER -------- (Plan2023 Accredite)

? DIAPHAM PRESSURE GAUGE

? PRESSURE SWITCH ,DIFF. PRESSURE SWITCH -------- (Plan2023 Accredite)

? SAFETY VALVE ,CONTROL VALVE

? LEAK PRESSURE GAUGE ,

? DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER -------- (Plan2023 Accredite)

? LEVEL TRANSMITTER -------- (Plan2023 Accredite)

? ULTRASONIC LEVEL TRANS. / RADAR LEVEL TRANS.

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านไฟฟ้า (Electrical) Volt ,Amp,Ohm ,Frequrecy ,Time Meter

METER ,MEASURING

? Multimeter , Process Calibrator ,VOLT METER ,VT AC / DC ,BATTERY ANALYZER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? AMP METER ,CT ,CURRENT SHUNT AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? CLAMP METER AC / DC -------- (Plan2023 Accredite)

? POWER METER ,WATT METER ,POWER METER 3 PHASE AC / DC -------- (Plan2023 Accredite)

? RESISTANCE METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? INSULATION ,MEGAOHM ,WRIST STRAP ,SURFACE RESISTANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? MILLIOHM HI TESTER ,EARTH METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? TACHO METER ,SPEED METER ,STROBO SCOPE ,CENTIFUGE ,SHAKER -------- (Plan2023 Accredite)

? TEMPERATURE CONTROLLER ,RECORDER ,TEMP. DATA LOGGER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

SOURCE ,CALIBRATOR

? VOLTAGE SOURCE AC / DC ,POWER SUPPLY -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

? RESISTANCE SOURCE ,DECADE RESISTANCE -------- (Plan2023 Accredite)

? LEAK CURRENT TESTER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

? LCR METER ,CAPACITANCE METER ,INDUCTANCE METER -------- (Plan2023 Accredite)

? STOP WATCH ,TIMER ,COUNTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? OSCILLO SCOPE ,WAVE COMPARATOR

? FREQUENCY COUNTER -------- (Plan2023 Accredite)

? CURRENT SOURCE AC / DC ,ELECTRONIC LOAD , BATTERY TESTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

? HIGH VOLTAGE TESTER ,WITHSTANDING TESTER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? FUNCTION GENERATOR ,SIGNAL GENERATOR ,PLUSE GENERATOR -------- (Plan2023 Accredite)

? TEMPERATURE SIMULATOR ,PROCESS CALIBRATOR -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

**** - สอบเทียบ(Calibration) ด้านอุณหภูมิ ,ความชื้น (Temperature / Humidity) Thermo Hygrometer

? LIQUID IN GLASS THERMOMETER

? TEMPERATURE SENSOR (RTD) ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

? TEMPERATURE SENSOR (TC) ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

? DIGITAL THERMOMETER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? TEMP. CONTROLLER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? INFRARED / THERMAL THERMOMETER -------- (Plan2023 Accredite)

? OVEN , INCUBATOR , FREEZER , FURNACE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? AUTOCLAVE ,WATER BATH -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

? DIAL THERMOMETER ,TEMP. TRANSMITTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

? DIAL THERMO / HYGRO METER -------- (Plan2023 Accredite)

? DIGITAL TEMP. / HUMIDITY METER -------- (Plan2023 Accredite)

? TEMPERATURE CONTROLLER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

****- สอบเทียบทางเครื่องวัดปริมาตร ,เคมี (VOLUME ,CHEMICAL CALIBRATION)

? VOLUMETRIC PIPET ,FLASK ,GRADUATED CYLINDER

? MEASURING PIPET ,BURET ,BEAKER

? MICRO PIPET (FIX ,VARIABLE ,MULTI CHANNEL)

? AUTO PIPET ,AUTOMATIC BURET , DISPENSER

? DIGITAL PH METER , CONDUCTIVITY METER -------- (Plan2023 Accredite)

? PH METER , CONDUCTIVITY METER ,RESISTIVITY METER ,COD METER -------- (Plan2023 Accredite)

? DISSOLVED OXYGEN METER (DO METER)

? ORP METER , TDS METER -------- (Plan2023 Accredite)

? MULTI PARAMETER WATER QUALITY METER ,MULTI PARAMETER PHOTOMETER

? REFRACTOMETER METER ,BRIX METER , SALT SALINITY METER

? POLARIMETER

****- สอบเทียบเครื่องมือวัด ,ทดสอบ ห้องปฏิบัติการ (SPECIAL LABORATORY CALIBRATION)

? Universal Testing Machine, Impact Tester, Melt Flow Indexer, HDT and VICAT Tester

