Tag : Home OffIce | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว ยูนิต1

ิต ที่ 1 พื้นที่รวมทั้งหมด 6 ม.x 24 ม. 144 ตรม. 36 ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 4 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 186 ตรม. พื้นที่ว่างชั้น 1 97.6 ตรม. ราคา 5.1 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิต ราคา 16 ล้านบาท Home OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87 - โครงการใหม่ล่าสุด - ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ - ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง - ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ - มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย - ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็
ราคา ฿ 5,100,000
ร้าน property-d
12 มี.ค. 2558 13:50:08ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว ยูนิต2

งทำเล ยูนิต ที่ 2พื้นที่ทั้งหมด 4 ม.x 24 ม. 96 ตรม. 24 ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 4 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 186 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 49.6 ตรม.ราคา 4.7 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิตราคา 16 ล้านบาทHome OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 4,700,000
ร้าน property-d
16 ก.พ. 2558 11:45:51ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว ยูนิต1

ิต ที่ 1 พื้นที่รวมทั้งหมด 6 ม.x 24 ม. 144 ตรม. 36 ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 4 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 186 ตรม. พื้นที่ว่างชั้น 1 97.6 ตรม. ราคา 5.1 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิต ราคา 16 ล้านบาท Home OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87 - โครงการใหม่ล่าสุด - ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ - ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง - ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ - มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย - ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็
ราคา ฿ 5,300,000
ร้าน property-d
16 ก.พ. 2558 11:43:53ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว ยูนิต3

เล ยูนิต ที่ 3 พื้นที่ทั้งหมด 7 ม.x 24 ม. 16 ตรม. 42ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 5 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 232 ตรม. พื้นที่ว่างชั้น 1 110 ตรม. ราคา 6.4 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิต ราคา 16 ล้านบาท Home OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87 - โครงการใหม่ล่าสุด - ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ - ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง - ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ - มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย - ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็
ราคา ฿ 6,400,000
ร้าน property-d
14 ก.พ. 2558 13:55:16ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว ยูนิต3

ดดเด่นกับดีไซน์ลงตัวทุกการใช้สอยที่สุดของทำเล ยูนิต ที่ 3พื้นที่ทั้งหมด 7 ม.x 24 ม. 16 ตรม. 42ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 5 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 232 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 110 ตรม. ราคา 6.4 ล้านบาท Home OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 6,400,000
ร้าน property-d
7 ม.ค. 2558 15:11:46ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว ยูนิต2

ดเด่นกับดีไซน์ลงตัวทุกการใช้สอยที่สุดของทำเล ยูนิต ที่ 2พื้นที่ทั้งหมด 4 ม.x 24 ม. 96 ตรม. 24 ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 4 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 186 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 49.6 ตรม.ราคา 4.5 ล้านบาท Home OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 4,500,000
ร้าน property-d
7 ม.ค. 2558 15:09:54ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว ยูนิต1

นกับดีไซน์ลงตัวทุกการใช้สอยที่สุดของทำเล ยูนิต ที่ 1พื้นที่รวมทั้งหมด 6 ม.x 24 ม. 144 ตรม. 36 ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 4 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 186 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 97.6 ตรม.ราคา 5.1 ล้านบาท Home OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 5,100,000
ร้าน property-d
6 ม.ค. 2558 14:54:56ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว

้านบาท ยูนิต ที่ 3พื้นที่ทั้งหมด 7 ม.x 24 ม. 16 ตรม. 42ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 5 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 232 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 110 ตรม. ราคา 6.4 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิตราคา 16 ล้านบาทHome OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 4,500,000
ร้าน property-d
24 ธ.ค. 2557 14:19:27ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87

้านบาท ยูนิต ที่ 3พื้นที่ทั้งหมด 7 ม.x 24 ม. 16 ตรม. 42ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 5 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 232 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 110 ตรม. ราคา 6.4 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิตราคา 16 ล้านบาทHome OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 4,500,000
ร้าน property-d
18 ธ.ค. 2557 11:29:33


Tag : The LOFT 87 ซอย ลาดพร้าว 87 แยก 1 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว


ขายทาว์นโฮม The Loft 87 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว

้านบาท ยูนิต ที่ 3พื้นที่ทั้งหมด 7 ม.x 24 ม. 16 ตรม. 42ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 5 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 232 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 110 ตรม. ราคา 6.4 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิตราคา 16 ล้านบาทHome OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 4,500,000
ร้าน property-d
15 ธ.ค. 2557 14:53:14


Tag : The LOFT 87 ซอย ลาดพร้าว 87 แยก 1 Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว


