เครื่องวัดความเค็มดิน (EC ในดิน) และคุณภาพน้ำทางการเกษตร, เลี้ยงสัตว์ รุ่น SEC-1

฿2000
รายละเอียดสินค้า

ดูเครื่องวัดทางเกษตรรุ่นอื่น ๆ ได้ที่ https://www.maidadtools.com

เครื่องวัดความเค็มดิน รุ่น SEC-1 ใช้วัดความเค็มของดิน ความเค็มน้ำ คุณภาพน้ำชลประทาน คุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์ได้ภายในเครื่องเดียวกัน

ความเค็มของดิน (EC ในดิน) จะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ทุกประเภท ความเค็มจะทำให้พืชผักตายได้เนื่องจากพืชจะสามารถดูดน้ำในดินไปใช้ได้น้อยลง พืชจะเหลืองและแห้งตาย นอกจากนั้นปริมาณของเกลือที่มากเกินจะเป็นพิษต่อพืช ทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร ทำให้โตช้า ผลผลิตต่ำ ความเค็มในแต่ละระดับจะเหมาะกับพืชผัก พืชไร่ พืชสวน ในแต่ละประเภท (ดูตามตารางในคู่มือ)

 การแปลผลวิเคราะห์ความเค็มของดิน
ค่า EC (mmho/cm)     ระดับความเค็ม        อิทธิพลต่อพืช
   ไม่เค็ม                        ไม่มีผลต่อพืช 

  2 -4                              เค็มเล็กน้อย               มีผลต่อพืชไม่ทนเค็ม
  4 - 8                             เค็มปานกลาง             มีผลต่อพืชหลายชนิด
  8 - 16                           เค็มมาก                     พืชทนเค็มเท่านั้นที่เจริญได้ 
  >16                              เค็มจัดมาก                 พืชทนเค็มน้อยชนิดที่เจริญได้

ควรคัดเลือกชนิดพืชปลูกในดินที่มีระดับความเค็มต่าง ๆ กัน เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง ค่าความเค็มควรอยู่ที่ 2.1-4.0 mmho หรือ กระหล่ำปลี กระเทียม ควรมีค่าอยู่ประมาณ 6.1-8.0 mmho เป็นต้น ถ้าไม่สามารถเลือกปลูกพืชผักได้ ก็ควรมีการล้างดิน หรือเลือกการปลูกในรูปแบบแปลงที่เหมาะสม เพราะค่าความเค็มในแต่ละช่วงจะส่งผลต่อพืช และผลผลิตในระดับต่าง ๆ ที่ต่างกัน

สำหรับคุณภาพน้ำชลประทาน จะใช้หน่วยวัดเป็น ppm แบ่งชั้นคุณภาพของนํ้าเพื่อการชลประทาน จากผลของค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าได้ ต่อผลผลิตพืช 
รวมถึงน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ก็ควรมีการวัดค่าเกลือในน้ำด้วยเช่นกัน โดยดูขั้นตอน และตารางต่าง ๆ ได้ตามคู่มือในเครื่อง

Features :
- หน่วยการวัด: umho/cm, mmho/cm, ppm, ppt, °C, °F
- วัดได้ค่าความเค็มดิน (EC) และ คุณภาพน้ำชลประทาน (TDS) ภายในเครื่องเดียว
- ป้องกันน้ำ และฝุ่นได้ 100%
- °C/°F unit switchable
- วัดค่า และสอบเทียบเครื่องได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายเพียงสัมผัสปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ง่ายดาย ใช้แบตเตอรี่รุ่น LR44 4 อัน
- ขนาดเท่าปากกา พกพาสะดวก

Specifications :
- ช่วงค่าการวัดความเค็มในดิน
* * * 0~1999 umho/cm
* * * 0~19.99 mmho/cm
- ช่วงค่าการวัดคุณภาพน้ำ หรือความเค็มน้ำ
* * * 0~1999 ppm
* * * 0~19.99 ppt

- ความละเอียด: 1 umho / 1ppm or 0.01mmho / 0.01ppt
- ความแม่นยำ: +/-1% Full Scale + 1 digit
- Calibration standard range: (0.2~1)* full scale
- อุณหภูมิภายใตการทำงาน: 0~50°C (32°F~122°F)
- ปรับค่าตามอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC): 0~50°C
- TDS Factor: 0.4~1.00
- Temperature coefficient: 0~4.0% per °C
- Normalization temperature: 20°C or 25°C
- แบตเตอรี่ : 4 x 1.5V batteries (Type A76 or LR44)
- สอบเทียบ: 2 จุด (Calibration range is +/-40% of factory default parameter)
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- อายุแบตเตอรี่: >80 ชั่วโมงเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
- ขนาด : 165 x 35 x 32 มม.

สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น
ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง (pH), NPK ในดิน, ความเค็มในดิน, ความสมบูรณ์ของดิน
ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM / EC / CF / TDS / PH / ORP / DO / คลอรีน ความเค็มน้ำ
ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ

ร้านไม้แดด
โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585
เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com
E-mail : maitakdad@ymail.com
Line id : tep_maidad
https://www.facebook.com/maidadmarket/shopเครื่องวัดเกลือเครื่องวัดน้ำเกษตรมิเตอร์วัดน้ำเค็มmeterเครื่องวัดความเค็มดินเครื่องวัดsalinityเครื่องวัดปริมาณเกลือเครื่องวัดน้ำเค็มเครื่องวัดน้ำบ่อกุ้ง
สินค้าแนะนำ
บทความ