? Torsion Tester, Modul R Tester, MIT Folding Endurance Tester, Compression Tester, Testing Machines for Civils

? Rockwell Hardness Tester, Brinell Hardness Tester, Vickers Hardness Tester

? Universal Hardness Tester, Portable Hardness Tester, Hardness Test Blocks

? Salt Spray Tester, Temperature and Humidity Chamber, Thermal Shock Tester

? Weatherometer, Xenon Arc Chamber, UV Chamber, Sunshine Long Life Tester, Combine Cyclic Tester, Rain Tester, Dust Tester

? Scratch Tester, Tribometer, Calotest, RC Adhesion Test

? Taber Abrasion Tester, Taber Abraser, Linear Scratch Tester, Multi Fingers Scratch/Mar Tester

? Reciprocating Abraser, Crockmeter, Taber Stiffness Tester

? COF Tester, Falling Dart Impact Tester, Foam Compression Tester, Foam Constant Load Pounding Machine

? Foam Porosity Tester, Foam Resilience Tester, Lab Heat Sealer, Hot Tack Tester, Foam High Speed Mixer, Foam Thickness Gauge

? Bursting Strength Tester, Ring Crush and Edge Crush, DIN Abrasion Tester, ARKON Abrasion Tester

? Specimen Punch, Hot Forming Press Machine, Drop Impact Tester, Rebound Resilience Tester

? Package Drop Tester, Wrap Reel, Water Penetration Tester, Dyeing Rub Tester

? Elmendorf Tear Strength Tester, Day Light Box, COF Tester, Pencil Hardness Tester

? Dupont Impact Tester, Drying Oven, Aging Oven, Discoloration Meter, Torque Tester

? Densimeter, Specific Gravity

? Durometer, Shore Hardness, IRHD

? Vibration Tester, Vibration Simulator, Drop Tester

? Coating Thickness Gauge, Paint Inspector Kit, Gloss Meter, CrossHatch Cutter, Pencil Hardness Tester

? Ink Rub Tester

? Cone Calorimeter, Single Burning Item (SBI), NBS Smoke Density Chamber, Room Corner Test

? Flooring Radiant Panel Test Apparatus, Roofing Test with Burning Brands, UL, FMVSS Flame Chamber, Oxygen Index

? Identipol

? Insect Electrical Penetration Graph (EPG) Systems

? Insect Olfactometer Air Delivery Systems

? Opacimeter, Haze Meter

? SPECTRO DENSITO METER , X ? RITE ,SPECTRO EYE , WATER TESTING PHOTOMETER

? UV ? VIS SPECTRO PHOTOMETER (PHOTOMETIC)

? CENTRIFUGE

? FORD CUP ,ZAHN CUP ,VISCOSITY CUP ,RIGOSHA CUP ,IWATA CUP ,TOYO CUP -------- (Plan2023 Accredite)

? BROOKFIELD VISCOMETER -------- (Plan2023 Accredite)

? STORMER VISCOMETER , PYCNOMETER ,W/G CUP

? APPLICATOR , GRIND GAUGE ,FINENESS GRIND GAUGE

? HARD DRYING TIME ,DRYING TIME RECORDER

? IMPACT TESTER ,SHOCK TESTER ,DROP HAMMER TESTER

? CONICAL MANDREL ,BEND TESTER

? MELT FLOW INDEX TESTER

? SCRATCH TESTER ,SHEAR TESTER

? MINOLTA CHROMA METER ,COLORIMETER ,illuminance and colour ,X-RITE ,DENSITOMETER

? FRIKMAR CUP

? QUV WEATHERING TESTER , MOISTURE BALANCE

? LUX METER

? VIBRATION METER

? SOUND LEVEL METER

? WOOD MOISTURE METER

? LIQUID FLOW METER ,THERMAL MASS FLOWMETER ,GAS FLOW METER ,ULTRASONIC FLOW METER ,MAGNETIC FLOWMETER

? ROLLER COUNTER (ล้อวัดความยาวเมตร ,ล้อวัดความยาวหลา) ,LENGTH METER ,YARN METER

? GLOSS METER ,TRI-GLOSS METER

? ABRASER TESTER

? GAS DETECTOR ( CO ,O2 ,CH4 ,H2S )