ขายทาว์นโฮม' The Loft 87 ' Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว

้านบาท ยูนิต ที่ 3พื้นที่ทั้งหมด 7 ม.x 24 ม. 16 ตรม. 42ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 5 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 232 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 110 ตรม. ราคา 6.4 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิตราคา 16 ล้านบาทHome OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 4,500,000
ร้าน property-d
9 ธ.ค. 2557 09:56:19


Tag : ขายทาว์นโฮม\' The Loft 87 \'


ขายทาว์นโฮม' The Loft 87 ' Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว

้านบาท ยูนิต ที่ 3พื้นที่ทั้งหมด 7 ม.x 24 ม. 16 ตรม. 42ตรว. พื้นที่ตัวอาคารชั้นที่ 1-4 5 ม.x 11.6 ม.x 4 ชั้น 232 ตรม.พื้นที่ว่างชั้น 1 110 ตรม. ราคา 6.4 ล้านบาท ขายยกทั้งโครงการ 3 ยูนิตราคา 16 ล้านบาทHome OffIce 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว 87- โครงการใหม่ล่าสุด- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ- ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง- ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ- มีขนาดที่ลงตัวเป็นประโยช์ในการใช้สอย- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง
ราคา ฿ 4,500,000
ร้าน property-d
2 ธ.ค. 2557 09:55:01


Tag : ขายทาว์นโฮม\' The Loft 87 \' Home Office 4 ชั้น บนถนนลาดพร้าว


ขาย Home OffIce 18ตรว. ซ.นราธิวาสราชนครินทร์2 ย่านสุริยวงศ์

ขาย Home OffIce 18ตรว. ซ.นราธิวาสราชนครินทร์2 ย่านสุริยวงศ์
ราคา ฿ 40,000,000
ร้าน แหล่งรวม อสังหาริมทรัพย์ ทุกชน
8 เม.ย. 2563 16:45:49


Tag : Home OffIce , ออฟฟิต , พื้นที่สำนักงาน , สำนักงาน


ขายอาคารพาณิชย์ ตึกแถว 4.5ชั้น ติดถนนสุขุมวิท 103 อุดมสุข29 HOME OFFICE ใกล้Motor Way สนามบินสุวรรณภูมิ

ม ทำเลดีมาก >>>หน้าCondo Unity <<< จส.100 อยู่ด้านบน ใกล้ทางด่วน ใกล้ Motor Way สุวรรณภูมิ ใกล้ศูนย์การค้า Central ..เสรีเซ็นเตอร์..Seacon Square..ฯลฯ การคมนาคมสะดวก เป็นโฮมออฟฟิช Home OffIce ที่อยู่อาศัย หรือทำการค้าได้หลากหลาย.. สนใจ ติดต่อ..คุยกันได้ครับ . " PHEN " "WON" Mobile 08-38837999 089-2035665 089-9262662 8.00-22.00 น. . ดูสินค้าอื่นๆ .เครื่องใช้ไฟฟ้า Plasma LCD TV Camera Video
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน i-techpower
3 ก.ย. 2559 18:12:17


Tag : ขายตึกแถว ติดถนนใหญ่ , สุขุมวิท สุขุมวิท103 , ถนนอุดมสุข , อาคารพาณิชย์4.5ชั้น , ทำเลดีเยี่ยมห้องมุม , ใกล้ทางด่วนMotor way , สนามบินสุวรรณภูมิ , การเดินทางสะดวก สบาย , ใกล้ศูนย์การค้า , Seacon เสรีเซ็นเตอร์


PLEX Bangna km 5 Living & Home Office For RENT

PLEX Bangna km 5 Living & Home OffIce For RENT ให้เช่าทาวโฮม3ชั้น 22 ตรว. หน้ากว้าง 5.5 เมตร UNIT เหมาะสำหรับทำสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 5 ตัว เตาไฟฟ้าและที่ดูดควัน บิวท์อินสวยงาม พร้อมเฟอร์ ปั๊มน้ำ ห้องน้ำสุขภัณฑ์อย่างดี โครงการปลอดภัยด
ราคา ฿ ไม่ระบุ
4 ม.ค. 2566 17:39:45


Tag : ให้เช่าทาวโฮม3ชั้น


ให้เช่าถูกมาก โฮมออฟฟิศ ตกแต่งสวย เฟอร์นิเจอร์ครบ ทำเลทองใกล้เซ็นทรัลพระราม 2 เดินทางสะดวกสบาย

ปี - ค่าประกันของเสียหาย 100 000 บาท - ค่ามัดจำ 2 เดือน 140 000 บาท สนใจติดต่อ 0922512293 คุณรักษา ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Home OffIce decorated with Built-in and full furniture. Bang Khun Thian Bangkok Built-in and full furniture Usable area 292 square meters 1 masterbedroom with walk in croset 1 meeting room 10 seats 2 lounges 1 k
ราคา ฿ 70,000
1 พ.ย. 2565 19:26:35


Tag : โกดังให้เช่า พระราม , โกดัง พระราม 2 , เช่าโกดังเก็บของ พระ , โกดังให้เช่ แถว พระร , โกดังให้เช่า พระราม , ให้เช่าคลังสินค้า พร


ขายถูกมาก ทาว์นโฮม 3ชั้น ม.บ้านกลางกรุง เดอะรอยัล เวียนนา ทำเลดีติดถนนรัชดา ใกล้รถไฟฟ้า ทางด่วน เซ็นทรัลฯ

้านอาหารมากมาย ทาว์นโฮม 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ เนื้อที่ดิน 23.7 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม. หน้ากว้าง 5.5 เมตร บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ หน้าบ้านหันทิศเหนือ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย หรือทำ Home OffIce สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ - คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส - สนามเด็กเล่น สวนหย่อม - รปภ. 24 ชม. กล้องวงจรปิด สถานที่สำคัญใกล้เคียง ? ใกล้ ทางขึ้นลงทางด่วน 400 เมตร ? ใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าว เพียง 5
ราคา ฿ 6,500,000
18 ต.ค. 2565 19:22:04


Tag : ทาวน์โฮม รัชดา , ทาวน์เฮ้าส์ รัชดา , บ้านมือสอง รัชดา , ทาวน์โฮม แถวรัชดา , ทาวน์เฮ้าส์มือสอง รั , บ้านกลางเมือง รัชดา


เรือนแฝดเรทโทรสไตล์ ล้านนา วินเทจ งดงาม พร้อมห้องทานข้าวและครัว แยกอิสระ สงบร่มเย็นติดริมแม่น้ำกวง

carport parking space lush garden with fruit trees 2 balconies roof terrace and two other ground level terraces. All rooms are equipped with air conditioning and hot water showers.Suitable for living Home OffIce accommodation for company employees foundation office yoga studio shared housing etc. ? 30 000 THB month ? good and convenient location ? 144 qm? living area ? 720 qm? land area opposite Mae Kuang ma
ราคา ฿ 30,000
28 มิ.ย. 2565 13:20:48ขายที่ดินเปล่า ปรับถมแล้ว เหมาะสำหรับทำมินิโฮเทล บ้าน วิลล่า หรือ Home Office ทำเลดี วิวสวย สาธารณูปโภคพร้อม

ขายที่ดินเปล่า ปรับถมแล้ว เหมาะสำหรับทำมินิโฮเทล บ้าน วิลล่า หรือ Home OffIce ทำเลดี วิวสวย สาธารณูปโภคพร้อม ไฮไลท์ เหมาะแก่การทำธุรกิจ หรือที่พักอาศัย - เนื้อที่ 105 ตรว. - ที่ดินพัฒนาแล้ว ปรับและถมเรียบร้อยแล้ว ไฟฟ้า ประปา ถนน พร้อมก่อสร้าง - ทำเลดี วิวสวย สงบ ปลอดภัย เป็นธร
ราคา ฿ 3,500,000
18 มี.ค. 2565 14:16:41ขายที่ดินเปล่า ปรับถมแล้ว เหมาะสำหรับทำมินิโฮเทล บ้าน วิลล่า หรือ Home Office ทำเลดี วิวสวย สาธารณูปโภคพร้อม

ขายที่ดินเปล่า ปรับถมแล้ว เหมาะสำหรับทำมินิโฮเทล บ้าน วิลล่า หรือ Home OffIce ทำเลดี วิวสวย สาธารณูปโภคพร้อม ไฮไลท์ เหมาะแก่การทำธุรกิจ หรือที่พักอาศัย - เนื้อที่ 105 ตรว. - ที่ดินพัฒนาแล้ว ปรับและถมเรียบร้อยแล้ว ไฟฟ้า ประปา ถนน พร้อมก่อสร้าง - ทำเลดี วิวสวย สงบ ปลอดภัย เป็นธร
ราคา ฿ 3,500,000
18 มี.ค. 2565 14:16:01ขายบ้านเดี่ยวพร้อมโฮมออฟฟิศ 2 ชั้น ทำเลทองใจกลางกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท49 ใกล้ BTSพร้อมพงษ์ EmQuatier รพ.สมิติเวช สุขุมวิท ฯ