? OXYGEN SENSOR , ZERCONIA OXYGEN METER

Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836

E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th

Website : http://www.mlab.co.th

Line ID : 0814427099 ,0863066698

Mlab Customer

เรามีลูกค้าที่เข้ารับบริการ มากกว่า 1,500 บริษัท

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า ทุกๆท่านที่เชื่อมั่น และ ไว้วางใจให้เรา ได้ให้้บริการสอบเทียบ เครื่องมือ ต่างๆ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย กลุ่ม บริษัท น้ำตาลมิตรผล

กลุ่ม บริษัท เบทาโกร กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์

กลุ่ม บริษัท อายิโน๊ะโมโต๊ะ กลุ่ม บริษัท พานาโซนิค

กลุ่ม บริษัท อิตาเลี่ยน - ไทย ดีเวลลอป์เมนต์ กลุ่ม บริษัท โตโย - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

กลุ่ม บริษัท ยามาฮ่า ประเทศไทย สถาบันนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย

กลุ่ม บริษัท Omron กลุ่ม บริษัท Sumitomo

กลุ่ม บริษัท Aero klas กลุ่ม บริษัท Hitachi Electric

องค์การเภสัชกรรม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กลุ่ม บริษัท 3M กลุ่ม บริษัท Nippon paint

กลุ่ม บริษัท C P Food กลุ่ม บริษัท Tai yo

กลุ่ม บริษัท ไทย เบฟ กลุ่ม บริษัท Thai Air Asia

กลุ่ม บริษัท โรงไฟฟ้า ขอนแก่น กลุ่ม บริษัท โรงไฟฟ้า หาดใหญ่

กลุ่ม บริษัท โรงไฟฟ้า กำแพงเพชร กลุ่ม บริษัท บุญรอด บริเวอรี่

กลุ่ม บริษัท Ricoh กลุ่ม บริษัท Fuji Xerox

กลุ่ม บริษัท Sony กลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย

กลุ่ม บริษัท MMI Precision กลุ่ม บริษัท Belton

กลุ่ม บริษัท Nissin Electric กลุ่ม บริษัท Nippon Paint

กลุ่ม บริษัท TPI Polence กลุ่ม บริษัท Toyota

กลุ่ม บริษัท Tras Thai Malaysia มหาวิทยาลัย มหิดล

และ บริษัท อื่นๆ มากกว่า 1,500 บริษัท

Mlab Service

? บริการรับ ? ส่ง เครื่องมือ ฟรี *(กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด )

? ค่าบริการถูกที่สุด

? ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ ISO/IEC17025

? ระยะเวลาการสอบเทียบ 7 ถึง 10 วัน (ต่างจังหวัด ไม่เกิน 14วัน)

? สอบเทียบเครื่องมือ Onsite

? บริการจองคิวล่วงหน้า ลูกค้าจะได้รับวันที่ ที่จะส่งเครื่องมือ และส่วนลดพิเศษ

? บริการทำสัญญารายปี ลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันที 10% และอีก 5% ในปีถัดไป

? บริษัทฯมีเอกสาร การแจ้งเตือนเครื่องมือลูกค้า ที่ใกล้ครบกำหนดสอบเทียบ

? บริษัทฯ มีบริการรับ ปรึกษาปัญหาด้านการสอบเทียบ การจัดระบบสอบเทียบ

? บริษัทฯจะเก็บค่าบริการเป็นเงินสดในครั้งแรก จากนั้นบริษัทฯยินดีให้เครดิตการจ่ายเงินเป็น 30 วัน

? บริการสอบเทียบเร่งด่วน 3 ถึง 5 วัน

? บริการ รับ-ส่งเครื่องมือ สอบเทียบทางไปรณีย์ (ลงทะเบียน) ,รับ-ส่ง พัสดุเอกชน ,TNT

? บริการรับตรวจเช็ค ซ่อม ปรับปรุง เครื่องมือวัด เครื่องมือ ทดสอบเครื่องจักร พร้อม ให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ

? บริการให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมวางระบบ การจัดการ เครื่องมือวัด ภายใน โรงงานตาม มาตราฐาน ISO 9000 ,14000 ,TS 16949

? จำหน่ายเครื่องมือวัด Mitutoyo ,Imada ,Tohnichi ,Labthink ,Yamoto ,BYK ,Rigosha

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd

3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836

E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th

http://www.mlab.co.th

Line ID : 0814427099 ,0863066698testermeterสมอใบรับรองเครื่องมือวัดviscosityสอบเทียบบริการmetrologycalibration
สินค้าแนะนำ
บทความ