aht Full details Type Single house Height 2 floors Location Soi Promsri 2 Sukhumvit 49 Rd. Khlongtan Nuea Watthana Bangkok Area 136 sq wa usable area 622 sq m number of rooms 3 bedrooms 5 bathrooms 1 Home OffIce 1 living room 1 dining room 1 maid& 39;s room bathroom 1 bedroom outside the house 4 parking spaces 3 in front of the house Property direction North Year built 2006 Location Inner Bangkok Phrom Phong
ราคา ฿ 85,000,000
8 ม.ค. 2565 00:25:57


Tag : ขายบ้าน สุขุมวิท , บ้าน สุขุมวิท , ขายบ้าน เอกมัย , บ้าน เอกมัย , ขายบ้าน ทองหล่อ , บ้าน ทองหล่อ


ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 4.5ชั้น 2คูหา ทำเลทอง ซ.อุดมสุข 51 ใกล้รถไฟฟ้า ใจกลางแหล่งชุมชน เข้า-ออก ได้หลายเส้นทาง

ีสุดของซอยอุดมสุข 51 หน้าบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใจกลางแหล่งชุมชน ใกล้รถไฟฟ้า เข้า-ออก ได้หลายเส้นทาง คนผ่านหน้าร้านเยอะมาก ที่จอดรถมีเยอะและสะดวก เหมาะมากสำหรับทำธุรกิจและและอยู่อาศัย สามารถทำเป็น Home OffIce หรือกิจการสำนักงาน เปิดร้านอาหาร ร้านขายของ ฯ อาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น รวมดาดฟ้า 2 คูหา ขนาดที่ดิน 40 ตารางวา ตกแต่งต่อเติมเต็ม กว้าง 8 เมตร ลึก15 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 580 ตารางเมตร พื้นที่หน้าบ้านเป็น
ราคา ฿ 70,000
5 ม.ค. 2565 23:19:47


Tag : อาคารพาณิชย์ อุดมสุข , อาคารพาณิชย์ สุขุมวิ , เช่าตึก อุดมสุข , เช่าอาคารพาณิชย์ อุด , เช่าอาคารพาณิชย์ พระ , เช่าตึก สุขุมวิท


ขายโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น 2 คูหา ซอยลาดพร้าว 35 ตกแต่งดี กั้นห้องทำงานแล้ว

ขายโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น 2 คูหา 71.8 ตร.วา ซอยลาดพร้าว 35 ใกล้ BTS ภาวนา บ้านเล่นระดับ พื้นที่ใช้สอย 536.47 ตร.ม. ตกแต่งดี กั้นห้องทำงานแล้ว สนใจสอบถามราคาและรายละเอียด โทร 085-255-5565
ราคา ฿ ไม่ระบุ
14 ต.ค. 2564 15:05:01


Tag : Home Office , โฮมออฟฟิศ , ลาดพร้าว35 , โฮมออฟฟิศลาดพร้าว , ใกล้MRT


ขายถูกมาก ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ซ.สุขุมวิท101 1 ใกล้รถไฟฟ้า อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้ห้าง ใกล้ตลาด เซเว่น ฯลฯ

ยงเหนือ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของ จอดรถในบ้านได้ 1 คัน นอกบ้าน 1 คัน พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ 1 ตัว และเครื่องทำน้ำอุ่น 1 ตัว เหมาะเป็นที่พักอาศัย หรือ Home OffIce สำนักงาน Hostel การเดินทางสะดวกมาก สามารถเข้ามาได้หลายเส้นทาง เนื่องจากซอยทะลุถึงกันได้หมด เข้าได้ทั้งถนนอุดมสุข สุขุมวิท ศรีนครินทร์ อ่อนนุช จากซอย สุขุมวิท 101 1 เข้ามา 2.5 กิโล เลี้ยวซ้ายเข้าซอย ว
ราคา ฿ 3,995,000
6 ต.ค. 2564 19:41:55


Tag : ทาวน์โฮม สุขุมวิท , ทาวน์โฮม อุดมสุข , ทาวน์เฮ้าส์ มือสอง อ , ทาวน์โฮม ใกล้รถไฟฟ้า , ขายทาวน์เฮ้าส์ สุขุม , ทาวน์โฮม พระโขนง


ทาวน์โฮมหรู 3.5 ชั้น โครงการ Arden พัฒนาการ 20 เหมาะทำ Home Office และ พักอาศัย โทร 0933586688

ทาวน์โฮมหรู 3.5 ชั้น โครงการ Arden พัฒนาการ 20 เหมาะทำ Home OffIce และ พักอาศัย โทร 0933586688 ขายพร้อมผู้เช่าสัญญา 2 ปี เนื้อที่ 20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 185 ตรม. มี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว 1 ห้องรับแขก ที่จอดรถ 2 คัน ถนนกว้าง 5.5 เมตร โครงการน่าอยู่ เงียบสงบ บ้
ราคา ฿ 9,500,000
1 ต.ค. 2564 17:37:06ขายที่ดินเปล่า ปรับถมแล้ว เหมาะสำหรับทำมินิโฮเทล บ้าน วิลล่า หรือ Home Office ทำเลดี วิวสวย สาธารณูปโภคพร้อม

ขายที่ดินเปล่า ปรับถมแล้ว เหมาะสำหรับทำมินิโฮเทล บ้าน วิลล่า หรือ Home OffIce ทำเลดี วิวสวย สาธารณูปโภคพร้อม ไฮไลท์ เหมาะแก่การทำธุรกิจ หรือที่พักอาศัย - เนื้อที่ 105 ตรว. - ที่ดินพัฒนาแล้ว ปรับและถมเรียบร้อยแล้ว ไฟฟ้า ประปา ถนน พร้อมก่อสร้าง - ทำเลดี วิวสวย สงบ ปลอดภัย เป็นธร
ราคา ฿ 3,500,000
16 ส.ค. 2564 15:14:02โฮมออฟฟิศ Home Office พระราม2

"The Blisz Twenty Five โฮมออฟฟิศ Home OffIce พระราม2 ขนาด 180 ตารางเมตร พร้อมเข้าอยู่ เหมาะสำหรับประกอบธุรกิจ และอยู่อาศัย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ www.theblisz.com www.facebook.com theblisz2 "
ราคา ฿ ไม่ระบุ
30 มี.ค. 2564 07:22:34The Landmark เพชรบูรณ์ บ้านเดี่ยวในอำเภอเมือง ทำเลดี เป็นส่วนตัว ใกล้ตลาด ใกล้แหล่งชุมชน

The Landmark เพชรบูรณ์ บ้านเดี่ยวในอำเภอเมือง ทำเลดี ใกล้สนง.สรรพสามิต ใกล้ตลาดโฆษิตพลาซ่า เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักผ่อน หรือทำเป็น Home OffIce โครงสร้างแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างมาตรฐานสูง บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาดที่ดิน 57 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 122 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ - 2 นาที ถึง เอสอาร์สาขา4 - 4 นาที ถึง ตลาดพัฒนา -
ราคา ฿ 2,490,000
24 มี.ค. 2564 18:24:18


Tag : บ้านจัดสรร เพชรบูรณ์ , ขายบ้าน เพชรบูรณ์ , บ้าน เพชรบูรณ์ , ขายบ้าน พร้อมที่ดิน , บ้านพร้อมที่ดิน เพชร , บ้าน หนองไผ่ เพชรบูร


โฮมออฟฟิศ Home Office พระราม2

"The Blisz Twenty Five โฮมออฟฟิศ Home OffIce พระราม2 ขนาด 180 ตารางเมตร พร้อมเข้าอยู่ เหมาะสำหรับประกอบธุรกิจ และอยู่อาศัย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ www.theblisz.com www.facebook.com theblisz2
ราคา ฿ ไม่ระบุ
10 มี.ค. 2564 20:59:02โฮมออฟฟิศ Home Office ดาวคะนอง

"The Blisz Twenty Five โฮมออฟฟิศ Home OffIce ดาวคะนอง ขนาด 180 ตารางเมตร พร้อมเข้าอยู่ เหมาะสำหรับประกอบธุรกิจ และอยู่อาศัย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ www.theblisz.com www.facebook.com theblisz2
ราคา ฿ ไม่ระบุ
3 มี.ค. 2564 12:31:57
ปอมขาว , ขายของออนไลน์ , เสาเข็ม , วอลเปเปอร์ , ทัวร์ญี่ปุ่น , รองเท้าผู้หญิง , คอลลี่พิ้ง , พัดลมโรงงาน , ลงโฆษณาฟรี , วิตามินขาเรียว , พัดลมไอน้ำ , สายลมยาง , ลิโซ่ , karmart , เคสมือถือ , ขายลาบาดอ , เครื่องสำอาง , ครีมยันฮี , ขายชิสุ , กันขโมยรถยนต์ สกินแคร์ , เครื่องสำอาง ,